darbs etp grupā

Darbs ETP grupā

Ja apsverat iespēju veidot karjeru Eiropas institūcijās, jūs var interesēt darbs ETP grupā.

Mēs pieņemam darbā apņēmīgus un mērķtiecīgus cilvēkus no visas Eiropas Savienības, kā arī citām valstīm, un piedāvājam iespējas turpmākai personiskajai izaugsmei, nodrošinot profesionālu apmācību. Mūsu kolēģi ir cilvēki no visām ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm un trešajām valstīm.

Mūsu uzticamais un kompetentais personāls palīdz deputātiem viņu darbā un rūpīgi seko līdzi Parlamenta darbam. Pie mums strādā politikas padomdevēji, kuriem ir specializētas zināšanas par sarežģīto Eiropas Savienības darbību. Šeit strādā saziņas koordinatori, kuru uzdevums ir raudzīties, lai ETP grupas vēstījums nonāktu līdz cilvēkiem gan pa tradicionālajiem, gan pa tiešsaistes kanāliem. Mūsu kolēģi no IT nodaļas rūpējas par mūsdienīgu aprīkojumu, lai mēs bez aizķeršanās varētu veikt savu darbu. Savukārt personāla nodaļas komanda sniedz mūsu darbiniekiem administratīvo atbalstu.

Mums patīk, ja ETP grupas personāls ir daudzveidīgs. Mēs darbojamies starptautiskā vidē un gandrīz vienmēr savā darbā izmantojam vairāk par vienu valodu. Kolēģu vidū mēs cenšamies radīt atbildības un sadarbības gaisotni.

Ja uzskatāt, ka esat piemērots darbam pie mums, vairāk par karjeras iespējām un pašreizējām vakancēm varat lasīt tālāk.

 

 
 
  • LīgumdarbiniekiETP grupā strādā vairāki līgumdarbinieki. Maksimālais viņu līguma darbības laiks ir 6 gadi. Parasti šos kolēģus izvēlas no rezerves saraksta, kas izveidots pēc rūpīgām intervijām, kuras vada darbinieku atlases komiteja.
  • Pagaidu darbinieki Lielākā daļa mūsu darbinieku ir pagaidu darbinieki, ar kuriem noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku. Viņus pieņem darbā atlases procedūras kārtībā, kurā ietilpst rakstiskais un mutiskais eksāmens. ETP grupa publicē informāciju par vakancēm uz šīm vietām savā tīmekļa vietnē, Eiropas Parlamenta paziņojumā par iekšējām vakancēm (Avis de Vacances d'emplois internes), kā arī dažkārt dalībvalstu laikrakstos.
  • Ierēdņi ETP grupas sekretariātā strādā daudz Eiropas iestāžu ierēdņu, īpaši Eiropas Parlamenta ierēdņu, kas ir norīkoti darbam mūsu grupā. Ierēdņi ir Eiropas iestāžu pastāvīgie darbinieki.Iet uz EPSO tīmekļa vietni
 

Vakanču saraksts
Ref.
Grāds
Vakances
Darba apraksts
Pieteikuma forma
Termiņš
Patlaban nav vakances. Skatīt vēlāk.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Prakse
Piedāvājums

ETP grupa piedāvā piecu mēnešu praksi ES pilsoņiem un kandidātiem no asociētajām valstīm un kandidātvalstīm. Izņēmuma kārtā prakses iespējas var piešķirt ierobežotam skaitam citu valstu pilsoņu. Praktikanti saņem ikmēneša pabalstu EUR 1300 apmērā, lai segtu uzturēšanās izmaksas Briselē. Prakses laikā praktikanti var apmeklēt vienu Eiropas Parlamenta plenārsesiju Strasbūrā. Šīs komandējuma izmaksas (ceļa un uzturēšanās izdevumus) ETP grupa sedz atsevišķi.

ETP grupa sedz apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu riskiem. Taču praktikantiem pirms prakses sākuma ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina viņu apdrošināšanu pret slimības risku.

Katra praktikanta darbu pārrauga administrators no ETP grupas sekretariāta.

