Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Brexit - niewystarczający postęp w negocjacjach

Strasburg
, 3.10.2017 - 14:46
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom

Europosłowie przyjęli dziś dokument, w którym podkreślają, że dotychczasowe postępy w rozmowach z Wielką Brytanią nie są wystarczające, aby rozpocząć kolejny etap negocjacji nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie wskazują na kluczowe dla UE aspekty w dalszym etapie rozmów.

 „Rezolucja podkreśla, że umowa o wystąpieniu musi zawierać pełny zbiór praw, jakie obecnie przysługują obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, tak by nie nastąpiła materialna zmiana w ich sytuacji. Umowa ta musi zapewnić wzajemność, równość, symetrię i niedyskryminację w traktowaniu wszystkich obywateli" - powiedziała Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która, będzie miała decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE.

„Rok temu wydawało się, że referendum brytyjskie i jego następstwa to będzie problem egzystencjalny całej UE. Zgłaszali się naśladowcy w innych krajach. Dzisiaj już widzimy, że szok Brexitu zamienił się w swoistą terapię szokową dla Europy, bo odnowił wiarę UE we własną przyszłość. Natomiast ujawnia się w całości problem, jaki mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgotowali sami sobie” – powiedział Janusz Lewandowski, Przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL. „ Można współczuć, ale nas interesuje przede wszystkim ubezpieczenie interesów Irlandii, naszych obywateli na Wyspach oraz projektowanie finansów przy niepewności, jaką stwarza Brexit. Dlatego strategia realizowana przez Michela Barnier, zgodnie z wytycznymi Rady i rezolucją Parlamentu, ma sens. Najpierw postęp w tych sprawach, a potem rozmowy o przyszłym modelu relacji między UE i Wielką Brytanią” – dodał.

„W komunistycznej Polsce, w podziemiu - co rodziło pewne ryzyko osobiste - wskazywałem Wielką Brytanię, jako wzór dojrzalej demokracji. Dojrzałej, czyli takiej, która jest odporna na demagogię i populizm. Niestety referendum brytyjskie było świadectwem nieprawdy - fake news. Stąd moje rozczarowanie. Cieszę się jednocześnie, że UE, jako całość, odzyskała wiarę we własną przyszłość”-podkreślił.

Negocjacje ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE będą mogły wkroczyć w drugą fazę jedynie po uznaniu przez Radę Europejską znacznych postępów w trzech kluczowych dla UE i Wielkiej Brytanii kwestiach: praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE, uregulowaniu statusu Irlandii Północnej oraz rozliczenia zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Janusz LEWANDOWSKI
BRU - Phone: +32 (0)2 2845242 Fax: +32 (0)2 2849242
Sähköposti: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu
-
Danuta Maria HÜBNER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845192 Fax: +32 (0)2 2849192
Sähköposti: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Press Relations Foreign Affairs Working Group, Foreign Affairs, Security and Defence, ACP, Poland; Communications Strategy; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093
Apple Inc.
21.6.2018 - 14:25

EPP Group wants black list of uncooperative companies

Offshore legal services provider Appleby and Baker McKenzie refuses to appear in Tax Evasion Committee "The lack of cooperation by certain...
Empowering Europeans’ petition drives
21.6.2018 - 10:45

Empowering Europeans’ petition drives

In a bid to help citizens petition the EU for legislation, a European Parliament committee has approved a plan to overhaul the European Citizens...
MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation
20.6.2018 - 16:15

MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation

In a vote in the European Parliament’s Legal Affairs Committee, MEPs have backed new EU copyright rules that are better adapted to the digital...
Cow eating grass
20.6.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of...

Viikon kohokohdat

25.6.2018. - 29.6.2018.
Woman with cancer wearing scarf

EPP Group prioritises fight against cancer

The EPP Group will hold a conference discussing solutions in the fight against cancer. Cancer is one of the main health challenges many Europeans...
Facebook

Facebook under scrutiny once again

After the hearing with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and the first hearing within the LIBE, AFCO, JURI and ITRE Committees, a second hearing will...
Flag of Hungary

Situation in Hungary

Members of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will vote on the Report on the situation in Hungary. The vote will take place on...
Photo of Tamás Haidegger