News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Tunne Kelam: Võimulolev kommunistlik režiim on kõikjal tuginenud kahele sambale - vägivallale ja valele

15.11.2017 - 17:58
Totalitarism, Barb wire, sunset

”Iga puud saab hinnata üksnes tema viljade järgi,” tõdes Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi arutelul, mis hindas 1917.a. bolševistliku  revolutsiooni tagajärgi Venemaal ja Euroopas. “Saja- aastase  kommunistliku praktika vili võrdub 100 miljoni ohvriga,” ütles Tunne Kelam, kelle sõnul kommunistlik süsteem tugineb kõikjal kahele sambale - vägivallale ja valele.

“Alates Marxist ja Leninist on kõik võimule tulnud kommunistlikud juhid kuulutanud  ja praktiseerinud üksnes üht valitsemisviisi - tegelike või oletatavate vastaste täielikku likvideerimist süsteemse vägivalla abil.”

Kelami väitel suutsid bolševikud pärast 1917. a. riigipööret endid võimul hoida vaid igapäevase regulaarse terrori vahendusel.

“Minu sotsialistlik kolleeg eksis rängalt kui arvas, et bolševistliku võimu algus oli ülev ja andis põhjust suurteks lootusteks. Juhin tema tähelepanu sellele, et juba esimese kahe aasta jooksul panid kommunistid toime 300,000 poliitilist hukkamist. Aastaks 1920 eksisteeris juba sadakond koonduslaagrit, kust 13 aastat hiljem Hitleri käsilased võtsid üle nõukogude repressioonipraktika parimad saavutused.”

1930il aastail vangistati Nõukogude Liidus 20 miljonit inimest, vähemalt 7 miljonit hukati ning orjatöö oli nõukogude majandusarengu lahutamatu komponent.

“Tuleb aru saada, et kommunistlikud valitsejad olid pidevas sõjaseisundis omaenda rahvaga, aga ka välisilmaga”, väitis Tunne Kelam.  “Kommunistlik võimuteostamine taandub süsteemsetele ja massiivsetele inimsusevastastele kuritegudele.”

Tänapäeva põletavaks probleemiks on Kelami sõnul totalitaarsete režiimide hindamise ja nende ohvrite faktiline ebavõrdsus, kuivõrd miljonite kommunismi all kannatanute suhtes ei kehti ikka veel rahvusvaheliselt autoriteetne garantii: “Ei iial enam!”

Tunne Kelami hinnangul on Euroopal ülim aeg ühineda võrdses austuses ja solidaarsuses kõigi terroristlike süsteemide ohvrite suhtes ning kohustuses hinnata selliseid režiime mitte nende demagoogiliste teooriate, vaid süsteemsete inimsusevastaste kuritegude alusel.

Kõneleja tunnustas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansi ning Eesti esindajat Matti Maasikat, kes mõlemad väljendasid toetust Euroopa Parlamendi 2009.aasta resolutsioonile, mis kutsus üles tähistama 23. augustit kõigi totalitarismiohvrite ühise mälestuspäevana.

Tunne Kelam kuulub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni algatusrühma, kes tegi ettepaneku tänaseks debatiks

MEPs Involved

Latest

Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...
Social media web sites
21.02.2018 - 17:41

Parliament pushes forward with plan for digital tax

On the initiative of the EPP Group, the European Parliament is the first EU Institution to come forward with a concrete plan to tax digital giants...
EU electricity market: more competition to the benefit of consumers
21.02.2018 - 15:00

EU electricity market: more competition to the benefit of consumers

Krišjānis Kariņš, EPP Group MEP and Rapporteur of the Internal Market for Electricity Report voted today in the Industry Committee,...
High voltage post
21.02.2018 - 11:43

Creating a true EU electricity market to benefit consumers

“We want to do away with heavy state subsidies and instead let the market do the job of supplying industries and households with affordable and...

Highlights of the week

19.02.2018 - 23.02.2018
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...