Aktuāls temats

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Drīzumā
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Drīzumā
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Drīzumā
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Drīzumā

CETA

CETA (ES – Kanādas tirdzniecības līgums) ir vismodernākais, vērienīgākais, visaptverošs un mūsdienīgs tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kanādu, par kuru panāktas vienošanās. kādreiz sarunas. CETA likvidēs gandrīz visus ievedmuitas nodokļus, Eiropas eksportētāji varēs ietaupīt gandrīz  500 miljonus eiro katru gad. Tas garantē piekļuvi tirgum un rada vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, ievēros ES lauksaimniecības intereses, aizsargājot 145 Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes starptautiskā kontekstā, vienlaikus ievērojot augstus vides, patērētāju un darba standartus. Tirdzniecības līgums tika apspriests 7 gadus, un tā ir  līdzsvarota vienošanās, kas nosaka jaunus standartus un standartus turpmākajiem tirdzniecības nolīgumiem visā pasaulē.

Prioritātes

iepriekšējaispauseresumenākamais
Globe
Atbalstām ES un Kanādas tirdzniecības nolīguma (CETA) ratifikāciju Sagaidāms, ka, pateicoties CETA, preču un pakalpojumu tirdzniecība starp ES un Kanādu palielināsies teju par vienu ceturtdaļu. Tiek lēsts, ka kopumā šā nolīguma rezultātā ES ražošanas apjoms palielināsies par aptuveni 12 miljardiem eiro gadā. Atbalstām to, ka tiek atceltas gandrīz visas importa nodevas, tādējādi ietaupot Eiropas eksportētājiem aptuveni 500 miljonus eiro gadā. Atzinīgi vērtējam to, ka CETA ļauj ES uzņēmumiem piedalīties publiskā...
Global Finance
Pateicoties brīvai tirdzniecībai un globalizācijai, Eiropas Savienībā un citviet pasaulē ir ievērojami uzlabojies dzīves līmenis un mazinājusies nabadzība, tiek nodrošināta izaugsme, radītas darbvietas un nostiprinātas ekonomiskās attiecības ar trešām valstīm. Mēs tiecamies uzlabot mūsu stratēģiskās saites ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kurām mūs vieno ne tikai ģeopolitiskās un ekonomiskās intereses, bet arī kopīgas vērtības. Līdzsvarots transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) nolīgums ļautu visā...
Women with laptop and international flags
Vēlamies iesaistīt iedzīvotājus Pateicoties globalizācijai un atvērtajiem tirgiem, Eiropas Savienībā un citviet pasaulē ir ievērojami uzlabojies dzīves līmenis un mazinājusies nabadzība. Tādēļ aicinām visas iesaistītās puses izstrādāt labāku komunikācijas stratēģiju attiecībā uz Savienības tirdzniecības politiku. Vēlamies, lai visos sarunu posmos  valdītu pārredzamība un atklātība, taču vienlaikus atbalstām konfidencialitāti situācijās, kad tā nepieciešama, lai panāktu optimālu sarunu iznākumu. Vienmēr nodrošināsim mūsu...
Global Business people team
ES ir pasaules tirgus liberalizācijas līderis. Par to liecina mūsu daudzās tirdzniecības partnerības, kas aptver visu pasauli. Izvērtējot mūsu līdzšinējās ekonomiskās attiecības, redzam, cik tās ir atšķirīgas — dažos jautājumos aizvadīto gadu gaitā panākts progress, savukārt citas partnerības iestrēgušas strupceļā. Balstoties uz šo pieredzi, atgādinām par ES līdz šim noslēgto brīvās tirdzniecības nolīgumu labvēlīgo ietekmi un aicinām strauji virzīties uz priekšu pašreizējās sarunās,...
Global connections
Vēlamies efektīvus tirdzniecības aizsardzības instrumentus Turpinot liberalizēt tirdzniecību, joprojām ir svarīgi spēt novērst negodīgas tirdzniecības prakses izvēršanu mūsu tirgos. Tādēļ mēs uzskatām, ka tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir piemērots ES tirdzniecības stratēģijas elements, un atzinīgi vērtējam centienus racionalizēt, nostiprināt un paātrināt šos instrumentus pašreiz notiekošās tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformas gaitā, nodrošinot, lai tie netiktu vājināti. Šeit...

Mūsu ieguvumi

No topic found

Jaunumi

CETA
10.12.2015. - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Paziņojumi presei

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12.09.2018. - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
20.09.2017. - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
16.05.2017. - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages