Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Brexit - niewystarczający postęp w negocjacjach

Strasburg
, 3.10.2017 - 14:46
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom

Europosłowie przyjęli dziś dokument, w którym podkreślają, że dotychczasowe postępy w rozmowach z Wielką Brytanią nie są wystarczające, aby rozpocząć kolejny etap negocjacji nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie wskazują na kluczowe dla UE aspekty w dalszym etapie rozmów.

 „Rezolucja podkreśla, że umowa o wystąpieniu musi zawierać pełny zbiór praw, jakie obecnie przysługują obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, tak by nie nastąpiła materialna zmiana w ich sytuacji. Umowa ta musi zapewnić wzajemność, równość, symetrię i niedyskryminację w traktowaniu wszystkich obywateli" - powiedziała Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która, będzie miała decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE.

„Rok temu wydawało się, że referendum brytyjskie i jego następstwa to będzie problem egzystencjalny całej UE. Zgłaszali się naśladowcy w innych krajach. Dzisiaj już widzimy, że szok Brexitu zamienił się w swoistą terapię szokową dla Europy, bo odnowił wiarę UE we własną przyszłość. Natomiast ujawnia się w całości problem, jaki mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgotowali sami sobie” – powiedział Janusz Lewandowski, Przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL. „ Można współczuć, ale nas interesuje przede wszystkim ubezpieczenie interesów Irlandii, naszych obywateli na Wyspach oraz projektowanie finansów przy niepewności, jaką stwarza Brexit. Dlatego strategia realizowana przez Michela Barnier, zgodnie z wytycznymi Rady i rezolucją Parlamentu, ma sens. Najpierw postęp w tych sprawach, a potem rozmowy o przyszłym modelu relacji między UE i Wielką Brytanią” – dodał.

„W komunistycznej Polsce, w podziemiu - co rodziło pewne ryzyko osobiste - wskazywałem Wielką Brytanię, jako wzór dojrzalej demokracji. Dojrzałej, czyli takiej, która jest odporna na demagogię i populizm. Niestety referendum brytyjskie było świadectwem nieprawdy - fake news. Stąd moje rozczarowanie. Cieszę się jednocześnie, że UE, jako całość, odzyskała wiarę we własną przyszłość”-podkreślił.

Negocjacje ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE będą mogły wkroczyć w drugą fazę jedynie po uznaniu przez Radę Europejską znacznych postępów w trzech kluczowych dla UE i Wielkiej Brytanii kwestiach: praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE, uregulowaniu statusu Irlandii Północnej oraz rozliczenia zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Janusz LEWANDOWSKI
BRU - Phone: +32 (0)2 2845242 Fax: +32 (0)2 2849242
Sähköposti: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu
-
Danuta Maria HÜBNER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845192 Fax: +32 (0)2 2849192
Sähköposti: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Press Relations Foreign Affairs Working Group, Foreign Affairs, Security and Defence, ACP, Poland; Communications Strategy; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093
Man voting on elections in Europe
23.2.2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22.2.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.2.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.2.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Viikon kohokohdat

26.2.2018. - 2.3.2018.
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...
Markus Pieper MEP