Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Sarvamaa: EU-budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin

Strasbourg
, 13.3.2018 - 7:19
money house

Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona 14.3. EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä käsittelevästä mietinnöstä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan EU:n rahankäyttöä on uudistettava rohkeasti. ”Budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin. Sillä pitää saada aikaan mitattavissa olevia ja eurooppalaista lisäarvoa tuovia tuloksia”, vaatii Sarvamaa.

”Brexit, EU:lle annetut uudet muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä polttava tarve panostaa tulevaisuuteen ja Euroopan kilpailukykyyn korkeakoulujen vaihto-ohjelmaa Erasmusta ja tutkimusrahoitusta vahvistamalla ovat tosiasioita”, Sarvamaa luettelee. Hänen mukaansa aivan ensimmäiseksi onkin luovuttava nykyisestä keinotekoisesta rajasta, jossa EU-budjetin enimmäismäärä on yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta BKTL:stä.

”EU-budjetilla on saatava aikaan enemmän tuloksia. Rahoitusvälineet tulevat väistämättä olemaan suuremmassa roolissa vuoden 2020 jälkeen. Se tarkoittaa myös maatalous- ja koheesiopolitiikan nykyaikaistamista,” ennustaa Sarvamaa. Hänen mielestä rahoituksen saamisen ehtona pitää olla sitoutuminen yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin sekä komission vuosittain suosittelemiin maakohtaisiin kasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden vakautta tukeviin rakenneuudistuksiin.

”Tärkeintä on saada neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä maaliin ennen vuoden 2019 europarlamenttivaaleja. Muuten rahoitusohjelmat viivästyvät ja edunsaajat kärsivät. Myös jäsenmaiden pitää ottaa tämä tosissaan”, Sarvamaa muistuttaa.

”EU:n budjetti ei voi olla riippuvainen pelkästään jäsenmaksuista. Tarvitaan aidosti omia tulonlähteitä, esimerkiksi hiiliveroa”, sanoo Sarvamaa. Parlamentti vaatiikin komissiota antamaan ehdotus EU:n omia varoja koskevan neuvoston päätöksen uudistamiseksi samaan aikaan rahoituskehysesityksen kanssa.

Sarvamaa on Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja talousarvion valvontavaliokunnan seuraavaa rahoituskehystä käsitelleen lausunnon pääneuvottelija.

Komission odotetaan antavan esitys seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi toukokuun alussa, jonka sisältöön täysistunnossa äänestyksessä olevalla mietinnöllä pyritään vaikuttamaan. Rahoituskehys käytännössä määrittelee EU:n toiminnan painopisteet ja budjetin enimmäistasot useammaksi vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja: Poliittinen avustaja Johanna Häkkä, p. +32 2 28 38 647

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 219 jäsentä 28 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Petri SARVAMAA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175647 Fax: +33 (0)3 88 179647
Sähköposti: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Pete Pakarinen
Head of Publications, Press Officer on Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development and Finnish Media, Communication
Phone: +32 470 830 213
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.9.2018 - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.9.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.9.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.9.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...

Viikon kohokohdat

24.9.2018. - 28.9.2018.
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...
Viviane Reding MEP