Uutiset

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Емил Радев ще бъде докладчик за ЕНП по европейските политики за социалните предприятия

28.10.2016 - 11:17
Emil Radev MEP

Българският евродепутат Емил Радев от ЕНП/ГЕРБ беше определен за докладчик от страна на Европейската народна партия по доклад на парламентарната Комисия по правни въпроси за устава на социалните и солидарните предприятия.

Социалните  предприятия са оператори в социалната икономика, чиято цел е по-скоро да окажат социално въздействие, отколкото да реализират печалба за собствениците или акционерите им. Те предоставят услуги и стоки за пазара по предприемачески и иновативен начин и използват печалбата си главно за социални цели.

„Проблемът при тези предприятия е, че за тях няма единна правна форма. Очакваме изготвянето на този доклад от Европейския парламент, за да се прецени до колко е необходимо създаването на обща законодателна рамка за тяхната дейност ", заяви Емил Радев.

Много от тях работят под формата на социални кооперации, някои от тях са регистрирани като частни фирми с гаранти, компании разпространители с нестопанска цел, сдружения, доброволчески организации, благотворителни дружества или фондации. Основните области, в които тези предприятия работят са интеграция в пазара на труда, лични социални услуги, развитие на необлагодетелстваните райони и др.

Asiaa käsittelevät parlamentin jäsenet
Daphne Caruana Galizia
17.10.2017 - 15:25

Daphne Caruana Galizia: EPP Group calls for full inquiry

"The murder of prominent investigative journalist Daphne Caruana Galizia in Malta is tragic proof that the concerns regarding the...
worker
16.10.2017 - 17:51

Breakthrough in EU legislation on posting of workers

“Today, after 18 months of intensive negotiations, we have set up a common position on the posting of workers with clear rights for the more...
Brexit Direction Sign
12.10.2017 - 17:10

Brexit talks: UK government must get a grip on exit bill

There is growing unease in the EPP Group in the European Parliament on the progress in the Brexit negotiations between the EU and the UK: ...
Making online shopping easier with fair shipping prices
12.10.2017 - 16:15

Making online shopping easier with fair shipping prices

The European Parliament’s Transport Committee has approved legislation that would require more transparency and closer regulatory oversight of...

Viikon kohokohdat

16.10.2017. - 20.10.2017.
Group portrait of industry workers

Towards better protection for posted workers

Members of the Employment Committee on Monday will vote on the revision of the Posting of Workers Directive spearheaded by Elisabeth Morin-Chartier...
Syrian Refugees

Solidarity and flexibility should be core in granting asylum

The reform of the Dublin System which sets the rules for granting asylum in Member States will be voted on by the Civil Liberties Committee on...
Travel

New system to strengthen Europe's border security

The Civil Liberties Committee will vote on Thursday on 'Establishing a European Travel Information and Authorisation System' (ETIAS),...