Highlights

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Highlights of the week

05.02.2018 - 05.02.2018

Legislativní balíček „spravedlivé zdanění“

Concept of savings analysis with banknotes and a calculator

Legislativní balíček „spravedlivé zdanění“

V pondělí představí Evropská komise v parlamentu své nejnovější návrhy na zvýšení odolnosti evropského systému DPH proti podvodům. Luděk Niedermayer (TOP 09), místopředseda Hospodářského výboru EP, říká: „Kauzy spojené s obcházením daňové povinnosti, včetně různého typu podvodů, jasně poukázaly na nedostatečnost stávajících pravidel pro výběr DPH. Analýzy ukazují, že díky těmto nedostatkům bylo v roce 2015 v EU vybráno na DPH o 152 miliard euro méně, než bylo očekáváno. Komise proto pokračuje ve své snaze reformovat evropský systém DPH, snížit riziko podvodů a usnadnit pro plátce plnění této povinnosti. Postupně představované reformy směřují k zavedení trvalého systému DPH pro přeshraniční obchod, odstranění překážek ve výběru DPH pro elektronický obchod, zjednodušení systému pro malé a střední podniky, zlepšení výměny informací mezi členskými státy a modernizaci pravidel pro sazby DPH. Lepší výběr platných daní přitom není cesta k růstu efektivního zdanění a příjmů státu. Zlepšení by mělo být využito na snížení těch daní, které jsou nejvíce škodlivé rozvoji ekonomiky.“

BRU: +32 (0)2 2845574 - STR: +33 (0)3 88 175574
  • Hana Bambasová, tel:  +32 484 278 754

Debata s chorvatským premiérem Plenkovičem

Ukraine Week

Debata s chorvatským premiérem Plenkovičem

V úterý dopoledne povedou europoslanci debatu s chorvatským předsedou vlády Andrejem Plenkovičem o budoucnosti Evropy. Na plénu ve Štrasburku jednotliví evropští státníci dostávají prostor přestavit svá stanoviska k budoucímu směřování Evropské unie. Andrej Plenkovič je bývalý europoslanec, který v Chorvatsku v roce 2016 vyhrál parlamentní volby se stranou HDZ (ELS). „V Evropě se naplno rozbíhají debaty o budoucí Evropské unii, hlavní slovo přitom mají ty státy, které aktivně formulují svá stanoviska. Na minulém zasedání v lednu zde hovořil irský premiér, teď přijede zástupce Chorvatska. Je velká škoda, že Česká republika stojí stranou a že česká vláda a diplomacie není schopna formulovat pozici k budoucnosti Evropy, která by vedla k lépe fungující Unii a k zajištění podmínek pro prosperitu, stabilitu a bezpečnost naší země,“ říká Luděk Niedermayer (TOP 09), předseda delegace českých poslanců v ELS, který je připraven poskytnout komentář.

BRU: +32 (0)2 2845574 - STR: +33 (0)3 88 175574
  • Marek Hannibal, tel:  +32 475 753 048

Zrušení střídání času

Daylight Saving Time

Zrušení střídání času

Ve čtvrtek dopoledne povedou poslanci rozpravu se zástupci Evropské komise na téma zrušení střídání času. Po rozpravě budou hlasovat o rezoluci, která vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla změnu směrnice vedoucí ke zrušení střídání času. V čele skupiny europoslanců, kteří požadují změnu současného režimu střídání času, stojí Pavel Svoboda (KDU-ČSL), předseda právního výboru EP, který na toto téma pořádá tiskovou konferenci ve středu 7. února od 11:30 v hlavní tiskové místnosti Evropského parlamentu ve Štrasburku.

BRU: +32 (0)2 2845303 - STR: +33 (0)3 88 175303
  • Marek Hannibal, tel:  +32 475 753 048

Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace

Online shopping with digital tablet

Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace

Vnitřní trh je jedním z nejdůležitějších úspěchů evropské integrace. Přes půl miliardy spotřebitelů a 21 milionu malých a středních podniků však na něm stále čelí překážkám, a sice zeměpisnému blokování při nakupování on-line. Internetové obchody vás stále mohou blokovat jenom proto, že nakupujete z jiného členského státu. Podle údajů Komise až 63 % internetových obchodů blokuje uživatele z jiných členských států EU. „Jedná se o diskriminaci občanů EU. Jednotný trh musí platit i pro oblast internetu. Nová legislativa zajistí, že zákazníci z jiných členských států budou mít při nakupování zboží nebo služeb online stejná práva jako místní zákazníci. Budou zakázány praktiky jako bránění v přístupu na internetové stránky, automatické přesměrování na jiné stránky bez předchozího souhlasu zákazníka či nepřijímání některých platebních prostředků,“ říká Jiří Pospíšil (TOP 09), který je členem ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Díla, která požívají autorskoprávní ochranu (filmy, hudba, hry), jsou z působnosti navrhovaného nařízení vyňata. O zeměpisném blokování povedou poslanci rozpravu v pondělí odpoledne. Poslanec Jiří Pospíšil je připraven poskytnout komentář.

