onze geschiedenis

Onze geschiedenis

 

Voorzitters van het Europees Parlement uit de EVP-Fractie

Our history

Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history

Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history

Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history

Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history

Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history

Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history

Alain POHER
1966-1969
 
Our history

Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history

Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history

Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history

Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history

Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history

Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history

Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history

Antonio TAJANI
2017
 

 

 

Archief EVP-Fractie

Archief EVP-Fractie

Meer informatie

 

Robert Schumanmedaille

Robert Schuman Medal

Meer informatie

 

Verwante publicaties

De EVP-Fractie : 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

De EVP-Fractie in het Europees Parlement - 65 jaar geschiedenis: 1953-2018

Reis naar het hart van Europa - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

De geschiedenisvan de Christen-Democratische Fractie en de Europese Volkspartij in het Europees Parlement

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

In de nasleep van de tweede wereldoorlog beschikte een klein aantal politieke leiders over de vooruitziende blik en de moed om te beginnen aan een zware onderneming ten dienste van vrede, zoals er nog nooit een was geweest. Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Konrad Adenauer, de Duitse Bondskanselier, Alcide de Gasperi, de Italiaanse minister-president, stuk voor stuk leden van de EVP-familie, behoorden tot de grondleggers die de eerste cruciale stap zetten om het idee van een verenigd Europa te verwezenlijken. Het is niet onredelijk om te stellen dat het met namevoornamelijk de christendemocraten waren die een begin maakten met de verzoening en de integratie in Europa.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd in het leven geroepen, gedreven door een verlangen naar vrede en om Europa weer op te bouwen op een degelijke economische grondslag. De meeste vertegenwoordigers die deelnamen aan de eerste Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS behoorden tot dezelfde generatie van pioniers die een herhaling van de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog nooit meer mee wensten te maken. Opgericht als de "Christendemocratische Fractie" op 23 juni 1953, als een politieke fractie in de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, heeft onze fractie altijd een leidende rol vervuld bij het wordingsproces van Europa.

De ontwikkeling die het Europees Parlement heeft doorgemaakt, van Raadgevende Vergadering tot een helemaal volgroeid Parlement, was nauw verbonden aan dat wordingsproces van de EU. De generatie die het stokje overnam van de pioniers was vastbesloten om een concrete Europese integratie tot stand te brengen, waardoor de economie van Europa in staat zou worden gesteld om zich te moderniseren en zich tot een grote interne markt te ontwikkelen. Naarmate Europa verder integreerde, ontwikkelde zijn instellingen zich om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die zich aandienden. In 1979 hield het Europees Parlement voor het eerst rechtstreekse algemene verkiezingen. Bij die gelegenheid veranderde onze fractie haar naam in "Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocratische fFractie)".

Our History

Tegen de achtergrond van een zojuist gevallen Berlijnse Muur en de naderende ineenstorting van de totalitaire communistische regimes in Midden- en Oost-Europa trok de EVP-familie wederom de hoofdrol naar zich toe. Gedreven door het concept van hereniging schaarde de EVP zich achter de opkomst van pluralistische democratieën in de voormalige communistische landen, ondersteunde deze en brak een lans voor het verenigen van het verscheurde continent. De niet-communistische partijen die de centrumrechtse waarden omarmden wonnen in heel Europa. Bij de verkiezingen van juli 1999 stonden de mensen achter onze visie van een herenigd continent. Sindsdien vormen wij de grootste fractie binnen het Europees Parlement.

Het feit dat we open en inclusief zijn hield ook in dat onze politieke familie zich aanpaste om centrumrechts - in de brede betekenis van de term - op te nemen. De christendemocratische partijen die gedurende de jaren na de oorlog de kern van onze fractie hadden gevormd pasten hun politieke filosofie aan om rekening te houden met het veranderde electoraat en de fractie werd groter en nam de gematigde en conservatieve fracties uit Scandinavië en Midden- en Oost-Europa in zich op. Ook veranderde de fractie in de periode 1999-2009 haar naam in "Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten".

In juni 2009 werd dat weer "Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)".

De EVP-familie heeft vorm gegeven aan het verhaal van de Europese integratie. Nu Europa vandaag de dag andermaal voor uitdagingen staat, blijven wij ons erfgoed waardig door bij voortduring getrouw te zijn aan onze overtuigingen: een verenigd Europa dat gebaseerd is op de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, mensenrechten, de rechtsstaat, solidariteit en subsidiariteit.

 

Voorzitters van de EVP-Fractie

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Meer informatie

 

Secretaris-generaal van de EVP-Fractie

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
sinds 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959