szerkezet

Szerkezet

 
A frakció
A Parlament

Az Európai Néppárti Képviselőcsoport (EPP Képviselőcsoport) a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben.

Az Unió tagállamainak közép és jobbközép Európa-barát politikai erőit fogja össze, melyek együtt dolgoznak egy versenyképes, demokratikus, polgárközeli Európa megteremtésén és a szociális piacgazdaság céljainak elérése érdekében.

Mint a legnagyobb képviselőcsoport az EPP Képviselőcsoport az összes frakciónál erősebb helyzetben van ahhoz, hogy meghatározza az intézmény politikai napirendjét, és hogy megnyerje legkritikusabb szavazásait. Ezt az erőt az is bizonyítja, hogy 1999 óta az EPP Képviselőcsoport minden más frakciónál többször állt a nyertes oldalon az Európai Parlament havi plenáris üléseinek szavazásai során.

A számok ereje biztosítja azt is, hogy az EPP Képviselőcsoport tagjai számos kulcspozíciót foglalnak el a Parlamentben. Az EPP Képviselőcsoport tagjai olyan helyzetben vannak a parlamenti bizottságokban, amely biztosítja, hogy kulcsfontosságú jogszabálytervezetek és más nagyobb jelentések esetén ők fogalmazzák meg a Parlament álláspontját: a képviselőcsoport minden más frakciónál többször jelöl ki jelentéstevőt a fontosabb témákban.

Az EPP Képviselőcsoport munkáját magasan képzett, tehetséges és motivált, valamennyi tagállamból érkező munkatársak segítik.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Európai Néppárti Képviselőcsoport (EPP Képviselőcsoport) a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben.

Az Unió tagállamainak közép és jobbközép Európa-barát politikai erőit fogja össze, melyek együtt dolgoznak egy versenyképes, demokratikus, polgárközeli Európa megteremtésén és a szociális piacgazdaság céljainak elérése érdekében.

Mint a legnagyobb képviselőcsoport az EPP Képviselőcsoport az összes frakciónál erősebb helyzetben van ahhoz, hogy meghatározza az intézmény politikai napirendjét, és hogy megnyerje legkritikusabb szavazásait. Ezt az erőt az is bizonyítja, hogy 1999 óta az EPP Képviselőcsoport minden más frakciónál többször állt a nyertes oldalon az Európai Parlament havi plenáris üléseinek szavazásai során.

A számok ereje biztosítja azt is, hogy az EPP Képviselőcsoport tagjai számos kulcspozíciót foglalnak el a Parlamentben. Az EPP Képviselőcsoport tagjai olyan helyzetben vannak a parlamenti bizottságokban, amely biztosítja, hogy kulcsfontosságú jogszabálytervezetek és más nagyobb jelentések esetén ők fogalmazzák meg a Parlament álláspontját: a képviselőcsoport minden más frakciónál többször jelöl ki jelentéstevőt a fontosabb témákban.

Az EPP Képviselőcsoport munkáját magasan képzett, tehetséges és motivált, valamennyi tagállamból érkező munkatársak segítik.

Frakcióülés

A frakcióülés az EPP Képviselőcsoport legmagasabb szintű szerve, a frakció tagjaiból áll. Az ülés hoz döntéseket az Európai Parlamenten belül és azon kívül tárgyalt összes politikai kérdésben, választja meg a képviselőcsoport Enökségét, állandó munkacsoportokat állít fel a frakción belül, emellett dönt az EPP Képviselőcsoport számára az európai parlamenti testületekben rendelkezésre álló betöltendő álláshelyekről.

Vezetőség

Az Elnökség felel a stratégiai és politikai döntésekért és a plenáris ülésekre való felkészülésért, kiemelve a képviselőcsoport számára az egyes nemzeti szempontokból legfontosabb kérdéseket. Az Elnökség, a képviselőcsoport politikai szerve a következőkből áll: az Elnökség, a nemzeti delegációk vezetői, a Parlament e képviselőcsoporthoz tartozó alelnökei és quaestorai; a képviselőcsoporthoz tartozó parlamenti bizottsági elnökök; a parlamenti bizottságok néppárti szóvivői; az Európai Néppárt elnöke és főtitkára – amennyiben európai parlamenti képviselők is egyben –, és az egyes nemzeti delegációk minden tíz tagja után egy választott tag.

