News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Tunne Kelam: Võimulolev kommunistlik režiim on kõikjal tuginenud kahele sambale - vägivallale ja valele

15.11.2017 - 17:58
Totalitarism, Barb wire, sunset

”Iga puud saab hinnata üksnes tema viljade järgi,” tõdes Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi arutelul, mis hindas 1917.a. bolševistliku  revolutsiooni tagajärgi Venemaal ja Euroopas. “Saja- aastase  kommunistliku praktika vili võrdub 100 miljoni ohvriga,” ütles Tunne Kelam, kelle sõnul kommunistlik süsteem tugineb kõikjal kahele sambale - vägivallale ja valele.

“Alates Marxist ja Leninist on kõik võimule tulnud kommunistlikud juhid kuulutanud  ja praktiseerinud üksnes üht valitsemisviisi - tegelike või oletatavate vastaste täielikku likvideerimist süsteemse vägivalla abil.”

Kelami väitel suutsid bolševikud pärast 1917. a. riigipööret endid võimul hoida vaid igapäevase regulaarse terrori vahendusel.

“Minu sotsialistlik kolleeg eksis rängalt kui arvas, et bolševistliku võimu algus oli ülev ja andis põhjust suurteks lootusteks. Juhin tema tähelepanu sellele, et juba esimese kahe aasta jooksul panid kommunistid toime 300,000 poliitilist hukkamist. Aastaks 1920 eksisteeris juba sadakond koonduslaagrit, kust 13 aastat hiljem Hitleri käsilased võtsid üle nõukogude repressioonipraktika parimad saavutused.”

1930il aastail vangistati Nõukogude Liidus 20 miljonit inimest, vähemalt 7 miljonit hukati ning orjatöö oli nõukogude majandusarengu lahutamatu komponent.

“Tuleb aru saada, et kommunistlikud valitsejad olid pidevas sõjaseisundis omaenda rahvaga, aga ka välisilmaga”, väitis Tunne Kelam.  “Kommunistlik võimuteostamine taandub süsteemsetele ja massiivsetele inimsusevastastele kuritegudele.”

Tänapäeva põletavaks probleemiks on Kelami sõnul totalitaarsete režiimide hindamise ja nende ohvrite faktiline ebavõrdsus, kuivõrd miljonite kommunismi all kannatanute suhtes ei kehti ikka veel rahvusvaheliselt autoriteetne garantii: “Ei iial enam!”

Tunne Kelami hinnangul on Euroopal ülim aeg ühineda võrdses austuses ja solidaarsuses kõigi terroristlike süsteemide ohvrite suhtes ning kohustuses hinnata selliseid režiime mitte nende demagoogiliste teooriate, vaid süsteemsete inimsusevastaste kuritegude alusel.

Kõneleja tunnustas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansi ning Eesti esindajat Matti Maasikat, kes mõlemad väljendasid toetust Euroopa Parlamendi 2009.aasta resolutsioonile, mis kutsus üles tähistama 23. augustit kõigi totalitarismiohvrite ühise mälestuspäevana.

Tunne Kelam kuulub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni algatusrühma, kes tegi ettepaneku tänaseks debatiks

MEPs Involved

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...