Kuuma puheenaihe

Online shopping with digital tablet

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...

Tulossa
Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Tulossa
Online shopping with digital tablet

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of...

Tulossa
Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Tulossa

Pk-yritykset

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat EU:n talouden kulmakivi. Ne edustavat 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä, luovat 85 prosenttia uusista työpaikoista ja kattavat kaksi kolmannesta yksityissektorin työpaikoista EU:ssa. Siksi EU:n lainsäädännöllä on tuettava ensisijaisesti juuri niitä.

Yksi EPP-ryhmän pääpainopisteistä on edistää pk-yritysten kasvua ja helpottaa yrittäjyyttä.

EPP-ryhmä on perustanut SME Circle -työryhmän selvittämään, millä tavalla EU:n eri säädökset vaikuttavat pk-yrityksiin. 60-henkisen työryhmän puheenjohtaja Markus Pieper on sanonut: ˮTyöryhmä haluaa puuttua liialliseen byrokratiaan ja valvoo sitä huolellisesti. Liian yksityiskohtainen sääntely jarruttaa talouskasvua.ˮ

EU:n on otettava käyttöön kaikki investointilähteet, niin julkiset kuin yksityisetkin, ja asetettava niille kannusteita. Näin varmistetaan pääoman saatavuus pk-yrityksille. Myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia olisi edelleen kannustettava. Oman yrityksen perustamisesta olisi tehtävä helpompaa nuorille ihmisille ja ennen kaikkea olisi panostettava yrityskoulutukseen.

Lisätietoja EPP-ryhmän pk-yritysverkostosta ('SME Circle') (lataa esite)

Prioriteetit

SMEs access to capital
Eurooppa on edelleen paras paikka elää tässä muuttuvassa maailmassa. Me haluamme puolustaa sosiaalista markkinatalouttamme globalisoituneessa maailmassa väestökehityksen huolestuttavaa trendiä vastaan. Jotta meillä on siihen varaa, meidän on parannettava kilpailukykyämme ja tutkittava Euroopan kasvumahdollisuuksia. Me haluamme kilpailukykyisen teollisuustuotannon pysyvän Euroopassa sen sijaan että annamme työpaikkojen ja (entistä pahempien) saasteiden siirtyä muualle...

Meidän saavutuksemme

The bridge
8.3.2014 - 13:45

EU Structural and Investment Funds

I. Boosting our competitiveness with innovation and SMEs EU money must be better spent to ensure growth, jobs and a better and more sustainable quality of life for all European citizens, even more...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

Pk-yritysten toiminnan helpottaminen

Johtavien pk-yritysten lainansaannin ja markkinoille pääsyn edistäminen Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeisiä Euroopan taloudelle.Ne muodostavat ehdottomasti suurimman...

Uutiset

Online shopping with digital tablet
2.2.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
4.4.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

lehdistötiedotteet

Online shopping with digital tablet
22.2.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection in case of faulty goods. This is the main...
Online shopping with digital tablet
6.2.2018 - 12:12

End to unjustified blocking of online cross-border sales

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online. The new rules forbid discrimination on the grounds...
Cargo Ship
15.6.2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages