kaakkois eurooppa itä eurooppa ja etelä kaukasia

Kaakkois-Eurooppa, Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia

Uusimmat

Bridge of Art states, national theater, Skopje, Macedonia
Uutiset
26.3.2018 - 11:55
“Meetings at Prime Ministerial level are expected to take place to find a lasting solution to the name dispute between Greece and FYROM,” said EPP Group Vice-Chairman Andrey Kovatchev after talks in Skopje with FYROM Prime Minister Zoran...
Enlargement
Lehdistötiedote
15.11.2017 - 12:55
"The summit in Brussels should be forward-looking, injecting new dynamism providing a clear political vision for the future of our Eastern Partnership. Differentiation is key. As our resources are limited, the principle of ‘more for more...
Moldova / EU
Lehdistötiedote
3.10.2017 - 15:27
“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended...
Flag of Estonia
Lehdistötiedote
4.9.2017 - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...

Pages

 

Kaakkois-Eurooppa

Vuodesta 2003 lähtien Kaakkois-Euroopan valtiot ovat olleet osa laajentumisprosessia, joka tarjoaa niille mahdollisuuden tulevaisuuteen Euroopan unionin jäseninä.

Yhteystietoluettelo
Sandra KALNIETE
EPP-ryhmän varapuheenjohtaja
 
Staff
 
 

Länsi-Balkanin valtioiden ottaminen mukaan

Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-Balkanin valtioiden tulevaisuus on yhdistyneessä Euroopassa. Kroatia liittyi unioniin heinäkuussa 2013, ja se on kiistattomasti ollut menestys unionille. Kroatian liittyminen osoittaa, että jäsenyys on mahdollinen kaikille Euroopan valtioille, jotka pystyvät täyttämään kriteerit. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia ovat jo saaneet unionin ehdokasvaltion aseman, ja unioni on myös tiivistänyt suhteitaan Bosnia ja Hertsegovinaan, Albaniaan ja Kosovoon.*

On erittäin tärkeää pitää yllä Thessalonikin prosessissa mukana olevien valtioiden kiinnostusta Eurooppaan.

EPP-ryhmä korostaa:

  • alueen hallitusten vastuuta: painopiste olisi laitettava oikeuslaitosten uudistukseen, demokratiakehitykseen ja infrastruktuurin kehittämiseen
  • alueellisen yhteistyön tärkeyttä
  • Euroopan unionin historiallista vastuuta alueen valtioita kohtaan.

Jäsenyyskriteerien käyttäminen vakaiden toimielinten takaamiseksi

Tähän mennessä laajentumisprosessi on paitsi edistänyt vakautta ja vaurautta Euroopassa myös mahdollistanut yhteisten vapauden, demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden periaatteiden lujittamisen. Vaikka laajentumisen olisi oltava yksi tapa edistää unionin syventämistä ja yhteenkuuluvuutta, unionissa on samalla pohdittava kysymystä sen maantieteellisistä rajoista.

EPP-ryhmä uskoo, että Kööpenhaminan arviointiperusteita (Copenhagen criteria) pitäisi noudattaa tiukasti. Jäsenyysprosessi riippuu jokaisen jäsenyyttä tavoittelevan valtion omasta suorituksesta, mutta myös unionin kyvystä ottaa lisää jäseniä. Perusteiden noudattaminen takaa Eurooppa-hankkeen vahvistamisen vakaiden, luotettavien ja demokraattisten toimielinten avulla ja saattaa eurooppalaisen unelman muidenkin Euroopan valtioiden ulottuville. Laajentumisstrategian pitäisi olla paljon muutakin kuin neuvottelujen johtamismenetelmä.

EPP-ryhmä kannattaa laajentumisen seurausten huolellista ja tehokasta analyysia. Jokaista ehdokasvaltiota pitäisi tarkastella sen omien saavutusten perusteella. Tältä osin pidimme Kroatian liittymistä unioniin 1. heinäkuuta 2013 tervetulleena.

*Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

 

Itäinen kumppanuus

Itäisen kumppanuuden (Eastern Partnership) tavoitteena on tarjota mahdollisuus tulevaisuuteen osana Eurooppaa unionin rajanaapurivaltioille, kuten Armenialle, Azerbaidžanille, Georgialle, Moldovalle, Ukrainalle ja Valko-Venäjälle. Nämä valtiot haluavat lähentyä unionin kanssa, ja itäinen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden uusien assosiaatiosopimusten tekemiseen, asteittaiseen yhdentymiseen EU:n talouteen ja näiden valtioiden kansalaisten vaivattomampaan liikkuvuuteen viisumien helpomman myöntämisen ja takaisinottosopimusten avulla.

Poliittiseen ja sosioekonomiseen uudistukseen kannustaminen: EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarinen edustajakokous Euronest

EPP-ryhmä tiedostaa, että kumppanuus tarjoaa naapurimaillemme ainutlaatuisen tilaisuuden. Se kannustaa kaikkia osallisia valtioita saamaan aikaan todellisia tuloksia poliittisissa ja sosioekonomisissa uudistusprosesseissaan niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän takia EPP-ryhmä tuki EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen eli Euronestin (Euronest Parliamentary Assembly) luomista. Euronestin tavoitteita ovat vuoropuhelun edistäminen, itäisen kumppanuuden saavutusten ja haasteiden arvioiminen sekä demokratian, vaurauden, vakauden ja turvallisuuden edistäminen alueella. Olisi painotettava myös kahta tärkeää alaa, eli energiahuoltoa ja alakohtaisia politiikkoja.

Demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen kansallisten parlamenttien kanssa

EPP-ryhmä toteaa jälleen, että demokraattiset käytännöt ja hyvä hallinto ovat olennaisen tärkeitä valtioissa, joissa poliittinen tilanne on erittäin huolestuttava (Ukrainassa ja Valko-Venäjällä). Oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, kansalaisten oikeus saada tietoa sekä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen ovat periaatteita, joista ei voida luopua. Yhteisymmärryksen löytämistä on edistettävä määrittämällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteiset kannat.

 

 

Step up fight against racism in sport
24.5.2018 - 10:30

Step up fight against racism in sport

Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are...
Traffic on multiple lane highway
24.5.2018 - 9:50

Road charges: fair charging for better roads

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...
Security concept
23.5.2018 - 17:25

Privacy Shield needs to be improved, not abolished

The EU-US Privacy Shield offers legal certainty in free trade and the protection of data; jeopardising it now would be a step back for European...
Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber
23.5.2018 - 15:15

Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber

The meeting between Parliament leaders and Facebook CEO Zuckerberg left many questions unanswered and the need for more concrete action to ensure...

Viikon kohokohdat

28.5.2018. - 1.6.2018.
word budget

Post-2020 EU budget

MEPs will adopt their position on the EU's next long-term budget on Wednesday. The EPP Group Chairman, Manfred Weber, stresses that there are...
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

MEPs will vote on the final agreement on the revision of the Posting of Workers Directive on Tuesday. The new rules aim to better protect workers who...
European Flag

Future of Europe

The future of Europe will be debated on Wednesday morning in Strasbourg with the Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel. Manfred Weber MEP, the...