News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Ruszają prace nad reformą unijnej polityki rolnej

Agata Byczewska
30.11.2017 - 16:13
One euro coin among wheat grains

"Przedstawiony przez Komisję komunikat "w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności" pozostawia nadal otwartą kwestię kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jest on jedynie próbą ujęcia prowadzonej dyskusji w pewne ramy, które następnie zostaną wypełnione stosowną treścią, tj. celami na szczeblu unijnym oraz sposobem ich realizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Istotny dla ostatecznego kształtu WPR będzie z pewnością podział środków w ramach kolejnego budżetu wieloletniego” - powiedział poseł Czesław Siekierski, komentując przedstawione w środę wieczorem nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej.  

„Dzisiejszy komunikat dużo miejsca poświęca prezentacji oczekiwań wobec WPR w kontekście ochrony środowiska, walki ze zmianami klimatu, zrównoważonego rozwoju itd. Równocześnie wydaje się, że zbyt mało jest w nim odniesień do rezultatów, jakie mają osiągać sami rolnicy, do kwestii podniesienia dochodowości ich pracy, poprawy poziomu życia czy stabilności sektora rolnego, czyli warunków, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zainteresowania rolnictwem wśród młodych ludzi” - powiedział.  

Europoseł PSL i przewodniczący Komisji Rolnictwa PE zaznaczył, że jak w każdym tego typu dokumencie kierunkowym występuje problem zachowanie pewnych proporcji między kontynuacją, a zmianami. „Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rolnictwa, które ze względu na swój charakter nie może być poddawane zbyt gwałtownym zmianom, a raczej zaplanowanej, rozsądnej ewolucji” - podkreślił.

„Należy docenić zobowiązanie Komisji do kontynuacji procesu uproszczenia WPR. Jednakże istnieją obawy, czy sama Komisja będzie w stanie w pełni je urzeczywistnić u siebie biorąc pod uwagę jej spodziewany wysiłek administracyjny związany z oceną krajowych programów realizacji, które w założeniu mają być podstawą przyszłej WPR. Równocześnie nie sposób wykluczyć, że państwa członkowskie swoje programy narodowe mogą tworzyć pod "oczekiwania" urzędników Komisji, co miało w przeszłości miejsce choćby w przypadku negocjowania niektórych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich” - dodał. „Jesteśmy na początku drogi, a przedstawiony komunikat powinien stanowić zachętę do szerszego włączenia się w dyskusję państw członkowskich, rolników, konsumentów, różnych instytucji czy organizacji pozarządowych” - powiedział.

MEPs Involved
current_meps - 23787.jpg
Committee Chair

Latest

Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...
Social media web sites
21.02.2018 - 17:41

Parliament pushes forward with plan for digital tax

On the initiative of the EPP Group, the European Parliament is the first EU Institution to come forward with a concrete plan to tax digital giants...
EU electricity market: more competition to the benefit of consumers
21.02.2018 - 15:00

EU electricity market: more competition to the benefit of consumers

Krišjānis Kariņš, EPP Group MEP and Rapporteur of the Internal Market for Electricity Report voted today in the Industry Committee,...
High voltage post
21.02.2018 - 11:43

Creating a true EU electricity market to benefit consumers

“We want to do away with heavy state subsidies and instead let the market do the job of supplying industries and households with affordable and...

Highlights of the week

19.02.2018 - 23.02.2018
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...