Europos ateities reformos darbotvarkė

Po Europos Parlameno rinkimų Europos Sąjungos laukia dideli iššūkiai: milijonai bedarbių, augantys migracijos mastai, didelė pasaulinė konkurencija, priemonės krizei įveikti ir kartu prarastas pasitikėjimas politikų gebėjimais rasti sprendimus.

Europos Parlamento ELP frakcijos ir frakcijos šalių narių vyriausybių vykdomomis reformomis Europos Sąjungoje buvo suvaldyta staiga prasidėjusi krizė. Mes norime, kad ES turėtų sėkmingos Europos ateities reformos darbotvarkę ir kad ji galėtų įveikti jos laukiančius iššūkius: konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų piliečių pasitikėjimas.

Tai yra mūsų prioritetai šiai 5 metų kadencijai.

 

Laisvė, saugumas ir teisingumas

10767

Mes tikime

Anaconda, polish helicopters
2017-09-27

Europos Sąjungos ir jos piliečių saugumas: Europos gynybos sąjungos kūrimas

Liberalių demokratinių valstybių nustatyta taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais. Be to, ES aplinka saugumo požiūriu tebėra labai nestabili. Iš pietų ir rytų pusės Europą supa...
Freedom of expression
2016-03-10

Pozicijos dokumentas dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje

Bet kurioje demokratinėje valstybėje piliečių dalyvavimą, informacija pagrįstą pilietiškumą ir pagrindinę teisę į žodžio ir informacijos laisvę galima užtikrinti tik garantuojant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą. ELP frakcija pakartoja,...
Belgian soldiers
2015-10-02

Europos gynybos sąjungos kūrimas

SAUGUMAS VISIEMS ARBA VISAI JOKIO ES supanti saugumo aplinka yra kintama, sudėtinga ir neapibrėžta. Iš pietų ir rytų Europą  gąsdina nestabilumo grėsmė. Tie, kurie buvo laikyti draugais, dabar kelia pavojų. Iš pietų pusės...
Security concept

ELP FRAKCIJOS PAGRINDINIAI PRIORITETAI DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Skaitmeninės technologijos keičia mūsų gyvenimą sparčiau, nei bet kuri kita technikos revoliucija tą darė anksčiau. Jos daro poveikį mūsų socialiniam ir profesiniam gyvenimui, mūsų komunikacijai, konkurencingumui, nuosavybės teisėms, pagrindinėms...
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
2015-05-18

Laikas spręsti migracijos klausimą

Bet koks požiūris į migraciją turi būti holistinis. Kiekvienas aspektas turi būti laikomas dalimi visa apimančios strategijos, kurios centre – konkretus solidarumas. 2014 m. į ES atvyko daugiau kaip 276 000 nelegalių migrantų...
Germany Raises Security Level
2015-04-28

Koordinuojanti atsaką į "užsienio šalių kovotojų" keliamą grėsmę ir sugriežtinti pasienio kontrolę

Skubaus atsako į didėjančią užsienio kovotojų keliamą grėsmę koordinavimas Kad galėtų veiksmingai kovoti su šia didėjančia grėsme, valstybės narės turi suderinti savo skubų atsaką ir požiūrį į užsienio kovotojus. PPE frakcija, nepaisydama...
Muslim rebel
2015-04-28

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir regioniniais bei pasauliniais veikėjais

ES, JAV ir Kanadoje (ir kiek mažesniu mastu Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje) nustatyta nerimą kelianti vietoje išugdytų teroristų ir smurtinio radikalėjimo tendencija, todėl labai svarbu bendradarbiauti su šiomis šalimis...
Muslim militants
2015-04-28

Radikalėjimo prevencija ir deradikalizavimo proceso stiprinimas

Klausimas, kaip deradikalizuoti nusivylusius asmenis ir juos integruoti, yra vienas iš svarbiausių ELP frakcijos strategijos aspektų. Vis aiškiau suvokiama, kad būtina koordinuoti interneto stebėseną, nes ekstremistai naudojasi...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
2015-04-28

Mes palaikome ES kovos su terorizmu priemones ir įrankius

ELP frakcija visada palaikė ES keleivių duomenų įrašų (angl. PNR) sistemą, kuri yra vertinga priemonė, įskaitant ir kitas priemones, kuriomis galima naudotis kovojant su teroristų keliamomis grėsmėmis vidaus saugumui. Kadangi nemažai...
Je suis Charlie

Terorizmo aukų Europoje ir visame pasaulyje apsauga ir parama

ELP frakcija nuolat siekė užtikrinti, kad itin daug dėmesio būtų skiriama terorizmo aukų poreikiams, jų orumo apsaugai ir saugumo užtikrinimui, taip pat padėti įstatymais uždrausti terorizmą ir mažinti jo patrauklumą. Visose 28 valstybėse narėse...

Latest

Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
2018-09-24 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
2018-09-20 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
2018-09-13 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
2018-09-13 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...