onze netwerken

Onze netwerken

 

De basisgedachte achter de oprichting van de verschillende netwerken en stichtingen van de EVP-Fractie, gaat verder dan enkel het wetgevende werk. De EVP-Fractie wil mensen met dezelfde idealen als wij bereiken via deze netwerken, zowel binnen als buiten de EU. Hoewel deze netwerken verschillende achtergronden hebben, hebben ze allemaal dezelfde missie, namelijk het creëren van een omgeving waarin de centrum-rechtse ideeën de ruimte krijgen.

 

Het Europese ideeënnetwerk

European Ideas Network

Het Europese ideeënnetwerk (EIN) is een open, pan-Europese denktank, gericht op het bevorderen van nieuwe manieren van denken over de belangrijkste uitdagingen waarvoor de landen van de Europese Unie zich gesteld zien. In de zomer van 2002 werd het netwerk opgezet en het heeft zich snel als een belangrijke ontmoetingsplaats en intellectueel kruispunt voor centrumrechts in de Europese politiek gemanifesteerd. Met een actief ledenbestand van ongeveer 600 beleids- en opiniemakers uit heel Europa brengt het EIN politici, zakenmensen, academici, beleidsadviseurs, leden van denktanks, journalisten en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die een gezamenlijke Europa-brede visie delen bijeen, evenals niet-partijgebonden deskundigen en commentatoren die belangstelling hebben voor de openbare beleidskwesties die ter sprake komen.

De Robert Schumanstichting

Robert Schuman Foundation Logo

De Robert Schumanstichting werd in 1989 opgericht. Het idee voor de stichting was afkomstig van de Duitse CDU-politicus Egon A. Klepsch, destijds voorzitter van de EVP-Fractie, die ingezien had hoe belangrijk het was democratie in Europa actief te ondersteunen. Zo voerde Klepsch leden van het EP aan naar Polen toen dat land nog steeds gebukt ging onder de krijgswet. Omdat de democratische veranderingen voorzien werden, werd er een stichting opgericht die gebaseerd was op de EVP en opgebouwd was met EVP-leden om de democratie in Midden-, Zuidoost- en Oost-Europa, evenals in Latijns-Amerika en Afrika te ondersteunen. Later werd de stichting vernoemd naar de "Vader van Europa", Robert Schuman. De stichting biedt stages van een maand aan bij het Europees Parlement voor jonge mensen met centrumrechtse waarden.

Het Robert Schumaninstituut

Robert Schuman Institute

Het Verbond van het Robert Schumaninstituut voor de ontwikkeling van democratie in Midden- en Oost-Europa, of het Robert Schumaninstituut, is sinds 1995 werkzaam en biedt onderwijs en opleidingen aan voor bestaande en toekomstige politici van de partijen die deel uitmaken van de familie van de Europese Volkspartij, en organiseert conferenties over actuele regionale kwesties. Het Robert Schumaninstituut heeft zich ten doel gesteld om het idee van een verenigd Europa en de basiswaarden van de EVP uit te dragen, om het proces van democratische transformatie en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld te ondersteunen en te koesteren, en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, d.m.v. onderwijs en opleidingen, van partijen die nauw aan de EVP verwant zijn of daarmee samen willen werken.

De windhoekdialoog

De Windhoekdialoog is het Afrikaanse beleidsinitiatief van de EVP-Fractie, aangegaan gelanceerd in maart 1996 in Windhoek, de hoofdstad van Namibië, met vijf Afrikaanse partijen uit Engelstalige landen. Het idee achter de Windhoekdialoog is een netwerk voor samenwerking te ontwikkelen, niet alleen tussen de EVP-Fractie en haar Afrikaanse partners, maar ook onder de Afrikaanse politieke partijen zelf.  Een forum maken waar gelijkstemmende Afrikaanse partijen en leden van de EVP-Fractie samenkomen in het Europees Parlement om ideeën, goede voorbeelden op het gebied van goed bestuur, democratische praktijken, duurzame ontwikkeling en gewestelijke samenwerking uit te wisselen.

De gemeenschappelijke waarden van onze samenwerking omvatten: respect voor mensenrechten en vrijheden, voor de sociale markteconomie en voor de rechtstaat die gegrondvest gebaseerd is op de scheiding van machten en een pluralistische democratie, met vrije en eerlijke verkiezingen ondersteund in het subsidiariteitsbeginsel en, wanneer mogelijk, door een lokale en regionale autonomie.

Als reactie op de nieuwe dynamiek in Afrika, voornamelijk de oprichting van succesvolle centrumrechtse partijen in landen zoals Tanzania of Ghana, werd de Nieuwe Windhoekdialoog gelanceerd in november 2015. Die bouwt voort op de Windhoekdialoog en reikt de hand aan strekt zich uit tot nieuwe partners buiten de EVP-Fractie traditionele Afrikaanse partners van de UPADD - Union of African Parties for Democracy and Development.

De Robert Schuman-stichting en de Konrad Adenauer-stichting steunen regelmatig deze samenwerking.

Meest recente

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
21-11-2017 - 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...
Online shopping with digital tablet
21-11-2017 - 11:07

Digital Single Market: ending unjustified geo-blocking

European Parliament reaches provisional agreement with Council and Commission that would end geo-blocking for physical goods “This means the...
photo of application icons
21-11-2017 - 10:39

Consumer-friendly rules in the digital environment

MEPs took an important step today towards eliminating the barriers that hinder cross-border on-line trade and defining rules that protect consumers...
glass globe in hand
21-11-2017 - 10:20

Exploring local options to fight climate change

At the annual Herman Van Rompuy Lecture, held this year on 21 November at ‘Het BEL’, a new green building at the Tour & Taxis site in...

Hoogtepunten deze week

20-11-2017 - 24-11-2017
Protect creativity without creating borders

Modernisation of European copyright rules

The Legal Affairs Committee will vote on new copyright rules on Tuesday regarding the online transmission and retransmission of TV and radio...
photo of person holding a smartphone

Contracts for the supply of digital content

Members of the Legal Affairs Committee and the Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on Tuesday in a joint meeting on new rules...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, the Economic and Monetary Affairs Committee will...