Aktuāls temats

Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Drīzumā
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Drīzumā
Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Drīzumā
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Drīzumā

MVU

MVU ir Eiropas ekonomikas pamats. Tie veido 99 % no visiem ES uzņēmumiem, rada 85 % no visām jaunajām darbvietām un nodrošina divas trešdaļas no privātā sektora darbvietām ES. Tādēļ ar ES tiesību aktiem vispirms ir jāatbalsta tieši šie uzņēmumi.

MVU izaugsmes veicināšana un uzņēmējdarbības atvieglošana ir viena no PPE grupas prioritātēm.

Lai rūpīgi izpētītu ikviena ES tiesību akta ietekmi uz MVU, ETP grupa ir izveidojusi darba grupu ar nosaukumu „MVU loks“ (SME Circle). Šīs darba grupas, kas sastāv no 60 locekļiem, priekšsēdētājs Markus Piepers ir paziņojis: „Mēs vēlamies uzraudzīt birokrātiju, lai nepieļautu tās pārmērīgumu. Pārāk detalizēti noteikumi ir šķērslis ekonomikas izaugsmei.“

ES ir jāmobilizē un jāstimulē visu veidu investīciju avoti — gan publiskie, gan privātie —, nodrošinot kapitāla pieejamību MVU. Vajadzētu vēl vairāk veicināt publiskā un privātā sektora partnerības. Mums būtu jāinvestē projektos, kuru mērķis ir atvieglot jauniešiem pašiem sava uzņēmuma dibināšanu un it īpaši — izglītot uzņēmējdarbības jomā.

Vairāk par ETP grupas MVU pozīciju (lejupielādēt brošūru)

Prioritātes

SMEs access to capital
Šajā mainīgajā pasaulē Eiropa joprojām ir labākā vieta, kur dzīvot. Globalizētajā pasaulē un situācijā, kad vērojamas satraucošas demogrāfiskas tendences, mēs vēlamies aizsargāt savu sociālo tirgus ekonomiku. Lai varētu to atļauties, mums ir jāuzlabo konkurētspēja un jāīsteno Eiropas izaugsmes potenciāls. Mēs vēlamies paturēt konkurētspējīgas ražotnes Eiropā, nevis eksportēt darbvietas uz citām pasaules daļām, tādējādi radot vēl lielāku piesārņojumu. Mēs vēlamies, lai Eiropa atgūtu savu vadošo lomu pētniecībā, inovācijā...

Mūsu ieguvumi

The bridge
04.12.2013. - 13:45

ES strukturālie un investīciju fondi

Konkurētspējas palielināšana ar inovāciju un MVU ES līdzekļi ir jāizmanto labāk, lai nodrošinātu izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgāku dzīves kvalitāti visiem Eiropas iedzīvotājiem...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013. - 18:00

Dzīves atvieglošana maziem un vidējiem uzņēmumiem

Eiropas ekonomikas pamatu veido mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Tie pārstāv privātuzņēmēju darbības vislielāko daļu (99 procentus) un nodrošina divas no trim darbavietām. Būtiski, ka tie...

Jaunumi

Smiling man at candy store display
04.04.2017. - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016. - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
19.01.2016. - 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...

Pages

Paziņojumi presei

Cargo Ship
15.06.2017. - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
24.11.2016. - 9:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
11.07.2016. - 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages