mūsų tinklai

Mūsų tinklai

 

Siekis dirbti ne tik teisėkūros srityje, bet ir užmegzti ryšius su kitais panašiai mąstančiais žmonėmis ES ir už ES ribų yra pagrindinė mintis, kuria remiantis sukurti visi ELP frakcijos fondai ir tinklai. Nors jiems patikėta spręsti įvairius konkrečius uždavinius, visų jų užduotis yra plėsti dialogo, kurio metu puoselėjamos centro dešiniosios pakraipos idėjos, erdvę.

 

Europos idėjų tinklas

European Ideas Network

Europos idėjų tinklas yra atvira ir visą Europą apimanti idėjų laboratorija, padedanti naujai pažvelgti į pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjungos šalys. Šis tinklas buvo įsteigtas 2002 metų vasarą ir netrukus tapo Europos centro dešinės politikų svarbių susitikimų ir intelektinių diskusijų platforma. Apjungdamas daugiau nei 600 aktyvių narių, politikos ir nuomonės formuotojų visoje Europos Sąjungoje, Europos idėjų tinklas vienija politikus, verslininkus, akademikus, politikos patarėjus, idėjų laboratorijos dalyvius, žurnalistus ir pilietinės visuomenės atstovus, puoselėjančius vieningos Europos idėją, ir taip pat partijai nepriklausančius ekspertus ir komentatorius, besidominčius aktualiais viešosios politikos klausimais.

Roberto Šumano fondas

Robert Schuman Foundation Logo

Roberto Šumano fondas buvo įsteigtas 1989 metais. Šio fondo idėjos pradininkas buvo Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos politikas Egonas Klepšas, tuometinis Europos liaudies partijos grupės pirmininkas. Jis suprato būtinybę aktyviai remti demokratiją Europoje. Taigi, iš anksto numatant demokratinius pokyčius Europoje buvo įsteigtas Europos liaudies partijos fondas, sudarytas iš Europos liaudies partijos narių, skirtas demokratijai Vidurio, Pietryčių ir Rytų Europoje, taip pat Lotynų Amerikoje ir Afrikoje remti. Fondas vėliau buvo pavadintas Europos Sąjungos pradininko Roberto Šumano vardu. Fondas siūlo jauniems žmonėms, puoselėjantiems centro ir dešiniųjų politinių jėgų propaguojamas vertybes, vieno mėnesio stažuotes Europos Parlamente.

Roberto Šumano institutas

Robert Schuman Institute

Roberto Šumano institutas, skirtas demokratijai Vidurio ir Rytų Europoje plėtoti, veikia nuo 1995 metų ir siūlo švietimą ir mokymus aktyviems politinių partijų, priklausančių Europos liaudies partijos šeimai, atstovams, taip pat organizuoja konferencijas aktualiais regioniniais klausimais. Roberto Šumano instituto tikslas - vieningos Europos idėjos ir pagrindinių Europos liaudies partijos vertybių plėtojimas, demokratinės transformacijos proceso ir pilietinės visuomenės plėtros rėmimas ir skatinimas. Institutas taip pat prisideda prie Europos liaudies partijai giminingų ir bendradarbiaujančių partijų vystimosi pasitelkiant švietimą ir ugdymą.

Vindhuko dialogas

Vindhuko dialogas yra ELP frakcijos politikos Afrikai iniciatyva, pradėta įgyvendinti 1996 m. kovo mėn. Vindhuke, Namibijos sostinėje bendradarbiaujant su penkiomis Afrikos šalimis iš angliškai kalbančių Pietų ir Rytų Afrikoje šalių. Vindhuko dialogo pagrindinė idėja yra sukurti bendradarbiavimo tinklą ne tik tarp ELP frakcijos ir jos Afrikos partnerių, bet ir tarp pačių Afrikos politinių partijų; sukurti forumą, kuriame bendrų pažiūrų Afrikos partijos ir ELP frakcijos nariai Europos Parlamente galėtų susipažinti ir keistis gero valdymo, demokratinės praktikos, ilgalaikės plėtros ir regioninio bendradarbiavimo idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

Bendrosios vertybės, apibrėžiančios mūsų bendradarbiavimą, apima pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, socialinę rinkos ekonomiką ir teisinę valstybę, grindžiamą galių atskyrimu ir daugiapartine demokratija, laisvus ir sąžiningus rinkimus, besiremiančius subsidiarumo principu, kur taikytina, atsižvelgiant į vietos ir regionų autonomiją.

Siekiant reaguoti į naująją dinamiką Afrikoje, visų pirma sėkmingų centro dešinės politinių partijų kūrimąsi tokiose šalyse kaip Tanzanija ar Gana, 2015 m. lapkričio mėn. buvo pradėtas dialogas "Naujasis Vindhukas". Jis, iš esmės, remiasi Vindhuko dialogu bei apima naujus partnerius, priklausančius ne vien tik ELP frakcijos tradiciniams Afrikos partneriams - Afrikos partijų sąjungai už demokratiją ir vystymąsi (UPADD).

Roberto Šumano ir Konrado Adenauerio fondai remia šį bendradarbiavimą.

Latest

Step up fight against racism in sport
2018-05-24 10:30

Step up fight against racism in sport

Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are...
Traffic on multiple lane highway
2018-05-24 09:50

Road charges: fair charging for better roads

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...
Security concept
2018-05-23 17:25

Privacy Shield needs to be improved, not abolished

The EU-US Privacy Shield offers legal certainty in free trade and the protection of data; jeopardising it now would be a step back for European...
Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber
2018-05-23 15:15

Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber

The meeting between Parliament leaders and Facebook CEO Zuckerberg left many questions unanswered and the need for more concrete action to ensure...

Savaitės įvykiai

2018-05-28 - 2018-06-01
word budget

Post-2020 EU budget

MEPs will adopt their position on the EU's next long-term budget on Wednesday. The EPP Group Chairman, Manfred Weber, stresses that there are...
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

MEPs will vote on the final agreement on the revision of the Posting of Workers Directive on Tuesday. The new rules aim to better protect workers who...
European Flag

Future of Europe

The future of Europe will be debated on Wednesday morning in Strasbourg with the Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel. Manfred Weber MEP, the...