historiamme

Historiamme

 

EPP-ryhmään kuuluvat Euroopan parlamentin puhemiehet

Our history

Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history

Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history

Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history

Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history

Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history

Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history

Alain POHER
1966-1969
 
Our history

Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history

Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history

Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history

Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history

Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history

Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history

Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history

Antonio TAJANI
2017
 

 

 

EPP-ryhmän arkistot

EPP-ryhmän arkistot

Lisätietoja

 

Robert Schuman -mitali

Robert Schuman Medal

Lisätietoja

 

Asiaan liittyvät julkaisut

EPP Group: 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

EPP Group - 65 Years of History: 1953-2018

Voyage to the heart of Europe - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People’s Party in the European Parliament

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

Toisen maailmansodan jälkeen muutamat kaukokatseiset ja rohkeat poliittiset johtajat aloittivat ennennäkemättömän kunnianhimoisen rauhanhankkeen. He ottivat ensim-mäisen askeleen kohti yhdentyneen Euroopan toteuttamista. Näiden perustajien jou-kossa olivat Ranskan ulkoministeri Robert Schuman, Saksan liittokansleri Konrad Adenauer ja Italian pääministeri Alcide de Gasperi, jotka edustivat Euroopan kansan-puoluetta (EPP). Voidaan oikeutetusti todeta, että päättäväisimmin kohti sopua ja Eu-roopan yhdentymistä pyrkivät kristillisdemokraatit.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisen taustalla oli halu säilyttää rauha ja luoda vakaa talous Euroopan uudelleenrakentamisen perustaksi. Useimmat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiskokoukseen osallistuneista edustajista olivat samaa edellä-kävijöiden sukupolvea, joka ei halunnut toisen maailmansodan tapahtumien enää kos-kaan toistuvan. EPP-ryhmä sai alkunsa 23. kesäkuuta 1953 Euroopan hiili- ja teräsyh-teisön edustajakokouksen kristillisdemokraattisesta ryhmästä, ja niinpä se on alusta alkaen ollut Euroopan rakentamisen etujoukoissa.

Euroopan parlamentin kehittyminen edustajakokouksesta täysivaltaiseksi parlamentiksi eteni yhtä matkaa EU:n rakentamisen kanssa. Euroopan yhdentymisen alullepanijoita seurannut sukupolvi päätti pyrkiä entistä käytännöllisempään yhdentymiseen, jotta Euroopan talous voisi uudistua ja kehittyä yhdeksi suureksi markkina-alueeksi. Euroopan yhdentyessä myös toimielimet kehittyivät vastaamaan paremmin uusiin haasteisiin. Euroopan parlamentti järjesti ensimmäiset yleiset, välittömät vaalit vuonna 1979. Tuolloin Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimeksi tuli Euroopan kan-sanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit).

Our History

Berliinin muurin murruttua ja totalitaarisen kommunismin kaaduttua Keski- ja Itä Euroopassa EPP ryhmä oli jälleen Euroopan yhdentymisen etunenässä. EPP ryhmä näki muuttuneessa tilanteessa mahdollisuuden Euroopan yhdistymiseen, joten se antoi tukensa moniarvoisen demokratian perustamiselle kommunistivallan alla olleisiin valtioihin sekä ajoi voimakkaasti jakautuneen Euroopan yhdistämistä. Muut kuin kommunistiset, keskustaoikeistolaisia arvoja edustavat puolueet voittivat vaalit kaikkialla Euroopassa. Euroopan parlamentin vaaleissa 1999 kansalaiset kannattivat EPP-ryhmän näkemystä Euroopan yhdistämisestä, ja siitä asti EPP on ollut parlamentin ryhmistä suurin.

EPP-ryhmän avoimuuden ja osallistavuuden ansiosta sen poliittinen perhe kattoi pian keskustaoikeiston koko laajuudessaan. Sodanjälkeisten vuosien aikana ryhmän keski-össä olivat kristillisdemokraattiset puolueet, ja niiden poliittinen filosofia kehittyi ää-nestäjien mukana. Ryhmä laajeni entisestään, kun siihen liittyi Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan maltillisia ja konservatiivisia poliittisia ryhmiä. Ryhmän laa-jennuttua sen nimeksi tuli kaudella 1999–2009 Euroopan kansanpuolueen (kristillis-demokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä.

Kesäkuussa 2009 ryhmästä tuli jälleen Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisde-mokraatit).

EPP:n merkitys Euroopan yhdentymisessä on ollut huomattava. Nyt kun Eurooppa on jälleen uusien haasteiden edessä, EPP kunnioittaa aiempien sukupolvien perintöä ja on uskollinen aatteelleen eli yhdentyneelle Euroopalle, jonka perustana ovat ihmisarvon, vapauden, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, yhteisvastuullisuuden ja toissijaisuuden periaatteet.

 

EPP-ryhmän puheenjohtajat

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Lisätietoja

 

EPP-ryhmän pääsihteerit

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
lähtien 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959