Europos ateities reformos darbotvarkė

Po Europos Parlameno rinkimų Europos Sąjungos laukia dideli iššūkiai: milijonai bedarbių, augantys migracijos mastai, didelė pasaulinė konkurencija, priemonės krizei įveikti ir kartu prarastas pasitikėjimas politikų gebėjimais rasti sprendimus.

Europos Parlamento ELP frakcijos ir frakcijos šalių narių vyriausybių vykdomomis reformomis Europos Sąjungoje buvo suvaldyta staiga prasidėjusi krizė. Mes norime, kad ES turėtų sėkmingos Europos ateities reformos darbotvarkę ir kad ji galėtų įveikti jos laukiančius iššūkius: konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų piliečių pasitikėjimas.

Tai yra mūsų prioritetai šiai 5 metų kadencijai.

 

Ekonomikos atsigavimas ir darbo vietos

10766

Mes tikime

Innovation
2018-04-18

Innovate Europe! We put people at the heart of innovation

Europe needs a wake-up call Whereas it was mainly cultural and political developments that changed the world in the 1980s or 1990s, tech innovations are the driver of today’s tremendous social, political and economic developments. When...
Fingers of a man with a currency of Euro, paying a plant that grows with coins of the euro-zone
2018-02-28

Mūsų euras: stabilus, skatinantis, sėkmingas

Europos piliečiai pagrįstai tikisi ir reikalauja naudą teikiančio euro. Euro sukūrimas buvo Europos integracijos proceso pasiekimas ir Europos vienybės simbolis, tačiau jis taip pat turi dėti pagrindą mūsų Sąjungos ekonomikos augimui ir...
Pins in map
2016-10-06

Sanglaudos politikos ateitis

ĮVADAS Kam reikalinga sanglaudos politika ir kodėl jos reikės ateityje? ELP frakcija remia sanglaudos politikos, kaip struktūrinės politikos, kuria, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus, visuose ES regionuose...
Farmer in a field with combine harvester in the background
2016-06-09

Pareiškimas dėl žemės ūkio sektoriaus krizės

ELP frakcija Europos Parlamente yra bene stipriausia Europos ūkininkų interesų gynėja. Per paskutinę BŽŪP reformą būtent ELP frakcija užtikrino didelį ES žemės ūkio biudžetą. Ir toliau palaikome bendrą žemės ūkio politiką ir dabartinės žemės ūkio...
Small business owner
2016-03-09

Kelno deklaracija dėl konkurencingumo

Darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas skatinamas privačiomis iniciatyvomis, novatoriškų verslininkų ir pradedančiųjų įmonių. Politikai, kurie žada kitaip, tik suteikia galimybę pasireikšti populistams. Nors ES ir nacionalinės...
Stethoscope doctor leaned on many euro currency banknotes
2016-02-04

Pozicijos dokumentas dėl Daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūros ir taisymo

Šio pozicijos dokumento tikslas yra dvilypis: pirma – nustatyti teisinę sistemą ir politines aplinkybes, kuriomis vyks Daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūra ir taisymas; antra – nustatyti ELP frakcijos poziciją dėl...
Simplified rules, less bureaucracy
2015-12-16

ELP frakcijos politikos dokumentas dėl į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo

Bendroji įžanga ES biudžetas yra investicijų biudžetas. Apie 90% ES išteklių panaudojama valstybių narių piliečiams naudingoms politikos sritims ir programoms. Esant dabartinėms aplinkybėms, kai biudžeto ištekliai riboti, Sąjunga...
Tax on blue business binder

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl apmokestinimo

ELP frakcijos prioritetai mokesčių srityje: Mokesčiai turi būti mokami tose šalyse, kuriose vykdoma reali ekonominė veikla ir kuriama vertė, arba, netiesioginio apmokestinimo atveju, kuriose vartojama. Palankiai vertiname paskirties...
Protect creativity without creating borders
2015-11-18

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl autorių teisės

Įvadinės pastabos ELP frakcija visada rėmė pusiausvyra pagrįstą požiūrį į autorių teisę ir mano, kad toks požiūris yra vienintelis būdas norint užtikrinti tiek kūrėjų, tiek vartotojų interesus ir išsaugoti Europos kūrybos bei kultūros...
Climate change

ELP frakcijos klimato kaitos ir energetikos politika

Iššūkiai Energetika yra vienas pagrindinių aspektų, skatinančių Europos ekonomiką. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad mūsų įmonėms ir namų ūkiams būtų nuolat ir nepertraukiamai tiekiama energija už priimtiną kainą. Visas pasaulis...

Pages

Latest

Combines harvesting wheat
2018-09-20 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
2018-09-13 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
2018-09-13 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
2018-09-12 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...