Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Brexit - niewystarczający postęp w negocjacjach

Strasburg
, 3.10.2017 - 14:46
Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom

Europosłowie przyjęli dziś dokument, w którym podkreślają, że dotychczasowe postępy w rozmowach z Wielką Brytanią nie są wystarczające, aby rozpocząć kolejny etap negocjacji nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie wskazują na kluczowe dla UE aspekty w dalszym etapie rozmów.

 „Rezolucja podkreśla, że umowa o wystąpieniu musi zawierać pełny zbiór praw, jakie obecnie przysługują obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, tak by nie nastąpiła materialna zmiana w ich sytuacji. Umowa ta musi zapewnić wzajemność, równość, symetrię i niedyskryminację w traktowaniu wszystkich obywateli" - powiedziała Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która, będzie miała decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE.

„Rok temu wydawało się, że referendum brytyjskie i jego następstwa to będzie problem egzystencjalny całej UE. Zgłaszali się naśladowcy w innych krajach. Dzisiaj już widzimy, że szok Brexitu zamienił się w swoistą terapię szokową dla Europy, bo odnowił wiarę UE we własną przyszłość. Natomiast ujawnia się w całości problem, jaki mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgotowali sami sobie” – powiedział Janusz Lewandowski, Przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL. „ Można współczuć, ale nas interesuje przede wszystkim ubezpieczenie interesów Irlandii, naszych obywateli na Wyspach oraz projektowanie finansów przy niepewności, jaką stwarza Brexit. Dlatego strategia realizowana przez Michela Barnier, zgodnie z wytycznymi Rady i rezolucją Parlamentu, ma sens. Najpierw postęp w tych sprawach, a potem rozmowy o przyszłym modelu relacji między UE i Wielką Brytanią” – dodał.

„W komunistycznej Polsce, w podziemiu - co rodziło pewne ryzyko osobiste - wskazywałem Wielką Brytanię, jako wzór dojrzalej demokracji. Dojrzałej, czyli takiej, która jest odporna na demagogię i populizm. Niestety referendum brytyjskie było świadectwem nieprawdy - fake news. Stąd moje rozczarowanie. Cieszę się jednocześnie, że UE, jako całość, odzyskała wiarę we własną przyszłość”-podkreślił.

Negocjacje ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE będą mogły wkroczyć w drugą fazę jedynie po uznaniu przez Radę Europejską znacznych postępów w trzech kluczowych dla UE i Wielkiej Brytanii kwestiach: praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE, uregulowaniu statusu Irlandii Północnej oraz rozliczenia zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Janusz LEWANDOWSKI
BRU - Phone: +32 (0)2 2845242 Fax: +32 (0)2 2849242
Sähköposti: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu
-
Danuta Maria HÜBNER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845192 Fax: +32 (0)2 2849192
Sähköposti: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Polish press; Communications Strategy; Pan-African Parliament; ACP; NATO
Phone: +32 473 841 093
Give young farmers a better chance to fight desertification
19.10.2017 - 17:00

Give young farmers a better chance to fight desertification

With a dramatically ageing farming population, Europe needs to provide more help for young farmers to become the future of agriculture. At the...
Young agricultural worker posing in a cowshed
19.10.2017 - 16:36

EPP Group supports young farmers

The 4th edition of the European Congress of Young Farmers took place at the European Parliament in Brussels on October 18 and 19, in the context of a...
Security concept
19.10.2017 - 11:09

ePrivacy and digital innovation must be in balance

ePrivacy is crucial in the digital era we live in. Any regulation in this area needs to be pro-innovation and future-proof. The compromise package on...
International Travel
19.10.2017 - 9:07

ETIAS: closing the information gap on arrivals in the EU

The European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), which assesses possible security risks of visa-free travellers to the EU, was...

Viikon kohokohdat

23.10.2017. - 27.10.2017.
State of the Union debate

Brexit on the agenda for EU leaders

On Wednesday, MEPs will debate the results of the European Council of 19-20 October which focused on migration, defence, foreign affairs and...
Justice for Daphne Caruana Galizia

Shadows over media freedom in Malta

Following the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia and upon the request of the EPP Group, MEPs will debate the protection...
Protests in Venezuela

Decision on the 2017 Sakharov Prize finalist

On Thursday, the Conference of Presidents will elect the winner of this year's Sakharov Prize for Freedom of Thought. The EPP Group (together...
Sirpa Pietikäinen MEP