adatvédelem

Adatvédelem

 

 

 

Fontos jogi nyilatkozat

Az oldalon közzétett információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat valamint a személyes adatok védelmévelkapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

 

Felelősségi nyilatkozat

A PPE képviselőcsoport e honlapjának célja, hogy tájékoztasson a képviselőcsoport törekvéseiről és az Európai Unió politikáiról. Szándékunk az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a tudomásunkra hozott hibákat kijavítsuk.
Mindemellett a képviselőcsoport nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget az oldalon közzétett információkért.

Ezek az információk:

 • csupán általános jellegűek, nem foglalkoznak sem magánszemély, sem szervezet egyedi helyzetével;

 • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;

 • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett a képviselőcsoport szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal, és melyeket illetően a képviselőcsoport semmiféle felelősséget nem vállal;

 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét tanácsra van szüksége, ajánlatos megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez fordulni). •  
 •  

Felhívjuk a figyelmét, hogy lehetetlen biztosítani azt, hogy az on-line elérhető dokumentumok mindenben megegyezzenek a hivatalosan elfogadott dokumentumokkal. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott kiadásában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon található egyes adatok vagy információk nem hibátlan fájlokban vagy formátumokban készültek, így nem tudjuk garantálni, hogy szolgáltatásunkat nem szakítják meg, vagy más módon nem befolyásolják ilyen problémák. Az e honlap, illetve az ahhoz kapcsolódó külső honlapok használatából eredő ilyen jellegű problémákért a PPE képviselőcsoport nem vállal felelősséget.

A PPE képviselőcsoport nem tehető felelőssé semmiféle technikai jellegű vagy a honlap megjelenítését érintő problémáért.

A PPE képviselőcsoport fenntartja a jogot, hogy a honlapot módosítsa, időszakosan vagy véglegesen, részben vagy teljes egészében előzetes értesítés vagy ellentételezés nélkül megszüntesse.

A PPE képviselőcsoport semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé Ön vagy harmadik személy által a honlap megváltoztatásáért, megszakításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban megállapítottaktól eltérő módon korlátozza a képviselőcsoport felelősségét, vagy hogy kizárja felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

 

Szerzői jogvédelemi nyilatkozat

© PPE képviselőcsoport, 2012–2027

Valamennyi szöveges és multimédiás információ (hang, képek, szoftver stb.) a PPE képviselőcsoport szellemi tulajdonát képezi, vagy olyan információ, amelynek jogát a képviselőcsoport megszerezte és/vagy megállapodott róla. Ezért a honlapon megjelenített szövegek, fényképek, videók, tények, értesítések, logók, márkák és egyéb elemek a védjegyjog és/vagy a szerzői jog és/vagy egyéb, a szellemi tulajdonra alkalmazandó rendelkezések védelme alatt állnak.

Sokszorosítás a forrás megjelölésével engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetében.

A tartalmat, különösen a multimédiás tartalmat eredeti formájában kell sokszorosítani, az eredetileg tervezettől különböző felhasználás céljából nem szerkeszthető és nem változtatható meg. A honlap egészének vagy részének jogosulatlan felhasználása (kalózkodás, hamisítás stb.) a hatályos jogszabályok szerinti eljárást vonhat maga után.

Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás információk (hang, képek, szoftver stb.) sokszorosítása vagy felhasználása előzetes engedélyhez van kötve, ez az engedély semmissé teszi a fent említett általános érvényű engedélyt, és világosan tartalmaznia kell az esetleges használati korlátozásokat.

 

Adatvédelem

Az EPP Képviselőcsoport elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt. Személyes adatok védelmére vonatkozó politikánk a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ez az általános adatvédelmi politika az EPP Képviselőcsoport valamennyi weboldalára érvényes.

Noha e weboldalak többségét anélkül is végigböngészheti, hogy bármilyen információt kellene adnia magáról, az e-szolgáltatások igénybevételéhez személyes információkat is meg kell adnia.

