työskentely epp ryhmässä

Työskentely EPP-ryhmässä

Jos harkitset uraa Euroopan unionin toimielimissä, EPP-ryhmä saattaisi olla yksi vaihtoehto.

Otamme työhön ja koulutamme asiastaan innostuneita kunnianhimoisia ihmisiä eri puolilta Euroopan unionia ja sen ulkopuolelta ja annamme heille mahdollisuuden jatkokoulutukseen ja sitä kautta henkilökohtaiseen kehitykseen. Meillä työskentelee ihmisiä kaikista EU:n jäsenvaltioista, ehdokasvaltioista ja kolmansista maista.

Asialleen omistautunut ja erittäin pätevä henkilöstömme tukee Euroopan parlamentin jäsenten työtä ja seuraa tarkasti parlamentin asialistaa. Meillä työskentelee poliittisia neuvonantajia, jotka ovat Euroopan unionin monimutkaisen toiminnan asiantuntijoita.  Meillä työskentelee tiedottajia, jotka varmistavat, että ryhmän sanoma saadaan ihmisten tietoon sekä perinteisiä että sähköisiä kanavia käyttäen. Tietotekniikan asiantuntijamme huolehtivat siitä, että käytössämme on nykyaikaiset välineet, jotka helpottavat työtämme. Henkilöstöhallinto tukee henkilöstöä hallinnollisissa asioissa.

EPP-ryhmän henkilöstö on hyvin monenkirjavaa. Työskentelemme kansainvälisessä ympäristössä ja lähestulkoon aina useammalla kuin yhdellä kielellä. Pyrimme edistämään työntekijöidemme keskuudessa yhteisvastuun ja yhteistyön ilmapiiriä.

Jos kiinnostuit, lue eteenpäin, niin saat lisätietoja uramahdollisuuksista ja avoimista työpaikoista.

 

 
 
  • Sopimussuhteinen toimihenkilöRyhmässä työskentelee useita sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Heidän sopimuksensa enimmäiskesto on 6 vuotta. Nämä työntekijät on pääsääntöisesti otettu työhön varallaololistalta, joka on laadittu valintalautakunnan tarkan haastattelun perusteella.
  • Väliaikainen toimihenkilö Suurin osa työntekijöistämme on väliaikaisia toimihenkilöitä, joiden sopimus on tehty toistaiseksi. Heidät valitaan kirjallisia ja suullisia kokeita sisältävän valintamenettelyn perusteella. Ryhmän avoimet työpaikat julkaistaan sen omalla verkkosivustolla, Euroopan parlamentin työpaikkailmoituksissa (ilmoitukset sisäiseen hakuun tarkoitetuista työpaikoista) ja satunnaisesti kansallisissa sanomalehdissä.
  • Virkamies Ryhmän sihteeristössä työskentelee Euroopan unionin toimielinten, pääasiassa Euroopan parlamentin, virkamiehiä, jotka on lähetetty EPP-ryhmään. Virkamiehet ovat Euroopan unionin toimielinten pysyviä virkamiehiä.Käy EPSOn verkkosivuilla
 

Avoimet työpaikat
Viite
Palkkaluokka
Avoimet työpaikat
Työn kuvaus
Hakulomake
Deadline
Meillä ei juuri nyt ole avoimia työpaikkoja. Ole hyvä ja katso myöhemmin uudelleen.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Harjoittelupaikat
Mitä harjoittelu pitää sisällään

Euroopan kansanpuolue (EPP-ryhmä) tarjoaa viiden kuukauden harjoittelumahdollisuutta EU:n sekä assosioituneiden maiden ja jäsenehdokasmaiden kansalaisille. Harjoitteluun voidaan poikkeuksellisesti valita myös rajoitettu määrä muiden maiden kansalaisia. Harjoittelijoille maksetaan kuukausittain 1 300 euron korvaus kattamaan elinkustannukset Brysselissä. Harjoittelijoilla on harjoittelujakson aikana mahdollisuus vierailla yhdessä Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. EPP-ryhmä korvaa matkan kustannukset (matkustus- ja asumiskulut) erikseen.

EPP-ryhmä ottaa harjoittelijoilleen tapaturmavakuutuksen. Harjoittelijoiden on kuitenkin esitettävä todistus voimassa olevasta sairausvakuutuksesta ennen harjoittelun alkua.

Kutakin harjoittelijaa perehdyttää EPP-ryhmän sihteeristön hallintovirkamies.