 

Kas var pieteikties

Kandidātiem, kas piesakās uz apmaksātu praksi, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts, asociētās valsts vai kandidātvalsts pilsoņiem;
  • ir jābūt ieguvušiem akadēmisko grādu vai pabeigušiem vismaz trīs studiju gadus (vismaz sešus semestrus) universitātē vai līdzvērtīgā augstākās izglītības iestādē VAI jāiesniedz augstskolas apliecinājums, kurā norādīts, ka prakse ir nepieciešama saistībā ar studijām;
  • ir jābūt ļoti labām divu ES oficiālo valodu zināšanām, no kurām vienai jābūt kādai no ES darba valodām, t. i., angļu, franču vai vācu valodai (vismaz B2 līmenī);
  • kandidātiem no trešām valstīm ir jābūt ļoti labām zināšanām vismaz vienā no ES darba valodām;
  • kandidātiem līdz šim nav ne bijusi piešķirta apmaksāta prakse ES iestādēs, ne arī viņi ir strādājuši algotu darbu pēc studiju beigšanas.

ETP grupa ir darba devējs, kas ievēro iespēju vienlīdzības principu, un tā mudina pieteikties arī jauniešus ar invaliditāti, kuri atbilst iepriekš minētajām prasībām.

 

Kad pieteikties

Ir 2 prakses periodi.

Sīkāka informācija par konkursiem un pieteikuma formām būs pieejama 2-3 nedēļas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Prakses periods:
februāris–jūnijs
septembris–janvāris
Pieteikuma iesniegšanas termiņš:
15. decembris (pusnakts)
15. jūnijs (pusnakts)

 

Kā pieteikties

Kandidātiem ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma forma.

Būtiski: Būtiski: daži dokumenti ir jāsagatavo iepriekš, piemēram rekomendācijas vēstules, diplomi utt.

Lūdzam rūpīgi izlasīt informāciju par izsludināto konkursu, lai uzzinātu visas detaļas.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par ETP grupas prakses iespējām, lūdzam iepazīties ar Noteikumiem.

 

Vakanču saraksts
Reference
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Pieteikuma forma
Slēgts
Slēgts
 
“Universitātē es studēju Eiropas Savienības likuma moduļus un dēļ tā man parādījās interese iegūt praktisku pieredzi, lai redzētu kā noteik likumdošana Eiropas līmenī. Kā stažiere Eiropas Tautas Partijas grupā es varēju apmeklēt dažādākās Eiropas Parlamenta Komiteju tikšanās, kā arī vērot tuvumā kā noris komunikācijas process ar presi un sabiedrību par Eiropas Savienibas likumu attīstību. Stažēšanās bija pateicīga un darbietilpīga pieredze un es ieteiktu citiem, kam ir interese Eiropas Savienības lietās un attiecibās, pieteikties uz stažēšanos.”
Eoghan Dockrell (Īrija)
 
 
“Es varu publiski un ar pilnu pārliecību teikt, ka laiks ko es pavadīju ar Eiropas Tautas Partijas grupu bija ļoti bagātīga pieredze. No vienas puses, man bija iespēja augt profesionālaja jomā ar atbildību, ko uzņēmos par savu projektu, bet ari novērojot kā strādā labākie savā sfērā. No otras puses tā bija arī ļoti cilvēciska pieredze, jo, lai gan uz ierobežotu laiku, es piederēju pie unikālas komūnas ar ļoti interesantiem cilvēkiem no dažādām pasaules malām. Šos cilvēkus es vienmēr atcerēšos dēļ viņu draudzīgās attieksmes, laipnības un lieliskās humora izjūtas.”
Vladimira Briestenska (Slovākija)
 
Aizkulises
Gūstiet ieskatu par deputātu darba aizkulisēm, aplūkojot fotogrāfijas ar Eiropas Parlamenta deputātiem neformālākā vidē.Deputātu ikdienas darbs nozīmē ne tikai balsošanu vai piedalīšanos komiteju sanāksmēs, bet arī stundām ilgu tiesību aktu sagatavošanas darbu, piedalīšanos sanāksmēs ar ieinteresētajām pusēm un struktūrvienībām, uzstāšanos plašsaziņas līdzekļu priekšā, sarunas ar citiem lēmumu pieņemšanas procesa dalībniekiem, uzrunas apmeklētāju grupām, uzstāšanos konferencēs, uzklausīšanas un sekošanu līdzi politiskajiem notikumiem Eiropas Savienībā un dalībvalstīs.

 

Kontaktinformācija

Jebkurus jautājumus par praksi vai darba piedāvājumiem, lūdzu, sūtiet uz zemāk norādītajām e-pasta adrese. Nemēģiniet sazināties ar mūsu darbiniekiem tiešā veidā, jo uz jūsu vēstuli neviens neatbildēs.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu