Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Laima Andrikienė paskirta Europos Parlamento rekomendacijų Rytų partnerystės vadovų susitikimui rengėja

Briuselis
, 22.6.2017 - 14:52
-

Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė yra paskirta pagrindine Europos Parlamento rekomendacijų Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai rengėja artėjančiam Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. Šis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks lapkričio 24 d. Briuselyje.

EP rekomendacijų rengėja L.Andrikienė pažymėjo, kad „Rytų partnerystės politika yra ilgalaikė ir ypatingos svarbos. Manau, kad Europos Parlamentas savo rekomendacijose turėtų pristatyti Rytų partnerystės viziją, kurioje atsispindėtų valstybių partnerių tikslai ir aspiracijos. Be to, ES vizija ir strategija Rytų partnerystės šalių atžvilgiu turi skatinti tolimesnes reformas šiose šalyse. Europos Sąjunga turi daugiau dėmesio ir resursų skirti toms valstybėms, kurios realiais darbais ir reformomis siekia glaudesnės integracijos su ES, tačiau neatstumiant tų šalių, kurios šiuo metu dėl politinių ar kitokių priežasčių nėra pasirengusios glaudesniam bendradarbiavimui.“

„ES neturėtų pasitenkinti pasiektu: bevizio režimo įsigaliojimu Gruzijai ir Ukrainai, ES- Ukrainos asociacijos susitarimo ratifikavimu ir kita. Europos Parlamento rekomendacijose suformuota Rytų partnerystės vizija turi būti ambicinga ir aiškiai nubrėžianti ateities tikslus, kurių ES ir Rytų partnerystės valstybės, veikdamos kartu, turi siekti“, - pabrėžė Lietuvos atstovė.

Rytų partnerystei šiuo metu priklauso šešios šalys: Ukraina, Gruzija, Moldova, Armėnija, Azerbaidžanas ir Baltarusija. Aukščiausiojo lygio susitikime ES valstybių narių ir šešių Rytų šalių partnerių valstybių ar vyriausybių vadovai įvertins pasiektą pažangą.

Laima Andrikienė yra didžiausios Europos Parlamento politinės frakcijos - Europos liaudies partijos - narė.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
BRU - Phone: +32 (0)2 2845550 Fax: +32 (0)2 2849550
Sähköposti: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Giedre Uzdilaite
Lithuanian press
Phone: +32 474 942 022
Successful financial plans
23.10.2017 - 16:56

Social Pillar: preparing EU social security for tomorrow

"Today, the European Institutions took a step forward to grant all Europeans equal access to the job market, fair working conditions and...
Give young farmers a better chance to fight desertification
19.10.2017 - 17:00

Give young farmers a better chance to fight desertification

With a dramatically ageing farming population, Europe needs to provide more help for young farmers to become the future of agriculture. At the...
Young agricultural worker posing in a cowshed
19.10.2017 - 16:36

EPP Group supports young farmers

The 4th edition of the European Congress of Young Farmers took place at the European Parliament in Brussels on October 18 and 19, in the context of a...
Security concept
19.10.2017 - 11:09

ePrivacy and digital innovation must be in balance

ePrivacy is crucial in the digital era we live in. Any regulation in this area needs to be pro-innovation and future-proof. The compromise package on...

Viikon kohokohdat

23.10.2017. - 27.10.2017.
State of the Union debate

Brexit on the agenda for EU leaders

On Wednesday, MEPs will debate the results of the European Council of 19-20 October which focused on migration, defence, foreign affairs and...
Justice for Daphne Caruana Galizia

Shadows over media freedom in Malta

Following the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia and upon the request of the EPP Group, MEPs will debate the protection...
Protests in Venezuela

Decision on the 2017 Sakharov Prize finalist

On Thursday, the Conference of Presidents will elect the winner of this year's Sakharov Prize for Freedom of Thought. The EPP Group (together...
Elżbieta Łukacijewska MEP