Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Europosłowie mówią „stop” przemocy wobec kobiet

Strasburg
, 12.9.2017 - 13:12
Women saying "Stop"

Parlament Europejski poparł dziś przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej Konwencji Stambulskiej. Jednocześnie wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia ratyfikacji i wdrożenia Konwencji, która w 2013 r. została uznana przez ONZ za złoty standard polityki w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„Przyjęty dziś raport wyraża oficjalne poparcie Parlamentu Europejskiego dla akcesji Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej. Przypomnę, że Komisja Europejska i Rada złożyły podpisy pod Konwencją w czerwcu br., w czasie prezydencji maltańskiej; raport Parlamentu Europejskiego nie tylko formalnie zatwierdza te decyzję, ale też daje wskazówki co do tempa i zakresu ratyfikacji Konwencji - powiedziała posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

„Konwencja jest dokumentem Rady Europy, czyli nie dotyczy wyłącznie Unii. Potępia i penalizuje przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną, włączając w to takie formy przemocy, jak honorowe zabójstwa czy przymusowe małżeństwa, w tym małżeństwa dzieci. Za przemoc Konwencja uznaje także okaleczanie narządów płciowych kobiet czy zmuszanie do aborcji – wyjaśnia Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Posłanka zaznaczyła jednocześnie, iż przystąpienie UE do Konwencji nie narusza kompetencji państw członkowskich.  „Unia Europejska przystępuje do tej konwencji w wąskim zakresie, jedynie w ramach wyłącznych kompetencji UE. Chodzi o kwestie azylowe i współpracę międzynarodową policji i prokuratury. Oczywiście, wolałabym, aby ten zakres był większy, ale z drugiej strony, kluczowe jest aby jak najwięcej państw członkowskich dokończyło proces ratyfikacji i wdrożyło ją poprzez odpowiednie przepisy i programy krajowe. Przypomnę, że w tej chwili wszystkie państwa UE podpisały Konwencję i połowa z nich już ją ratyfikowała, mimo że od czasu uzgodnienia tekstu Konwencji minęło tylko 5 lat” – podkreśliła posłanka.

W raporcie posłowie wzywają do opracowania całościowej strategii UE dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć, a także do stworzenia dyrektywy antyprzemocowej, która jako prawo UE, miałaby moc wiążącą. Istotnym wątkiem jest zwiększenie świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet i zgłaszalności przemocy seksualnej. Np. w Polsce, wg szacunków, tylko 4% przypadków gwałtów jest zgłaszanych na policję, a z tych, które są zgłaszane, wiele jest odrzucanych lub umarzanych. Na szczęście, zwiększa się świadomość faktu, ze przemoc wobec kobiet (lub jakiegokolwiek członka rodziny) nie jest sprawą prywatną - rośnie liczba zgłoszeń dokonywanych przez sąsiadów i znajomych ofiar, słabnie tolerancja wobec sprawców przemocy. To pozytywny trend.

Konwencja, kładąc duży nacisk na zapobieganie przemocy, działania edukacyjne i świadomościowe, jako uzupełnienie do ochrony ofiar i ścigania sprawców, oddziałuje na przemoc w sposób najbardziej całościowy - podkreślało wielu uczestników debaty poprzedzającej głosowanie.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175420 Fax: +33 (0)3 88 179420
Sähköposti: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Polish press; Communications Strategy; ACP; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093
EPP Group Plenary Report: Future of Europe, Bulgaria’s EU Presidency, Russian disinformation, renewable energy
18.1.2018 - 13:15

EPP Group Plenary Report: Future of Europe, Bulgaria’s EU Presidency, Russian disinformation, renewable energy

At the European Parliament’s latest plenary, MEPs debated the Bulgarian EU Presidency’s priorities with Bulgaria’s Prime Minister...
Kids
18.1.2018 - 11:27

Cross-border divorces: focus on the interest of the child

“Besides placement in a foster family or care institution, judges should have the possibility to entrust a child to other members of the family...
EU - Russia
17.1.2018 - 15:10

Preventing Russian interference with European elections

“The great battle of disinformation is already happening and is being fought on digital platforms. But it's a battle we're already late...
Enlargement
17.1.2018 - 13:28

It’s either an ambitious Europe or no Europe at all

Speaking in plenary today during the debates with Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov and Irish Taoiseach Leo Varadkar, Manfred Weber, Chairman...

Viikon kohokohdat

22.1.2018. - 26.1.2018.
Exhaust pipe

Car emission controls: ensuring Dieselgate doesn't happen again

The Members of the Internal Market and Consumer Protection Committee will approve on Tuesday the agreement on the new rules of type-approval and...
European Parliament

Composition of the European Parliament after Brexit

The Parliament has the right of initiative for a European Council decision on the allocation of seats in the EP for the next legislative period. On...
German Federal Police Test New Biometric Border Control

Improving exchange of non-EU nationals' criminal records

The extension of the European Criminal Records Information System (ECRIS) to third country nationals will be voted by the Committee on Civil...

Tapahtumat

Jan
31
31.1.2018 - 16:30

The Pan-European Personal Pension Product

To register for the event please contact epp-imco@europarl.europa.eu.
Burkhard Balz MEP