Aktuāls temats

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Drīzumā
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Drīzumā
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Drīzumā
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Drīzumā

MVU

MVU ir Eiropas ekonomikas pamats. Tie veido 99 % no visiem ES uzņēmumiem, rada 85 % no visām jaunajām darbvietām un nodrošina divas trešdaļas no privātā sektora darbvietām ES. Tādēļ ar ES tiesību aktiem vispirms ir jāatbalsta tieši šie uzņēmumi.

MVU izaugsmes veicināšana un uzņēmējdarbības atvieglošana ir viena no PPE grupas prioritātēm.

Lai rūpīgi izpētītu ikviena ES tiesību akta ietekmi uz MVU, ETP grupa ir izveidojusi darba grupu ar nosaukumu „MVU loks“ (SME Circle). Šīs darba grupas, kas sastāv no 60 locekļiem, priekšsēdētājs Markus Piepers ir paziņojis: „Mēs vēlamies uzraudzīt birokrātiju, lai nepieļautu tās pārmērīgumu. Pārāk detalizēti noteikumi ir šķērslis ekonomikas izaugsmei.“

ES ir jāmobilizē un jāstimulē visu veidu investīciju avoti — gan publiskie, gan privātie —, nodrošinot kapitāla pieejamību MVU. Vajadzētu vēl vairāk veicināt publiskā un privātā sektora partnerības. Mums būtu jāinvestē projektos, kuru mērķis ir atvieglot jauniešiem pašiem sava uzņēmuma dibināšanu un it īpaši — izglītot uzņēmējdarbības jomā.

Vairāk par ETP grupas MVU pozīciju (lejupielādēt brošūru)

Prioritātes

SMEs access to capital
Šajā mainīgajā pasaulē Eiropa joprojām ir labākā vieta, kur dzīvot. Globalizētajā pasaulē un situācijā, kad vērojamas satraucošas demogrāfiskas tendences, mēs vēlamies aizsargāt savu sociālo tirgus ekonomiku. Lai varētu to atļauties, mums ir jāuzlabo konkurētspēja un jāīsteno Eiropas izaugsmes potenciāls. Mēs vēlamies paturēt konkurētspējīgas ražotnes Eiropā, nevis eksportēt darbvietas uz citām pasaules daļām, tādējādi radot vēl lielāku piesārņojumu. Mēs vēlamies, lai Eiropa atgūtu savu vadošo lomu pētniecībā, inovācijā...

Mūsu ieguvumi

The bridge
04.12.2013. - 13:45

ES strukturālie un investīciju fondi

Konkurētspējas palielināšana ar inovāciju un MVU ES līdzekļi ir jāizmanto labāk, lai nodrošinātu izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgāku dzīves kvalitāti visiem Eiropas iedzīvotājiem...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013. - 18:00

Dzīves atvieglošana maziem un vidējiem uzņēmumiem

Eiropas ekonomikas pamatu veido mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Tie pārstāv privātuzņēmēju darbības vislielāko daļu (99 procentus) un nodrošina divas no trim darbavietām. Būtiski, ka tie...

Jaunumi

Online shopping with digital tablet
02.02.2018. - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04.04.2017. - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016. - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Paziņojumi presei

Blue puzzle on Euro currency
03.09.2018. - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
12.06.2018. - 9:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
25.04.2018. - 9:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages