Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Sarvamaa: EU-budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin

Strasbourg
, 13.3.2018 - 7:19
money house

Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona 14.3. EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä käsittelevästä mietinnöstä. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan EU:n rahankäyttöä on uudistettava rohkeasti. ”Budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin. Sillä pitää saada aikaan mitattavissa olevia ja eurooppalaista lisäarvoa tuovia tuloksia”, vaatii Sarvamaa.

”Brexit, EU:lle annetut uudet muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä polttava tarve panostaa tulevaisuuteen ja Euroopan kilpailukykyyn korkeakoulujen vaihto-ohjelmaa Erasmusta ja tutkimusrahoitusta vahvistamalla ovat tosiasioita”, Sarvamaa luettelee. Hänen mukaansa aivan ensimmäiseksi onkin luovuttava nykyisestä keinotekoisesta rajasta, jossa EU-budjetin enimmäismäärä on yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta BKTL:stä.

”EU-budjetilla on saatava aikaan enemmän tuloksia. Rahoitusvälineet tulevat väistämättä olemaan suuremmassa roolissa vuoden 2020 jälkeen. Se tarkoittaa myös maatalous- ja koheesiopolitiikan nykyaikaistamista,” ennustaa Sarvamaa. Hänen mielestä rahoituksen saamisen ehtona pitää olla sitoutuminen yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin sekä komission vuosittain suosittelemiin maakohtaisiin kasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden vakautta tukeviin rakenneuudistuksiin.

”Tärkeintä on saada neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä maaliin ennen vuoden 2019 europarlamenttivaaleja. Muuten rahoitusohjelmat viivästyvät ja edunsaajat kärsivät. Myös jäsenmaiden pitää ottaa tämä tosissaan”, Sarvamaa muistuttaa.

”EU:n budjetti ei voi olla riippuvainen pelkästään jäsenmaksuista. Tarvitaan aidosti omia tulonlähteitä, esimerkiksi hiiliveroa”, sanoo Sarvamaa. Parlamentti vaatiikin komissiota antamaan ehdotus EU:n omia varoja koskevan neuvoston päätöksen uudistamiseksi samaan aikaan rahoituskehysesityksen kanssa.

Sarvamaa on Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja talousarvion valvontavaliokunnan seuraavaa rahoituskehystä käsitelleen lausunnon pääneuvottelija.

Komission odotetaan antavan esitys seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi toukokuun alussa, jonka sisältöön täysistunnossa äänestyksessä olevalla mietinnöllä pyritään vaikuttamaan. Rahoituskehys käytännössä määrittelee EU:n toiminnan painopisteet ja budjetin enimmäistasot useammaksi vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja: Poliittinen avustaja Johanna Häkkä, p. +32 2 28 38 647

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 219 jäsentä 28 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Petri SARVAMAA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175647 Fax: +33 (0)3 88 179647
Sähköposti: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Pete Pakarinen
Press Relations Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development, Finland; Communications Strategy
Phone: +32 470 830 213
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22.3.2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21.3.2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21.3.2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21.3.2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

Viikon kohokohdat

26.3.2018. - 28.3.2018.
European Commission

Commission discharge 2016

"The European Parliament should not play small-time political games with the Commission discharge and stop talks about postponing its approval...
Engineer in nuclear power station

Work-related cancers: approving stringent prevention measures

Members of the Employment Committee will vote on Tuesday on the proposal regarding the protection of workers from the risks related to exposure to...
Raul Liive