News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Bogovič: Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da članice EU še okrepijo sodelovanje

16.01.2018 - 09:45
Europe Capitals

Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da sedanje in bodoče članice EU še okrepijo sodelovanje na vseh ravneh in si učinkovito izmenjajo znanja in izkušnje, meni Bogovič.

Strasbourg, 16. januar 2018 (SLS/ELS) - Poslanci Evropskega parlamenta so danes z veliko večino potrdili poročilo o Izvajanju makroregionalnih strategij v EU. Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil pri pripravi poročila poročevalec v senci za največjo Poslansko skupino Evropske ljudske stranke, je ob tem povedal, da gre pri makroregionalnih strategijah za zelo pomembno pobudo, ki krepi čezmejno sodelovanje posameznih držav članic EU, hkrati pa zraven vključuje tudi države kandidatke in jim s tem pomaga pri vključevanju v sistem delovanja EU. 

"Štiri obstoječe makroregionalne strategije zaokrožujejo 18 držav članic Evropske unije in 8 držav, ki še niso v EU. Pomembno je, da so tu združene tako visoko razvite države, v Alpski makroregiji je celo vrsto takih, kot tudi tiste najrevnejše pokrajine na področju Zahodnega Balkana", pojasnjuje Bogovič.

Slovenija kot edina država sodeluje kar pri treh makroregionalnih strategijah, in sicer Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski, medtem ko je Baltska strategija vezana na sever Evrope. "Čeprav pri sami implementaciji tovrstnih strategij obstaja kar nekaj skepticizma znotraj EU, marsikdo pa je razočaran, ker za makroregionalne strategije ni namenjenih posebnih proračunskih sredstev, pa sam zelo podpiram osnovni namen teh strategij. Ob tem, ko se lahko države skupaj prijavljajo na večje evropske razpise, rešujejo okoljske in ekonomske probleme in se pogovarjajo o tem, kako prebivalcem predvsem v obmejnih območjih življenje narediti lažje, poteka hkrati tudi izmenjevanje izkušenj in dobrih praks, prenos znanj in utrjevanje gospodarskih vezi," je ob obravnavi na plenarnem zasedanju poudaril Bogovič. Predvsem v državah Zahodnega Balkana, ki so povečini kandidatke za vstop v EU, so takšne prakse dobra popotnica za nadaljevanje njihovih pogajanj in lažjo integracijo v delovanje EU.

V bodoče se moramo osredotočiti na doseganje ciljev, državam dati proste roke, predvsem pa jih spodbujati k večji angažiranosti ter da bodo v delovanje makroregij vključile tudi pokrajine, regije, občine, skratka neposredno pristojne državne organe in ljudi na terenu.

"Makroregije ne delujejo po principu črpanja vnaprej dodeljenih sredstev, temveč ponujajo okvir za učinkovitejše črpanje. Tudi na podlagi večjih čezmejnih projektov s področja okoljske, komunalne in prometne infrastrukture kot so na primer skupno varovanje morij, rek in jezer, načrtovanje železniških koridorjev, skupno ravnanje z odpadki ipd. Slovenija, ki je kot rečeno udeležena pri večini strategij, bi kot malo odprto gospodarstvo morala to še bolj aktivno izkoristiti," še zaključi Bogovič. 

MEPs Involved

Latest

Albania in EU
14.02.2018 - 15:07

EPP MEPs in Albania: joint efforts required from all political parties on EU prospects

Albania has progressed and showed political commitment to EU-related reforms - this is one of the conclusions of the EU-Albania Stabilisation and...
Europe vote election
09.02.2018 - 12:19

In the 2019 European Elections, let's talk about candidates and programmes, not procedures!

The European Parliament will be ready to reject any candidate in the investiture procedure of the President of the Commission who was not appointed...
Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca
09.02.2018 - 10:00

Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca

The European Parliament has voted for tougher sanctions against the Venezuelan regime as it prepares for early presidential elections seen as a sham...
Protests in Venezuela
08.02.2018 - 12:22

Venezuela: elections must be fair and free

“We have to raise our voices to denounce further attempts to undermine sovereignty and fixed elections that don’t even fulfil the minimum...

Highlights of the week

19.02.2018 - 23.02.2018
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...