verkostot

Verkostot

 

Se, että mennään lainsäädäntötyötä pidemmälle ja tavoitetaan samanhenkisiä ihmisiä EU:ssa ja muualla, on ollut kaikkien EPP-ryhmän säätiöiden ja verkostojen perustamisen johtoajatuksena. Vaikka ryhmän säätiöiden ja verkostojen toimeksiannot vaihtelevat, kaikkien niiden tehtävänä on luoda lisätilaa vuoropuhelulle, jossa keskustaoikeistolaiset ajatukset voivat kukkia.

 

European Ideas Network

European Ideas Network

European Ideas Network on avoin, Euroopan laajuinen ajatushautomo, jonka tarkoitus on auttaa löytämään uudenlaisia ratkaisuja EU:n jäsenvaltioiden kohtaamiin keskeisimpiin haasteisiin. Verkosto perustettiin kesällä 2002, ja pian siitä tuli Euroopan keskustaoikeistolaisille poliitikoille tärkeä ajatustenvaihdon foorumi. Verkoston aktiivijäseninä on noin 600 poliittista päättäjää ja mielipidevaikuttajaa kaikkialta EU:sta, ja se tuo yhteen poliitikkoja, yrittäjiä, tutkijoita, poliittisia neuvonantajia, ideoijia, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka yhdessä edustavat koko Euroopan näkökulmaa, sekä lisäksi ulkopuolisia puoluepolitiikkaan sitoutumattomia asiantuntijoita ja kommentoijia, joita verkostossa käsiteltävät yhteiskuntapoliittiset kysymykset kiinnostavat.

Robert Schuman Foundation

Robert Schuman Foundation Logo

Robert Schuman Foundation perustettiin vuonna 1989. Ajatuksen säätiön perustamisesta esitti saksalainen kristillisdemokraattisen puolueen poliitikko ja EPP‑ryhmän tuolloinen puheenjohtaja Egon A. Klepsch, jonka mielestä demokratiaa Euroopassa oli tuettava aktiivisesti. Klepschin johdolla parlamentin jäseniä vieraili esimerkiksi kovia kokeneessa Puolassa, joka tuolloin oli vielä sotatilalain alla. EPP‑ryhmässä aavistettiin edessä olevat demokraattiset muutokset ja päätettiin siksi perustaa EPP:n jäsenistä koostuva säätiö tukemaan demokratiaa Keski-, Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Säätiö nimettiin myöhemmin "Euroopan isän", Robert Schumanin mukaan. Säätiö tarjoaa keskustaoikeistolaisille nuorille mahdollisuuksia kuukauden mittaiseen harjoitteluun Euroopan parlamentissa.

Robert Schuman Institute

Robert Schuman Institute

Vuodesta 1995 toiminut, demokratian kehittämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa pyrkivä Robert Schuman Institute tarjoaa koulutusta EPP-ryhmään kuuluvien puolueiden aktiivisille poliitikoille ja poliitikoiksi pyrkiville sekä järjestää konferensseja, joissa käsitellään ajankohtaisia alueellisia kysymyksiä. IInstituutti pyrkii edistämään ajatusta yhdentyneestä Euroopasta ja EPP:n perusarvoja sekä tukemaan ja turvaamaan demokraattista muutosprosessia ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Lisäksi sen tarjoamalla koulutuksella kehitetään EPP:n sisar- ja yhteistyöpuolueita.

Windhoek-vuoropuhelu

Windhoek-vuoropuhelu on EPP-ryhmän Afrikan politiikkaa koskeva aloite, joka käynnistettiin maaliskuussa 1996 Windhoekissa, Namibian pääkaupungissa, viiden afrikkalaisen puolueen kanssa Etelä- ja Itä-Afrikan englanninkielisistä maista. Windhoek-vuoropuhelun ajatuksena on kehittää yhteistyöverkosto, paitsi EPP-ryhmän ja sen afrikkalaisten kumppanien välillä, myös Afrikan poliittisten puolueiden keskuudessa; luoda foorumi, jossa samankaltaiset afrikkalaiset puolueet ja Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäsenet voisivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ja hyviä toimintatapoja hyvästä hallintotavasta, demokraattisista käytännöistä, kestävästä kehityksestä ja alueellisesta yhteistyöstä.

Yhteiset arvot, jotka määrittelevät yhteistyömme, ovat ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen, sosiaalinen markkinatalous ja oikeusvaltion periaate, joka perustuu toimivallan ja monipuolueiden demokratian eriyttämiseen, vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien avulla, jotka tukevat toissijaisuusperiaatetta sekä - silloin kun tarkoituksenmukaista - paikallista ja alueellista itsemääräämisoikeutta.

Jotta voisimme vastata Afrikan uuteen dynamiikkaan ja erityisesti menestyksekkäiden keskusta-oikeistolaisten puolueiden perustamiseen esimerkiksi Tansaniassa tai Ghanassa, uusi Windhoek-vuoropuhelu käynnistettiin marraskuussa 2015. Se perustuu Windhoek-vuoropuheluun ja yrittää tavoittaa  uusia kumppaneita EPP-ryhmän perinteisten afrikkalaisten UPADD (Union of African Parties for Democracy and Development) kumppanien lisäksi.

Robert Schuman -säätiö ja Konrad Adenauer -säätiö tukevat tätä yhteistyötä säännöllisesti.

Young plant
22.11.2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
21.11.2017 - 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...
Online shopping with digital tablet
21.11.2017 - 11:07

Digital Single Market: ending unjustified geo-blocking

European Parliament reaches provisional agreement with Council and Commission that would end geo-blocking for physical goods “This means the...
photo of application icons
21.11.2017 - 10:39

Consumer-friendly rules in the digital environment

MEPs took an important step today towards eliminating the barriers that hinder cross-border on-line trade and defining rules that protect consumers...

Viikon kohokohdat

20.11.2017. - 24.11.2017.
Protect creativity without creating borders

Modernisation of European copyright rules

The Legal Affairs Committee will vote on new copyright rules on Tuesday regarding the online transmission and retransmission of TV and radio...
photo of person holding a smartphone

Contracts for the supply of digital content

Members of the Legal Affairs Committee and the Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on Tuesday in a joint meeting on new rules...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, the Economic and Monetary Affairs Committee will...