Europos ateities reformos darbotvarkė

Po Europos Parlameno rinkimų Europos Sąjungos laukia dideli iššūkiai: milijonai bedarbių, augantys migracijos mastai, didelė pasaulinė konkurencija, priemonės krizei įveikti ir kartu prarastas pasitikėjimas politikų gebėjimais rasti sprendimus.

Europos Parlamento ELP frakcijos ir frakcijos šalių narių vyriausybių vykdomomis reformomis Europos Sąjungoje buvo suvaldyta staiga prasidėjusi krizė. Mes norime, kad ES turėtų sėkmingos Europos ateities reformos darbotvarkę ir kad ji galėtų įveikti jos laukiančius iššūkius: konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų piliečių pasitikėjimas.

Tai yra mūsų prioritetai šiai 5 metų kadencijai.

 

Ekonomikos atsigavimas ir darbo vietos

10766

Mes tikime

Pins in map
2016-10-06

Sanglaudos politikos ateitis

ĮVADAS Kam reikalinga sanglaudos politika ir kodėl jos reikės ateityje? ELP frakcija remia sanglaudos politikos, kaip struktūrinės politikos, kuria, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus, visuose ES regionuose...
Farmer in a field with combine harvester in the background
2016-06-09

Pareiškimas dėl žemės ūkio sektoriaus krizės

ELP frakcija Europos Parlamente yra bene stipriausia Europos ūkininkų interesų gynėja. Per paskutinę BŽŪP reformą būtent ELP frakcija užtikrino didelį ES žemės ūkio biudžetą. Ir toliau palaikome bendrą žemės ūkio politiką ir dabartinės žemės ūkio...
Small business owner
2016-03-09

Kelno deklaracija dėl konkurencingumo

Darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas skatinamas privačiomis iniciatyvomis, novatoriškų verslininkų ir pradedančiųjų įmonių. Politikai, kurie žada kitaip, tik suteikia galimybę pasireikšti populistams. Nors ES ir nacionalinės...
Stethoscope doctor leaned on many euro currency banknotes
2016-02-04

Pozicijos dokumentas dėl Daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūros ir taisymo

Šio pozicijos dokumento tikslas yra dvilypis: pirma – nustatyti teisinę sistemą ir politines aplinkybes, kuriomis vyks Daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūra ir taisymas; antra – nustatyti ELP frakcijos poziciją dėl...
Simplified rules, less bureaucracy
2015-12-16

ELP frakcijos politikos dokumentas dėl į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo

Bendroji įžanga ES biudžetas yra investicijų biudžetas. Apie 90% ES išteklių panaudojama valstybių narių piliečiams naudingoms politikos sritims ir programoms. Esant dabartinėms aplinkybėms, kai biudžeto ištekliai riboti, Sąjunga...
Tax on blue business binder

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl apmokestinimo

ELP frakcijos prioritetai mokesčių srityje: Mokesčiai turi būti mokami tose šalyse, kuriose vykdoma reali ekonominė veikla ir kuriama vertė, arba, netiesioginio apmokestinimo atveju, kuriose vartojama. Palankiai vertiname paskirties...
Protect creativity without creating borders
2015-11-18

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl autorių teisės

Įvadinės pastabos ELP frakcija visada rėmė pusiausvyra pagrįstą požiūrį į autorių teisę ir mano, kad toks požiūris yra vienintelis būdas norint užtikrinti tiek kūrėjų, tiek vartotojų interesus ir išsaugoti Europos kūrybos bei kultūros...
Climate change

ELP frakcijos klimato kaitos ir energetikos politika

Iššūkiai Energetika yra vienas pagrindinių aspektų, skatinančių Europos ekonomiką. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad mūsų įmonėms ir namų ūkiams būtų nuolat ir nepertraukiamai tiekiama energija už priimtiną kainą. Visas pasaulis...
Mobility concept

Vartotojai skaitmeninėje ekonomikoje

Manome, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas vartotojams. Kadangi vartotojų išlaidos sudaro maždaug 56 proc. ES BVP, turime sudaryti vartotojams sąlygas naudotis diversifikuotos bendrosios...
Social media web sites

Intelektinės nuosavybės teisės, autorių teisės ir turinys

komercinio masto pažeidimais turi būti kovojama civilinio vykdymo užtikrinimo proceso tvarka, kad kūrėjai, išradėjai ir kiti teisių turėtojai galėtų gauti deramą pelną. Autorių teisės yra viena iš kūrybos pramonei itin svarbių...

Pages

Latest

Man voting on elections in Europe
2018-02-23 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
2018-02-22 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
2018-02-22 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
2018-02-21 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...