News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Bogovič: Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da članice EU še okrepijo sodelovanje

16.01.2018 - 09:45
Europe Capitals

Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da sedanje in bodoče članice EU še okrepijo sodelovanje na vseh ravneh in si učinkovito izmenjajo znanja in izkušnje, meni Bogovič.

Strasbourg, 16. januar 2018 (SLS/ELS) - Poslanci Evropskega parlamenta so danes z veliko večino potrdili poročilo o Izvajanju makroregionalnih strategij v EU. Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil pri pripravi poročila poročevalec v senci za največjo Poslansko skupino Evropske ljudske stranke, je ob tem povedal, da gre pri makroregionalnih strategijah za zelo pomembno pobudo, ki krepi čezmejno sodelovanje posameznih držav članic EU, hkrati pa zraven vključuje tudi države kandidatke in jim s tem pomaga pri vključevanju v sistem delovanja EU. 

"Štiri obstoječe makroregionalne strategije zaokrožujejo 18 držav članic Evropske unije in 8 držav, ki še niso v EU. Pomembno je, da so tu združene tako visoko razvite države, v Alpski makroregiji je celo vrsto takih, kot tudi tiste najrevnejše pokrajine na področju Zahodnega Balkana", pojasnjuje Bogovič.

Slovenija kot edina država sodeluje kar pri treh makroregionalnih strategijah, in sicer Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski, medtem ko je Baltska strategija vezana na sever Evrope. "Čeprav pri sami implementaciji tovrstnih strategij obstaja kar nekaj skepticizma znotraj EU, marsikdo pa je razočaran, ker za makroregionalne strategije ni namenjenih posebnih proračunskih sredstev, pa sam zelo podpiram osnovni namen teh strategij. Ob tem, ko se lahko države skupaj prijavljajo na večje evropske razpise, rešujejo okoljske in ekonomske probleme in se pogovarjajo o tem, kako prebivalcem predvsem v obmejnih območjih življenje narediti lažje, poteka hkrati tudi izmenjevanje izkušenj in dobrih praks, prenos znanj in utrjevanje gospodarskih vezi," je ob obravnavi na plenarnem zasedanju poudaril Bogovič. Predvsem v državah Zahodnega Balkana, ki so povečini kandidatke za vstop v EU, so takšne prakse dobra popotnica za nadaljevanje njihovih pogajanj in lažjo integracijo v delovanje EU.

V bodoče se moramo osredotočiti na doseganje ciljev, državam dati proste roke, predvsem pa jih spodbujati k večji angažiranosti ter da bodo v delovanje makroregij vključile tudi pokrajine, regije, občine, skratka neposredno pristojne državne organe in ljudi na terenu.

"Makroregije ne delujejo po principu črpanja vnaprej dodeljenih sredstev, temveč ponujajo okvir za učinkovitejše črpanje. Tudi na podlagi večjih čezmejnih projektov s področja okoljske, komunalne in prometne infrastrukture kot so na primer skupno varovanje morij, rek in jezer, načrtovanje železniških koridorjev, skupno ravnanje z odpadki ipd. Slovenija, ki je kot rečeno udeležena pri večini strategij, bi kot malo odprto gospodarstvo morala to še bolj aktivno izkoristiti," še zaključi Bogovič. 

MEPs Involved

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...