Elnökség

A soros elnökség a képviselőcsoport elnökéből és tíz alelnökéből áll. Az Elnökség tagjai maguk között osztják fel a hatásköröket. Az Elnökség vezeti a képviselőcsoportot a plenáris ülések során, képviseli a frakciót a külvilág felé, és tájékoztatja a frakcióülést az általa hozott stratégiai és politikai döntésekről. Az Elnökség szabályos időközönként összeül a nemzeti delegációk vezetőivel, hogy megvitassák a legfontosabb iránymutatásokat, és hogy előkészítsék a képviselőcsoport stratégiájára vonatkozó legfontosabb döntéseket.

Az elnök

Az PP Képviselőcsoport élén Manfred Weber elnök áll. Az EPP Képviselőcsoport elnökét két és fél évre, azaz egy parlamenti ciklus felére választják meg, tisztségében megújítható. Manfred Webert 2014. június 4-én, nem sokkal az európai parlamenti választások után választották meg frakcióvezetőnek.

Az elnök

Az Európai Parlament elnökét két és fél évre, azaz egy parlamenti ciklus felére választják meg, tisztségében megújítható. Az elnök képviseli a Parlamentet a külvilág felé és a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatokban. Az EPP Képviselőcsoport számos kiváló tagja töltötte be az Európai Parlament elnökének tisztségét.

Elnökség

Az Elnökség az Európai Parlament szabályszerű működéséért felelős szerv. Hatáskörébe tartozik az Európai Parlament előzetes költségvetési tervezetének elkészítése és mindennemű adminisztratív, személyzeti és szervezeti kérdés. Az Elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből és a Parlament által két és fél évre választott, tisztségében megújítható öt quaestorból áll. Az öt quaestor tanácsadói minőségben tagja az Elnökségnek. Az EPP Képviselőcsoportot hat alelnök és két quaestor képviseli az Európai Parlament Elnökségében.

Elnökök Értekezlete

Az Elnökök Értekezlete az Európai Parlament politikai szerve, amelynek feladata az Európai Parlament munkájának és a jogalkotási munka ütemezésének megszervezése, a bizottságok és a küldöttségek feladatainak kijelölése, összetételük megállapítása, és az Európai Unió többi intézményével, a nemzeti parlamentekkel és harmadik országokkal való kapcsolattartás. Az Elnökök Értekezlete az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok elnökeiből áll. Manfred Weber, az EPP Képviselőcsoport elnöke is tagja az Elnökök Értekezletének.

Plenáris ülés

Az Európai Parlament plenáris ülése a 28 uniós tagállam 751 képviselőjéből áll. A Parlament – augusztus kivételével – minden hónapban tart plenáris ülést. A jogszabályokat, a közösségi költségvetést, valamint a különböző politikai területeken, illetve a Parlament harmadik országokkal fenntartott kapcsolatairól kialakított álláspontokat a plenáris ülésen fogadják el. A plenáris ülés alatt a Parlament bármely általa fontosnak ítélt ügyben kifejezheti véleményét. Felkérheti továbbá a Bizottságot, hogy a véleménye szerint közösségi jogalkotási aktus kidolgozását szükségessé tevő kérdésekkel kapcsolatban nyújtson be megfelelő javaslatot.

Bizottságok

Az Európai Parlament munkájának legnagyobb része a szakbizottságokban zajlik. A bizottságok a Parlament mandátumának kezdetén alakulnak meg a mandátum teljes idejére. Jogalkotási javaslatokat és saját kezdeményezésű jelentéseket fogalmaznak meg, módosítanak és fogadnak el. Az EPP Képviselőcsoport tagjai a Parlament minden bizottságában jelen vannak, a képviselőcsoport méretének megfelelő arányban.

„Külügyi” munkacsoport

„Költségvetés és strukturális politikák” munkacsoport

„Gazdasági és környezetvédelmi” munkacsoport

„Jogi ügyek és belügyek” munkacsoport

Küldöttségek

Az Európai Parlament parlamentközi küldöttségeinek legfőbb feladata, hogy az általuk felügyelt országokkal és régiókkal fenntartsák és fejlesszék a Parlament nemzetközi kapcsolatait. Az elmúlt évek alatt a parlamentközi küldöttségek szerepe egyre fontosabb lett, gyakorlatilag a parlamenti diplomácia részei lettek. Az EPP Képviselőcsoport tagjai a Parlament minden küldöttségében jelen vannak, a képviselőcsoport méretének megfelelő arányban.

Parlamenti vegyes bizottságok

Parlamentközi közgyűlések és párbeszédek

Parlamenti együttműködési bizottságok

Egyéb parlamenti küldöttségek

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations