Europos ateities reformos darbotvarkė

Po Europos Parlameno rinkimų Europos Sąjungos laukia dideli iššūkiai: milijonai bedarbių, augantys migracijos mastai, didelė pasaulinė konkurencija, priemonės krizei įveikti ir kartu prarastas pasitikėjimas politikų gebėjimais rasti sprendimus.

Europos Parlamento ELP frakcijos ir frakcijos šalių narių vyriausybių vykdomomis reformomis Europos Sąjungoje buvo suvaldyta staiga prasidėjusi krizė. Mes norime, kad ES turėtų sėkmingos Europos ateities reformos darbotvarkę ir kad ji galėtų įveikti jos laukiančius iššūkius: konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų piliečių pasitikėjimas.

Tai yra mūsų prioritetai šiai 5 metų kadencijai.

 

Laisvė, saugumas ir teisingumas

10767

Mes tikime

Anaconda, polish helicopters
2017-09-27

Europos Sąjungos ir jos piliečių saugumas: Europos gynybos sąjungos kūrimas

Liberalių demokratinių valstybių nustatyta taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais. Be to, ES aplinka saugumo požiūriu tebėra labai nestabili. Iš pietų ir rytų pusės Europą supa...
Freedom of expression
2016-03-10

Pozicijos dokumentas dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje

Bet kurioje demokratinėje valstybėje piliečių dalyvavimą, informacija pagrįstą pilietiškumą ir pagrindinę teisę į žodžio ir informacijos laisvę galima užtikrinti tik garantuojant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą. ELP frakcija pakartoja,...
Belgian soldiers
2015-10-02

Europos gynybos sąjungos kūrimas

SAUGUMAS VISIEMS ARBA VISAI JOKIO ES supanti saugumo aplinka yra kintama, sudėtinga ir neapibrėžta. Iš pietų ir rytų Europą  gąsdina nestabilumo grėsmė. Tie, kurie buvo laikyti draugais, dabar kelia pavojų. Iš pietų pusės...
Security concept

ELP FRAKCIJOS PAGRINDINIAI PRIORITETAI DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Skaitmeninės technologijos keičia mūsų gyvenimą sparčiau, nei bet kuri kita technikos revoliucija tą darė anksčiau. Jos daro poveikį mūsų socialiniam ir profesiniam gyvenimui, mūsų komunikacijai, konkurencingumui, nuosavybės teisėms, pagrindinėms...
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
2015-05-18

Laikas spręsti migracijos klausimą

Bet koks požiūris į migraciją turi būti holistinis. Kiekvienas aspektas turi būti laikomas dalimi visa apimančios strategijos, kurios centre – konkretus solidarumas. 2014 m. į ES atvyko daugiau kaip 276 000 nelegalių migrantų...
Germany Raises Security Level
2015-04-28

Koordinuojanti atsaką į "užsienio šalių kovotojų" keliamą grėsmę ir sugriežtinti pasienio kontrolę

Skubaus atsako į didėjančią užsienio kovotojų keliamą grėsmę koordinavimas Kad galėtų veiksmingai kovoti su šia didėjančia grėsme, valstybės narės turi suderinti savo skubų atsaką ir požiūrį į užsienio kovotojus. PPE frakcija, nepaisydama...
Muslim rebel
2015-04-28

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir regioniniais bei pasauliniais veikėjais

ES, JAV ir Kanadoje (ir kiek mažesniu mastu Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje) nustatyta nerimą kelianti vietoje išugdytų teroristų ir smurtinio radikalėjimo tendencija, todėl labai svarbu bendradarbiauti su šiomis šalimis...
Muslim militants
2015-04-28

Radikalėjimo prevencija ir deradikalizavimo proceso stiprinimas

Klausimas, kaip deradikalizuoti nusivylusius asmenis ir juos integruoti, yra vienas iš svarbiausių ELP frakcijos strategijos aspektų. Vis aiškiau suvokiama, kad būtina koordinuoti interneto stebėseną, nes ekstremistai naudojasi...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
2015-04-28

Mes palaikome ES kovos su terorizmu priemones ir įrankius

ELP frakcija visada palaikė ES keleivių duomenų įrašų (angl. PNR) sistemą, kuri yra vertinga priemonė, įskaitant ir kitas priemones, kuriomis galima naudotis kovojant su teroristų keliamomis grėsmėmis vidaus saugumui. Kadangi nemažai...
Je suis Charlie

Terorizmo aukų Europoje ir visame pasaulyje apsauga ir parama

ELP frakcija nuolat siekė užtikrinti, kad itin daug dėmesio būtų skiriama terorizmo aukų poreikiams, jų orumo apsaugai ir saugumo užtikrinimui, taip pat padėti įstatymais uždrausti terorizmą ir mažinti jo patrauklumą. Visose 28 valstybėse narėse...

Latest

#UksLastSummer
2018-07-16 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
2018-07-12 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
2018-07-12 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
2018-07-12 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...