News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Tunne Kelam: Võimulolev kommunistlik režiim on kõikjal tuginenud kahele sambale - vägivallale ja valele

15.11.2017 - 17:58
Totalitarism, Barb wire, sunset

”Iga puud saab hinnata üksnes tema viljade järgi,” tõdes Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi arutelul, mis hindas 1917.a. bolševistliku  revolutsiooni tagajärgi Venemaal ja Euroopas. “Saja- aastase  kommunistliku praktika vili võrdub 100 miljoni ohvriga,” ütles Tunne Kelam, kelle sõnul kommunistlik süsteem tugineb kõikjal kahele sambale - vägivallale ja valele.

“Alates Marxist ja Leninist on kõik võimule tulnud kommunistlikud juhid kuulutanud  ja praktiseerinud üksnes üht valitsemisviisi - tegelike või oletatavate vastaste täielikku likvideerimist süsteemse vägivalla abil.”

Kelami väitel suutsid bolševikud pärast 1917. a. riigipööret endid võimul hoida vaid igapäevase regulaarse terrori vahendusel.

“Minu sotsialistlik kolleeg eksis rängalt kui arvas, et bolševistliku võimu algus oli ülev ja andis põhjust suurteks lootusteks. Juhin tema tähelepanu sellele, et juba esimese kahe aasta jooksul panid kommunistid toime 300,000 poliitilist hukkamist. Aastaks 1920 eksisteeris juba sadakond koonduslaagrit, kust 13 aastat hiljem Hitleri käsilased võtsid üle nõukogude repressioonipraktika parimad saavutused.”

1930il aastail vangistati Nõukogude Liidus 20 miljonit inimest, vähemalt 7 miljonit hukati ning orjatöö oli nõukogude majandusarengu lahutamatu komponent.

“Tuleb aru saada, et kommunistlikud valitsejad olid pidevas sõjaseisundis omaenda rahvaga, aga ka välisilmaga”, väitis Tunne Kelam.  “Kommunistlik võimuteostamine taandub süsteemsetele ja massiivsetele inimsusevastastele kuritegudele.”

Tänapäeva põletavaks probleemiks on Kelami sõnul totalitaarsete režiimide hindamise ja nende ohvrite faktiline ebavõrdsus, kuivõrd miljonite kommunismi all kannatanute suhtes ei kehti ikka veel rahvusvaheliselt autoriteetne garantii: “Ei iial enam!”

Tunne Kelami hinnangul on Euroopal ülim aeg ühineda võrdses austuses ja solidaarsuses kõigi terroristlike süsteemide ohvrite suhtes ning kohustuses hinnata selliseid režiime mitte nende demagoogiliste teooriate, vaid süsteemsete inimsusevastaste kuritegude alusel.

Kõneleja tunnustas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansi ning Eesti esindajat Matti Maasikat, kes mõlemad väljendasid toetust Euroopa Parlamendi 2009.aasta resolutsioonile, mis kutsus üles tähistama 23. augustit kõigi totalitarismiohvrite ühise mälestuspäevana.

Tunne Kelam kuulub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni algatusrühma, kes tegi ettepaneku tänaseks debatiks

MEPs Involved

Latest

Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18.10.2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18.10.2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18.10.2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18.10.2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...

Highlights of the week

22.10.2018 - 26.10.2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...