News

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Bogovič: Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da članice EU še okrepijo sodelovanje

16.01.2018 - 09:45
Europe Capitals

Makroregionalne strategije so odlična priložnost, da sedanje in bodoče članice EU še okrepijo sodelovanje na vseh ravneh in si učinkovito izmenjajo znanja in izkušnje, meni Bogovič.

Strasbourg, 16. januar 2018 (SLS/ELS) - Poslanci Evropskega parlamenta so danes z veliko večino potrdili poročilo o Izvajanju makroregionalnih strategij v EU. Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil pri pripravi poročila poročevalec v senci za največjo Poslansko skupino Evropske ljudske stranke, je ob tem povedal, da gre pri makroregionalnih strategijah za zelo pomembno pobudo, ki krepi čezmejno sodelovanje posameznih držav članic EU, hkrati pa zraven vključuje tudi države kandidatke in jim s tem pomaga pri vključevanju v sistem delovanja EU. 

"Štiri obstoječe makroregionalne strategije zaokrožujejo 18 držav članic Evropske unije in 8 držav, ki še niso v EU. Pomembno je, da so tu združene tako visoko razvite države, v Alpski makroregiji je celo vrsto takih, kot tudi tiste najrevnejše pokrajine na področju Zahodnega Balkana", pojasnjuje Bogovič.

Slovenija kot edina država sodeluje kar pri treh makroregionalnih strategijah, in sicer Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski, medtem ko je Baltska strategija vezana na sever Evrope. "Čeprav pri sami implementaciji tovrstnih strategij obstaja kar nekaj skepticizma znotraj EU, marsikdo pa je razočaran, ker za makroregionalne strategije ni namenjenih posebnih proračunskih sredstev, pa sam zelo podpiram osnovni namen teh strategij. Ob tem, ko se lahko države skupaj prijavljajo na večje evropske razpise, rešujejo okoljske in ekonomske probleme in se pogovarjajo o tem, kako prebivalcem predvsem v obmejnih območjih življenje narediti lažje, poteka hkrati tudi izmenjevanje izkušenj in dobrih praks, prenos znanj in utrjevanje gospodarskih vezi," je ob obravnavi na plenarnem zasedanju poudaril Bogovič. Predvsem v državah Zahodnega Balkana, ki so povečini kandidatke za vstop v EU, so takšne prakse dobra popotnica za nadaljevanje njihovih pogajanj in lažjo integracijo v delovanje EU.

V bodoče se moramo osredotočiti na doseganje ciljev, državam dati proste roke, predvsem pa jih spodbujati k večji angažiranosti ter da bodo v delovanje makroregij vključile tudi pokrajine, regije, občine, skratka neposredno pristojne državne organe in ljudi na terenu.

"Makroregije ne delujejo po principu črpanja vnaprej dodeljenih sredstev, temveč ponujajo okvir za učinkovitejše črpanje. Tudi na podlagi večjih čezmejnih projektov s področja okoljske, komunalne in prometne infrastrukture kot so na primer skupno varovanje morij, rek in jezer, načrtovanje železniških koridorjev, skupno ravnanje z odpadki ipd. Slovenija, ki je kot rečeno udeležena pri večini strategij, bi kot malo odprto gospodarstvo morala to še bolj aktivno izkoristiti," še zaključi Bogovič. 

MEPs Involved

Latest

Press freedom
16.10.2018 - 15:20

Fighting for free and independent journalism

A year after the murder of Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia, the EPP Group has organised a public hearing to be held on...
two police officers doing a traffic control
15.10.2018 - 14:45

One European search portal to combine all security databases

Should police and border guards be able to quickly find what they need on escaped criminals in a one-stop-shop portal connecting data from all EU...
XXI ANNUAL EPP GROUP INTERCULTURAL DIALOGUE WITH CHURCHES AND RELIGIOUS INSTITUTIONS
15.10.2018 - 14:28

XXI Interreligious Dialogue on the future of Europe

The immense role of religion in the debate on the future of Europe, family, education, youth as a primary source of society’s human, social...
Tighter EU rules on single-use plastics
11.10.2018 - 10:00

Tighter EU rules on single-use plastics

The European Parliament’s Environment Committee has approved legislation aimed at reducing waste from single-use plastic products polluting...

Highlights of the week

15.10.2018 - 19.10.2018
Press freedom

Fight for the truth: free and independent journalism

In the past year, our continent has been shocked with the murders of a number of journalists, which is a clear threat to freedom of speech and...
Computer crime

Improving security through information sharing

With Monday’s vote, the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will close the gaps in data sharing essential for tracking...
traffic on german autobahn,european cars and trucks

First step towards capping CO2 emissions from trucks

The Environment Committee will vote on Thursday on what could be considered a first step towards capping CO2 emissions for new heavy vehicles such as...

Events

Oct
17
17.10.2018 - 15:00

New Erasmus+ Programme (2021-2027)

Oct
18
18.10.2018 - 09:00

XXI Annual EPP Group intercultural dialogue with churches and religious institutions

The XXI Annual EPP Group Intercultural Dialogue with Churches and Religious Institutions will be held in an...
Oct
18
18.10.2018 - 09:30

Hearing on Independent Journalism