Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Laima Andrikienė paskirta Europos Parlamento rekomendacijų Rytų partnerystės vadovų susitikimui rengėja

Briuselis
, 22.6.2017 - 14:52
-

Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė yra paskirta pagrindine Europos Parlamento rekomendacijų Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai rengėja artėjančiam Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. Šis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks lapkričio 24 d. Briuselyje.

EP rekomendacijų rengėja L.Andrikienė pažymėjo, kad „Rytų partnerystės politika yra ilgalaikė ir ypatingos svarbos. Manau, kad Europos Parlamentas savo rekomendacijose turėtų pristatyti Rytų partnerystės viziją, kurioje atsispindėtų valstybių partnerių tikslai ir aspiracijos. Be to, ES vizija ir strategija Rytų partnerystės šalių atžvilgiu turi skatinti tolimesnes reformas šiose šalyse. Europos Sąjunga turi daugiau dėmesio ir resursų skirti toms valstybėms, kurios realiais darbais ir reformomis siekia glaudesnės integracijos su ES, tačiau neatstumiant tų šalių, kurios šiuo metu dėl politinių ar kitokių priežasčių nėra pasirengusios glaudesniam bendradarbiavimui.“

„ES neturėtų pasitenkinti pasiektu: bevizio režimo įsigaliojimu Gruzijai ir Ukrainai, ES- Ukrainos asociacijos susitarimo ratifikavimu ir kita. Europos Parlamento rekomendacijose suformuota Rytų partnerystės vizija turi būti ambicinga ir aiškiai nubrėžianti ateities tikslus, kurių ES ir Rytų partnerystės valstybės, veikdamos kartu, turi siekti“, - pabrėžė Lietuvos atstovė.

Rytų partnerystei šiuo metu priklauso šešios šalys: Ukraina, Gruzija, Moldova, Armėnija, Azerbaidžanas ir Baltarusija. Aukščiausiojo lygio susitikime ES valstybių narių ir šešių Rytų šalių partnerių valstybių ar vyriausybių vadovai įvertins pasiektą pažangą.

Laima Andrikienė yra didžiausios Europos Parlamento politinės frakcijos - Europos liaudies partijos - narė.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
BRU - Phone: +32 (0)2 2845550 Fax: +32 (0)2 2849550
Sähköposti: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Giedre Uzdilaite
Press Relations Foreign Affairs, Human Rights, Lithuania
Phone: +32 474 942 022
EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal
19.4.2018 - 12:45

EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal

The European Parliament debated the French President’s future-minded EU reform ideas with the EPP Group calling for greater security for...
Money laundering
19.4.2018 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...
Jan Kuciak's commemoration
19.4.2018 - 9:46

What has the Slovak Government done to protect journalists

Today, the plenary of the European Parliament (EP) paid tribute to the memory and legacy of investigative journalist Ján Kuciak and his fianc...
Exhaust pipe
18.4.2018 - 16:15

European Parliament stops Dieselgate from happening again

"The public rightly expects us to fix the Dieselgate loopholes." Ivan Štefanec MEP, EPP Group Spokesman on Type Approval “I...

Viikon kohokohdat

23.4.2018. - 27.4.2018.
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...
Sirpa Pietikäinen MEP