BRU: +32 (0)2 2845586 - STR: +33 (0)3 88 175586
  • Marek Hannibal, tel:  +32 475 753 048

Snižování emisí a nízkouhlíkové technologie

Engineer in nuclear power station

Snižování emisí a nízkouhlíkové technologie

V úterý by měl Evropský parlament schválit prozatímní dohodu, kterou dosáhl se zástupci členských států v Radě o revizi systému EU obchodování s emisními povolenkami. Jejím cílem je snížit do roku 2030 emise 11 000 evropských podniků s vysokou spotřebou energie o 43 %. Celkový počet emisních povolenek tak bude muset klesat rychleji, než bylo původně v rámci systému ETS plánováno. Stanislav Polčák (STAN), který působí ve Výboru pro životní prostředí, vysvětluje: „Konečná verze této legislativa je dobrým kompromisem, který povede jak ke snížení emisí, tak neuvalí zátěž na průmyslové sektory v rámci jejich mezinárodní konkurenceschopnosti. Je zaměřena na pomoc téměř 50 odvětvím, u nichž existuje riziko, že přemístí výrobu do zemí mimo EU. Zvýhodněna budou také nová a rozšiřující se zařízení. Všem podnikům spadajícím do těchto kategorií bude přiděleno bezplatně více než 6 miliard povolenek v hodnotě 160 miliard euro. Přehnané požadavky na emisní limity by pouze vedly k přesunu jak evropských podniků, tak i jejich emisí do států s méně přísnou regulací. Systém obchodování s emisními povolenkami není jen součástí klimatické politiky, ale i té průmyslové. Jsem rád, že konečný návrh toto dostatečně zdůrazňuje.“

BRU: +32 (0)2 2845485 - STR: +33 (0)3 88 175485
  • Hana Bambasová, tel:  +32 484 278 754

Složení Evropského parlamentu

Plenary vote

Složení Evropského parlamentu

Ve středu dopoledne je na programu Evropského parlamentu rozprava o novém složení Evropského parlamentu po odchodu britských europoslanců v důsledku Brexitu. Odpoledne povedou tematickou debatu o reformě volebního práva EU. Z hlediska procedury Evropský parlament navrhuje Evropské radě úpravu rozdělení křesel mezi jednotlivé země. Nový návrh předpokládá celkové snížení počtu poslanců ze 751 na 705 s tím, že některé země navýší počet svých poslanců v souladu s principem degresivní proporcionality. Česká republika, jakož i všechny stejně velké země EU, zůstanou na počtu 21 europoslanců. „V Evropském parlamentu evidujeme snahu liberálů a socialistů zavést nadnárodní evropskou kandidátku, kde by se část mandátů zbylých po britských poslancích rozdělovala v soutěži panevropských kandidátek. S tímto návrhem nesouhlasíme. V důsledku nic dobrého nepřinese, jen prohloubí pocit odcizení občanů od evropských institucí. Český volič, stejně jako voliči kdekoliv jinde, musí mít možnost kandidáty poznat a ztotožnit se s jejich politickým programem. To u těchto panevropských kandidátních listin půjde velmi těžko,“ říká Jiří Pospíšil (TOP 09), který působí ve Výboru pro ústavní záležitosti.

BRU: +32 (0)2 2845586 - STR: +33 (0)3 88 175586
  • Marek Hannibal, tel:  +32 475 753 048

Oyub Titiev a ruská organizace Memorial

struggle

Oyub Titiev a ruská organizace Memorial

O urgentních případech týkajících se lidských práv povedou poslanci rozpravu ve čtvrtek dopoledne. Jedním ze tří témat rozpravy bude nedávné zatčení Oyuba Titieva, vedoucího místní pobočky ruské nevládní organizace Memorial, která monitoruje stav lidských práv v Rusku a která za své aktivity byla v roce 2009 oceněna Sacharovovou cenou za svobodu myšlení. Oyub Titiev byl zatčen na počátku ledna v Čečensku a byl obviněn za držení drog a omamných látek. „Policejní zvůle a zastrašování lidí s jiným názorem patří ke každodennosti v současném Rusku. Cílem není ani tak Oyub Titiev, ale snaha umlčet nevládní organizace a tu masu lidí, která se současným ruským režimem nesouhlasí. Obvinění z toho, že policisté v autě Oyuba Titieva našli sáček marihuanou, je tak absurdní, jako to už v takovýchto případech bývá. Oyub Titiev musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěn, tento vzkaz pošle ve čtvrtek Evropský parlament do Moskvy. Je naší povinností bránit Memorial. Koncem osmdesátých let například pomohl českému filmovému štábu natočit v německé produkci Steve Lichtaga kultovní seriál Sibiř země žalu, země naděje. Byly to vůbec první dokumenty zahraničních dokumentaristů zobrazující lágry stalinských gulagů. Režisérem byl již zesnulý Milan Maryska,“ říká Jaromír Štětina (TOP 09), místopředseda podvýboru pro obranu a bezpečnost.