Az ilyen információkat kérő honlapok az információkat a fent említett rendeletnek megfelelően kezelik. Adatainak e szolgáltatások igénybevételéhez való felhasználásáról további információkat talál az alábbiakban, valamint kiegészítő információkat az adott honlapokon.

E tekintetben:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében az adatkezelő megállapítja a személyes adatok felhasználásának célját és eszközeit, és biztosítja, hogy az adott e-szolgáltatás az adatvédelmi politikának megfelelően működjék;

 • az egyes intézményekben adatvédelmi tisztviselő biztosítja a rendelet rendelkezéseinek betartását, és tanácsot ad az adatkezelőknek feladataik ellátásához (lásd a rendelet 24. cikkét);

 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző hatóságként gyakorolja jogkörét minden intézmény tekintetében (lásd a rendelet 41. és 45. cikkét). •  
 •  

A PPE képviselőcsoport intézményi honlapjai harmadik felek honlapjaira irányító linkeket is tartalmaznak. Mivel ezek ellenőrzése nem áll módunkban, javasoljuk, hogy olvassa el az adott honlapok adatvédelmi nyilatkozatát.

 

Mi is az az e-szolgáltatás?

A PPE képviselőcsoport honlapján keresztül elérhető e-szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás vagy forrás, melynek célja a kommunikáció elősegítése egyrészt az állampolgárok és a vállalatok, másrészt európai parlamenti képviselőcsoportunk között.

Jelenleg olyan információs szolgáltatásokat kínálunk, melyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalatok és közintézmények, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve így a képviselőcsoport politikáinak és tevékenységeinek jobb megértését és átláthatóságuk javítását. Ezek magukban foglalják a hírlevél-szolgáltatást és a kiválasztott elérhetőségek elmentésének lehetőségét – ezekhez regisztrálnia kell magát.

 

Adatvédelmi nyilatkozatunk a következő információkat tartalmazza az Ön adatainak felhasználásával kapcsolatban:

 • A begyűjtött információk természete, az adatgyűjtés célja és technikai eszközei. A képviselőcsoport csak egy konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni;

 • Kinek adják át az információt. A PPE képviselőcsoport csak a fent említett cél(ok) elérése érdekében és kizárólag az említett adatátvevőknek (adatátevők kategóriáinak) ad át információt. A képviselőcsoport az Ön személyes adatait direkt marketing célokra nem adja át;

 • Hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, hogyan tudja ellenőrizni pontosságát, illetve szükség esetén hogyan kérheti javítását. Önnek érintettként joga van személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, amennyiben arra jogszerű indoka van, kivéve ha ezen adatokat valamely törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve gyűjtik be, vagy ha egy olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, melyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben azokat olyan célra használják fel, melyhez Ön egyértelműen beleegyezését adta;

 • Milyen hosszú ideig őrzik meg adatait. A PPE képviselőcsoport csak az adatgyűjtés céljának eléréshez, vagy későbbi kezelésükhöz szükséges ideig tárolja az adatokat;

 • Melyek azok a biztonsági intézkedések, melyek szavatolják, hogy az Önt érintő információk ne váljanak esetleges visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává;

 • Kihez fordulhat, ha kérdése vagy panasza van;

 • Mikor használhatja a PPE képviselőcsoport az Ön adatait arra, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot;

 • A PPE képviselőcsoport honlapján használt sütik (cookies) és elutasításuk módja.

 

Milyen információkat kérünk Öntől, miért és hogyan?

Ha fel szeretne iratkozni hírleveleinkre, vagy meg szeretné kapni az EPP Képviselőcsoport kapcsolattartóinak listáját, azt javasoljuk, hogy hozzon létre saját fiókot weboldalunkon. Ehhez arra kérjük, hogy adja meg e-mail címét, ahová a hírleveleket kapni szeretné, és amely a későbbi bejelentkezéshez is szükséges lesz. Ezt az e-mail címet rögzítjük hírlevél-adatbázisunkban, és erre küldjük új hírleveleinket. Meg kell majd adnia egy jelszót is, amelyet titkosítunk. Emellett arra kérjük, hogy közölje vezeték- és keresztnevét, a választott nyelvet, és tüntesse fel, hogy újságíró-e vagy sem. Ezeket az információkat a név szerinti megszólítás miatt kérjük, illetve azért, hogy tudjuk, milyen nyelven küldjük el az adott tartalmakat, ha fordítások is rendelkezésre állnak. Amennyiben megjelöli, hogy újságíróként dolgozik, sajtómeghívókat is kaphat.

