Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Sarvamaa: EU-budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin

Strasbourg
, 13.3.2018 - 7:19
money house

Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona 14.3. EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä käsittelevästä mietinnöstä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan EU:n rahankäyttöä on uudistettava rohkeasti. ”Budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin. Sillä pitää saada aikaan mitattavissa olevia ja eurooppalaista lisäarvoa tuovia tuloksia”, vaatii Sarvamaa.

”Brexit, EU:lle annetut uudet muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä polttava tarve panostaa tulevaisuuteen ja Euroopan kilpailukykyyn korkeakoulujen vaihto-ohjelmaa Erasmusta ja tutkimusrahoitusta vahvistamalla ovat tosiasioita”, Sarvamaa luettelee. Hänen mukaansa aivan ensimmäiseksi onkin luovuttava nykyisestä keinotekoisesta rajasta, jossa EU-budjetin enimmäismäärä on yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta BKTL:stä.

”EU-budjetilla on saatava aikaan enemmän tuloksia. Rahoitusvälineet tulevat väistämättä olemaan suuremmassa roolissa vuoden 2020 jälkeen. Se tarkoittaa myös maatalous- ja koheesiopolitiikan nykyaikaistamista,” ennustaa Sarvamaa. Hänen mielestä rahoituksen saamisen ehtona pitää olla sitoutuminen yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin sekä komission vuosittain suosittelemiin maakohtaisiin kasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden vakautta tukeviin rakenneuudistuksiin.

”Tärkeintä on saada neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä maaliin ennen vuoden 2019 europarlamenttivaaleja. Muuten rahoitusohjelmat viivästyvät ja edunsaajat kärsivät. Myös jäsenmaiden pitää ottaa tämä tosissaan”, Sarvamaa muistuttaa.

”EU:n budjetti ei voi olla riippuvainen pelkästään jäsenmaksuista. Tarvitaan aidosti omia tulonlähteitä, esimerkiksi hiiliveroa”, sanoo Sarvamaa. Parlamentti vaatiikin komissiota antamaan ehdotus EU:n omia varoja koskevan neuvoston päätöksen uudistamiseksi samaan aikaan rahoituskehysesityksen kanssa.

Sarvamaa on Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja talousarvion valvontavaliokunnan seuraavaa rahoituskehystä käsitelleen lausunnon pääneuvottelija.

Komission odotetaan antavan esitys seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi toukokuun alussa, jonka sisältöön täysistunnossa äänestyksessä olevalla mietinnöllä pyritään vaikuttamaan. Rahoituskehys käytännössä määrittelee EU:n toiminnan painopisteet ja budjetin enimmäistasot useammaksi vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja: Poliittinen avustaja Johanna Häkkä, p. +32 2 28 38 647

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 219 jäsentä 28 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Petri SARVAMAA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175647 Fax: +33 (0)3 88 179647
Sähköposti: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Pete Pakarinen
Press Relations Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development, Finland; Communications Strategy
Phone: +32 470 830 213
Apple Inc.
21.6.2018 - 14:25

EPP Group wants black list of uncooperative companies

Offshore legal services provider Appleby and Baker McKenzie refuses to appear in Tax Evasion Committee "The lack of cooperation by certain...
Empowering Europeans’ petition drives
21.6.2018 - 10:45

Empowering Europeans’ petition drives

In a bid to help citizens petition the EU for legislation, a European Parliament committee has approved a plan to overhaul the European Citizens...
MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation
20.6.2018 - 16:15

MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation

In a vote in the European Parliament’s Legal Affairs Committee, MEPs have backed new EU copyright rules that are better adapted to the digital...
Cow eating grass
20.6.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of...

Viikon kohokohdat

25.6.2018. - 29.6.2018.
Woman with cancer wearing scarf

EPP Group prioritises fight against cancer

The EPP Group will hold a conference discussing solutions in the fight against cancer. Cancer is one of the main health challenges many Europeans...
Facebook

Facebook under scrutiny once again

After the hearing with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and the first hearing within the LIBE, AFCO, JURI and ITRE Committees, a second hearing will...
Flag of Hungary

Situation in Hungary

Members of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will vote on the Report on the situation in Hungary. The vote will take place on...
Ilkka Lavas