Sajtóközlemény

Az itt kifejtettek a nemzeti delegáció álláspontja, amely nem minden esetben egyezik a frakció álláspontjával.

Elfogadhatatlan az élelmiszerek kettős minősége

Strasbourg
, 2017.03.13 - 16:06
Shopper Selecting Package of Ground Beef

„Az Európai Unió belső piacán minden fogyasztónak azonos minőségű termék jár, ugyanazon védjegy alatt tehát nem lenne szabad kétféle minőségű terméket előállítani és forgalomba hozni. Ezért elfogadhatatlan, hogy a multinacionális élelmiszergyártók Közép- és Kelet-Európában forgalmazott termékeinek jelentős része rosszabb minőségű, mint amit ugyanolyan márkanév alatt a nyugat-európai országokban értékesítenek. E tisztességtelen gyakorlat ellen az Európai Parlamentben is fellépünk” - jelentették ki Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Csáky Pál, Hölvényi György és Erdős Norbert néppárti EP-képviselők a témában feltett parlamenti írásbeli kérdés közös aláírását követően.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az EP alelnöke szerint minden európai polgárnak, így köztük a magyar fogyasztóknak is joguk van ahhoz, hogy a hirdetésekkel és reklámokkal összhangban, megbízható, kiváló minőségű árut vásároljanak. A néppárti politikus úgy véli, hogy e közép- és kelet-európai problémát nem elég fogyasztóvédelmi kérdésként kezelni. Az élelmiszerek minősége nemcsak bizalmi, hanem erkölcsi kérdés is, a vásárlók megtévesztése pedig tisztességtelen piaci magatartás. „Az Európai Parlamentnek tárgyalnia kell a kérdést, kérvényezni kell az élelmiszerek EU-n belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását” - tette hozzá a fideszes gazdaságpolitikus.

Csáky Pál szlovákiai magyar európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szlovák Állami Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság korábban egy hasonló élelmiszer-minőségi vizsgálat elvégzését követően hasonló eredményekre jutott, mint a NÉBIH. „Ez az eljárás a hátrányos megkülönböztetésnek egy rejtett formája, hiszen csak alapos vizsgálódás után és konkrét laborvizsgálati eredmények birtokában lehet leleplezni ezt a jogellenes gyakorlatot. Nem engedhetjük, hogy bárki másodrendű polgárnak érezze magát az Európai Unióban” – mondta el a Magyar Koalíció Pártja politikusa.

Hölvényi György, az EP Környezetvédelemi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának tagja már 2015 nyarán írásbeli nyilatkozatban hívta fel a problémára az Európai Bizottság figyelmét, és az egységes piac védelme érdekében jogi lépéseket sürgetett. A kereszténydemokrata képviselő emlékeztetett arra, hogy számos európai politikai és szakmai fórum jelzése ellenére az Európai Bizottság mindeddig csak kitérő válaszokat adott. „Mára egyértelművé vált az európai uniós jogszabályok módosításának szükségessége és a megfelelő keretek kialakítása a helyzet orvoslása érdekében. Az Európai Tanács múlt csütörtöki nyilatkozata lépéskényszerbe helyezte az Európai Bizottságot” - tette hozzá Hölvényi György.

Erdős Norbert az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagja kijelentette, nem engedhetjük meg, hogy az élelmiszergyártók és forgalmazók a közép- és kelet-európai, köztük a magyar fogyasztók hátrányára kettős mércét alkalmazzanak és az itt eladott termékek jelentős része rosszabb minőségű legyen, mint az EU nyugat-európai tagállamaiban értékesített élelmiszerek. „Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy sürgősen hozzon intézkedéseket, amelyek meggátolják ennek a gyakorlatnak a folytatását” – emelte ki a fideszes politikus.

Háttér: A képviselők közösen benyújtott parlamenti írásbeli kérdésben egyrészt érdeklődnek, hogy az elmúlt öt évben egyes élelmiszerek rossz minőségével kapcsolatban érkezett-e panasz az Európai Bizottsághoz. Másrészt választ várnak arra vonatkozóan, hogy hajlandó-e a Bizottság a tisztességtelen kiskereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem érdekében olyan uniós jogszabály-javaslatot benyújtani, amely a beszállító mezőgazdasági termelők védelmén túl az élelmiszereke minőségének biztosítására is kitérne.

Megjegyzés a szerkesztőknek
Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja 27 tagállam 217 képviselőjével a legnagyobb politikai frakció az Európai Parlamentben

Képviselő elérhetősége

-
Ildikó GÁLL-PELCZ (Korábbi EP-képviselő)
STR - Phone: +33 (0)3 88 175544 Fax: +33 (0)3 88 179544
E-mail: ildiko.gall-pelcz@europarl.europa.eu
-
Pál CSÁKY
STR - Phone: +33 (0)3 88 175601 Fax: +33 (0)3 88 179601
E-mail: pal.csaky@europarl.europa.eu
-
György HÖLVÉNYI
STR - Phone: +33 (0)3 88 175197 Fax: +33 (0)3 88 179197
E-mail: gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu
-
Norbert ERDŐS
STR - Phone: +33 (0)3 88 175716 Fax: +33 (0)3 88 179716
E-mail: norbert.erdos@europarl.europa.eu

Sajtókapcsolat

Petra Tavasz
Press Relations Petitions, Hungary
Phone: +32 486 210 065

Legfrissebb

EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal
2018.04.19 - 12:45

EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal

The European Parliament debated the French President’s future-minded EU reform ideas with the EPP Group calling for greater security for...
Money laundering
2018.04.19 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...
Jan Kuciak's commemoration
2018.04.19 - 9:46

What has the Slovak Government done to protect journalists

Today, the plenary of the European Parliament (EP) paid tribute to the memory and legacy of investigative journalist Ján Kuciak and his fianc...
Exhaust pipe
2018.04.18 - 16:15

European Parliament stops Dieselgate from happening again

"The public rightly expects us to fix the Dieselgate loopholes." Ivan Štefanec MEP, EPP Group Spokesman on Type Approval “I...

A hét kiemelt hírei

2018.04.23 - 2018.04.27
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...
Elżbieta Łukacijewska MEP