Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

David Casa to be Responsible for Work-Life Balance Directive

Strasbourg
, 4.10.2017 - 10:02
Senior man sitting with his daughter and grandson

Verżjoni bil-Malti tinsab isfel

PN Head of Delegation David Casa will be responsible for one of the most important EU initiatives in the area of employment and social affairs during this legislature – the Work-Life Balance Directive. This was announced during an EPP Group meeting at the European Parliament in Strasbourg.  

“The objective of the proposed legislation is to extend existing rights for working parents and carers. This should have the effect of combatting the discrimination of women in the labour market through better sharing of carer responsibilities among men and women. Concretely, the directive seeks to introduce minimum periods of paternal leave around the time of the birth of a child, provide each parent with non-transferable periods of parental leave until the child is 12 years old and increase the possibility of flexible working arrangements”, explained Mr Casa.  

In 2015, the employment rate of women in the EU reached 64.3%, compared to 75.9% of men. The gender employment gap is most acute in relation to parents and persons that have other caring responsibilities.

According to figures released this year, in Malta, the employment gender gap remains the largest in the EU with 83.1% of men in employment compared to 55.5% of women. 

David Casa MEP stated: “One of the main causes of this situation is inadequate work-life balance policy. Leave entitlement is not designed in a balanced manner in relation to different genders. Incentives for men to take leave to care for children or dependents are inadequate. In addition, the use of flexible working arrangements is limited. These factors have been shown to increase the employment challenges faced by women”.

Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen, commented: "Increasing women's participation on the labour market is not only a question of fairness, it also presents a triple win. It is good for working parents and carers who will enjoy a better balance between their private and professional lives, it is good for businesses which will profit from attracting and keeping talent, and good for Member States that lose out €370 billion every year due to the gender employment gap today." 

Mr Casa will be holding meetings with stakeholders in Malta and at EU level in the coming weeks that will factor into his work on this dossier. 

David Casa will be tasked with formulating the European Parliament’s position on this highly controversial dossier and subsequently representing the European Parliament in negotiations with the Council of Ministers. The dossier falls under the EU’s co-decision legislative procedure and requires agreement between the European Parliament and the Council to become law. 

David Casa is the EPP Coordinator on the Committee for Employment and Social Affairs.

----------------

David Casa responsabbli għad-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn Ħajja u Xogħol 

Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista David Casa se jkun responsabbli għal waħda mill-aktar inizjattivi mportanti tal-UE fil-qasam tax-xogħol u affarijiet soċjali matul din il-leġiżlatura – id-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn Ħajja u Xogħol. Dan kien imħabbar waqt laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-PPE fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

“L-għan tal-leġiżlazzjoni proposta hija li testendi d-drittijiet eżistenti  għall-ġenituri li jaħdmu u carers. Din se jkollha l-effett li tiġġieled id-diskriminazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta’ tqassim aħjar tar-responsabbiltajiet ta’ kura bejn nisa u rġiel. B’mod konkret, id-direttiva tfittex li tintroduċi perjodi minimi ta’ parental leave meta jitwieldu t-tfal, li jagħtu lil kull ġenitur żmien ta’ parental leave li ma jkunx trasferibbli sakemm l-ulied jgħalqu tnax-il sena filwaqt li jżidu l-possibiltà ta’ arranġamenti ta’ xogħol flessibbli”, spjega s-sur Casa. 

Fl-2015 ir-rata ta’ impjieg tan-nisa fl-UE laħqet 64.3%, imbqabbla ma’ 75.9% fost l-irġiel. Id-differenza fir-rata tal-impjieg bejn nisa u rġiel hija l-akbar fost il-ġenituri u persuni li għandhom responsabbiltajiet ta’ kura. 

Skont figuri irrilaxxati din is-sena, id-differenza fir-rata tal-impjieg bejn nisa u rġiel f’Malta hija l-għola fl-UE, b’83.1% tal-irġiel f’impjieg imqabbel ma 55.5% tan-nisa.

David Casa qal: “Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ din is-sitwazzjoni hija politika inadekwata għal bilanċ bejn ħajja u xogħol. Il-leave mhuwiex iddisinjat b’mod bilanċjat fejn jidħlu ġeneri differenti. L-inċentivi għall-irġiel biex jieħdu leave sabiex jieħdu ħsieb it-tfal u nies dipendenti oħra huma inadekwati. Appart minn dan, l-użu ta’ arranġamenti għal xogħol flessibbli huwa limitat. Dawn il-fatturi ġew murija li qed iżidu mal-isfidi ta’ mpjieg li jaffaċċjaw in-nisa”. 

Il-Kummissarju għax-Xogħol, Affarijiet Soċjali, Ħiliet u Mobiltà tax-Xogħol, Marianne Thyssen, ikkummentat: “Iż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol mhuwiex biss kwistjoni ta’ ugwaljanza, iżda jippreżenta wkoll rebħa tripla. Jagħmel tajjeb għall-ġenituri li jaħdmu li se jgawdu minn bilanċ aħjar bejn il-ħajja privata u professjonali tagħhom; huwa tajjeb għan-negozju li se jkunu jistgħu jattiraw u jżommu talent tajjeb, u huwa tajjeb għall-Istati Membri li jitilfu €370 billjun kull sena minħabba d-differenza eżistenti fir-rata tal-impjieg bejn nisa u rġiel. 

Fil-ġimgħat li ġejjin is-Sur Casa se jagħmel laqgħat mal-istakeholders kemm f’Malta u kemm f’livell tal-UE, bħala parti mir-responsabbiltà ġdida tiegħu fuq dan id-dossier. 

David Casa huwa nkarigat li jifformula l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq dan id-dossier kontroversjali u wara dan jirrapreżenta lill-Parlament Ewropew f’negozjati mal-Kunsill tal-Ministri. Id-dossier jaqa’ taħt il-proċedura leġiżlattiva tal-ko-deċiżjoni tal-UE u jirrekjedi qbil bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill sabiex isir liġi.

David Casa huwa l-Koordinatur tal-Grupp Parlamentari tal-PPE fuq il-Kumitat għall-Impjiegi u Affarijiet Soċjali.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
David CASA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175445 Fax: +33 (0)3 88 179445
Sähköposti: david.casa@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Theodoros Georgitsopoulos
Head of Internet and Social Media, Press Officer for Greek Media
Phone: +32 475 750 566
Zimbabweans Await Election Results Following General Election
1.8.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.7.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.7.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.7.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Viikon kohokohdat

9.7.2018. - 13.7.2018.
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Believe in people campaign, Pilar Ayuso MEP