verkostot

Verkostot

 

Se, että mennään lainsäädäntötyötä pidemmälle ja tavoitetaan samanhenkisiä ihmisiä EU:ssa ja muualla, on ollut kaikkien EPP-ryhmän säätiöiden ja verkostojen perustamisen johtoajatuksena. Vaikka ryhmän säätiöiden ja verkostojen toimeksiannot vaihtelevat, kaikkien niiden tehtävänä on luoda lisätilaa vuoropuhelulle, jossa keskustaoikeistolaiset ajatukset voivat kukkia.

 

European Ideas Network

European Ideas Network

European Ideas Network on avoin, Euroopan laajuinen ajatushautomo, jonka tarkoitus on auttaa löytämään uudenlaisia ratkaisuja EU:n jäsenvaltioiden kohtaamiin keskeisimpiin haasteisiin. Verkosto perustettiin kesällä 2002, ja pian siitä tuli Euroopan keskustaoikeistolaisille poliitikoille tärkeä ajatustenvaihdon foorumi. Verkoston aktiivijäseninä on noin 600 poliittista päättäjää ja mielipidevaikuttajaa kaikkialta EU:sta, ja se tuo yhteen poliitikkoja, yrittäjiä, tutkijoita, poliittisia neuvonantajia, ideoijia, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka yhdessä edustavat koko Euroopan näkökulmaa, sekä lisäksi ulkopuolisia puoluepolitiikkaan sitoutumattomia asiantuntijoita ja kommentoijia, joita verkostossa käsiteltävät yhteiskuntapoliittiset kysymykset kiinnostavat.

Robert Schuman Foundation

Robert Schuman Foundation Logo

Robert Schuman Foundation perustettiin vuonna 1989. Ajatuksen säätiön perustamisesta esitti saksalainen kristillisdemokraattisen puolueen poliitikko ja EPP‑ryhmän tuolloinen puheenjohtaja Egon A. Klepsch, jonka mielestä demokratiaa Euroopassa oli tuettava aktiivisesti. Klepschin johdolla parlamentin jäseniä vieraili esimerkiksi kovia kokeneessa Puolassa, joka tuolloin oli vielä sotatilalain alla. EPP‑ryhmässä aavistettiin edessä olevat demokraattiset muutokset ja päätettiin siksi perustaa EPP:n jäsenistä koostuva säätiö tukemaan demokratiaa Keski-, Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Säätiö nimettiin myöhemmin "Euroopan isän", Robert Schumanin mukaan. Säätiö tarjoaa keskustaoikeistolaisille nuorille mahdollisuuksia kuukauden mittaiseen harjoitteluun Euroopan parlamentissa.

Robert Schuman Institute

Robert Schuman Institute

Vuodesta 1995 toiminut, demokratian kehittämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa pyrkivä Robert Schuman Institute tarjoaa koulutusta EPP-ryhmään kuuluvien puolueiden aktiivisille poliitikoille ja poliitikoiksi pyrkiville sekä järjestää konferensseja, joissa käsitellään ajankohtaisia alueellisia kysymyksiä. IInstituutti pyrkii edistämään ajatusta yhdentyneestä Euroopasta ja EPP:n perusarvoja sekä tukemaan ja turvaamaan demokraattista muutosprosessia ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Lisäksi sen tarjoamalla koulutuksella kehitetään EPP:n sisar- ja yhteistyöpuolueita.

Windhoek-vuoropuhelu

Windhoek-vuoropuhelu on EPP-ryhmän Afrikan politiikkaa koskeva aloite, joka käynnistettiin maaliskuussa 1996 Windhoekissa, Namibian pääkaupungissa, viiden afrikkalaisen puolueen kanssa Etelä- ja Itä-Afrikan englanninkielisistä maista. Windhoek-vuoropuhelun ajatuksena on kehittää yhteistyöverkosto, paitsi EPP-ryhmän ja sen afrikkalaisten kumppanien välillä, myös Afrikan poliittisten puolueiden keskuudessa; luoda foorumi, jossa samankaltaiset afrikkalaiset puolueet ja Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäsenet voisivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ja hyviä toimintatapoja hyvästä hallintotavasta, demokraattisista käytännöistä, kestävästä kehityksestä ja alueellisesta yhteistyöstä.

Yhteiset arvot, jotka määrittelevät yhteistyömme, ovat ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen, sosiaalinen markkinatalous ja oikeusvaltion periaate, joka perustuu toimivallan ja monipuolueiden demokratian eriyttämiseen, vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien avulla, jotka tukevat toissijaisuusperiaatetta sekä - silloin kun tarkoituksenmukaista - paikallista ja alueellista itsemääräämisoikeutta.

Jotta voisimme vastata Afrikan uuteen dynamiikkaan ja erityisesti menestyksekkäiden keskusta-oikeistolaisten puolueiden perustamiseen esimerkiksi Tansaniassa tai Ghanassa, uusi Windhoek-vuoropuhelu käynnistettiin marraskuussa 2015. Se perustuu Windhoek-vuoropuheluun ja yrittää tavoittaa  uusia kumppaneita EPP-ryhmän perinteisten afrikkalaisten UPADD (Union of African Parties for Democracy and Development) kumppanien lisäksi.

Robert Schuman -säätiö ja Konrad Adenauer -säätiö tukevat tätä yhteistyötä säännöllisesti.

Enlargement
22.2.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.2.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.2.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...
Social media web sites
21.2.2018 - 17:41

Parliament pushes forward with plan for digital tax

On the initiative of the EPP Group, the European Parliament is the first EU Institution to come forward with a concrete plan to tax digital giants...

Viikon kohokohdat

26.2.2018. - 2.3.2018.
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...