mūsų tinklai

Mūsų tinklai

 

Siekis dirbti ne tik teisėkūros srityje, bet ir užmegzti ryšius su kitais panašiai mąstančiais žmonėmis ES ir už ES ribų yra pagrindinė mintis, kuria remiantis sukurti visi ELP frakcijos fondai ir tinklai. Nors jiems patikėta spręsti įvairius konkrečius uždavinius, visų jų užduotis yra plėsti dialogo, kurio metu puoselėjamos centro dešiniosios pakraipos idėjos, erdvę.

 

Europos idėjų tinklas

European Ideas Network

Europos idėjų tinklas yra atvira ir visą Europą apimanti idėjų laboratorija, padedanti naujai pažvelgti į pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjungos šalys. Šis tinklas buvo įsteigtas 2002 metų vasarą ir netrukus tapo Europos centro dešinės politikų svarbių susitikimų ir intelektinių diskusijų platforma. Apjungdamas daugiau nei 600 aktyvių narių, politikos ir nuomonės formuotojų visoje Europos Sąjungoje, Europos idėjų tinklas vienija politikus, verslininkus, akademikus, politikos patarėjus, idėjų laboratorijos dalyvius, žurnalistus ir pilietinės visuomenės atstovus, puoselėjančius vieningos Europos idėją, ir taip pat partijai nepriklausančius ekspertus ir komentatorius, besidominčius aktualiais viešosios politikos klausimais.

Roberto Šumano fondas

Robert Schuman Foundation Logo

Roberto Šumano fondas buvo įsteigtas 1989 metais. Šio fondo idėjos pradininkas buvo Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos politikas Egonas Klepšas, tuometinis Europos liaudies partijos grupės pirmininkas. Jis suprato būtinybę aktyviai remti demokratiją Europoje. Taigi, iš anksto numatant demokratinius pokyčius Europoje buvo įsteigtas Europos liaudies partijos fondas, sudarytas iš Europos liaudies partijos narių, skirtas demokratijai Vidurio, Pietryčių ir Rytų Europoje, taip pat Lotynų Amerikoje ir Afrikoje remti. Fondas vėliau buvo pavadintas Europos Sąjungos pradininko Roberto Šumano vardu. Fondas siūlo jauniems žmonėms, puoselėjantiems centro ir dešiniųjų politinių jėgų propaguojamas vertybes, vieno mėnesio stažuotes Europos Parlamente.

Roberto Šumano institutas

Robert Schuman Institute

Roberto Šumano institutas, skirtas demokratijai Vidurio ir Rytų Europoje plėtoti, veikia nuo 1995 metų ir siūlo švietimą ir mokymus aktyviems politinių partijų, priklausančių Europos liaudies partijos šeimai, atstovams, taip pat organizuoja konferencijas aktualiais regioniniais klausimais. Roberto Šumano instituto tikslas - vieningos Europos idėjos ir pagrindinių Europos liaudies partijos vertybių plėtojimas, demokratinės transformacijos proceso ir pilietinės visuomenės plėtros rėmimas ir skatinimas. Institutas taip pat prisideda prie Europos liaudies partijai giminingų ir bendradarbiaujančių partijų vystimosi pasitelkiant švietimą ir ugdymą.

Vindhuko dialogas

Vindhuko dialogas yra ELP frakcijos politikos Afrikai iniciatyva, pradėta įgyvendinti 1996 m. kovo mėn. Vindhuke, Namibijos sostinėje bendradarbiaujant su penkiomis Afrikos šalimis iš angliškai kalbančių Pietų ir Rytų Afrikoje šalių. Vindhuko dialogo pagrindinė idėja yra sukurti bendradarbiavimo tinklą ne tik tarp ELP frakcijos ir jos Afrikos partnerių, bet ir tarp pačių Afrikos politinių partijų; sukurti forumą, kuriame bendrų pažiūrų Afrikos partijos ir ELP frakcijos nariai Europos Parlamente galėtų susipažinti ir keistis gero valdymo, demokratinės praktikos, ilgalaikės plėtros ir regioninio bendradarbiavimo idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

Bendrosios vertybės, apibrėžiančios mūsų bendradarbiavimą, apima pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, socialinę rinkos ekonomiką ir teisinę valstybę, grindžiamą galių atskyrimu ir daugiapartine demokratija, laisvus ir sąžiningus rinkimus, besiremiančius subsidiarumo principu, kur taikytina, atsižvelgiant į vietos ir regionų autonomiją.

Siekiant reaguoti į naująją dinamiką Afrikoje, visų pirma sėkmingų centro dešinės politinių partijų kūrimąsi tokiose šalyse kaip Tanzanija ar Gana, 2015 m. lapkričio mėn. buvo pradėtas dialogas "Naujasis Vindhukas". Jis, iš esmės, remiasi Vindhuko dialogu bei apima naujus partnerius, priklausančius ne vien tik ELP frakcijos tradiciniams Afrikos partneriams - Afrikos partijų sąjungai už demokratiją ir vystymąsi (UPADD).

Roberto Šumano ir Konrado Adenauerio fondai remia šį bendradarbiavimą.

Latest

Enlargement
2018-02-22 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
2018-02-22 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
2018-02-21 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...
Social media web sites
2018-02-21 17:41

Parliament pushes forward with plan for digital tax

On the initiative of the EPP Group, the European Parliament is the first EU Institution to come forward with a concrete plan to tax digital giants...

Savaitės įvykiai

2018-02-19 - 2018-02-23
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...