kaakkois eurooppa itä eurooppa ja etelä kaukasia

Kaakkois-Eurooppa, Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia

Uusimmat

Flag of Estonia
Lehdistötiedote
4.9.2017 - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...
EU and Ukraine
Lehdistötiedote
12.7.2017 - 12:17
"The EU and Ukraine must deepen cooperation and build a successful relationship. With an Association Agreement that is fully effective from September, a free trade area yielding results and with visa-free travel beginning, the EU and Ukraine...
EU and Ukraine
Lehdistötiedote
4.7.2017 - 13:04
“This is the next sign, after the visa liberalisation, that the European Union wants a pro-European Ukraine and will facilitate this difficult path”, said Jarosław Wałęsa MEP commenting on today’s vote granting Ukraine temporary...
EU and Ukraine
Lehdistötiedote
1.6.2017 - 9:53
MEPs have given their backing to the granting of additional trade facilitation for Ukraine in order to address the difficult economic situation in the country and to support its economic reform efforts. When adopted, these measures include zero...

Pages

 

Kaakkois-Eurooppa

Vuodesta 2003 lähtien Kaakkois-Euroopan valtiot ovat olleet osa laajentumisprosessia, joka tarjoaa niille mahdollisuuden tulevaisuuteen Euroopan unionin jäseninä.

Yhteystietoluettelo
Sandra KALNIETE
EPP-ryhmän varapuheenjohtaja
 
Staff
 
 

Länsi-Balkanin valtioiden ottaminen mukaan

Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-Balkanin valtioiden tulevaisuus on yhdistyneessä Euroopassa. Kroatia liittyi unioniin heinäkuussa 2013, ja se on kiistattomasti ollut menestys unionille. Kroatian liittyminen osoittaa, että jäsenyys on mahdollinen kaikille Euroopan valtioille, jotka pystyvät täyttämään kriteerit. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia ovat jo saaneet unionin ehdokasvaltion aseman, ja unioni on myös tiivistänyt suhteitaan Bosnia ja Hertsegovinaan, Albaniaan ja Kosovoon.*

On erittäin tärkeää pitää yllä Thessalonikin prosessissa mukana olevien valtioiden kiinnostusta Eurooppaan.

EPP-ryhmä korostaa:

  • alueen hallitusten vastuuta: painopiste olisi laitettava oikeuslaitosten uudistukseen, demokratiakehitykseen ja infrastruktuurin kehittämiseen
  • alueellisen yhteistyön tärkeyttä
  • Euroopan unionin historiallista vastuuta alueen valtioita kohtaan.

Jäsenyyskriteerien käyttäminen vakaiden toimielinten takaamiseksi

Tähän mennessä laajentumisprosessi on paitsi edistänyt vakautta ja vaurautta Euroopassa myös mahdollistanut yhteisten vapauden, demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden periaatteiden lujittamisen. Vaikka laajentumisen olisi oltava yksi tapa edistää unionin syventämistä ja yhteenkuuluvuutta, unionissa on samalla pohdittava kysymystä sen maantieteellisistä rajoista.

EPP-ryhmä uskoo, että Kööpenhaminan arviointiperusteita (Copenhagen criteria) pitäisi noudattaa tiukasti. Jäsenyysprosessi riippuu jokaisen jäsenyyttä tavoittelevan valtion omasta suorituksesta, mutta myös unionin kyvystä ottaa lisää jäseniä. Perusteiden noudattaminen takaa Eurooppa-hankkeen vahvistamisen vakaiden, luotettavien ja demokraattisten toimielinten avulla ja saattaa eurooppalaisen unelman muidenkin Euroopan valtioiden ulottuville. Laajentumisstrategian pitäisi olla paljon muutakin kuin neuvottelujen johtamismenetelmä.

EPP-ryhmä kannattaa laajentumisen seurausten huolellista ja tehokasta analyysia. Jokaista ehdokasvaltiota pitäisi tarkastella sen omien saavutusten perusteella. Tältä osin pidimme Kroatian liittymistä unioniin 1. heinäkuuta 2013 tervetulleena.

*Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

 

Itäinen kumppanuus

Itäisen kumppanuuden (Eastern Partnership) tavoitteena on tarjota mahdollisuus tulevaisuuteen osana Eurooppaa unionin rajanaapurivaltioille, kuten Armenialle, Azerbaidžanille, Georgialle, Moldovalle, Ukrainalle ja Valko-Venäjälle. Nämä valtiot haluavat lähentyä unionin kanssa, ja itäinen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden uusien assosiaatiosopimusten tekemiseen, asteittaiseen yhdentymiseen EU:n talouteen ja näiden valtioiden kansalaisten vaivattomampaan liikkuvuuteen viisumien helpomman myöntämisen ja takaisinottosopimusten avulla.

Poliittiseen ja sosioekonomiseen uudistukseen kannustaminen: EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarinen edustajakokous Euronest

EPP-ryhmä tiedostaa, että kumppanuus tarjoaa naapurimaillemme ainutlaatuisen tilaisuuden. Se kannustaa kaikkia osallisia valtioita saamaan aikaan todellisia tuloksia poliittisissa ja sosioekonomisissa uudistusprosesseissaan niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän takia EPP-ryhmä tuki EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen eli Euronestin (Euronest Parliamentary Assembly) luomista. Euronestin tavoitteita ovat vuoropuhelun edistäminen, itäisen kumppanuuden saavutusten ja haasteiden arvioiminen sekä demokratian, vaurauden, vakauden ja turvallisuuden edistäminen alueella. Olisi painotettava myös kahta tärkeää alaa, eli energiahuoltoa ja alakohtaisia politiikkoja.

Demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen kansallisten parlamenttien kanssa

EPP-ryhmä toteaa jälleen, että demokraattiset käytännöt ja hyvä hallinto ovat olennaisen tärkeitä valtioissa, joissa poliittinen tilanne on erittäin huolestuttava (Ukrainassa ja Valko-Venäjällä). Oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, kansalaisten oikeus saada tietoa sekä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen ovat periaatteita, joista ei voida luopua. Yhteisymmärryksen löytämistä on edistettävä määrittämällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteiset kannat.

 

 

CETA
20.9.2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...
Euro symbol in the magnifying glass
14.9.2017 - 12:41

EPP Group deplores attempts to keep NGO financing secret

In a vote today the EPP Group rejected attempts to keep NGO financing a secret. Hiding behind calls for transparency in this House, the Greens and...
State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela
14.9.2017 - 12:00

State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela

At the European Parliament’s latest plenary, European Commission President Jean-Claude Juncker proposed plans to strengthen the EU27 as Brexit...
Germany Raises Security Level
14.9.2017 - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess...

Viikon kohokohdat

11.9.2017. - 15.9.2017.
State of the Union

State of the Union

EPP Group Chairman Manfred Weber MEP will take the floor during the debate following European Commission President Juncker's speech on the State...
Steel pipes in crude oil factory

Towards more secure gas supplies in the EU

The European Parliament will vote on Tuesday on the security of gas supply Regulation by Jerzy Buzek MEP, which will make it easier and mandatory to...
Surfing on the Internet

Free Wi-Fi for all in Europe

The agreement on the so-called WiFi4EU initiative will be approved on Tuesday. Its main goal is to finance free Wi-Fi terminals in public spaces such...