Uutiset

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Емил Радев ще бъде докладчик за ЕНП по европейските политики за социалните предприятия

28.10.2016 - 11:17
Emil Radev MEP

Българският евродепутат Емил Радев от ЕНП/ГЕРБ беше определен за докладчик от страна на Европейската народна партия по доклад на парламентарната Комисия по правни въпроси за устава на социалните и солидарните предприятия.

Социалните  предприятия са оператори в социалната икономика, чиято цел е по-скоро да окажат социално въздействие, отколкото да реализират печалба за собствениците или акционерите им. Те предоставят услуги и стоки за пазара по предприемачески и иновативен начин и използват печалбата си главно за социални цели.

„Проблемът при тези предприятия е, че за тях няма единна правна форма. Очакваме изготвянето на този доклад от Европейския парламент, за да се прецени до колко е необходимо създаването на обща законодателна рамка за тяхната дейност ", заяви Емил Радев.

Много от тях работят под формата на социални кооперации, някои от тях са регистрирани като частни фирми с гаранти, компании разпространители с нестопанска цел, сдружения, доброволчески организации, благотворителни дружества или фондации. Основните области, в които тези предприятия работят са интеграция в пазара на труда, лични социални услуги, развитие на необлагодетелстваните райони и др.

Asiaa käsittelevät parlamentin jäsenet
Zimbabweans Await Election Results Following General Election
1.8.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.7.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.7.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.7.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Viikon kohokohdat

9.7.2018. - 13.7.2018.
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...