mūsu prezidentūra

Mūsu prezidentūra

 

Prezidentūra sastāv no grupas priekšsēdētāja un desmit priekšsēdētāja vietniekiem. Prezidentūras locekļi savā starpā vienojas par pienākumu sadali. Prezidentūras pienākumi ir vadīt grupas darbu plenārsēdēs, pārstāvēt grupu ārējās attiecībās un informēt grupas plenāro asambleju par stratēģiskiem un politiskiem lēmumiem, ko prezidentūra pieņēmusi savās sanāksmēs. Tā regulāri tiekas ar valstu delegāciju vadītājiem, lai apspriestu galvenās vadlīnijas un sagatavotu svarīgākos lēmumus saistībā ar grupas stratēģiju.

The Presidency

-
 • Priekšsēdētāja vietnieks - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - ETP Grupas Birojs
 • Priekšsēdētājs - Juridisko jautājumu un iekšlietu darba grupa
 • Priekšsēdētājs - Brexit
 • Loceklis - Partido Popular
 • Loceklis - ETP Grupas Nacionālo delegāciju vadītāji
 • Loceklis - Konstitucionālie jautājumi
 • Loceklis - Budžets
 • Loceklis - Izraēla
 • Aizstājējs - ĀKK
 • Aizstājējs - Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība
 • BRU
  Phone:
  +32 (0)2 2845372
  Fax:
  +32 (0)2 2849372
 • STR
  Phone:
  +33 (0)3 88 175372
  Fax:
  +33 (0)3 88 179372
-
 • Priekšsēdētāja vietnieks - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - ETP Grupas Birojs
 • Priekšsēdētājs - Paplašināšanās un Vidusjūras politika
 • Loceklis - Citizens for European Development of Bulgaria
 • Loceklis - Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • Loceklis - ETP Grupas Nacionālo delegāciju vadītāji
 • Loceklis - Kvestori
 • Loceklis - Ārlietas
 • Loceklis - Amerikas Savienotās Valstis
 • Loceklis - Cilvēktiesības
 • Aizstājējs - Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
 • Aizstājējs - Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums
 • Kvestors - Eiropas Parlaments
 • BRU
  Phone:
  +32 (0)2 2845662
  Fax:
  +32 (0)2 2849662
 • STR
  Phone:
  +33 (0)3 88 175662
  Fax:
  +33 (0)3 88 179662
-
 • Priekšsēdētāja vietnieks - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - ETP Grupas Birojs
 • Priekšsēdētājs - Budžeta un strukturālās politikas darba grupa
 • Vicekoordinators - Transports un tūrisms
 • Loceklis - Partidul Naţional Liberal
 • Loceklis - Serbija
 • Loceklis - Transports un tūrisms
 • Aizstājējs - Budžeta kontrole
 • Aizstājējs - Dienvidaustrumāzijas, ASEAN
 • Aizstājējs - Rūpniecība, pētniecība un enerģētika
 • BRU
  Phone:
  +32 (0)2 2845416
  Fax:
  +32 (0)2 2849416
 • STR
  Phone:
  +33 (0)3 88 175416
  Fax:
  +33 (0)3 88 179416
-
 • Priekšsēdētāja vietnieks - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - ETP Grupas Birojs
 • Priekšsēdētājs - EIN, Eiropas nākotne
 • Priekšsēdētāja vietnieks - ĀKK
 • Loceklis - Partido Social Democrata
 • Loceklis - ETP Grupas Nacionālo delegāciju vadītāji
 • Loceklis - Konstitucionālie jautājumi
 • Aizstājējs - Ārlietas
 • Aizstājējs - Krievija
 • Aizstājējs - Mašrikas valstīm
 • Aizstājējs - Savienība Vidusjūrai
 • BRU
  Phone:
  +32 (0)2 2845263
  Fax:
  +32 (0)2 2849263
 • STR
  Phone:
  +33 (0)3 88 175263
  Fax:
  +33 (0)3 88 179263
-
 • Priekšsēdētāja vietnieks - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - ETP Grupas Birojs
 • Priekšsēdētājs - Parlamentārais darbs
 • Loceklis - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
 • Loceklis - Amerikas Savienotās Valstis
 • Loceklis - Juridiskie jautājumi
 • Aizstājējs - Starptautiskā tirdzniecība
 • BRU
  Phone:
  +32 (0)2 2845871
  Fax:
  +32 (0)2 2849871
 • STR
  Phone:
  +33 (0)3 88 175871
  Fax:
  +33 (0)3 88 179871
-
 • Priekšsēdētāja vietnieks - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - ETP Grupas Birojs
 • Priekšsēdētājs - Komunikāciju stratēģija
 • Loceklis - Platforma Obywatelska
 • Loceklis - ĀKK
 • Loceklis - Juridiskie jautājumi
 • Aizstājējs - Kultūra un izglītība
 • Aizstājējs - Eurolat
 • Aizstājējs - Mercosur
 • BRU
  Phone:
  +32 (0)2 2845258
  Fax:
  +32 (0)2 2849258
 • STR
  Phone:
  +33 (0)3 88 175258
  Fax:
  +33 (0)3 88 179258
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.09.2018. - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.09.2018. - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018. - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018. - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...

Nedēļas aktualitātes

24.09.2018. - 28.09.2018.
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...