Reformu programma Eiropas nākotnei

Vēlēšanas ir pagājušas, un nu Eiropas Savienībai ir jārisina nopietnas problēmas. Miljoniem cilvēku nav darba, palielinās migrantu skaits, spēcīgā globālā konkurence kopā ar pasākumiem krīzes pārvarēšanai ir mazinājusi cilvēku paļāvību tam, ka politiķi spēj rast pienācīgus risinājumus problēmām.

ETP grupa Eiropas Parlamentā un valstu valdībās ir virzījusi reformas, kas ļāva Eiropas Savienībai apturēt krīzi. Tagad mēs vēlamies izveidot sekmīgu reformu programmu Eiropas nākotnei, kas ļautu tai risināt nākotnē sagaidāmos uzdevumus, palielinot Eiropas konkurētspēju, panākot lielāku izaugsmi un lielāku darbavietu skaitu un atgūstot iedzīvotāju paļāvību.

Tās ir prioritātes 5.sasaukuma laikā.

 

 

Brīvība, drošība un tieslietas

10767

Tas, kam mēs uzticamies

Anaconda, polish helicopters
27.09.2017.

Savienības un tās pilsoņu drošība: virzība uz Eiropas aizsardzības savienību

Liberālo demokrātisko valstu iedibinātā starptautiskā kārtība, kas balstīta uz noteikumiem, pašlaik nonākusi vēl nepieredzētu grūtību priekšā. Tajā pašā laikā ES kaimiņu reģionos valda liela nedrošība un teritorijā, kas...
Freedom of expression
10.03.2016.

Nostājas dokuments par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu digitālajā laikmetā

Jebkurā demokrātiskā sistēmā pilsonisko līdzdalību, pilsoņu informētību un pamattiesības uz vārda un informācijas brīvību var garantēt tikai tad, ja eksistē plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms. ETP grupa atgādina par savu apņemš...
Belgian soldiers
02.10.2015.

Virzība uz Eiropas aizsardzības savienību

DROŠĪBA VISIEM VAI NEVIENAM Drošības vide ap ES ir nepastāvīga, sarežģīta un nenoteikta. Eiropas dienvidu un austrumu daļu ir pārņēmusi nestabilitāte. Cerētais draugu loks ir sadalījies karojošās nometnēs. Dienvidos, Tuvajos...
Security concept

ETP GRUPAS GALVENĀS PRIORITĀTES DATU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Digitalizācija mūsu dzīvi maina ātrāk nekā citas līdzšinējās tehniskās revolūcijas. Tā ietekmē mūsu sociālo un darba dzīvi, saziņu, konkurētspēju, īpašumtiesības, pamattiesības un privātumu. ES pilsoņi aizvien vairāk dalās ar...
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
18.05.2015.

Laiks rīkoties migrācijas jautājumā

Migrācijai ir jāpiemēro holistiska pieeja. Pret ikvienu aspektu ir jāattiecas kā pret daļu no visaptverošas stratēģijas, kuras pamatā ir konkrētos darbos paustas solidaritātes princips. 2014. gadā Eiropas Savienībā ieradās pāri par...
Germany Raises Security Level
28.04.2015.

Koordinuojanti atsaką į "užsienio šalių kovotojų" keliamą grėsmę ir sugriežtinti pasienio kontrolę

Tūlītējā reakcija uz aizvien lielāko ārvalstu kaujinieku draudu: tās koordinēšana Lai efektīvi vērstos pret šo aizvien lielāko draudu, dalībvalstīm jāsaskaņo sava tūlītējā reakcija un nostāja pret ārvalstu kaujiniekiem. ETP grupa,...
Muslim rebel
28.04.2015.

Sadarbība ar trešām valstīm, reģionālajiem un pasaules līmeņa dalībniekiem

ES, ASV un Kanāda (mazākā mērā arī Austrālija un Jaunzēlande) saskaras ar vietējo terorismu un vardarbīgu radikalizāciju, kas ir satraucošas parādības; tāpēc svarīga ir transatlantiskā sadarbība ar šīm valstīm. ETP grupa uzsver, cik...
Muslim militants
28.04.2015.

Radikalizācijas novēršana un deradikalizācijas procesa pastiprināšana

Jautājums, kā deradikalizēt un integrēt neapmierinātas personas, ir viens no mūsu stratēģijas centrālajiem punktiem. Aizvien vairāk ir skaidrs, ka ir nepieciešams koordinēti uzraudzīt internetu, jo ekstrēmisti šo brīvo telpu izmanto...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
28.04.2015.

Mēs esam par ES pretterorisma pasākumiem

PPE grupa vienmēr ir iestājusies par ES PDR (pasažieru datu reģistra) sistēmu, kas līdzās visaptverošam citu pasākumu klāstam būtu lietderīgs instruments, ar kuru varētu cīnīties pret teroristu radīto iekšējās drošības...
Je suis Charlie

Aizsardzība un atbalsts terorisma upuriem Eiropā un pasaulē

ETP grupa ir visu laiku mēģinājusi panākt, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta terorisma dēļ cietušo vajadzībām, viņu cieņas un drošības aizsardzībai un terorisma deleģitimizācijas un pievilcības mazināšanas veicinā...
#UksLastSummer
16.07.2018. - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018. - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018. - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.07.2018. - 9:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...