Saját hírlevélrendszerünket kizárólag arra használjuk, hogy az Ön által kért információkat eljuttassuk Önhöz, adatai pedig egy belső használatú adatbázisba kerülnek, amelyhez csak mi férünk hozzá. Előfordulhat, hogy további adatokat is kérünk Öntől, úgymint a vezeték- és keresztnevét, az Ön által képviselt szervezet nevét, országát és információt arról, hogy a médiában dolgozik-e vagy sem. Ezeket az adatokat tároljuk, de nem használjuk fel. Csupán arra szolgálnak, hogy képet kapjuk arról, hogy hírleveleinkben milyen információkat érdemes kiküldenünk a már meglévő felhasználóknak.

A weboldalunkkal kapcsolatos statisztikákat – beleértve azt is, hogy a felhasználók mely országból származnak – a Google Analytics segítségével készítjük el. Mindez weboldalunk és szolgáltatásaink értékeléséhez és minőségének javításához szükséges. Teljes IP-címeket ugyanakkor nem gyűjtünk.

Kérdéseinek telefonon vagy e-mailben történő megválaszolásához felhasználhatunk bármilyen más, Ön által megadott adatot is.

 

Kinek adjuk át az Önnel kapcsolatos adatokat?

Az EPP Képviselőcsoport kizárólag abban az esetben fed fel személyes adatokat harmadik személynek, ha az a fent meghatározott cél(ok) teljesítéséhez szükséges, és akkor is csupán az említett adatátvevőknek (adatátevők kategóriáinak) továbbítja őket. A képviselőcsoport az Ön személyes adatait direkt marketing célokra nem adja át.

 

Hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, és hogyan javíthatja vagy szerkesztheti?

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozás (unsubscribe) linkre kattintva.

Adatainak módosításához, beállításainak szerkesztéséhez, illetve ahhoz, hogy megtudja, milyen információkat tárolunk Önről, be kell jelentkeznie honlapunkon. Ha további kérdései vannak, az eppgroup@europarl.europa.eu e-mail címen kapcsolatba léphet velünk.

 

Milyen hosszú ideig őrizzük meg adatait?

Adatait mindaddig megőrizzük, amíg le nem iratkozik szolgáltatásainkról, vagy amíg kérdését meg nem válaszoltuk. Ha leiratkozik, adatait töröljük adatbázisainkból. Kérdésének megválaszolásához megadott adatait is megsemmisítjük, amennyiben Ön ezt kéri.

 

Milyen biztonsági intézkedéseket teszünk, hogy megvédjük az Önt érintő információkat?

Adatait biztonságos adatbázisban tároljuk. A PPE képviselőcsoport internetes szervereit saját tűzfal védi, az adatbázisokhoz pedig csak külön felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

 

Mikor használhatjuk az Ön adatait arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot?

Adatait minden esetben felhasználjuk, amikor elküldjük Önnek a hírlevelet, amelyre feliratkozott. Adatait abban az esetben is felhasználjuk, amikor hozzánk eljuttatott kérdésére válaszolunk.

 

Hogyan használjuk a sütiket?

Amennyiben Ön kéri, a sütik segítségével a honlapunk megjegyzi az Ön egyedi beállításait (pl. a megjelenítés nyelvét), amikor megtekinti a honlapot vagy bejelentkezik (ha bejelentkezéskor kiválasztja a Megjegyzés funkciót).

Mik azok a sütik?

