Highlights

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Highlights of the week

05.02.2018 - 09.02.2018

Jaki skład Parlamentu?

MEPs vote

Jaki skład Parlamentu?

W trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zostanie przeprowadzona debata oraz głosowanie nad nowym składem Parlamentu Europejskiego. Projekt sprawozdania zakłada zmianę wielkości Parlamentu Europejskiego z 751 do 705 miejsc po odejściu Wielkiej Brytanii oraz nowy podział miejsca dla krajów członkowskich. W projekcie przewidziane jest jedno dodatkowe miejsce dla Polski. Współsprawozdawczynią dokumentu jest Prof. Danuta Hübner.

Środa, 7 lutego, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 7 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

BRU: +32 (0)2 2845192 - STR: +33 (0)3 88 175192
  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 841 093

Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym w sieci (geoblokowanie)

Online shopping with digital tablet

Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym w sieci (geoblokowanie)

W trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zostanie przeprowadzona debata oraz głosowanie nad ostatecznym porozumieniem ws. rozporządzenia, które wyeliminuje nieuzasadnione blokowanie geograficzne konsumentów kupujących online produkty lub usługi w UE (tzw. geoblokowanie). Dzięki nowym przepisom mieszkańcy UE będą mogli bez ograniczeń kupić online sprzęt elektroniczny, bilety na koncert ulubionego zespołu lub wynająć samochód w innych państwach, tak jak czynią to w swoim kraju. Nowe zasady gwarantują, że przy tej okazji nie napotkają oni przeszkód takich jak wymóg płatności kartą debetową lub kredytową wydaną w innym państwie. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą pewność prawa przy prowadzeniu działalności transgranicznej. Prace nad rozporządzeniem z ramienia Grupy EPL prowadziła posłanka Róża Thun.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 17:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 15:00, konferencja prasowa, LOW N-1/201, Parlament Europejski, Strasburg

BRU: +32 (0)2 2845301 - STR: +33 (0)3 88 175301
  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 841 093

Zmiany w systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi

glass globe in hand

Zmiany w systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi

We wtorek w czasie sesji plenarnej Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem zmian w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS). Zmiany pozwolą na wydłużenie ochrony przedsiębiorstw zagrożonych tzw ‘ucieczką emisji’ poprzez przyznanie im puli darmowych uprawnień w latach 2020-2030. Przedłużone zostanie wsparcie dla polskiej energetyki oraz ciepłownictwa w postaci tzw. derogacji energetycznej oraz nowo powołanego Funduszu Modernizacyjnego. W prace nad dyrektywą zaangażowani byli posłowie Andrzej Grzyb - w Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa żywności i Jerzy Buzek - w Komisji Przemysłu, Badań i Energii.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 19:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

BRU: +32 (0)2 2845185 - STR: +33 (0)3 88 175185
BRU: +32 (0)2 2845631 - STR: +33 (0)3 88 175631
  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 841 093

Zmiana czasu w UE

Time change

Zmiana czasu w UE

W czwartek podczas sesji plenarnej, Komisja Europejska przedstawi informacje dotyczące zmiany czasu w UE. W tym samym dniu, europosłowie zagłosują nad rezolucją w tej samej sprawie wypracowaną w Komisji Transportu i Turystyki PE. Debata oraz przedłożona rezolucja zostały zainicjowane przez działającą od lat grupę roboczą "przeciw zmianom czasu w UE" skupiając ponad 70 posłów wszystkich frakcji politycznych w PE. Członkiem grupy roboczej jest europoseł Andrzej Grzyb, który weźmie również udział w konferencji prasowej nt. zmiany czasu w środę 7 lutego.

Środa, 7 lutego, godz. 11:30, konferencja prasowa, LOW N-1/201, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek 8 lutego, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek 8 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

BRU: +32 (0)2 2845185 - STR: +33 (0)3 88 175185
  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 841 093

Jak przyspieszyć innowacje w energetyce?

The light of the world in a lightbulb

Jak przyspieszyć innowacje w energetyce?

UE musi stać się światowym liderem innowacyjności, jeśli w najbliższych dekadach, chce zapewnić sobie trwały wzrost gospodarczy i zdolność do realnego konkurowania na rynkach światowych. Do tego niezbędna jest nowa strategia na rzecz przyśpieszenia innowacyjności w energetyce. Takie innowacje mogą być też skutecznym narzędziem w walce ze smogiem. Tego dotyczy sprawozdanie, które będzie głosowane na lutowej sesji plenarnej. Kluczem strategii ma być nie tylko ambitny 9 program ramowy UE badań i innowacji, z budżetem na poziomie co najmniej 120 mld euro, ale i wzrost o 50% wydatków na innowacje w energetyce. Towarzyszyć temu musi jednak większe zaangażowanie Europejczyków - konsumentów i prosumentów - w stymulowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym, w to jak tworzymy i korzystamy z energii na co dzień. Autorem sprawozdania jest przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 20:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

BRU: +32 (0)2 2845631 - STR: +33 (0)3 88 175631
  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 841 093

Komisja specjalna ds. pestycydów

Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages

Komisja specjalna ds. pestycydów

Podczas sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie podejmą decyzję dotyczącą powołania i składu specjalnej komisji do spraw unijnej procedury wydawania zezwoleń na pestycydy. Komisja będzie powołana na 9 miesięcy i będzie się składać z 30 członków, a na koniec działania swojego mandatu przyjmie sprawozdanie końcowe z ustaleń faktycznych i zaleceń, które potem będą musiały zostać zatwierdzone przez cały Parlament Europejski. Poseł Andrzej Grzyb jest kandydatem na członka tej specjalnej komisji z ramienia delegacji PO-PSL.

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne nad mandatem, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 8 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne nad składem komisji, Parlament Europejski, Strasburg

BRU: +32 (0)2 2845185 - STR: +33 (0)3 88 175185
  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 841 093

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...