News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Ruszają prace nad reformą unijnej polityki rolnej

Agata Byczewska
30.11.2017 - 16:13
One euro coin among wheat grains

"Przedstawiony przez Komisję komunikat "w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności" pozostawia nadal otwartą kwestię kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jest on jedynie próbą ujęcia prowadzonej dyskusji w pewne ramy, które następnie zostaną wypełnione stosowną treścią, tj. celami na szczeblu unijnym oraz sposobem ich realizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Istotny dla ostatecznego kształtu WPR będzie z pewnością podział środków w ramach kolejnego budżetu wieloletniego” - powiedział poseł Czesław Siekierski, komentując przedstawione w środę wieczorem nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej.  

„Dzisiejszy komunikat dużo miejsca poświęca prezentacji oczekiwań wobec WPR w kontekście ochrony środowiska, walki ze zmianami klimatu, zrównoważonego rozwoju itd. Równocześnie wydaje się, że zbyt mało jest w nim odniesień do rezultatów, jakie mają osiągać sami rolnicy, do kwestii podniesienia dochodowości ich pracy, poprawy poziomu życia czy stabilności sektora rolnego, czyli warunków, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zainteresowania rolnictwem wśród młodych ludzi” - powiedział.  

Europoseł PSL i przewodniczący Komisji Rolnictwa PE zaznaczył, że jak w każdym tego typu dokumencie kierunkowym występuje problem zachowanie pewnych proporcji między kontynuacją, a zmianami. „Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rolnictwa, które ze względu na swój charakter nie może być poddawane zbyt gwałtownym zmianom, a raczej zaplanowanej, rozsądnej ewolucji” - podkreślił.

„Należy docenić zobowiązanie Komisji do kontynuacji procesu uproszczenia WPR. Jednakże istnieją obawy, czy sama Komisja będzie w stanie w pełni je urzeczywistnić u siebie biorąc pod uwagę jej spodziewany wysiłek administracyjny związany z oceną krajowych programów realizacji, które w założeniu mają być podstawą przyszłej WPR. Równocześnie nie sposób wykluczyć, że państwa członkowskie swoje programy narodowe mogą tworzyć pod "oczekiwania" urzędników Komisji, co miało w przeszłości miejsce choćby w przypadku negocjowania niektórych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich” - dodał. „Jesteśmy na początku drogi, a przedstawiony komunikat powinien stanowić zachętę do szerszego włączenia się w dyskusję państw członkowskich, rolników, konsumentów, różnych instytucji czy organizacji pozarządowych” - powiedział.

MEPs Involved
current_meps - 23787.jpg
Committee Chair

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...