mūsų tinklai

Mūsų tinklai

 

Siekis dirbti ne tik teisėkūros srityje, bet ir užmegzti ryšius su kitais panašiai mąstančiais žmonėmis ES ir už ES ribų yra pagrindinė mintis, kuria remiantis sukurti visi ELP frakcijos fondai ir tinklai. Nors jiems patikėta spręsti įvairius konkrečius uždavinius, visų jų užduotis yra plėsti dialogo, kurio metu puoselėjamos centro dešiniosios pakraipos idėjos, erdvę.

 

Europos idėjų tinklas

European Ideas Network

Europos idėjų tinklas yra atvira ir visą Europą apimanti idėjų laboratorija, padedanti naujai pažvelgti į pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjungos šalys. Šis tinklas buvo įsteigtas 2002 metų vasarą ir netrukus tapo Europos centro dešinės politikų svarbių susitikimų ir intelektinių diskusijų platforma. Apjungdamas daugiau nei 600 aktyvių narių, politikos ir nuomonės formuotojų visoje Europos Sąjungoje, Europos idėjų tinklas vienija politikus, verslininkus, akademikus, politikos patarėjus, idėjų laboratorijos dalyvius, žurnalistus ir pilietinės visuomenės atstovus, puoselėjančius vieningos Europos idėją, ir taip pat partijai nepriklausančius ekspertus ir komentatorius, besidominčius aktualiais viešosios politikos klausimais.

Roberto Šumano fondas

Robert Schuman Foundation Logo

Roberto Šumano fondas buvo įsteigtas 1989 metais. Šio fondo idėjos pradininkas buvo Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos politikas Egonas Klepšas, tuometinis Europos liaudies partijos grupės pirmininkas. Jis suprato būtinybę aktyviai remti demokratiją Europoje. Taigi, iš anksto numatant demokratinius pokyčius Europoje buvo įsteigtas Europos liaudies partijos fondas, sudarytas iš Europos liaudies partijos narių, skirtas demokratijai Vidurio, Pietryčių ir Rytų Europoje, taip pat Lotynų Amerikoje ir Afrikoje remti. Fondas vėliau buvo pavadintas Europos Sąjungos pradininko Roberto Šumano vardu. Fondas siūlo jauniems žmonėms, puoselėjantiems centro ir dešiniųjų politinių jėgų propaguojamas vertybes, vieno mėnesio stažuotes Europos Parlamente.

Roberto Šumano institutas

Robert Schuman Institute

Roberto Šumano institutas, skirtas demokratijai Vidurio ir Rytų Europoje plėtoti, veikia nuo 1995 metų ir siūlo švietimą ir mokymus aktyviems politinių partijų, priklausančių Europos liaudies partijos šeimai, atstovams, taip pat organizuoja konferencijas aktualiais regioniniais klausimais. Roberto Šumano instituto tikslas - vieningos Europos idėjos ir pagrindinių Europos liaudies partijos vertybių plėtojimas, demokratinės transformacijos proceso ir pilietinės visuomenės plėtros rėmimas ir skatinimas. Institutas taip pat prisideda prie Europos liaudies partijai giminingų ir bendradarbiaujančių partijų vystimosi pasitelkiant švietimą ir ugdymą.

Vindhuko dialogas

Vindhuko dialogas yra ELP frakcijos politikos Afrikai iniciatyva, pradėta įgyvendinti 1996 m. kovo mėn. Vindhuke, Namibijos sostinėje bendradarbiaujant su penkiomis Afrikos šalimis iš angliškai kalbančių Pietų ir Rytų Afrikoje šalių. Vindhuko dialogo pagrindinė idėja yra sukurti bendradarbiavimo tinklą ne tik tarp ELP frakcijos ir jos Afrikos partnerių, bet ir tarp pačių Afrikos politinių partijų; sukurti forumą, kuriame bendrų pažiūrų Afrikos partijos ir ELP frakcijos nariai Europos Parlamente galėtų susipažinti ir keistis gero valdymo, demokratinės praktikos, ilgalaikės plėtros ir regioninio bendradarbiavimo idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

Bendrosios vertybės, apibrėžiančios mūsų bendradarbiavimą, apima pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, socialinę rinkos ekonomiką ir teisinę valstybę, grindžiamą galių atskyrimu ir daugiapartine demokratija, laisvus ir sąžiningus rinkimus, besiremiančius subsidiarumo principu, kur taikytina, atsižvelgiant į vietos ir regionų autonomiją.

Siekiant reaguoti į naująją dinamiką Afrikoje, visų pirma sėkmingų centro dešinės politinių partijų kūrimąsi tokiose šalyse kaip Tanzanija ar Gana, 2015 m. lapkričio mėn. buvo pradėtas dialogas "Naujasis Vindhukas". Jis, iš esmės, remiasi Vindhuko dialogu bei apima naujus partnerius, priklausančius ne vien tik ELP frakcijos tradiciniams Afrikos partneriams - Afrikos partijų sąjungai už demokratiją ir vystymąsi (UPADD).

Roberto Šumano ir Konrado Adenauerio fondai remia šį bendradarbiavimą.

Latest

Flooded house in flood waters
2017-11-23 15:09

Better response to and prevention of natural disasters

Today, the European Commission presented its ideas to reinforce Europe's ability to deal with natural disasters. ‘rescEU’ is an EU...
EU Civil Protection Mechanism to become mandatory
2017-11-23 10:45

EU Civil Protection Mechanism to become mandatory

Spurred by deadly wildfires in Portugal and flooding in Eastern Europe, the European Commission is proposing to make the EU’s voluntary Civil...
Young plant
2017-11-22 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
2017-11-21 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...

Savaitės įvykiai

2017-11-27 - 2017-12-01
word budget

EPP Group priorities reflected in 2018 EU Budget

On Wednesday and Thursday at the mini-Plenary, MEPs will debate and vote on the deal reached during conciliation talks on next year's EU budget...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, MEPs will vote on Thursday in the mini-Plenary on...
Energy

Energy Union: towards more affordable, more secure energy

Energy will take a prominent place in the mini-Plenary on Wednesday with the European Commission presenting the State of the Energy Union 2017 and...