verkostot

Verkostot

 

Se, että mennään lainsäädäntötyötä pidemmälle ja tavoitetaan samanhenkisiä ihmisiä EU:ssa ja muualla, on ollut kaikkien EPP-ryhmän säätiöiden ja verkostojen perustamisen johtoajatuksena. Vaikka ryhmän säätiöiden ja verkostojen toimeksiannot vaihtelevat, kaikkien niiden tehtävänä on luoda lisätilaa vuoropuhelulle, jossa keskustaoikeistolaiset ajatukset voivat kukkia.

 

European Ideas Network

European Ideas Network

European Ideas Network on avoin, Euroopan laajuinen ajatushautomo, jonka tarkoitus on auttaa löytämään uudenlaisia ratkaisuja EU:n jäsenvaltioiden kohtaamiin keskeisimpiin haasteisiin. Verkosto perustettiin kesällä 2002, ja pian siitä tuli Euroopan keskustaoikeistolaisille poliitikoille tärkeä ajatustenvaihdon foorumi. Verkoston aktiivijäseninä on noin 600 poliittista päättäjää ja mielipidevaikuttajaa kaikkialta EU:sta, ja se tuo yhteen poliitikkoja, yrittäjiä, tutkijoita, poliittisia neuvonantajia, ideoijia, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka yhdessä edustavat koko Euroopan näkökulmaa, sekä lisäksi ulkopuolisia puoluepolitiikkaan sitoutumattomia asiantuntijoita ja kommentoijia, joita verkostossa käsiteltävät yhteiskuntapoliittiset kysymykset kiinnostavat.

Robert Schuman Foundation

Robert Schuman Foundation Logo

Robert Schuman Foundation perustettiin vuonna 1989. Ajatuksen säätiön perustamisesta esitti saksalainen kristillisdemokraattisen puolueen poliitikko ja EPP‑ryhmän tuolloinen puheenjohtaja Egon A. Klepsch, jonka mielestä demokratiaa Euroopassa oli tuettava aktiivisesti. Klepschin johdolla parlamentin jäseniä vieraili esimerkiksi kovia kokeneessa Puolassa, joka tuolloin oli vielä sotatilalain alla. EPP‑ryhmässä aavistettiin edessä olevat demokraattiset muutokset ja päätettiin siksi perustaa EPP:n jäsenistä koostuva säätiö tukemaan demokratiaa Keski-, Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Säätiö nimettiin myöhemmin "Euroopan isän", Robert Schumanin mukaan. Säätiö tarjoaa keskustaoikeistolaisille nuorille mahdollisuuksia kuukauden mittaiseen harjoitteluun Euroopan parlamentissa.

Robert Schuman Institute

Robert Schuman Institute

Vuodesta 1995 toiminut, demokratian kehittämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa pyrkivä Robert Schuman Institute tarjoaa koulutusta EPP-ryhmään kuuluvien puolueiden aktiivisille poliitikoille ja poliitikoiksi pyrkiville sekä järjestää konferensseja, joissa käsitellään ajankohtaisia alueellisia kysymyksiä. IInstituutti pyrkii edistämään ajatusta yhdentyneestä Euroopasta ja EPP:n perusarvoja sekä tukemaan ja turvaamaan demokraattista muutosprosessia ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Lisäksi sen tarjoamalla koulutuksella kehitetään EPP:n sisar- ja yhteistyöpuolueita.

Windhoek-vuoropuhelu

Windhoek-vuoropuhelu on EPP-ryhmän Afrikan politiikkaa koskeva aloite, joka käynnistettiin maaliskuussa 1996 Windhoekissa, Namibian pääkaupungissa, viiden afrikkalaisen puolueen kanssa Etelä- ja Itä-Afrikan englanninkielisistä maista. Windhoek-vuoropuhelun ajatuksena on kehittää yhteistyöverkosto, paitsi EPP-ryhmän ja sen afrikkalaisten kumppanien välillä, myös Afrikan poliittisten puolueiden keskuudessa; luoda foorumi, jossa samankaltaiset afrikkalaiset puolueet ja Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäsenet voisivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ja hyviä toimintatapoja hyvästä hallintotavasta, demokraattisista käytännöistä, kestävästä kehityksestä ja alueellisesta yhteistyöstä.

Yhteiset arvot, jotka määrittelevät yhteistyömme, ovat ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen, sosiaalinen markkinatalous ja oikeusvaltion periaate, joka perustuu toimivallan ja monipuolueiden demokratian eriyttämiseen, vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien avulla, jotka tukevat toissijaisuusperiaatetta sekä - silloin kun tarkoituksenmukaista - paikallista ja alueellista itsemääräämisoikeutta.

Jotta voisimme vastata Afrikan uuteen dynamiikkaan ja erityisesti menestyksekkäiden keskusta-oikeistolaisten puolueiden perustamiseen esimerkiksi Tansaniassa tai Ghanassa, uusi Windhoek-vuoropuhelu käynnistettiin marraskuussa 2015. Se perustuu Windhoek-vuoropuheluun ja yrittää tavoittaa  uusia kumppaneita EPP-ryhmän perinteisten afrikkalaisten UPADD (Union of African Parties for Democracy and Development) kumppanien lisäksi.

Robert Schuman -säätiö ja Konrad Adenauer -säätiö tukevat tätä yhteistyötä säännöllisesti.

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.7.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.7.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.7.2018 - 9:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...
Happy family with child and shopping bags in city
11.7.2018 - 15:31

Work-life balance: Parliament prepares for negotiations

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for...

Viikon kohokohdat

9.7.2018. - 13.7.2018.
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...