Karšta tema

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Netrukus
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Netrukus
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Netrukus
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Netrukus

MVĮ

Mažosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos pagrindas. Jos sudaro 99 proc. visų ES įmonių, sukuria 85 proc. naujų darbo vietų ir užtikrina du trečdalius privačiojo sektoriaus darbo vietų ES. Būtent todėl ES teisės aktais visų pirma reikia jas paremti.

Vienas iš ELP frakcijos prioritetų – padėti MVĮ plėstis ir skatinti verslumą.

ELP frakcija įsteigė paramos MVĮ darbo grupę (angl. SME Circle), kuri tikrins kiekvieno ES teisės akto poveikį MVĮ. Markusas Pieperis, 60 narių grupės pirmininkas, teigia: „Ketiname būti „Biurokratinių kliūčių observatorija“, padedanti išvengti pernelyg didelės biurokratijos. Pernelyg išsamus reguliavimas kliudo ekonomikos augimui.“

ES turi telkti ir skatinti visus viešųjų ir privačiųjų investicijų šaltinius siekdama užtikrinti MVĮ galimybę gauti kapitalo. Reikėtų ir toliau skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Galimybių jaunuoliams pradėti savo verslą suteikimas ir visų pirma verslumo skatinimas – tai sritys, į kurias turėtume investuoti.

Sužinokite daugiau apie ELP frakcijos "MVĮ ratas" (atsisiųsti brošiūrą)

Prioritetai

SMEs access to capital
Nuolat kintančiame pasaulyje Europa išlieka geriausia vieta gyventi. Norime apsaugoti savo socialinę rinkos ekonomiką globalizuotame pasaulyje ir apsisaugoti nuo nerimą keliančių demografinių tendencijų. Kad galėtume tai padaryti, turime gerinti savo konkurencingumą ir išsiaiškinti Europos ekonomikos augimo galimybes. Norime išlaikyti konkurencingą gamybos pramonę Europoje, o ne eksportuoti darbus ir (dar didesnę) taršą į kitas pasaulio dalis. Norime, kad Europa vėl taptų lydere mokslinių tyrimų, inovacijų...

Mūsų pasiekimai

The bridge
2013-12-04 13:45

ES struktūriniai ir investicijų fondai

I. Konkurencingumo didinimas diegiant inovacijas ir skatinant steigti MVĮ Siekiant užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą ir geresnę bei tvaresnę visų Europos piliečių gyvenimo kokybę ypač per...
Woman working at flower shop smiling
2013-11-28 18:00

Paprastesnės MVĮ veiklos sąlygos

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro Europos Sąjungos ekonomikos pagrindą. Jos sudaro didžiausią dalį privataus verslo veiklos (99 proc.), taip pat MVĮ teikia dvi darbo vietas iš trijų. I...

Naujienos

Online shopping with digital tablet
2018-02-02 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
2017-04-04 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
2016-11-22 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Pranešimai spaudai

Blue puzzle on Euro currency
2018-09-03 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
2018-06-12 09:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
2018-04-25 09:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages