darbas elp frakcijoje

Darbas ELP frakcijoje

Jeigu galvojate apie karjerą Europos Sąjungos institucijose, galbūt Jus sudomintų darbas ELP frakcijoje.

Įdarbiname pareigingus ir tikslo siekiančius žmones iš visos Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių šalių, suteikiame jiems asmeninio tobulinimosi galimybių, užtikrindami kvalifikacijos kėlimą. Mūsų kolegos atvykę iš visų ES valstybių narių, šalių kandidačių ir trečiųjų šalių.

Atsakingiir aukštos kvalifikacijos mūsų darbuotojai padeda EP nariams. Jie atidžiai seka Europos Parlamento darbotvarkę. Įdarbiname patarėjus politikos klausimais, turinčius eksperto žinių apie sudėtingą Europos Sąjungos veikimą. Čia dirba komunikacijos specialistai, kurie užtikrina, kad frakcijos pranešimai būtų perduodami tradiciniais būdais ir internetu. Informacijos technologijų tarnyboje dirbantys mūsų kolegos užtikrina prieigą prie naujoviškų priemonių, kad galėtume sklandžiai atlikti savo darbą. Mūsų žmogiškųjų išteklių komanda teikia darbuotojams administracinę pagalbą.

ELP frakcija džiaugiasi savo darbuotojų įvairove. Dirbame tarptautinėje aplinkoje ir beveik visuomet vartojame daugiau negu vieną kalbą. Stengiamės skatinti atsakomybės ir kolegų bendradarbiavimo jausmą.

Jeigu Jums patiktų toks darbas, skaitykite toliau pateiktą informaciją apie karjerą ir šiuo metu paskelbtas laisvas darbo vietas.

 

 
 
  • SutartininkaiFrakcijoje dirba tam tikras skaičius sutartininkų. Ilgiausia jų sutarties trukmė – 6 metai. Paprastai šie kolegos įdarbinami pagal rezervo sąrašą, kuris sudaromas po išsamių pokalbių su atrankos komiteto nariais.
  • Laikinai priimti tarnautojai Didžioji dalis mūsų darbuotojų – laikinai priimti tarnautojai, kurių sutartys sudarytos neribotam laikotarpiui. Jie įdarbinami pagal atrankos procedūrą, kurią sudaro testai raštu ir žodžiu. Frakcija savo interneto svetainėje (Europos Parlamento svetainės pagrindiniame puslapyje) ir kartais nacionaliniuose laikraščiuose paskelbia informaciją apie laisvas darbo vietas.
  • Pareigūnai Frakcijos sekretoriate dirba keli Europos Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, pareigūnai, kurie nepriklauso mūsų frakcijai.Pareigūnai yra nuolatiniai Europos Sąjungos institucijų darbuotojai.Apsilankykite EPSO tinklalapyje
 

Laisvų darbo vietų sąrašas
Nuoroda
Klasė
Laisvos vietos
Darbo aprašas
Paraiškos forma
Terminas
Šiuo metu laisvų darbo vietų neturime. Prašome pabandyti vėliau.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Stažuotės
Ką mes siūlome

ELP frakcija siūlo 5 mėnesių stažuotes ES šalių ir asocijuotųjų šalių bei šalių kandidačių piliečiams. Išimties tvarka stažuotė gali būti suteikiama ribotam kitų šalių piliečių skaičiui. Stažuotojas gauna mėnesinę 1300 EUR dydžio išmoką pragyvenimo Briuselyje išlaidoms padengti. Stažuotės metu stažuotojai gali apsilankyti vienoje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre. Šias misijos išlaidas (kelionė ir apgyvendinimas) dengia ELP frakcija atskirai.

ELP frakcija padengia draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas. Vis dėlto stažuotojai, prieš pradėdami stažuotę, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jie yra apdrausti sveikatos draudimu.

Kiekvienam stažuotojui skiriamas vadovas – ELP frakcijos sekretoriato administratorius.

