Women's Rights and Gender Equality

Tietoja:

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan toimivaltaan kuuluvat naisten oikeuksien määrittely, edistäminen ja suojelu unionissa ja sen ulkopuolella sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä politiikka, myös miesten ja naisten tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja kohteluaan työssä. Valiokunnan tavoitteena on kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen.

Uusimmat

handshake
Lehdistötiedote
25.1.2012 - 15:45

Women: more women needed to fill top posts.

"It is important to note that women's representation in political decision-making has not been increased in recent years, but has developed disappointingly. We need both binding and...

Pages