verkostot

Verkostot

 

Se, että mennään lainsäädäntötyötä pidemmälle ja tavoitetaan samanhenkisiä ihmisiä EU:ssa ja muualla, on ollut kaikkien EPP-ryhmän säätiöiden ja verkostojen perustamisen johtoajatuksena. Vaikka ryhmän säätiöiden ja verkostojen toimeksiannot vaihtelevat, kaikkien niiden tehtävänä on luoda lisätilaa vuoropuhelulle, jossa keskustaoikeistolaiset ajatukset voivat kukkia.

 

European Ideas Network

European Ideas Network

European Ideas Network on avoin, Euroopan laajuinen ajatushautomo, jonka tarkoitus on auttaa löytämään uudenlaisia ratkaisuja EU:n jäsenvaltioiden kohtaamiin keskeisimpiin haasteisiin. Verkosto perustettiin kesällä 2002, ja pian siitä tuli Euroopan keskustaoikeistolaisille poliitikoille tärkeä ajatustenvaihdon foorumi. Verkoston aktiivijäseninä on noin 600 poliittista päättäjää ja mielipidevaikuttajaa kaikkialta EU:sta, ja se tuo yhteen poliitikkoja, yrittäjiä, tutkijoita, poliittisia neuvonantajia, ideoijia, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka yhdessä edustavat koko Euroopan näkökulmaa, sekä lisäksi ulkopuolisia puoluepolitiikkaan sitoutumattomia asiantuntijoita ja kommentoijia, joita verkostossa käsiteltävät yhteiskuntapoliittiset kysymykset kiinnostavat.

Robert Schuman Foundation

Robert Schuman Foundation Logo

Robert Schuman Foundation perustettiin vuonna 1989. Ajatuksen säätiön perustamisesta esitti saksalainen kristillisdemokraattisen puolueen poliitikko ja EPP‑ryhmän tuolloinen puheenjohtaja Egon A. Klepsch, jonka mielestä demokratiaa Euroopassa oli tuettava aktiivisesti. Klepschin johdolla parlamentin jäseniä vieraili esimerkiksi kovia kokeneessa Puolassa, joka tuolloin oli vielä sotatilalain alla. EPP‑ryhmässä aavistettiin edessä olevat demokraattiset muutokset ja päätettiin siksi perustaa EPP:n jäsenistä koostuva säätiö tukemaan demokratiaa Keski-, Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Säätiö nimettiin myöhemmin "Euroopan isän", Robert Schumanin mukaan. Säätiö tarjoaa keskustaoikeistolaisille nuorille mahdollisuuksia kuukauden mittaiseen harjoitteluun Euroopan parlamentissa.

Robert Schuman Institute

Robert Schuman Institute

Vuodesta 1995 toiminut, demokratian kehittämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa pyrkivä Robert Schuman Institute tarjoaa koulutusta EPP-ryhmään kuuluvien puolueiden aktiivisille poliitikoille ja poliitikoiksi pyrkiville sekä järjestää konferensseja, joissa käsitellään ajankohtaisia alueellisia kysymyksiä. IInstituutti pyrkii edistämään ajatusta yhdentyneestä Euroopasta ja EPP:n perusarvoja sekä tukemaan ja turvaamaan demokraattista muutosprosessia ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Lisäksi sen tarjoamalla koulutuksella kehitetään EPP:n sisar- ja yhteistyöpuolueita.

Windhoek-vuoropuhelu

Windhoek-vuoropuhelu on EPP-ryhmän Afrikan politiikkaa koskeva aloite, joka käynnistettiin maaliskuussa 1996 Windhoekissa, Namibian pääkaupungissa, viiden afrikkalaisen puolueen kanssa Etelä- ja Itä-Afrikan englanninkielisistä maista. Windhoek-vuoropuhelun ajatuksena on kehittää yhteistyöverkosto, paitsi EPP-ryhmän ja sen afrikkalaisten kumppanien välillä, myös Afrikan poliittisten puolueiden keskuudessa; luoda foorumi, jossa samankaltaiset afrikkalaiset puolueet ja Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäsenet voisivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ja hyviä toimintatapoja hyvästä hallintotavasta, demokraattisista käytännöistä, kestävästä kehityksestä ja alueellisesta yhteistyöstä.

Yhteiset arvot, jotka määrittelevät yhteistyömme, ovat ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen, sosiaalinen markkinatalous ja oikeusvaltion periaate, joka perustuu toimivallan ja monipuolueiden demokratian eriyttämiseen, vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien avulla, jotka tukevat toissijaisuusperiaatetta sekä - silloin kun tarkoituksenmukaista - paikallista ja alueellista itsemääräämisoikeutta.

Jotta voisimme vastata Afrikan uuteen dynamiikkaan ja erityisesti menestyksekkäiden keskusta-oikeistolaisten puolueiden perustamiseen esimerkiksi Tansaniassa tai Ghanassa, uusi Windhoek-vuoropuhelu käynnistettiin marraskuussa 2015. Se perustuu Windhoek-vuoropuheluun ja yrittää tavoittaa  uusia kumppaneita EPP-ryhmän perinteisten afrikkalaisten UPADD (Union of African Parties for Democracy and Development) kumppanien lisäksi.

Robert Schuman -säätiö ja Konrad Adenauer -säätiö tukevat tätä yhteistyötä säännöllisesti.

pharmacy
13.9.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.9.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12.9.2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12.9.2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Viikon kohokohdat

10.9.2018. - 14.9.2018.
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...