dienvidaustrumeiropa un austrumeiropa dienvidkaukāza valstis

Dienvidaustrumeiropa un Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis

Jaunākais

Ukraine
Preses relīze
06.06.2018. - 15:33
On Tuesday, the EPP Working Group on Foreign Affairs debated the EU's Macro-Financial Assistance (MFA) for Ukraine ahead of a plenary vote next week. Following that, several key spokespeople on Ukraine from the EPP Group made the statement...
Bridge of Art states, national theater, Skopje, Macedonia
Jaunumi
26.03.2018. - 11:55
“Meetings at Prime Ministerial level are expected to take place to find a lasting solution to the name dispute between Greece and FYROM,” said EPP Group Vice-Chairman Andrey Kovatchev after talks in Skopje with FYROM Prime Minister Zoran...
Enlargement
Preses relīze
15.11.2017. - 12:55
"The summit in Brussels should be forward-looking, injecting new dynamism providing a clear political vision for the future of our Eastern Partnership. Differentiation is key. As our resources are limited, the principle of ‘more for more...
Moldova / EU
Preses relīze
03.10.2017. - 15:27
“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended...

Pages

 

Dienvidaustrumeiropa

Dienvidaustrumeiropas valstis kopš 2003. gada ir piedalījušās paplašināšanās procesā, kas tām paver izredzes pievienoties Eiropas Savienībai.

Kontaktpersonu saraksts
Sandra KALNIETE
ETP grupas priekšsēdētāja vietniece
 
Andrey KOVATCHEV
ETP grupas priekšsēdētāja vietnieks
 
Staff
 
 

Sveicināti, Rietumbalkāni!

Salonikos 2003. gada jūnijā notikušajā Eiropadomes sanāksmē tika formulēta nostāja, ka Rietumbalkānu valstu nākotne ir saistīta ar vienoto Eiropu. Horvātija, kas pievienojās 2013. gada jūlijā, neapšaubāmi ir bijusi Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Tās pievienošanās apliecina to, ka durvis joprojām ir atvērtas visām Eiropas valstīm, kas spēj izpildīt kritērijus. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija pagaidām ir ieguvušas Eiropas Savienības kandidātvalstu statusu, savukārt ES ir izveidojusi ciešākas attiecības ar Bosniju un Hercegovinu, Albāniju un Kosovu.*

Ir svarīgi, lai Saloniku procesa valstu interese par Eiropu neatslābtu.

ETP grupa īpaši norāda uz:

  • šā reģiona valdību atbildību — nepieciešamību galvenokārt reformēt tiesu sistēmu, nodrošināt demokratizāciju un attīstīt infrastruktūru;
  • reģionālās sadarbības nozīmi;
  • ES vēsturisko atbildību pret šīm valstīm.

Dalībvalsts statusa kritēriju izmantošana ar nolūku izveidot stabilas iestādes

Līdz šim paplašināšanās process ir radījis iespēju stiprināt brīvības, demokrātijas, tiesiskas valsts un tirgus ekonomikas kopējos principus, kā arī sekmēt kontinenta stabilitāti un labklājību. Taču, kaut arī paplašināšanās procesam būtu jāveicina Savienības padziļināšana un kohēzija, Eiropas Savienībai ir jāapsver jautājums par tās ģeogrāfiskajām robežām.

ETP grupa uzskata, ka ir strikti jāievēro Kopenhāgenas kritēriji. Dalībvalsts statusa ieguves process ir atkarīgs no pievienošanās valstu individuāla snieguma, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Šie faktori nodrošinās Eiropas projekta nostiprināšanu, izveidojot stabilas, uzticamas un demokrātiskas iestādes, un padarīs Eiropas sapni pieejamu citām Eiropas valstīm. Paplašināšanās stratēģijām ir jābūt kam vairāk nekā sarunu risināšanas metodoloģijai.

ETP grupa piekrīt tam, ka ir vajadzīga rūpīga un efektīva paplašināšanas seku analīze. Katra kandidātvalsts būtu jāvērtē pēc tās nopelniem. Šajā sakarībā mēs atzinīgi vērtējam Horvātijas pievienošanos 2013. gada 1. jūlijā.

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

 

Austrumu partnerība

Austrumu partnerības mērķis ir piedāvāt Eiropas perspektīvu Eiropas Savienības robežvalstīm, piemēram, Armēnijai, Azerbaidžānai, Gruzijai, Moldovai, Ukrainai un Baltkrievijai. Ņemot vērā šo valstu vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai, ar Austrumu partnerības palīdzību var noslēgt jaunus asociācijas nolīgumus, panākt pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienības ekonomikā un nodrošināt šo valstu iedzīvotāju lielāku mobilitāti (vīzu izsniegšanas vienkāršāku režīmu un atpakaļuzņemšanas nolīgumus).

Politisko un sociāli politisko reformu veicināšana — Euronest parlamentārā asambleja

ETP grupa atzīst, ka šī partnerība mūsu kaimiņvalstīm ir unikāla iespēja. Tā mudina visas šīs partnerības valstis, tām īstenojot savu politisko un sociāli ekonomisko reformu procesu, pēc iespējas ātrāk gūt taustāmus rezultātus. Tāpēc ETP grupa ierosināja izveidot Euronest parlamentāro asambleju, kuras mērķi ir šādi: veicināt dialogu, izvērtēt Austrumu partnerības panākumus un problēmas un sekmēt demokrātiju, labklājību, stabilitāti un drošību šajā reģionā. Papildus tam par prioritārām būtu jāuzskata divas interešu sfēras: energoapgāde un nozaru politikas nostādnes.

Demokrātijas un labas pārvaldības sekmēšana sadarbībā ar valstu parlamentiem

Attiecībā uz valstīm, kurās politiskā situācija rada lielāku satraukuma iemeslu (Ukraina un Baltkrievija), ETP grupa vēlreiz pauž uzskatu, ka ļoti svarīga ir demokrātijas prakse un laba pārvaldība. Tiesiska valsts, vārda brīvības, pilsoņu tiesības uz informāciju un brīvu un godīgu vēlēšanu organizēšana ir obligāti principi. Ir jāsekmē savstarpēja sapratne, formulējot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu kopējās nostājas.

 

 

Savings
26.09.2018. - 10:42

More money for tackling migration, Erasmus, innovation

“The Budgets Committee vote today on the 2019 EU Budget sends a clear signal that the EPP Group is strongly committed, not only in reverting...
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.09.2018. - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.09.2018. - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018. - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...

Nedēļas aktualitātes

24.09.2018. - 28.09.2018.
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...