Karšta tema

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Netrukus
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Netrukus
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Netrukus
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Netrukus

IEPS

Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS arba ES ir Kanados prekybos susitarimas) yra pažangiausias, plačiausio užmojo, išsamiausias ir šiuolaikiškiausias prekybos susitarimas iš visų, kuriuos kada nors yra sudariusi tiek Europos Sąjunga, tiek Kanada. Įsigaliojus IEPS, nebeliks beveik jokių importo muitų, taigi Europos eksportuotojai kasmet sutaupys per 500 mln. EUR. Remiantis šiuo susitarimu, užtikrinamas patekimas į rinką ir sudaromos vienodos sąlygos įmonėms, remiami ES interesai žemės ūkio srityje apsaugant 145 Europos geografines nuorodas ir saugomos nuosavybės teisės tarptautiniame kontekste, o kartu ir laikomasi aukštų aplinkos, vartotojų apsaugos ir darbo standartų. Derybos dėl šio prekybos susitarimo tęsėsi 7 metus. Tai šiuolaikiškas, puikiai subalansuotas susitarimas, kuriuo nustatomi nauji kriterijai ir standartai būsimiesiems prekybos susitarimams visame pasaulyje sudaryti.

Prioritetai

ankstesnispauseresumekitas
Globe
ELP frakcija pritaria ES ir Kanados prekybos susitarimo (išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo) ratifikavimui Tikimasi, kad šis išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas padės padidinti ES ir Kanados prekybos prekėmis ir paslaugomis mastą beveik ketvirtadaliu. Apskritai apskaičiuota, kad šis susitarimas padidins ES gamybos apimtį apie 12 mlrd. EUR per metus. ELP frakcija palaiko pasiūlymą panaikinti beveik visus importo muitus – dėl to Europos Sąjungos eksportuotojai per metus sutaupys po...
Global Finance
Dėl laisvosios prekybos ir globalizacijos gerokai išaugo pragyvenimo lygis ir sumažėjo skurdas Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Laisvoji prekyba ir globalizacija yra varomosios ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo jėgos; jos padeda stiprinti politinius ir ekonominius santykius su trečiosiomis šalimis. ELP frakcija siekia stiprinti strateginius ryšius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis – su mūsų partnere, su kuria mus sieja ne tik bendri geopolitiniai ir ekonominiai interesai, bet ir bendros vertybės....
Women with laptop and international flags
ELP frakcija nori įtraukti piliečius Dėl globalizacijos ir atvirų rinkų gerokai pakilo gyvenimo lygis ir sumažėjo skurdas Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Todėl ELP frakcija prašo visų suinteresuotųjų subjektų sukurti geresnę informavimo apie Sąjungos prekybos politiką strategiją. ELP frakcija nori užtikrinti skaidrumą ir atvirumą visais derybų etapais, bet taip pat apsaugoti konfidencialumą, jeigu to reikia geriausiems derybų rezultatams pasiekti. ELP frakcija visada užtikrins ES viešųjų komunalinių paslaugų ir...
Global Business people team
ES yra viena iš pasaulio prekybos liberalizavimo proceso lyderių. Tai rodo daugybė mūsų prekybos partnerystės susitarimų visame pasaulyje. ELP frakcija kritiškai vertina iki šiol užmegztus ekonominius santykius ir pripažįsta skirtingus jų ypatumus; nors pastaraisiais metais sprendžiant keletą klausimų padaryta pažanga, kitiems partnerystės ryšiams trūksta pagreičio. ELP frakcija, remdamasi tokia patirtimi, primena teigiamą ES iki šiol sudarytų laisvosios prekybos susitarimų poveikį ir ragina sparčiai daryti...
Global connections
ELP frakcija nori įdiegti veiksmingas prekybos apsaugos priemones Norint toliau liberalizuoti prekybą, vis dar reikia sugebėti užkirsti kelią nesąžiningos prekybos praktikai mūsų rinkose. Todėl ELP frakcija mano, kad prekybos apsaugos priemonės yra tinkama ES prekybos strategijos dalis, ir palankiai vertina pastangas supaprastinti, sustiprinti ir sparčiau diegti šias priemones vykdant jų reformą, kartu užtikrinant, kad jos nebūtų susilpnintos. Siekiant šio tikslo reikia panaikinti mažesnio muito taisyklę tais atvejais, kai...

Mūsų pasiekimai

No topic found

Naujienos

CETA
2015-12-10 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Pranešimai spaudai

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
2018-09-12 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
2017-09-20 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
2017-05-16 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages