Sajtóközlemény

Az itt kifejtettek a nemzeti delegáció álláspontja, amely nem minden esetben egyezik a frakció álláspontjával.

Elfogadhatatlan az élelmiszerek kettős minősége

Strasbourg
, 2017.03.13 - 16:06
Shopper Selecting Package of Ground Beef

„Az Európai Unió belső piacán minden fogyasztónak azonos minőségű termék jár, ugyanazon védjegy alatt tehát nem lenne szabad kétféle minőségű terméket előállítani és forgalomba hozni. Ezért elfogadhatatlan, hogy a multinacionális élelmiszergyártók Közép- és Kelet-Európában forgalmazott termékeinek jelentős része rosszabb minőségű, mint amit ugyanolyan márkanév alatt a nyugat-európai országokban értékesítenek. E tisztességtelen gyakorlat ellen az Európai Parlamentben is fellépünk” - jelentették ki Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Csáky Pál, Hölvényi György és Erdős Norbert néppárti EP-képviselők a témában feltett parlamenti írásbeli kérdés közös aláírását követően.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az EP alelnöke szerint minden európai polgárnak, így köztük a magyar fogyasztóknak is joguk van ahhoz, hogy a hirdetésekkel és reklámokkal összhangban, megbízható, kiváló minőségű árut vásároljanak. A néppárti politikus úgy véli, hogy e közép- és kelet-európai problémát nem elég fogyasztóvédelmi kérdésként kezelni. Az élelmiszerek minősége nemcsak bizalmi, hanem erkölcsi kérdés is, a vásárlók megtévesztése pedig tisztességtelen piaci magatartás. „Az Európai Parlamentnek tárgyalnia kell a kérdést, kérvényezni kell az élelmiszerek EU-n belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását” - tette hozzá a fideszes gazdaságpolitikus.

Csáky Pál szlovákiai magyar európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szlovák Állami Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság korábban egy hasonló élelmiszer-minőségi vizsgálat elvégzését követően hasonló eredményekre jutott, mint a NÉBIH. „Ez az eljárás a hátrányos megkülönböztetésnek egy rejtett formája, hiszen csak alapos vizsgálódás után és konkrét laborvizsgálati eredmények birtokában lehet leleplezni ezt a jogellenes gyakorlatot. Nem engedhetjük, hogy bárki másodrendű polgárnak érezze magát az Európai Unióban” – mondta el a Magyar Koalíció Pártja politikusa.

Hölvényi György, az EP Környezetvédelemi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának tagja már 2015 nyarán írásbeli nyilatkozatban hívta fel a problémára az Európai Bizottság figyelmét, és az egységes piac védelme érdekében jogi lépéseket sürgetett. A kereszténydemokrata képviselő emlékeztetett arra, hogy számos európai politikai és szakmai fórum jelzése ellenére az Európai Bizottság mindeddig csak kitérő válaszokat adott. „Mára egyértelművé vált az európai uniós jogszabályok módosításának szükségessége és a megfelelő keretek kialakítása a helyzet orvoslása érdekében. Az Európai Tanács múlt csütörtöki nyilatkozata lépéskényszerbe helyezte az Európai Bizottságot” - tette hozzá Hölvényi György.

Erdős Norbert az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagja kijelentette, nem engedhetjük meg, hogy az élelmiszergyártók és forgalmazók a közép- és kelet-európai, köztük a magyar fogyasztók hátrányára kettős mércét alkalmazzanak és az itt eladott termékek jelentős része rosszabb minőségű legyen, mint az EU nyugat-európai tagállamaiban értékesített élelmiszerek. „Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy sürgősen hozzon intézkedéseket, amelyek meggátolják ennek a gyakorlatnak a folytatását” – emelte ki a fideszes politikus.

Háttér: A képviselők közösen benyújtott parlamenti írásbeli kérdésben egyrészt érdeklődnek, hogy az elmúlt öt évben egyes élelmiszerek rossz minőségével kapcsolatban érkezett-e panasz az Európai Bizottsághoz. Másrészt választ várnak arra vonatkozóan, hogy hajlandó-e a Bizottság a tisztességtelen kiskereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem érdekében olyan uniós jogszabály-javaslatot benyújtani, amely a beszállító mezőgazdasági termelők védelmén túl az élelmiszereke minőségének biztosítására is kitérne.

Megjegyzés a szerkesztőknek
Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja 27 tagállam 217 képviselőjével a legnagyobb politikai frakció az Európai Parlamentben

Képviselő elérhetősége

-
Ildikó GÁLL-PELCZ (Korábbi EP-képviselő)
STR - Phone: +33 (0)3 88 175544 Fax: +33 (0)3 88 179544
E-mail: ildiko.gall-pelcz@europarl.europa.eu
-
Pál CSÁKY
STR - Phone: +33 (0)3 88 175601 Fax: +33 (0)3 88 179601
E-mail: pal.csaky@europarl.europa.eu
-
György HÖLVÉNYI
STR - Phone: +33 (0)3 88 175197 Fax: +33 (0)3 88 179197
E-mail: gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu
-
Norbert ERDŐS
STR - Phone: +33 (0)3 88 175716 Fax: +33 (0)3 88 179716
E-mail: norbert.erdos@europarl.europa.eu

Sajtókapcsolat

Petra Tavasz
Press Officer on Petitions and Hungarian Media
Phone: +32 486 210 065

Legfrissebb

#UksLastSummer
2018.07.16 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
2018.07.12 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
2018.07.12 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
2018.07.12 - 9:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

A hét kiemelt hírei

2018.07.09 - 2018.07.13
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Marian-Jean Marinescu MEP