 

Kuka harjoitteluun voi hakea

Palkallista harjoittelupaikkaa hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai assosioituneen maan tai jäsenehdokasmaan kansalainen;
  • hänellä on korkeakoulututkinto tai hän on suorittanut kolmen vuoden (vähintään kuuden lukukauden) korkea-asteen opinnot TAI hänellä on korkea-asteen oppilaitoksensa todistus siitä, että harjoittelu kuuluu pakollisena osana opintoihin;
  • hän osaa erittäin hyvin kahta Euroopan unionin virallista kieltä, joista toisen on oltava jokin unionin työkielistä eli englanti, ranska tai saksa (vähintään taso B2);
  • muista kuin EU:n jäsenvaltioista tulevien hakijoiden on osattava erittäin hyvin vähintään yhtä unionin työkielistä;
  • hän ei ole aikaisemmin ollut palkallisessa harjoittelussa Euroopan unionin toimielimessä eikä ollut ansiotyössä opiskelujensa päättymisen jälkeen.

EPP-ryhmä edistää työnantajana yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kannustaa yllä mainitut vaatimukset täyttäviä vammaisia nuoria hakemaan harjoitteluihin.

 

Hakuaika

Harjoittelujaksoja on kaksi:

HarYksityiskohtaiset tiedot hakemuksista sekä hakemuslomakkeet ovat saatavilla 2-3 viikkoa ennen määräaikaa.

Harjoittelujakso:
helmikuusta kesäkuuhun
syyskuusta tammikuuhun
Hakemuksen jättämisen määräaika:
15. joulukuuta (klo 24.00)
15. kesäkuuta (klo 24.00)

 

Miten harjoitteluun haetaan

Hakijoiden on täytettävä online-hakulomake.

Tärkeä huomio: sinun on valmisteltava joitakin asiakirjoja etukäteen, kuten suosituskirjeitä, todistuksia jne.

Ole hyvä ja lue hakuilmoitus huolellisesti kaikkine yksityiskohtineen.

Lisätietoja EPP-ryhmän harjoittelusta saat Säännöt -sivulta.

 

Avoinna olevat haut
Viite
2018/STG/2
2018/STG/Photo/22
Hakulomake
Suljettu
Suljettu
 
“Yliopistossa olen opiskellut useita EU:n lainsäädäntömalleja ja siksi halusin saada käytännön kokemusta ja nähdä miten lakeja säädetään Euroopan tasolla. EPP-ryhmän harjoittelijana pystyin seuraamaan Euroopan parlamentin eri valiokuntien kokouksia sekä havainnoimaan läheltä, miten EU: n lainsäädännön kehityskulusta tiedotetaan lehdistölle ja yleisölle. Harjoittelujakso oli antoisa ja haastava kokemus. Suosittelen hakemista kaikille, joita EU-asiat ja viestintä kiinnostavat.”
Eoghan Dockrell (Irlanti)
 
 
“Voin avoimesti ja täydellä luottamuksella sanoa, että EPP-ryhmässä viettämäni aika oli rikastuttava kokemus. Toisaalta minulla oli mahdollisuus kasvaa ammatillisesti ottamalla vastuu omasta projektistani, mutta samalla myös tarkkailemalla alansa parhaita ammattilaisia. Toisaalta se oli myös inhimillinen kokemus, sillä tietyn ajanjakson verran kuuluin ainutlaatuiseen yhteisöön, jossa kohtaavat mielenkiintoiset ihmiset eri maailmankolkista. Tulen muistamaan heidät ystävällisyydestään, toveruudestaan ja hyvästä huumorintajustaan.”
Vladimira Briestenska (Slovakia)
 
Kulissien takana
Nämä Euroopan parlamentin jäsenistä epävirallisemmissa yhteyksissä otetut kuvat antavat sinulle käsityksen siitä, miltä asiat näyttävät kulissien takana.Euroopan parlamentin jäsenten jokapäiväinen työ pitää sisällään paljon muutakin kuin valiokunnissa äänestämistä. Siihen kuuluu tuntikausia lainsäädännön valmistelutyötä, sidosryhmien ja äänestäjien tapaamisia, tiedotusvälineissä esiintymisiä, neuvotteluja päätöksentekoprosessin muiden toimijoiden kanssa, puheiden pitämistä vierailijaryhmille, konferensseissa esiintymisiä, kuulemistilaisuuksia ja Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden poliittisen kehityksen seuraamista.

 

 
 
Yhteystiedot

Ole hyvä ja käytä alla olevaa sähköpostiosoitetta kaikissa harjoittelua ja avoimia työpaikkoja koskevissa tiedusteluissa. Suoraan henkilöstölle lähetettyjä sähköposteja ei käsitellä.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu