Karšta tema

Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Netrukus
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Netrukus
Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Netrukus
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Netrukus

MVĮ

Mažosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos pagrindas. Jos sudaro 99 proc. visų ES įmonių, sukuria 85 proc. naujų darbo vietų ir užtikrina du trečdalius privačiojo sektoriaus darbo vietų ES. Būtent todėl ES teisės aktais visų pirma reikia jas paremti.

Vienas iš ELP frakcijos prioritetų – padėti MVĮ plėstis ir skatinti verslumą.

ELP frakcija įsteigė paramos MVĮ darbo grupę (angl. SME Circle), kuri tikrins kiekvieno ES teisės akto poveikį MVĮ. Markusas Pieperis, 60 narių grupės pirmininkas, teigia: „Ketiname būti „Biurokratinių kliūčių observatorija“, padedanti išvengti pernelyg didelės biurokratijos. Pernelyg išsamus reguliavimas kliudo ekonomikos augimui.“

ES turi telkti ir skatinti visus viešųjų ir privačiųjų investicijų šaltinius siekdama užtikrinti MVĮ galimybę gauti kapitalo. Reikėtų ir toliau skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Galimybių jaunuoliams pradėti savo verslą suteikimas ir visų pirma verslumo skatinimas – tai sritys, į kurias turėtume investuoti.

Sužinokite daugiau apie ELP frakcijos "MVĮ ratas" (atsisiųsti brošiūrą)

Prioritetai

SMEs access to capital
Nuolat kintančiame pasaulyje Europa išlieka geriausia vieta gyventi. Norime apsaugoti savo socialinę rinkos ekonomiką globalizuotame pasaulyje ir apsisaugoti nuo nerimą keliančių demografinių tendencijų. Kad galėtume tai padaryti, turime gerinti savo konkurencingumą ir išsiaiškinti Europos ekonomikos augimo galimybes. Norime išlaikyti konkurencingą gamybos pramonę Europoje, o ne eksportuoti darbus ir (dar didesnę) taršą į kitas pasaulio dalis. Norime, kad Europa vėl taptų lydere mokslinių tyrimų, inovacijų...

Mūsų pasiekimai

The bridge
2013-12-04 13:45

ES struktūriniai ir investicijų fondai

I. Konkurencingumo didinimas diegiant inovacijas ir skatinant steigti MVĮ Siekiant užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą ir geresnę bei tvaresnę visų Europos piliečių gyvenimo kokybę ypač per...
Woman working at flower shop smiling
2013-11-28 18:00

Paprastesnės MVĮ veiklos sąlygos

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro Europos Sąjungos ekonomikos pagrindą. Jos sudaro didžiausią dalį privataus verslo veiklos (99 proc.), taip pat MVĮ teikia dvi darbo vietas iš trijų. I...

Naujienos

Smiling man at candy store display
2017-04-04 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
2016-11-22 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
2016-01-19 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...

Pages

Pranešimai spaudai

Cargo Ship
2017-06-15 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
2016-11-24 09:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
2016-07-11 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages