Kuuma puheenaihe

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Tulossa
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Tulossa
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Tulossa
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Tulossa

CETA

CETA (EU:n ja Kanadan kauppasopimus) on edistynein, kunnianhimoisin, kattavin ja nykyaikaisin kauppasopimus, josta EU tai Kanada on koskaan neuvotellut. CETA-sopimus poistaa lähes kaikki tuontitullit, mikä säästää eurooppalaisilta viejiltä yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus takaa pääsyn markkinoille ja luo tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille, edistää EU:n maatalouden etuja suojelemalla 145:tä EU:n maantieteellistä merkintää sekä turvaa teollisoikeudet kansainvälisissä yhteyksissä ottaen huomioon tiukat ympäristö-, kuluttaja- ja työnormit. Kauppasopimuksen neuvottelut kestivät seitsemän vuotta, ja se on nykyaikainen ja tasapainoinen sopimus, joka asettaa uudet arviointiperusteet ja normit tuleville maailmalla tehtäville kauppasopimuksille.

Prioriteetit

edellinenpauseresumeSeuraava
Women with laptop and international flags
Haluamme kansalaiset mukaan Globalisaatio ja avoimet markkinat ovat merkittävästi nostaneet elintasoa ja vähentäneet köyhyyttä EU:ssa ja muualla maailmassa. Sen vuoksi pyydämme kaikkia sidosryhmiä kehittämään unionin kauppapolitiikkaa varten parempia viestintästrategioita. Haluamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta neuvottelujen kaikissa vaiheissa, mutta kannatamme tarvittaessa luottamuksellisuutta parhaan neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi. Haluamme aina varmistaa EU:n...
Global Business people team
EU on edelläkävijä maailmankaupan vapauttamisessa. Tästä ovat osoituksena EU:n lukuisat kauppakumppanuudet eri puolilla maailmaa. EU:n taloudellisia suhteita ja niiden erityispiirteitä arvioidessa käy ilmi, että viime vuosina on edistytty useilla osa-alueilla, mutta tietyissä kumppanuuksissa edistyminen on pysähtynyt. Näiden kokemusten perusteella on syytä nostaa esiin EU:n tekemien vapaakauppasopimusten myönteinen vaikutus ja kehottaa vauhdittamaan meneillään olevia...
Global connections
Vaadimme tehokkaita kaupan suojatoimia Kaupan vapauttaminen edellyttää, että EU:lla on mahdollisuus torjua hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä markkinoillaan. Sen vuoksi katsomme, että EU:n kauppastrategiaan on asianmukaista sisällyttää kaupan suojatoimia, ja suhtaudumme myönteisesti pyrkimyksiin virtaviivaistaa, vahvistaa ja vauhdittaa kaupan suojatoimia meneillään olevassa uudistuksessa ja varmistaa, ettei niitä heikennetä. Näihin toimiin sis...
Globe
Kannatamme EU:n ja Kanadan välisen talous- ja kauppasopimuksen ratifiointia Kattavalla talous- ja kauppasopimuksella on tarkoitus kasvattaa EU:n ja Kanadan välistä tavara- ja palvelukauppaa lähes neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan sopimuksen arvioidaan lisäävän EU:n tuottoa noin 12 miljardilla eurolla vuosittain. Kannatamme lähes kaikkien tuontitullien poistamista, minkä ansiosta EU:n vientiyritykset säästävät vuosittain noin 500 miljoonaa euroa....
Global Finance
Vapaakauppa ja globalisaatio ovat merkittävästi nostaneet elintasoa ja vähentäneet köyhyyttä EU:ssa ja muualla maailmassa. Niiden avulla luodaan talouskasvua ja työpaikkoja ja vahvistetaan poliittisia ja taloudellisia suhteita kolmansiin maihin. Haluamme parantaa strategista sidettä Yhdysvaltoihin, jonka kanssa EU:lla on samanlaisten geopoliittisten ja taloudellisten intressien lisäksi yhteinen arvopohja. Tasapainoinen transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus (TTIP) vapauttaisi...

Meidän saavutuksemme

No topic found

Uutiset

CETA
10.12.2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

lehdistötiedotteet

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12.9.2018 - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
20.9.2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
16.5.2017 - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages