News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Bogovič: Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da članice EU še okrepijo sodelovanje

16.01.2018 - 09:45
Europe Capitals

Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da sedanje in bodoče članice EU še okrepijo sodelovanje na vseh ravneh in si učinkovito izmenjajo znanja in izkušnje, meni Bogovič.

Strasbourg, 16. januar 2018 (SLS/ELS) - Poslanci Evropskega parlamenta so danes z veliko večino potrdili poročilo o Izvajanju makroregionalnih strategij v EU. Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil pri pripravi poročila poročevalec v senci za največjo Poslansko skupino Evropske ljudske stranke, je ob tem povedal, da gre pri makroregionalnih strategijah za zelo pomembno pobudo, ki krepi čezmejno sodelovanje posameznih držav članic EU, hkrati pa zraven vključuje tudi države kandidatke in jim s tem pomaga pri vključevanju v sistem delovanja EU. 

"Štiri obstoječe makroregionalne strategije zaokrožujejo 18 držav članic Evropske unije in 8 držav, ki še niso v EU. Pomembno je, da so tu združene tako visoko razvite države, v Alpski makroregiji je celo vrsto takih, kot tudi tiste najrevnejše pokrajine na področju Zahodnega Balkana", pojasnjuje Bogovič.

Slovenija kot edina država sodeluje kar pri treh makroregionalnih strategijah, in sicer Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski, medtem ko je Baltska strategija vezana na sever Evrope. "Čeprav pri sami implementaciji tovrstnih strategij obstaja kar nekaj skepticizma znotraj EU, marsikdo pa je razočaran, ker za makroregionalne strategije ni namenjenih posebnih proračunskih sredstev, pa sam zelo podpiram osnovni namen teh strategij. Ob tem, ko se lahko države skupaj prijavljajo na večje evropske razpise, rešujejo okoljske in ekonomske probleme in se pogovarjajo o tem, kako prebivalcem predvsem v obmejnih območjih življenje narediti lažje, poteka hkrati tudi izmenjevanje izkušenj in dobrih praks, prenos znanj in utrjevanje gospodarskih vezi," je ob obravnavi na plenarnem zasedanju poudaril Bogovič. Predvsem v državah Zahodnega Balkana, ki so povečini kandidatke za vstop v EU, so takšne prakse dobra popotnica za nadaljevanje njihovih pogajanj in lažjo integracijo v delovanje EU.

V bodoče se moramo osredotočiti na doseganje ciljev, državam dati proste roke, predvsem pa jih spodbujati k večji angažiranosti ter da bodo v delovanje makroregij vključile tudi pokrajine, regije, občine, skratka neposredno pristojne državne organe in ljudi na terenu.

"Makroregije ne delujejo po principu črpanja vnaprej dodeljenih sredstev, temveč ponujajo okvir za učinkovitejše črpanje. Tudi na podlagi večjih čezmejnih projektov s področja okoljske, komunalne in prometne infrastrukture kot so na primer skupno varovanje morij, rek in jezer, načrtovanje železniških koridorjev, skupno ravnanje z odpadki ipd. Slovenija, ki je kot rečeno udeležena pri večini strategij, bi kot malo odprto gospodarstvo morala to še bolj aktivno izkoristiti," še zaključi Bogovič. 

MEPs Involved

Latest

Step up fight against racism in sport
24.05.2018 - 10:30

Step up fight against racism in sport

Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are...
Traffic on multiple lane highway
24.05.2018 - 09:50

Road charges: fair charging for better roads

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...
Security concept
23.05.2018 - 17:25

Privacy Shield needs to be improved, not abolished

The EU-US Privacy Shield offers legal certainty in free trade and the protection of data; jeopardising it now would be a step back for European...
Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber
23.05.2018 - 15:15

Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber

The meeting between Parliament leaders and Facebook CEO Zuckerberg left many questions unanswered and the need for more concrete action to ensure...

Highlights of the week

28.05.2018 - 01.06.2018
word budget

Post-2020 EU budget

MEPs will adopt their position on the EU's next long-term budget on Wednesday. The EPP Group Chairman, Manfred Weber, stresses that there are...
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

MEPs will vote on the final agreement on the revision of the Posting of Workers Directive on Tuesday. The new rules aim to better protect workers who...
European Flag

Future of Europe

The future of Europe will be debated on Wednesday morning in Strasbourg with the Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel. Manfred Weber MEP, the...