kaakkois eurooppa itä eurooppa ja etelä kaukasia

Kaakkois-Eurooppa, Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia

Uusimmat

Enlargement
Lehdistötiedote
15.11.2017 - 12:55
"The summit in Brussels should be forward-looking, injecting new dynamism providing a clear political vision for the future of our Eastern Partnership. Differentiation is key. As our resources are limited, the principle of ‘more for more...
Moldova / EU
Lehdistötiedote
3.10.2017 - 15:27
“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended...
Flag of Estonia
Lehdistötiedote
4.9.2017 - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...
EU and Ukraine
Lehdistötiedote
12.7.2017 - 12:17
"The EU and Ukraine must deepen cooperation and build a successful relationship. With an Association Agreement that is fully effective from September, a free trade area yielding results and with visa-free travel beginning, the EU and Ukraine...

Pages

 

Kaakkois-Eurooppa

Vuodesta 2003 lähtien Kaakkois-Euroopan valtiot ovat olleet osa laajentumisprosessia, joka tarjoaa niille mahdollisuuden tulevaisuuteen Euroopan unionin jäseninä.

Yhteystietoluettelo
Sandra KALNIETE
EPP-ryhmän varapuheenjohtaja
 
Staff
 
 

Länsi-Balkanin valtioiden ottaminen mukaan

Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-Balkanin valtioiden tulevaisuus on yhdistyneessä Euroopassa. Kroatia liittyi unioniin heinäkuussa 2013, ja se on kiistattomasti ollut menestys unionille. Kroatian liittyminen osoittaa, että jäsenyys on mahdollinen kaikille Euroopan valtioille, jotka pystyvät täyttämään kriteerit. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia ovat jo saaneet unionin ehdokasvaltion aseman, ja unioni on myös tiivistänyt suhteitaan Bosnia ja Hertsegovinaan, Albaniaan ja Kosovoon.*

On erittäin tärkeää pitää yllä Thessalonikin prosessissa mukana olevien valtioiden kiinnostusta Eurooppaan.

EPP-ryhmä korostaa:

  • alueen hallitusten vastuuta: painopiste olisi laitettava oikeuslaitosten uudistukseen, demokratiakehitykseen ja infrastruktuurin kehittämiseen
  • alueellisen yhteistyön tärkeyttä
  • Euroopan unionin historiallista vastuuta alueen valtioita kohtaan.

Jäsenyyskriteerien käyttäminen vakaiden toimielinten takaamiseksi

Tähän mennessä laajentumisprosessi on paitsi edistänyt vakautta ja vaurautta Euroopassa myös mahdollistanut yhteisten vapauden, demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden periaatteiden lujittamisen. Vaikka laajentumisen olisi oltava yksi tapa edistää unionin syventämistä ja yhteenkuuluvuutta, unionissa on samalla pohdittava kysymystä sen maantieteellisistä rajoista.

EPP-ryhmä uskoo, että Kööpenhaminan arviointiperusteita (Copenhagen criteria) pitäisi noudattaa tiukasti. Jäsenyysprosessi riippuu jokaisen jäsenyyttä tavoittelevan valtion omasta suorituksesta, mutta myös unionin kyvystä ottaa lisää jäseniä. Perusteiden noudattaminen takaa Eurooppa-hankkeen vahvistamisen vakaiden, luotettavien ja demokraattisten toimielinten avulla ja saattaa eurooppalaisen unelman muidenkin Euroopan valtioiden ulottuville. Laajentumisstrategian pitäisi olla paljon muutakin kuin neuvottelujen johtamismenetelmä.

EPP-ryhmä kannattaa laajentumisen seurausten huolellista ja tehokasta analyysia. Jokaista ehdokasvaltiota pitäisi tarkastella sen omien saavutusten perusteella. Tältä osin pidimme Kroatian liittymistä unioniin 1. heinäkuuta 2013 tervetulleena.

*Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

 

Itäinen kumppanuus

Itäisen kumppanuuden (Eastern Partnership) tavoitteena on tarjota mahdollisuus tulevaisuuteen osana Eurooppaa unionin rajanaapurivaltioille, kuten Armenialle, Azerbaidžanille, Georgialle, Moldovalle, Ukrainalle ja Valko-Venäjälle. Nämä valtiot haluavat lähentyä unionin kanssa, ja itäinen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden uusien assosiaatiosopimusten tekemiseen, asteittaiseen yhdentymiseen EU:n talouteen ja näiden valtioiden kansalaisten vaivattomampaan liikkuvuuteen viisumien helpomman myöntämisen ja takaisinottosopimusten avulla.

Poliittiseen ja sosioekonomiseen uudistukseen kannustaminen: EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarinen edustajakokous Euronest

EPP-ryhmä tiedostaa, että kumppanuus tarjoaa naapurimaillemme ainutlaatuisen tilaisuuden. Se kannustaa kaikkia osallisia valtioita saamaan aikaan todellisia tuloksia poliittisissa ja sosioekonomisissa uudistusprosesseissaan niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän takia EPP-ryhmä tuki EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen eli Euronestin (Euronest Parliamentary Assembly) luomista. Euronestin tavoitteita ovat vuoropuhelun edistäminen, itäisen kumppanuuden saavutusten ja haasteiden arvioiminen sekä demokratian, vaurauden, vakauden ja turvallisuuden edistäminen alueella. Olisi painotettava myös kahta tärkeää alaa, eli energiahuoltoa ja alakohtaisia politiikkoja.

Demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen kansallisten parlamenttien kanssa

EPP-ryhmä toteaa jälleen, että demokraattiset käytännöt ja hyvä hallinto ovat olennaisen tärkeitä valtioissa, joissa poliittinen tilanne on erittäin huolestuttava (Ukrainassa ja Valko-Venäjällä). Oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, kansalaisten oikeus saada tietoa sekä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen ovat periaatteita, joista ei voida luopua. Yhteisymmärryksen löytämistä on edistettävä määrittämällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteiset kannat.

 

 

Young plant
22.11.2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
21.11.2017 - 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...
Online shopping with digital tablet
21.11.2017 - 11:07

Digital Single Market: ending unjustified geo-blocking

European Parliament reaches provisional agreement with Council and Commission that would end geo-blocking for physical goods “This means the...
photo of application icons
21.11.2017 - 10:39

Consumer-friendly rules in the digital environment

MEPs took an important step today towards eliminating the barriers that hinder cross-border on-line trade and defining rules that protect consumers...

Viikon kohokohdat

20.11.2017. - 24.11.2017.
Protect creativity without creating borders

Modernisation of European copyright rules

The Legal Affairs Committee will vote on new copyright rules on Tuesday regarding the online transmission and retransmission of TV and radio...
photo of person holding a smartphone

Contracts for the supply of digital content

Members of the Legal Affairs Committee and the Internal Market and Consumer Protection Committee will vote on Tuesday in a joint meeting on new rules...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, the Economic and Monetary Affairs Committee will...