Uutiset

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Емил Радев ще бъде докладчик за ЕНП по европейските политики за социалните предприятия

28.10.2016 - 11:17
Emil Radev MEP

Българският евродепутат Емил Радев от ЕНП/ГЕРБ беше определен за докладчик от страна на Европейската народна партия по доклад на парламентарната Комисия по правни въпроси за устава на социалните и солидарните предприятия.

Социалните  предприятия са оператори в социалната икономика, чиято цел е по-скоро да окажат социално въздействие, отколкото да реализират печалба за собствениците или акционерите им. Те предоставят услуги и стоки за пазара по предприемачески и иновативен начин и използват печалбата си главно за социални цели.

„Проблемът при тези предприятия е, че за тях няма единна правна форма. Очакваме изготвянето на този доклад от Европейския парламент, за да се прецени до колко е необходимо създаването на обща законодателна рамка за тяхната дейност ", заяви Емил Радев.

Много от тях работят под формата на социални кооперации, някои от тях са регистрирани като частни фирми с гаранти, компании разпространители с нестопанска цел, сдружения, доброволчески организации, благотворителни дружества или фондации. Основните области, в които тези предприятия работят са интеграция в пазара на труда, лични социални услуги, развитие на необлагодетелстваните райони и др.

Asiaa käsittelevät parlamentin jäsenet
business conference
26.4.2018 - 17:17

Fit for the digital era - new audiovisual media rules

"With this negotiation result with the Member States, we have now finally established a fair, level playing field by adapting some important...
Improving conditions for posted workers in the EU
26.4.2018 - 10:30

Improving conditions for posted workers in the EU

The European Parliament’s Employment Committee has approved a revision of an EU law on posted workers. The law will mean better working...
Business Team In Office Meeting
26.4.2018 - 10:15

For a simple, flexible and modernised single market for European companies

We welcome the long-awaited legislative proposals the European Commission put forward today in the field of company law "For many years there...
Shame on them: fighting dual-quality products in EU
25.4.2018 - 15:15

Shame on them: fighting dual-quality products in EU

MEPs are calling for a crackdown on producers of everything from food to cosmetics to baby products that are selling varying quality at different...

Viikon kohokohdat

23.4.2018. - 27.4.2018.
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...