Europos ateities reformos darbotvarkė

Po Europos Parlameno rinkimų Europos Sąjungos laukia dideli iššūkiai: milijonai bedarbių, augantys migracijos mastai, didelė pasaulinė konkurencija, priemonės krizei įveikti ir kartu prarastas pasitikėjimas politikų gebėjimais rasti sprendimus.

Europos Parlamento ELP frakcijos ir frakcijos šalių narių vyriausybių vykdomomis reformomis Europos Sąjungoje buvo suvaldyta staiga prasidėjusi krizė. Mes norime, kad ES turėtų sėkmingos Europos ateities reformos darbotvarkę ir kad ji galėtų įveikti jos laukiančius iššūkius: konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų piliečių pasitikėjimas.

Tai yra mūsų prioritetai šiai 5 metų kadencijai.

 

Laisvė, saugumas ir teisingumas

10767

Mes tikime

Anaconda, polish helicopters
2017-09-27

Europos Sąjungos ir jos piliečių saugumas: Europos gynybos sąjungos kūrimas

Liberalių demokratinių valstybių nustatyta taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais. Be to, ES aplinka saugumo požiūriu tebėra labai nestabili. Iš pietų ir rytų pusės Europą supa...
Freedom of expression
2016-03-10

Pozicijos dokumentas dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje

Bet kurioje demokratinėje valstybėje piliečių dalyvavimą, informacija pagrįstą pilietiškumą ir pagrindinę teisę į žodžio ir informacijos laisvę galima užtikrinti tik garantuojant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą. ELP frakcija pakartoja,...
Belgian soldiers
2015-10-02

Europos gynybos sąjungos kūrimas

SAUGUMAS VISIEMS ARBA VISAI JOKIO ES supanti saugumo aplinka yra kintama, sudėtinga ir neapibrėžta. Iš pietų ir rytų Europą  gąsdina nestabilumo grėsmė. Tie, kurie buvo laikyti draugais, dabar kelia pavojų. Iš pietų pusės...
Security concept

ELP FRAKCIJOS PAGRINDINIAI PRIORITETAI DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Skaitmeninės technologijos keičia mūsų gyvenimą sparčiau, nei bet kuri kita technikos revoliucija tą darė anksčiau. Jos daro poveikį mūsų socialiniam ir profesiniam gyvenimui, mūsų komunikacijai, konkurencingumui, nuosavybės teisėms, pagrindinėms...
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
2015-05-18

Laikas spręsti migracijos klausimą

Bet koks požiūris į migraciją turi būti holistinis. Kiekvienas aspektas turi būti laikomas dalimi visa apimančios strategijos, kurios centre – konkretus solidarumas. 2014 m. į ES atvyko daugiau kaip 276 000 nelegalių migrantų...
Germany Raises Security Level
2015-04-28

Koordinuojanti atsaką į "užsienio šalių kovotojų" keliamą grėsmę ir sugriežtinti pasienio kontrolę

Skubaus atsako į didėjančią užsienio kovotojų keliamą grėsmę koordinavimas Kad galėtų veiksmingai kovoti su šia didėjančia grėsme, valstybės narės turi suderinti savo skubų atsaką ir požiūrį į užsienio kovotojus. PPE frakcija, nepaisydama...
Muslim rebel
2015-04-28

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir regioniniais bei pasauliniais veikėjais

ES, JAV ir Kanadoje (ir kiek mažesniu mastu Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje) nustatyta nerimą kelianti vietoje išugdytų teroristų ir smurtinio radikalėjimo tendencija, todėl labai svarbu bendradarbiauti su šiomis šalimis...
Muslim militants
2015-04-28

Radikalėjimo prevencija ir deradikalizavimo proceso stiprinimas

Klausimas, kaip deradikalizuoti nusivylusius asmenis ir juos integruoti, yra vienas iš svarbiausių ELP frakcijos strategijos aspektų. Vis aiškiau suvokiama, kad būtina koordinuoti interneto stebėseną, nes ekstremistai naudojasi...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
2015-04-28

Mes palaikome ES kovos su terorizmu priemones ir įrankius

ELP frakcija visada palaikė ES keleivių duomenų įrašų (angl. PNR) sistemą, kuri yra vertinga priemonė, įskaitant ir kitas priemones, kuriomis galima naudotis kovojant su teroristų keliamomis grėsmėmis vidaus saugumui. Kadangi nemažai...
Je suis Charlie

Terorizmo aukų Europoje ir visame pasaulyje apsauga ir parama

ELP frakcija nuolat siekė užtikrinti, kad itin daug dėmesio būtų skiriama terorizmo aukų poreikiams, jų orumo apsaugai ir saugumo užtikrinimui, taip pat padėti įstatymais uždrausti terorizmą ir mažinti jo patrauklumą. Visose 28 valstybėse narėse...

Latest

Enlargement
2018-02-22 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
2018-02-22 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
2018-02-21 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...
Social media web sites
2018-02-21 17:41

Parliament pushes forward with plan for digital tax

On the initiative of the EPP Group, the European Parliament is the first EU Institution to come forward with a concrete plan to tax digital giants...