 

Kas gali teikti paraiškas

Mokamas stažuotes norintys atlikti pareiškėjai privalo:

  • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba asocijuotosios šalies ar šalies kandidatės piliečiai;
  • turėti universitetinį išsilavinimą arba būti trejus metus (mažiausiai šešis semestrus) mokęsi universitete arba lygiavertėje aukštojo mokslo įstaigoje ARBA pateikti pažymą iš universiteto, kurioje nurodyta, kad stažuotę reikalaujama atlikti pagal studijų programą;
  • labai gerai mokėti dvi Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas, iš kurių viena būtų viena iš ES darbo kalbų – anglų, prancūzų arba vokiečių kalba (bent B2 lygis);
  • pareiškėjai iš ES nepriklausančių šalių turėtų labai gerai mokėti bent vieną iš ES darbo kalbų;
  • nebūti atlikę mokamos stažuotės ES institucijose arba baigę studijas dar nebūti pradėję dirbti mokamo darbo.

ELP frakcija vykdo lygių galimybių politiką ir skatina teikti paraiškas minėtuosius reikalavimus atitinkančius neįgalius jaunus žmones.

 

Kada teikti paraišką

Yra 2 stažuočių laikotarpiai:

Konkretūs kvietimai teikti paraiškas ir paraiškos formos bus skelbiamos prieš 2-3 savaites iki jų pateikimo termino.

Stažuotės laikotarpis:
vasario–birželio mėn.
rugsėjo–sausio mėn.
Paraiškų pateikimo terminas:
gruodžio 15 d. (vidurnaktis)
birželio 15 d. (vidurnaktis)

 

Kaip pateikti paraišką

Pareiškėjai turi užpildyti internetinę paraiškos formą.

Svarbi pastaba: kai kuriuos dokumentus, tokius kaip rekomendaciniai laiškai, diplomai ir kt., turėsite parengti iš anksto.

Prašome atidžiai perskaityti kvietimą teikti paraiškas ir atkreipti dėmesį į konkrečius reikalavimus.

Išsamenę informaciją apie ELP frakcijos stažuotes galite rasti Taisyklėse.

 

Kvietimai teikti paraiškas
Nuoroda
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Darbo aprašymas
Paraiškos forma
Terminas baigėsi
Terminas baigėsi
 
“Universitete studijavau keletą ES teisės modulių, todėl norėjau įgyti praktinės patirties, pamatyti kaip kuriami įstatymai ES lygiu. Atlikdamas praktiką ELP frakcijoje, turėjau galimybę stebėti tiek įvairių Europos Parlamento komitetų posėdžius, tiek procesus kaip teisės aktų pakeitimai pateikiami žiniasklaidai ir visuomenei. Ši stažuotė buvo praturtinanti ir kupina iššūkių patirtis, todėl ją rekomenduočiau visiems, besidomintiems ES politika.”
Eoghan Dockrell (Airija)
 
 
“Galėčiau atvirai ir užtikrintai pasakyti, kad laikas praleistas su ELP frakcija buvo praturtinanti patirtis. Viena vertus, turėjau puikią galimybę tobulėti profesinėje srityje, įgyvendindama savo asmeninį projektą ir stebėdama savo sritį geriausiai išmanančiųjų darbą. Kita vertus, tai buvo ir žmogiškoji patirtis, kadangi tam tikrą laiko tarpą priklausiau išskirtinei įdomių iš įvairių pasaulio valstybių žmonių, kuriuos visuomet prisiminsiu už jų draugiškumą, gerumą ir puikų humoro jausmą, bendruomenei.”
Vladimira Briestenska (Slovakija)
 
Darbo užkulisiai
Peržiūrėkite šias Europos Parlamento narių neoficialioje aplinkoje darytas nuotraukas ir sužinosite plačiau, kas vyksta Europos Parlamento užkulisiuose.EP nario darbas kiekvieną dieną – ne tik balsavimas komiteto posėdžiuose, bet ir parengiamasis teisėkūros darbas, susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis, rinkėjais ir žiniasklaida, derybos su kitais veikėjais sprendimų priėmimo procese, pranešimai lankytojų grupėms, dalyvavimas konferencijose ir posėdžiuose, politinių įvykių Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse stebėjimas.

 

Kontaktai

Jeigu turite klausimų dėl stažuočių arba laisvų darbo vietų, prašom rašyti toliau nurodytais pašto adresa. Nerašykite tiesiogiai mūsų darbuotojams, nes į tokius laiškus nebus atsakyta.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu