Uutiset

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Zdechovský: Potřebujeme nový systém certifikace biopaliv

Marek Hannibal
8.11.2016 - 9:30
Tomáš Zdechovský MEP

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) dnes kritizoval během schůze parlamentního Výboru pro kontrolu rozpočtu systém certifikace biopaliv v Evropské unii.

„Když se řekne Evropská unie v kontextu ochrany životního prostředí, první, co vytane na mysli, je slovo lídr. Unie je považována na tomto poli za vzor, který udává celosvětový standard. Proto pro mne bylo velkým zklamáním dozvědět se ze závěrů této zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, že v tématice tak kontroverzní a citlivé, jako je certifikace biopaliv, nelze na Evropskou unii spoléhat,“ zahájil debatu ve výboru Zdechovský.

Na základě nařízení Evropské unie z roku 2009 musí členské státy zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v tomto sektoru. Podle Evropského účetního dvora, jehož zprávu výbor pro rozpočtovou kontrolu dnes projednával, je možné takovéhoto ambiciózního cíle dosáhnout pouze při markantním užití udržitelných biopaliv. Evropský účetní dvůr rovněž hodnotí evropský systém certifikace pro udržitelnost biopaliv jako málo spolehlivý kvůli nedostatkům v uznávacím řízení Komise a následném dohledu nad nepovinnými režimy.

Tomáš Zdechovský upozorňuje na skutečnost, že biopaliva patří ke kontroverzním produktům, jelikož s sebou nesou velká rizika týkající se užití půdy, dopadů na pracovní sílu, na životní podmínky obyvatel rozvojových zemí i na životní prostředí. Je zde také problém podvodů spojených s biopalivy produkovanými z odpadů. „Fakt, že i přes tato obrovská rizika existují tak masivní mezery v garanci udržitelnosti těchto paliv ze strany Evropské komise, je dech beroucí. Evropská unie na jednu stranu ročně investuje stovky milionů euro do rozvojové pomoci po celém světě, do boje proti hladu, do boje za fair trade a do boje proti podvodům, přičemž na straně druhé riskuje, že tyto peníze jdou absolutně vniveč, protože nevhodná produkce biopaliv způsobuje chudobu, hlad, špatné pracovní podmínky a podvody s produkcí z odpadů,“ uvedl Zdechovský.

Podle Tomáše Zdechovského by Evropská komise měla zcela přehodnotit svůj přístup k certifikaci a být schopná jasně doložit původ biopaliv. Systém musí být transparentní, informace o nepovinných režimech a producentech biopaliv musí být dohledatelné, data od členských států musí být ověřitelná a celkový přístup Komise musí být konzistentní i s dalšími evropskými politikami, dodává Zdechovský.

Asiaa käsittelevät parlamentin jäsenet
Shame on them: fighting dual-quality products in EU
25.4.2018 - 15:10

Shame on them: fighting dual-quality products in EU

MEPs are calling for a crackdown on producers of everything from food to cosmetics to baby products that are selling varying quality at different...
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island
25.4.2018 - 12:01

Clear asylum rules guarantee protection for those in need

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a...
Woman with cancer wearing scarf
25.4.2018 - 9:32

EPP Group to double EU spending on cancer

The EPP Group wants to double EU spending on cancer research by 2024, committing itself to fighting cancer. The biggest group in the European...
Row of parked cars
25.4.2018 - 9:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Viikon kohokohdat

23.4.2018. - 27.4.2018.
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...