Aktuāls temats

Refugees Continue To Land On Lampedusa Island

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a...

Drīzumā
Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Drīzumā
Visa Stamps

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the...

Drīzumā
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit...

Drīzumā

Migrācija

Kopš Otrā pasaules kara lielākās bēgļu krīzes laikā Eiropai, kuru ir novājinājušas populistiskas kustības visā tās teritorijā un drošības problēmas, ar ko mēs saskaramies kontinenta līmenī, ir jārisina viena no lielākajām problēmām tās vēsturē.

Lielam skaitam bēgļu atrodoties pie mūsu robežām, mums ir jāpieņem daži no visbūtiskākajiem lēmumiem — kā pārvaldīt mūsu robežas īstermiņā un kā samazināt bēgļu skaitu vidējā termiņā. No šiem lēmumiem arī būs atkarīgs, kāda Eiropa būs nākotnē. Mēs uzskatām, ka efektīvi var būt vienīgi Eiropas, nevis valstu mēroga risinājumi.

Migrācijas jautājumā nav ātru risinājumu. Mums jāņem vērā ikviens aspekts un jānāk klajā ar visaptverošu plānu. Solidaritātei ir jābūt principam, uz kuru balstās ikviens pasākums migrācijas jomā, un integrācijai ir jābūt divvirzienu procesam. Cilvēkiem, kam ir piešķirta aizsardzība, ir jānodrošina visas tiesības, kas viņiem pienākas, taču vienlaikus ir arī taisnīgi prasīt, lai šie cilvēki ievērotu vērtības, kas ir mūsu Savienības pamatā.

Ilgtermiņā ir vajadzīga lielāka apņēmība risināt ģeopolitiskos jautājumus, kas ietekmē migrācijas pamatcēloņus, jo karadarbības, nabadzības, korupcijas, bada un iespēju trūkuma dēļ cilvēki arī turpmāk būs spiesti bēgt uz Eiropu, ja vien Eiropa nemeklēs iespējas palīdzēt atjaunot attiecīgās valstis.

#TimeForAction

Prioritātes

Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Migrācijai ir jāpiemēro holistiska pieeja. Pret ikvienu aspektu ir jāattiecas kā pret daļu no visaptverošas stratēģijas, kuras pamatā ir konkrētos darbos paustas solidaritātes princips. 2014. gadā Eiropas Savienībā ieradās pāri par 276 000 nelegālo migrantu — par 155 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mēģinājumos šķērsot Vidusjūru pagājušajā gadā dzīvību zaudēja 3200 migranti un kopš šā gada sākuma — vairāk nekā 1500, no kuriem 700 cilvēki gāja bojā pa...

Mūsu ieguvumi

Travel
02.12.2013. - 8:30

Skaidri noteikumi par migrāciju un patvēruma piešķiršanu

Skaidri noteikumi par migrāciju un patvēruma piešķiršanu Tiesības uz patvērumu ir pamattiesības, kas noteiktas ES hartā un visās konstitūcijās. ETP grupa ir cieši apņēmusies...
Travel
28.11.2013. - 14:45

Šengenas ārējo robežu stiprināšana

Ar ETP grupas spēcīgo atbalstu Eiropas ārējo robežu kontrole ir kļuvusi stingrāka un ir uzlaboti instrumenti, ar ko uzraudzīt ES ārējās robežas un novērst nelikumīgu ieceļošanu. Rezultātā ir...

Jaunumi

Photo of refugees queuing at border
11.09.2017. - 10:54

A better asylum system for Europe

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A vast majority of them were running away from wars...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016. - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016. - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...

Pages

Paziņojumi presei

Refugees Continue To Land On Lampedusa Island
25.04.2018. - 12:01

Clear asylum rules guarantee protection for those in need

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a step forward to ensure a fair and efficient asylum...
Visa Stamps
12.10.2017. - 12:10

EU resettlement: stopping the business of migrant smuggling

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the European Parliament’s Civil Liberties, Justice...
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017. - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages