News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Ruszają prace nad reformą unijnej polityki rolnej

Agata Byczewska
30.11.2017 - 16:13
One euro coin among wheat grains

"Przedstawiony przez Komisję komunikat "w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności" pozostawia nadal otwartą kwestię kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jest on jedynie próbą ujęcia prowadzonej dyskusji w pewne ramy, które następnie zostaną wypełnione stosowną treścią, tj. celami na szczeblu unijnym oraz sposobem ich realizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Istotny dla ostatecznego kształtu WPR będzie z pewnością podział środków w ramach kolejnego budżetu wieloletniego” - powiedział poseł Czesław Siekierski, komentując przedstawione w środę wieczorem nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej.  

„Dzisiejszy komunikat dużo miejsca poświęca prezentacji oczekiwań wobec WPR w kontekście ochrony środowiska, walki ze zmianami klimatu, zrównoważonego rozwoju itd. Równocześnie wydaje się, że zbyt mało jest w nim odniesień do rezultatów, jakie mają osiągać sami rolnicy, do kwestii podniesienia dochodowości ich pracy, poprawy poziomu życia czy stabilności sektora rolnego, czyli warunków, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zainteresowania rolnictwem wśród młodych ludzi” - powiedział.  

Europoseł PSL i przewodniczący Komisji Rolnictwa PE zaznaczył, że jak w każdym tego typu dokumencie kierunkowym występuje problem zachowanie pewnych proporcji między kontynuacją, a zmianami. „Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rolnictwa, które ze względu na swój charakter nie może być poddawane zbyt gwałtownym zmianom, a raczej zaplanowanej, rozsądnej ewolucji” - podkreślił.

„Należy docenić zobowiązanie Komisji do kontynuacji procesu uproszczenia WPR. Jednakże istnieją obawy, czy sama Komisja będzie w stanie w pełni je urzeczywistnić u siebie biorąc pod uwagę jej spodziewany wysiłek administracyjny związany z oceną krajowych programów realizacji, które w założeniu mają być podstawą przyszłej WPR. Równocześnie nie sposób wykluczyć, że państwa członkowskie swoje programy narodowe mogą tworzyć pod "oczekiwania" urzędników Komisji, co miało w przeszłości miejsce choćby w przypadku negocjowania niektórych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich” - dodał. „Jesteśmy na początku drogi, a przedstawiony komunikat powinien stanowić zachętę do szerszego włączenia się w dyskusję państw członkowskich, rolników, konsumentów, różnych instytucji czy organizacji pozarządowych” - powiedział.

MEPs Involved
current_meps - 23787.jpg
Committee Chair

Latest

Step up fight against racism in sport
24.05.2018 - 10:30

Step up fight against racism in sport

Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are...
Traffic on multiple lane highway
24.05.2018 - 09:50

Road charges: fair charging for better roads

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...
Security concept
23.05.2018 - 17:25

Privacy Shield needs to be improved, not abolished

The EU-US Privacy Shield offers legal certainty in free trade and the protection of data; jeopardising it now would be a step back for European...
Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber
23.05.2018 - 15:15

Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber

The meeting between Parliament leaders and Facebook CEO Zuckerberg left many questions unanswered and the need for more concrete action to ensure...

Highlights of the week

28.05.2018 - 01.06.2018
word budget

Post-2020 EU budget

MEPs will adopt their position on the EU's next long-term budget on Wednesday. The EPP Group Chairman, Manfred Weber, stresses that there are...
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

MEPs will vote on the final agreement on the revision of the Posting of Workers Directive on Tuesday. The new rules aim to better protect workers who...
European Flag

Future of Europe

The future of Europe will be debated on Wednesday morning in Strasbourg with the Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel. Manfred Weber MEP, the...