Uutiset

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Marshalli plaan - 70 aastat

5.6.2017 - 10:36
Berlin's wall

5. juunil 1947 avaldas USA riigisekretär George Marshall plaani USA valmisolekust aidata sõjapurustuste ja majanduskriisi käes vaevlevaid Euroopa riike majanduse rekonstrueerimise ja demokraatliku arengu teele.Marshalli kava ei piirdunud algses vormis üksnes Lääne-Euroopaga. Plaan hõlmas ka Kesk-ja Ida-Euroopa riike, neutraalseid Rootsit ja Šveitsi ning sõjas vastaspoolel võidelnud Itaaliat ja Saksamaad. Tollal oli Teise maailmasõja lõpust möödunud vaevalt kaks aastat. Kuid rahule järgnes mitmetes riikides sõjaajast isegi rängem majanduslik ja sotsiaalne surutis. Sõjatööstuse toodang vähenes järsult, rahuaja tööstus aga ei suutnud jalule tõusta, tööpuudus ja vaesus lõid ohtliku pinna Moskva poolt toetatud kommunistide võimuletulekule Prantsusmaal, Itaalias. 

Täna, 70 aastat hiljem, on põhjust tõdeda, et Marshalli algatus, ametliku nimega European Recovery Program (ERP), mis kahe aasta võrra ennetas NATO sündi, oli kaugelenägelik ja strateegilise tähtsusega samm sõjajärgse Euroopa majanduslikuks ja poliitiliseks stabiliseerimiseks demokraatlikel alustel. Muide, George Marshalli tunnustati selle eest aastal 1953 Nobeli rahupreemiaga ning 1959 Karl Suure auhinnaga. Ometi ei tohi unustada, et plaani ettevalmistamisega alustas juba Marshalli eelkäija, riigisekretär William Clayton ning planeerimismeekonda juhtis nimekas diplomaat George F. Kennan.Järgnevalt president Trumani allkirjastatud Euroopa Taastamise seaduse alusel anti 16 Euroopa riigile ajavahemikul 1947-53 krediitide, investeeringute ja kaupadena abi 16 miljardi dollari ulatuses - tollal hiigelsuur summa. Abi suunati valdavalt tööstuse, põllumajanduse, taristu ning elamuehituse arengu hoogustamiseks.Iseäranis oluline oli Marshalli plaani abi Lääne-Berliini ülesehitamisel ja sealse majandusarengu käivitamisel.

Panus Lääne-Berliini tugevdamiseks ja stabiliseerimiseks tuli viimasel hetkel - vaid aasta hiljem - 24. juunil 1948 - alustas Stalin oma kurikuulsat Berliini blokaadi.USA seadis abi osutamisele selged majandus-poliitilised tingimused: abistatavad riigid kohustusid stabiliseerima oma vääringud, tuginema poliitikas demokraatliku õigusriigi raamistikule, võimaldama vabade ametiühingute eksisteerimist jmt. Seetõttu jäeti Franco juhitud Hispaania Marshalli plaanist kõrvale, küll aga olid abisaajate hulgas Island, Norra ja Rootsi, Austria, Portugal, Kreeka ja Türgi. Nõukogude mõjusfääris asuvaile Ida-Euroopa valitsustele keelas osalemise Moskva; samuti jäi Stalini surve tõttu kõrvale Soome. Suurimateks abisaajateks olid Suurbritannia (25%), Prantsusmaa (20%), Itaalia (11%) ning Lääne-Saksamaa (10%).Marshalli plaani käivitamine lõi ainuvõimaliku aluse Euroopa majanduslikule ja poliitilisele stabiliseerimisele. Nagu väitis George Marshall, pole ilma elutervete majanduslike struktuurideta mingit võimalust tagada Euroopas poliitilist stabiilsust ega kindlustada rahu.Euroopa Taastamise Programmi tekitatud kergendustundest kodanike hulgas kõneleb asjaolu, et järgnevail aastail anti tuhandetele Saksa ja Briti lastele nimeks kas Harry või George (Georg). Veel täna meenutavad pronksist ERP sildid tuhandeil Lääne-Berliini majadel, millistest allikaist algas nende valmimine.

Asiaa käsittelevät parlamentin jäsenet
EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal
19.4.2018 - 12:45

EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal

The European Parliament debated the French President’s future-minded EU reform ideas with the EPP Group calling for greater security for...
Money laundering
19.4.2018 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...
Jan Kuciak's commemoration
19.4.2018 - 9:46

What has the Slovak Government done to protect journalists

Today, the plenary of the European Parliament (EP) paid tribute to the memory and legacy of investigative journalist Ján Kuciak and his fianc...
Exhaust pipe
18.4.2018 - 16:15

European Parliament stops Dieselgate from happening again

"The public rightly expects us to fix the Dieselgate loopholes." Ivan Štefanec MEP, EPP Group Spokesman on Type Approval “I...

Viikon kohokohdat

23.4.2018. - 27.4.2018.
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...