dienvidaustrumeiropa un austrumeiropa dienvidkaukāza valstis

Dienvidaustrumeiropa un Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis

Jaunākais

Flag of Estonia
Preses relīze
04.09.2017. - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...
EU and Ukraine
Preses relīze
12.07.2017. - 12:17
"The EU and Ukraine must deepen cooperation and build a successful relationship. With an Association Agreement that is fully effective from September, a free trade area yielding results and with visa-free travel beginning, the EU and Ukraine...
EU and Ukraine
Preses relīze
04.07.2017. - 13:04
“This is the next sign, after the visa liberalisation, that the European Union wants a pro-European Ukraine and will facilitate this difficult path”, said Jarosław Wałęsa MEP commenting on today’s vote granting Ukraine temporary...
EU and Ukraine
Preses relīze
01.06.2017. - 9:53
MEPs have given their backing to the granting of additional trade facilitation for Ukraine in order to address the difficult economic situation in the country and to support its economic reform efforts. When adopted, these measures include zero...

Pages

 

Dienvidaustrumeiropa

Dienvidaustrumeiropas valstis kopš 2003. gada ir piedalījušās paplašināšanās procesā, kas tām paver izredzes pievienoties Eiropas Savienībai.

Kontaktpersonu saraksts
Sandra KALNIETE
ETP grupas priekšsēdētāja vietniece
 
Staff
 
 

Sveicināti, Rietumbalkāni!

Salonikos 2003. gada jūnijā notikušajā Eiropadomes sanāksmē tika formulēta nostāja, ka Rietumbalkānu valstu nākotne ir saistīta ar vienoto Eiropu. Horvātija, kas pievienojās 2013. gada jūlijā, neapšaubāmi ir bijusi Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Tās pievienošanās apliecina to, ka durvis joprojām ir atvērtas visām Eiropas valstīm, kas spēj izpildīt kritērijus. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija pagaidām ir ieguvušas Eiropas Savienības kandidātvalstu statusu, savukārt ES ir izveidojusi ciešākas attiecības ar Bosniju un Hercegovinu, Albāniju un Kosovu.*

Ir svarīgi, lai Saloniku procesa valstu interese par Eiropu neatslābtu.

ETP grupa īpaši norāda uz:

  • šā reģiona valdību atbildību — nepieciešamību galvenokārt reformēt tiesu sistēmu, nodrošināt demokratizāciju un attīstīt infrastruktūru;
  • reģionālās sadarbības nozīmi;
  • ES vēsturisko atbildību pret šīm valstīm.

Dalībvalsts statusa kritēriju izmantošana ar nolūku izveidot stabilas iestādes

Līdz šim paplašināšanās process ir radījis iespēju stiprināt brīvības, demokrātijas, tiesiskas valsts un tirgus ekonomikas kopējos principus, kā arī sekmēt kontinenta stabilitāti un labklājību. Taču, kaut arī paplašināšanās procesam būtu jāveicina Savienības padziļināšana un kohēzija, Eiropas Savienībai ir jāapsver jautājums par tās ģeogrāfiskajām robežām.

ETP grupa uzskata, ka ir strikti jāievēro Kopenhāgenas kritēriji. Dalībvalsts statusa ieguves process ir atkarīgs no pievienošanās valstu individuāla snieguma, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Šie faktori nodrošinās Eiropas projekta nostiprināšanu, izveidojot stabilas, uzticamas un demokrātiskas iestādes, un padarīs Eiropas sapni pieejamu citām Eiropas valstīm. Paplašināšanās stratēģijām ir jābūt kam vairāk nekā sarunu risināšanas metodoloģijai.

ETP grupa piekrīt tam, ka ir vajadzīga rūpīga un efektīva paplašināšanas seku analīze. Katra kandidātvalsts būtu jāvērtē pēc tās nopelniem. Šajā sakarībā mēs atzinīgi vērtējam Horvātijas pievienošanos 2013. gada 1. jūlijā.

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

 

Austrumu partnerība

Austrumu partnerības mērķis ir piedāvāt Eiropas perspektīvu Eiropas Savienības robežvalstīm, piemēram, Armēnijai, Azerbaidžānai, Gruzijai, Moldovai, Ukrainai un Baltkrievijai. Ņemot vērā šo valstu vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai, ar Austrumu partnerības palīdzību var noslēgt jaunus asociācijas nolīgumus, panākt pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienības ekonomikā un nodrošināt šo valstu iedzīvotāju lielāku mobilitāti (vīzu izsniegšanas vienkāršāku režīmu un atpakaļuzņemšanas nolīgumus).

Politisko un sociāli politisko reformu veicināšana — Euronest parlamentārā asambleja

ETP grupa atzīst, ka šī partnerība mūsu kaimiņvalstīm ir unikāla iespēja. Tā mudina visas šīs partnerības valstis, tām īstenojot savu politisko un sociāli ekonomisko reformu procesu, pēc iespējas ātrāk gūt taustāmus rezultātus. Tāpēc ETP grupa ierosināja izveidot Euronest parlamentāro asambleju, kuras mērķi ir šādi: veicināt dialogu, izvērtēt Austrumu partnerības panākumus un problēmas un sekmēt demokrātiju, labklājību, stabilitāti un drošību šajā reģionā. Papildus tam par prioritārām būtu jāuzskata divas interešu sfēras: energoapgāde un nozaru politikas nostādnes.

Demokrātijas un labas pārvaldības sekmēšana sadarbībā ar valstu parlamentiem

Attiecībā uz valstīm, kurās politiskā situācija rada lielāku satraukuma iemeslu (Ukraina un Baltkrievija), ETP grupa vēlreiz pauž uzskatu, ka ļoti svarīga ir demokrātijas prakse un laba pārvaldība. Tiesiska valsts, vārda brīvības, pilsoņu tiesības uz informāciju un brīvu un godīgu vēlēšanu organizēšana ir obligāti principi. Ir jāsekmē savstarpēja sapratne, formulējot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu kopējās nostājas.

 

 

CETA
20.09.2017. - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...
Euro symbol in the magnifying glass
14.09.2017. - 12:41

EPP Group deplores attempts to keep NGO financing secret

In a vote today the EPP Group rejected attempts to keep NGO financing a secret. Hiding behind calls for transparency in this House, the Greens and...
State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela
14.09.2017. - 12:00

State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela

At the European Parliament’s latest plenary, European Commission President Jean-Claude Juncker proposed plans to strengthen the EU27 as Brexit...
Germany Raises Security Level
14.09.2017. - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess...

Nedēļas aktualitātes

25.09.2017. - 29.09.2017.
European Ideas Network

EIN: debating the future of common security and stability in the Mediterranean

'Common Security and Stability in the Mediterranean Region' is the main subject of the European Ideas Network's (EIN, the EPP Group's...
Gavel and european union flag

Setting up the European Public Prosecutor’s Office

The proposal to establish a European Public Prosecutor’s Office will be voted on in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs...
Construction worker doing measuring

The Services Package - an alternative to enforcement action?

Services represent two-thirds of the EU economy already and about 90% of job creation - for around 47 million people (22% of the European labour...