Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Brexit - niewystarczający postęp w negocjacjach

Strasburg
, 3.10.2017 - 14:46
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom

Europosłowie przyjęli dziś dokument, w którym podkreślają, że dotychczasowe postępy w rozmowach z Wielką Brytanią nie są wystarczające, aby rozpocząć kolejny etap negocjacji nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie wskazują na kluczowe dla UE aspekty w dalszym etapie rozmów.

 „Rezolucja podkreśla, że umowa o wystąpieniu musi zawierać pełny zbiór praw, jakie obecnie przysługują obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, tak by nie nastąpiła materialna zmiana w ich sytuacji. Umowa ta musi zapewnić wzajemność, równość, symetrię i niedyskryminację w traktowaniu wszystkich obywateli" - powiedziała Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która, będzie miała decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE.

„Rok temu wydawało się, że referendum brytyjskie i jego następstwa to będzie problem egzystencjalny całej UE. Zgłaszali się naśladowcy w innych krajach. Dzisiaj już widzimy, że szok Brexitu zamienił się w swoistą terapię szokową dla Europy, bo odnowił wiarę UE we własną przyszłość. Natomiast ujawnia się w całości problem, jaki mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgotowali sami sobie” – powiedział Janusz Lewandowski, Przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL. „ Można współczuć, ale nas interesuje przede wszystkim ubezpieczenie interesów Irlandii, naszych obywateli na Wyspach oraz projektowanie finansów przy niepewności, jaką stwarza Brexit. Dlatego strategia realizowana przez Michela Barnier, zgodnie z wytycznymi Rady i rezolucją Parlamentu, ma sens. Najpierw postęp w tych sprawach, a potem rozmowy o przyszłym modelu relacji między UE i Wielką Brytanią” – dodał.

„W komunistycznej Polsce, w podziemiu - co rodziło pewne ryzyko osobiste - wskazywałem Wielką Brytanię, jako wzór dojrzalej demokracji. Dojrzałej, czyli takiej, która jest odporna na demagogię i populizm. Niestety referendum brytyjskie było świadectwem nieprawdy - fake news. Stąd moje rozczarowanie. Cieszę się jednocześnie, że UE, jako całość, odzyskała wiarę we własną przyszłość”-podkreślił.

Negocjacje ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE będą mogły wkroczyć w drugą fazę jedynie po uznaniu przez Radę Europejską znacznych postępów w trzech kluczowych dla UE i Wielkiej Brytanii kwestiach: praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE, uregulowaniu statusu Irlandii Północnej oraz rozliczenia zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Janusz LEWANDOWSKI
BRU - Phone: +32 (0)2 2845242 Fax: +32 (0)2 2849242
Sähköposti: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu
-
Danuta Maria HÜBNER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845192 Fax: +32 (0)2 2849192
Sähköposti: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.9.2018 - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.9.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.9.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.9.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...

Viikon kohokohdat

24.9.2018. - 28.9.2018.
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...
Eleni Theocharous