BRU: +32 (0)2 2845492 - STR: +33 (0)3 88 175492
  • Marek Hannibal, tel:  +32 475 753 048

Lidská práva v Turecku a turecký zásah v Sýrii

Turkish flag

Lidská práva v Turecku a turecký zásah v Sýrii

V úterý budou poslanci diskutovat s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční politiku dodržování lidských práv a základních svobod v Turecku a jeho vojenský zásah v syrském Afrínu. Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která se stala patronkou nespravedlivě stíhaných a zatčených tureckých novinářů v rámci projektu Committe to Protect Journalists a Human Rights Watch, dlouhodobě varuje: „Stovkám novinářů a akademiků, kteří byli v Turecku uvězněni za údajnou účast na politickém puči či vystupování proti režimu prezidenta Erdogana se nedostalo spravedlivého procesu. Je na Evropském parlamentu, aby neustal v upozorňování na probíhající politické perzekuce, omezováním svobody slova a zastrašování lidí.“ Jaromír Štětina (TOP 09), místopředseda výboru pro bezpečnost a obranu, říká: „Turecký útok na Afrín je snahou ovládnout území západně od Eufratu a oslabit úsilí syrských Kurdů v Rodžavě, jejichž statečný boj sehrál zásadní roli v porážce ISIS. Turecká násilná národnostní politika vůči Kurdům odporuje principům civilizovaných zemí.“

BRU: +32 (0)2 2845565 - STR: +33 (0)3 88 175565
BRU: +32 (0)2 2845492 - STR: +33 (0)3 88 175492
  • Hana Bambasová, tel:  +32 484 278 754

Odsouzení ženské obřízky

Families free from FGM/C

Odsouzení ženské obřízky

V úterý, u příležitosti mezinárodního dne boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, budou poslanci diskutovat, jak může EU přispět k prevenci ženské obřízky, která se týká až 140 miliónů žen na světě bez ohledu na jejich národnost či náboženství. Jaromír Štětina (TOP 09), který k této problematice natočil během svého novinářského působení dokumentární film, dodává: „Ženskou obřízkou jsou vážně porušována lidská práva miliónů žen ze stovek komunit. Navzdory zažitým představám se přitom nejedná jen o komunity muslimské. Kořeny této nesmyslné praktiky sahají bohužel tisíce let zpět. Nemá oporu v žádném současném náboženství. Nesmíme před ní proto zavírat oči. Povinností mezinárodní komunity, do které EU bezpochyby spadá, je pomocí osvěty zachránit zdraví a často i životy těchto nevinných obětí.“

BRU: +32 (0)2 2845492 - STR: +33 (0)3 88 175492
  • Hana Bambasová, tel:  +32 484 278 754

Latest

Press freedom
16.10.2018 - 15:20

Fighting for free and independent journalism

A year after the murder of Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia, the EPP Group has organised a public hearing to be held on...
two police officers doing a traffic control
15.10.2018 - 14:45

One European search portal to combine all security databases

Should police and border guards be able to quickly find what they need on escaped criminals in a one-stop-shop portal connecting data from all EU...
XXI ANNUAL EPP GROUP INTERCULTURAL DIALOGUE WITH CHURCHES AND RELIGIOUS INSTITUTIONS
15.10.2018 - 14:28

XXI Interreligious Dialogue on the future of Europe

The immense role of religion in the debate on the future of Europe, family, education, youth as a primary source of society’s human, social...
Tighter EU rules on single-use plastics
11.10.2018 - 10:00

Tighter EU rules on single-use plastics

The European Parliament’s Environment Committee has approved legislation aimed at reducing waste from single-use plastic products polluting...

Events

Oct
17
17.10.2018 - 15:00

New Erasmus+ Programme (2021-2027)

Oct
18
18.10.2018 - 09:00

XXI Annual EPP Group intercultural dialogue with churches and religious institutions

The XXI Annual EPP Group Intercultural Dialogue with Churches and Religious Institutions will be held in an...
Oct
18
18.10.2018 - 09:30

Hearing on Independent Journalism