A sütik gyakran egyedi azonosítót tartalmazó, kisméretű adatfájlok, amelyeket a honlap számítógépe küld az Ön számítógépe vagy mobiltelefonja (a továbbiakban: készülék) böngészőjének, és amelyet az Ön készüléke saját merevlemezén tárol. Minden honlap saját sütit küld az Ön böngészőjének, amennyiben az Ön böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik, ám (az Ön adatainak védelme érdekében) böngészője csak azokat a sütiket teszi elérhetővé egy-egy honlap számára, amelyeket maga a honlap küldött, más honlapok által küldött sütiket nem. Sok honlap alkalmazza ezt a megoldást minden egyes látogatója esetében annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje internetes forgalmát.

 

Hogyan kezeljük a nekünk küldött e-mailjeit?

A PPE képviselőcsoport több honlapján megtalálja a „Kapcsolatfelvétel” gombot, amelynek segítségével a kapcsolatfelvételi e-mail címet tartalmazó oldalra jut. Ha erre az e-mail címre kattint, automatikusan elindítja elektronikus levelezőprogramját, és elküldheti észrevételeit az erre rendszeresített postafiókra.

Ha ilyen üzenetet kapunk Öntől, adatait csak a válaszadás lehetővé tételéhez szükséges mértékben tároljuk. Amennyiben a postafiókkal foglalkozó csapat nem tudja megválaszolni kérdését, üzenetét továbbítja egy másik szolgálatnak.

Üzenetében tegye fel nyugodtan e-mailjének és a hozzá kapcsolódó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit is.

 

Kihez fordulhatok további információért?

Írjon e-mailt a következő címre: eppgroup@europarl.europa.eu

Változások a PPE képviselőcsoport adatvédelmi politikájában

Adatvédelmi politikánkat időről időre korszerűsíthetjük, ezért tanácsoljuk, hogy mindig tekintse meg a nyilatkozatot, mielőtt személyes adatot küld a PPE képviselőcsoportnak. A legutolsó frissítés időpontját ezen az oldalon feltüntetjük. Amennyiben nem ért egyet a változtatásokkal, kérjük, ne küldjön személyes adatokat a PPE képviselőcsoportnak e honlapon keresztül. Az adatvédelmi politika lényeges változtatásairól a honlapon elhelyezett feltűnő üzenetben is tájékoztatni fogjuk.

 

Utolsó frissítés: 2012.06.27

 

 

Legfrissebb

Hand with remote control on the conditioner
2017.06.22 - 15:18

EPP Group further commits to fighting climate change

European Parliament to ratify an amendment which will extend the Montreal Protocol and ultimately reduce 70 billion CO2-equivalents by 2050...
Free WiFi for all in Europe
2017.06.22 - 15:00

Free WiFi for all in Europe

An EU programme to install WiFi in thousands of communities across Europe will help people build skills and businesses to benefit from the digital...
token gesture
2017.06.21 - 15:31

Europass: popular CV system revamped

“With more than 60 million CVs, Europass is one of the most successful and cost-effective initiatives of the past ten years. It must be our...
Satellite In The Ray Of Light
2017.06.21 - 10:13

EU space endeavour will put more jobs on the ground

“Space is everywhere and concerns almost all public policies. It is a strategic domain. We have to therefore guarantee independent access to...

A hét kiemelt hírei

2017.06.26 - 2017.06.30
Helmut Kohl

European Ceremony of Honour for Helmut Kohl

On Saturday 1 July, Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group, will participate in the European Ceremony of Honour for Helmut Kohl which will be...
Suspected Asylum Seekers

European Union Agency for Asylum

On Thursday the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is expected to vote on the outcome of negotiations on the European Union...
Flag of Belarus

Nobel Prize winner Svetlana Alexievich will be keynote speaker at hearing on 'Belarusian society: towards a modern political and national identity?'

On Tuesday, the EPP Group will hold a hearing on 'Belarusian society: towards a modern political and national identity?'. 25 years after the...

Események

Jun
27
2017.06.27 - 16:30

Churches and religious organisations’ accessibility to EU funding for cooperation projects

Churches and religious organisations carry out valuable work in several critical areas such as health, education,...