Karšta tema

Money laundering

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...

Netrukus
Lyon

How to improve security in the European Union will be the key theme of the EPP Group's Bureau meeting in Lyon, France, from 12-13 April 2018...

Netrukus
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...

Netrukus
Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Netrukus

Terorizmas

Manome, kad terorizmas yra visuotinė grėsmė, su kuria reikia kovoti vietos, nacionaliniu, regioniniu, Europos ir pasaulio lygmenimis. Esame tvirtai įsitikinę, kad po išpuolių Paryžiuje būtina nedelsiant sustiprinti ES kovos su terorizmu priemones siekiant padidinti saugumą, apginti tokias mūsų pagrindines vertybes kaip laisvė, demokratija ir žmogaus teisės ir užtikrinti tarptautinės teisės nuostatų laikymąsi.

ELP frakcija, atsižvelgdama į tai, kad kova su terorizmu pirmiausia priskiriama valstybių narių kompetencijos sričiai, tvirtai palaiko ES poziciją dėl tikslaus terorizmo grėsmės pobūdžio nustatymo, geriausių kovos su šia grėsme metodų plėtojimo ir pagrindinių terorizmo priežasčių nustatymo visapusiškai laikantis teisinės valstybės principo ir vadovaujantis tvirta pagrindinių teisių apsaugos sistema bei standartais.

#antiterrorpact

Prioritetai

ankstesnispauseresumekitas
Germany Raises Security Level
Skubaus atsako į didėjančią užsienio kovotojų keliamą grėsmę koordinavimas Kad galėtų veiksmingai kovoti su šia didėjančia grėsme, valstybės narės turi suderinti savo skubų atsaką ir požiūrį į užsienio kovotojus. PPE frakcija, nepaisydama jokių tabu, nagrinėja visas pasirinkimo galimybes, įskaitant: ES valstybių narių pasų atėmimą dvigubos pilietybės atvejais nepažeidžiant nacionalinių konstitucijų nuostatų; pasų konfiskavimą ribotą laikotarpį; džihadistų tapatybės kortelių ženklinimą, draudimą atvykti ir išvykti;...
Muslim rebel
ES, JAV ir Kanadoje (ir kiek mažesniu mastu Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje) nustatyta nerimą kelianti vietoje išugdytų teroristų ir smurtinio radikalėjimo tendencija, todėl labai svarbu bendradarbiauti su šiomis šalimis transatlantiniu lygmeniu. ELP frakcija pabrėžia naudojimosi visomis atitinkamomis priemonėmis, kurių paskirtis – užtikrinti geresnį dalijimąsi žvalgybos informacija ir glaudesnį įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, įskaitant PNR susitarimą ir TFSP, teikiamą naudą ir labai apgailestauja dėl...
Muslim militants
Klausimas, kaip deradikalizuoti nusivylusius asmenis ir juos integruoti, yra vienas iš svarbiausių ELP frakcijos strategijos aspektų. Vis aiškiau suvokiama, kad būtina koordinuoti interneto stebėseną, nes ekstremistai naudojasi šia laisva erdve savo radikaliai propagandai skleisti. ELP frakcija ragina valstybes nares ir Komisiją stiprinti bendradarbiavimą su interneto įmonėmis ir socialinių tinklų platformomis („Google“, „Twitter“, „Facebook“, „YouTube“ ir kt.) siekiant...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
ELP frakcija visada palaikė ES keleivių duomenų įrašų (angl. PNR) sistemą, kuri yra vertinga priemonė, įskaitant ir kitas priemones, kuriomis galima naudotis kovojant su teroristų keliamomis grėsmėmis vidaus saugumui. Kadangi nemažai radikaliai mąstančių ES piliečių, kovoję grupuotės „Islamo valstybė“, organizacijos „Al-Qaeda“ ar kitų teroristų organizacijų gretose, grįžta į Europą, reikia itin daug dėmesio skirti būtinybei persvarstyti Europos Sąjungos požiūrį į dalijimąsi oro transporto keleivių duomenimis...

Mūsų pasiekimai

two police officers doing a traffic control
2013-11-29 12:30

Saugesnė visuomenė. Kova su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu

Organizuotas nusikalstamumas kelia grėsmę Europos piliečiams, įmonėms, valstybės institucijoms ir visai ekonomikai. Nusikaltėliai veikia keliose valstybėse, todėl reikia imtis nuoseklių veiksmų...

Naujienos

Travel
2016-11-08 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
2016-10-31 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
2016-05-24 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Pranešimai spaudai

Money laundering
2018-04-19 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system will become more transparent. New risks through...
Lyon
2018-04-09 11:10

Discussing the EU's security in Lyon

How to improve security in the European Union will be the key theme of the EPP Group's Bureau meeting in Lyon, France, from 12-13 April 2018.  “As recent tragic events in France...
Bitcoins
2018-01-29 14:46

Transparency against terror financing and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial transactions. With this decision, Europe's financial...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages