kaakkois eurooppa itä eurooppa ja etelä kaukasia

Kaakkois-Eurooppa, Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia

Uusimmat

Enlargement
Lehdistötiedote
15.11.2017 - 12:55
"The summit in Brussels should be forward-looking, injecting new dynamism providing a clear political vision for the future of our Eastern Partnership. Differentiation is key. As our resources are limited, the principle of ‘more for more...
Moldova / EU
Lehdistötiedote
3.10.2017 - 15:27
“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended...
Flag of Estonia
Lehdistötiedote
4.9.2017 - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...
EU and Ukraine
Lehdistötiedote
12.7.2017 - 12:17
"The EU and Ukraine must deepen cooperation and build a successful relationship. With an Association Agreement that is fully effective from September, a free trade area yielding results and with visa-free travel beginning, the EU and Ukraine...

Pages

 

Kaakkois-Eurooppa

Vuodesta 2003 lähtien Kaakkois-Euroopan valtiot ovat olleet osa laajentumisprosessia, joka tarjoaa niille mahdollisuuden tulevaisuuteen Euroopan unionin jäseninä.

Yhteystietoluettelo
Sandra KALNIETE
EPP-ryhmän varapuheenjohtaja
 
Staff
 
 

Länsi-Balkanin valtioiden ottaminen mukaan

Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-Balkanin valtioiden tulevaisuus on yhdistyneessä Euroopassa. Kroatia liittyi unioniin heinäkuussa 2013, ja se on kiistattomasti ollut menestys unionille. Kroatian liittyminen osoittaa, että jäsenyys on mahdollinen kaikille Euroopan valtioille, jotka pystyvät täyttämään kriteerit. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia ovat jo saaneet unionin ehdokasvaltion aseman, ja unioni on myös tiivistänyt suhteitaan Bosnia ja Hertsegovinaan, Albaniaan ja Kosovoon.*

On erittäin tärkeää pitää yllä Thessalonikin prosessissa mukana olevien valtioiden kiinnostusta Eurooppaan.

EPP-ryhmä korostaa:

  • alueen hallitusten vastuuta: painopiste olisi laitettava oikeuslaitosten uudistukseen, demokratiakehitykseen ja infrastruktuurin kehittämiseen
  • alueellisen yhteistyön tärkeyttä
  • Euroopan unionin historiallista vastuuta alueen valtioita kohtaan.

Jäsenyyskriteerien käyttäminen vakaiden toimielinten takaamiseksi

Tähän mennessä laajentumisprosessi on paitsi edistänyt vakautta ja vaurautta Euroopassa myös mahdollistanut yhteisten vapauden, demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden periaatteiden lujittamisen. Vaikka laajentumisen olisi oltava yksi tapa edistää unionin syventämistä ja yhteenkuuluvuutta, unionissa on samalla pohdittava kysymystä sen maantieteellisistä rajoista.

EPP-ryhmä uskoo, että Kööpenhaminan arviointiperusteita (Copenhagen criteria) pitäisi noudattaa tiukasti. Jäsenyysprosessi riippuu jokaisen jäsenyyttä tavoittelevan valtion omasta suorituksesta, mutta myös unionin kyvystä ottaa lisää jäseniä. Perusteiden noudattaminen takaa Eurooppa-hankkeen vahvistamisen vakaiden, luotettavien ja demokraattisten toimielinten avulla ja saattaa eurooppalaisen unelman muidenkin Euroopan valtioiden ulottuville. Laajentumisstrategian pitäisi olla paljon muutakin kuin neuvottelujen johtamismenetelmä.

EPP-ryhmä kannattaa laajentumisen seurausten huolellista ja tehokasta analyysia. Jokaista ehdokasvaltiota pitäisi tarkastella sen omien saavutusten perusteella. Tältä osin pidimme Kroatian liittymistä unioniin 1. heinäkuuta 2013 tervetulleena.

*Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

 

Itäinen kumppanuus

Itäisen kumppanuuden (Eastern Partnership) tavoitteena on tarjota mahdollisuus tulevaisuuteen osana Eurooppaa unionin rajanaapurivaltioille, kuten Armenialle, Azerbaidžanille, Georgialle, Moldovalle, Ukrainalle ja Valko-Venäjälle. Nämä valtiot haluavat lähentyä unionin kanssa, ja itäinen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden uusien assosiaatiosopimusten tekemiseen, asteittaiseen yhdentymiseen EU:n talouteen ja näiden valtioiden kansalaisten vaivattomampaan liikkuvuuteen viisumien helpomman myöntämisen ja takaisinottosopimusten avulla.

Poliittiseen ja sosioekonomiseen uudistukseen kannustaminen: EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarinen edustajakokous Euronest

EPP-ryhmä tiedostaa, että kumppanuus tarjoaa naapurimaillemme ainutlaatuisen tilaisuuden. Se kannustaa kaikkia osallisia valtioita saamaan aikaan todellisia tuloksia poliittisissa ja sosioekonomisissa uudistusprosesseissaan niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän takia EPP-ryhmä tuki EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen eli Euronestin (Euronest Parliamentary Assembly) luomista. Euronestin tavoitteita ovat vuoropuhelun edistäminen, itäisen kumppanuuden saavutusten ja haasteiden arvioiminen sekä demokratian, vaurauden, vakauden ja turvallisuuden edistäminen alueella. Olisi painotettava myös kahta tärkeää alaa, eli energiahuoltoa ja alakohtaisia politiikkoja.

Demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen kansallisten parlamenttien kanssa

EPP-ryhmä toteaa jälleen, että demokraattiset käytännöt ja hyvä hallinto ovat olennaisen tärkeitä valtioissa, joissa poliittinen tilanne on erittäin huolestuttava (Ukrainassa ja Valko-Venäjällä). Oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, kansalaisten oikeus saada tietoa sekä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen ovat periaatteita, joista ei voida luopua. Yhteisymmärryksen löytämistä on edistettävä määrittämällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteiset kannat.

 

 

Albania in EU
14.2.2018 - 15:07

EPP MEPs in Albania: joint efforts required from all political parties on EU prospects

Albania has progressed and showed political commitment to EU-related reforms - this is one of the conclusions of the EU-Albania Stabilisation and...
Europe vote election
9.2.2018 - 12:19

In the 2019 European Elections, let's talk about candidates and programmes, not procedures!

The European Parliament will be ready to reject any candidate in the investiture procedure of the President of the Commission who was not appointed...
Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca
9.2.2018 - 10:00

Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca

The European Parliament has voted for tougher sanctions against the Venezuelan regime as it prepares for early presidential elections seen as a sham...
Protests in Venezuela
8.2.2018 - 12:22

Venezuela: elections must be fair and free

“We have to raise our voices to denounce further attempts to undermine sovereignty and fixed elections that don’t even fulfil the minimum...

Viikon kohokohdat

19.2.2018. - 23.2.2018.
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...