Europos ateities reformos darbotvarkė

Po Europos Parlameno rinkimų Europos Sąjungos laukia dideli iššūkiai: milijonai bedarbių, augantys migracijos mastai, didelė pasaulinė konkurencija, priemonės krizei įveikti ir kartu prarastas pasitikėjimas politikų gebėjimais rasti sprendimus.

Europos Parlamento ELP frakcijos ir frakcijos šalių narių vyriausybių vykdomomis reformomis Europos Sąjungoje buvo suvaldyta staiga prasidėjusi krizė. Mes norime, kad ES turėtų sėkmingos Europos ateities reformos darbotvarkę ir kad ji galėtų įveikti jos laukiančius iššūkius: konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų piliečių pasitikėjimas.

Tai yra mūsų prioritetai šiai 5 metų kadencijai.

 

Ekonomikos atsigavimas ir darbo vietos

10766

Mes tikime

Pins in map
2016-10-06

Sanglaudos politikos ateitis

ĮVADAS Kam reikalinga sanglaudos politika ir kodėl jos reikės ateityje? ELP frakcija remia sanglaudos politikos, kaip struktūrinės politikos, kuria, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus, visuose ES regionuose...
Farmer in a field with combine harvester in the background
2016-06-09

Pareiškimas dėl žemės ūkio sektoriaus krizės

ELP frakcija Europos Parlamente yra bene stipriausia Europos ūkininkų interesų gynėja. Per paskutinę BŽŪP reformą būtent ELP frakcija užtikrino didelį ES žemės ūkio biudžetą. Ir toliau palaikome bendrą žemės ūkio politiką ir dabartinės žemės ūkio...
Small business owner
2016-03-09

Kelno deklaracija dėl konkurencingumo

Darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas skatinamas privačiomis iniciatyvomis, novatoriškų verslininkų ir pradedančiųjų įmonių. Politikai, kurie žada kitaip, tik suteikia galimybę pasireikšti populistams. Nors ES ir nacionalinės...
Stethoscope doctor leaned on many euro currency banknotes
2016-02-04

Pozicijos dokumentas dėl Daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūros ir taisymo

Šio pozicijos dokumento tikslas yra dvilypis: pirma – nustatyti teisinę sistemą ir politines aplinkybes, kuriomis vyks Daugiametės finansinės programos (DFP) peržiūra ir taisymas; antra – nustatyti ELP frakcijos poziciją dėl...
Simplified rules, less bureaucracy
2015-12-16

ELP frakcijos politikos dokumentas dėl į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo

Bendroji įžanga ES biudžetas yra investicijų biudžetas. Apie 90% ES išteklių panaudojama valstybių narių piliečiams naudingoms politikos sritims ir programoms. Esant dabartinėms aplinkybėms, kai biudžeto ištekliai riboti, Sąjunga...
Tax on blue business binder

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl apmokestinimo

ELP frakcijos prioritetai mokesčių srityje: Mokesčiai turi būti mokami tose šalyse, kuriose vykdoma reali ekonominė veikla ir kuriama vertė, arba, netiesioginio apmokestinimo atveju, kuriose vartojama. Palankiai vertiname paskirties...
Protect creativity without creating borders
2015-11-18

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl autorių teisės

Įvadinės pastabos ELP frakcija visada rėmė pusiausvyra pagrįstą požiūrį į autorių teisę ir mano, kad toks požiūris yra vienintelis būdas norint užtikrinti tiek kūrėjų, tiek vartotojų interesus ir išsaugoti Europos kūrybos bei kultūros...
Climate change

ELP frakcijos klimato kaitos ir energetikos politika

Iššūkiai Energetika yra vienas pagrindinių aspektų, skatinančių Europos ekonomiką. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad mūsų įmonėms ir namų ūkiams būtų nuolat ir nepertraukiamai tiekiama energija už priimtiną kainą. Visas pasaulis...
Mobility concept

Vartotojai skaitmeninėje ekonomikoje

Manome, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas vartotojams. Kadangi vartotojų išlaidos sudaro maždaug 56 proc. ES BVP, turime sudaryti vartotojams sąlygas naudotis diversifikuotos bendrosios...
Social media web sites

Intelektinės nuosavybės teisės, autorių teisės ir turinys

komercinio masto pažeidimais turi būti kovojama civilinio vykdymo užtikrinimo proceso tvarka, kad kūrėjai, išradėjai ir kiti teisių turėtojai galėtų gauti deramą pelną. Autorių teisės yra viena iš kūrybos pramonei itin svarbių...

Pages

Latest

Young plant
2017-11-22 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
2017-11-21 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...
Online shopping with digital tablet
2017-11-21 11:07

Digital Single Market: ending unjustified geo-blocking

European Parliament reaches provisional agreement with Council and Commission that would end geo-blocking for physical goods “This means the...
photo of application icons
2017-11-21 10:39

Consumer-friendly rules in the digital environment

MEPs took an important step today towards eliminating the barriers that hinder cross-border on-line trade and defining rules that protect consumers...