Hot Topic

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Op het programma
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Op het programma
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Op het programma
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Op het programma

CETA

CETA (het handelsakkoord tussen de EU en Canada) is de meest geavanceerde, ambitieuze, veelomvattende en moderne handelsovereenkomst waarover de EU en Canada ooit hebben onderhandeld. Dankzij CETA vervallen bijna alle invoerrechten, zodat de Europese exporteurs meer dan 500 miljoen euro per jaar uitsparen. Met CETA wordt de markttoegang gewaarborgd, worden gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven gecreëerd, worden de landbouwbelangen van de EU begunstigd middels de bescherming van 145 geografische aanduidingen, en worden de eigendomsrechten in een internationale context beschermd waarbij hoge milieu-, consumenten- en arbeidsnormen worden nageleefd. Dit handelsakkoord, waarover gedurende 7 jaar is onderhandeld, is een moderne en evenwichtige overeenkomst geworden die nieuwe maatstaven en normen afbakent voor toekomstige handelsovereenkomsten in de gehele wereld.

Prioriteiten

VorigepauseresumeVolgende
Global Business people team
De EU loopt voorop bij de liberalisering van de wereldhandel. Onze talrijke handelspartnerschappen wereldwijd getuigen daarvan. In het overzicht van onze economische betrekkingen tot nu toe springen de onderlinge verschillen in het oog; hoewel de afgelopen jaren op diverse punten vooruitgang is geboekt, lopen andere partnerschappen vast. Zo brengen we de succesvolle vrijhandelsovereenkomsten in herinnering die de EU tot op heden heeft gesloten en vragen we om binnen afzienbare tijd een doorbraak te forceren in de lopende onderhandelingen, met...
Global connections
Doeltreffende handelsbeschermingsinstrumenten De liberalisering van de handel kan alleen verder kan worden voortgezet als op onze markten bescherming kan worden geboden tegen oneerlijke handelspraktijken. Daarom zijn we van mening dat instrumenten voor handelsbescherming onderdeel moeten uitmaken van de handelsstrategie van de EU. We verwelkomende inspanningen om de ontwikkeling van deze instrumenten te stroomlijnen, te versterken en te versnellen in het kader van de huidige hervormingen die ervoor moeten zorgen dat verzwakking van de...
Globe
Ratificatie van de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) Naar verwachting zal CETA de handel in goederen en diensten tussen de EU en Canada met bijna 25 % doen toenemen. Hierdoor zal de totale productie van de EU naar schatting ongeveer 12 miljard EUR hoger uitvallen. We zijn er voorstander van dat het grootste gedeelte van de invoerrechten wordt afgeschaft. Hierdoor zal de Europese exportsector jaarlijks rond de 500 miljoen EUR kunnen besparen. Wij zijn ingenomen met het feit dat CETA bedrijven uit de EU in...
Global Finance
Vrijhandel en globalisering hebben de levensstandaard in de EU en wereldwijd aanzienlijk verbeterd en de armoede sterk teruggedrongen. Ze zorgen niet alleen voor economische groei en werkgelegenheid, maar versterken ook de politieke en economische betrekkingen met derde landen. We streven ernaar om de strategische banden met de Verenigde Staten aan te halen, aangezien we met hen niet alleen geopolitieke en economische belangen delen, maar ook gemeenschappelijke waarden. Een evenwichtige trans-Atlantische partnerschapsovereenkomst voor handel...
Women with laptop and international flags
Burgers bij de zaak betrekken De globalisering en de openstelling van de markten hebben ertoe geleid dat de levensstandaard in de EU en wereldwijd sterk is verbeterd en de armoede aanzienlijk is teruggedrongen. Tegen deze achtergrond roepen we alle belanghebbenden op een betere communicatiestrategie te ontwikkelen rond het handelsbeleid van de Unie. Hoewel we van mening zijn dat transparantie en openheid gedurende alle onderhandelingsstadia hoog in het vaandel moeten staan, verdedigen we het beginsel van vertrouwelijkheid wanneer dat nodig...

Onze resultaten

No topic found

Nieuws

CETA
10-12-2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Persberichten

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12-09-2018 - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
20-09-2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
16-05-2017 - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages