töö erp fraktsioonis

Töö ERP fraktsioonis

Kui teil on soov töötada Euroopa Liidu institutsioonides, siis võib teile huvi pakkuda töö Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioonis.

Me palkame pühendunud, püüdlikke inimesi kõikjalt Euroopa Liidust ja ka väljastpoolt ning pakume neile ametikoolituse kaudu võimalusi edasiseks isiklikuks arenguks. Meil on kaastöötajaid kõigist ELi liikmesriikidest, kandidaatriikidest ja kolmandatest riikidest.

Meie pühendunud ja ülimalt asjatundlikud töötajad toetavad Euroopa Parlamendi liikmete tegevust ja järgivad hoolikalt parlamendi tegevuskava. Meil töötavad poliitikanõustajad, kes tunnevad põhjalikult Euroopa Liidu toimimise keerdkäike. Me vajame teavitajaid, kes hoolitsevad selle eest, et fraktsiooni sõnum jõuaks inimesteni nii traditsiooniliste kui ka veebikanalite kaudu. Kolleegid infotehnoloogiateenistuses varustavad meid sujuvaks tööks vajalike tänapäevaste vahenditega. Personalitöörühm annab meie töötajatele haldustuge.

ERP fraktsioonis hinnatakse töötajaskonna mitmekesisust. Me töötame rahvusvahelises keskkonnas ja peaaegu alati rohkem kui ühes keeles. Püüame oma kolleegide seas luua ühisvastutuse ja koostöö õhkkonda.

Kui seniöeldu teis huvi äratas, leiate altpoolt täiendavat teavet karjäärivõimaluste ja vabade töökohtade kohta.

 

 
 
  • Lepinguline töötajaFraktsioonil on hulk lepingulisi töötajaid. Nende töölepingu maksimaalne kestus on 6 aastat. Üldreeglina palgatakse need töötajad reservnimekirjast, mis moodustatakse pärast kandidaatide üksikasjalikku küsitlemist valikukomitee ees.
  • Ajutised töötajad Enamik meie kolleegidest on ajutised töötajad, kellega on sõlmitud tähtajatu tööleping. Nad värvatakse valikumenetluse teel, mis hõlmab kirjalikke ja suulisi katseid. Fraktsioon annab neist vabadest ametikohtadest teada oma veebisaidil, Euroopa Parlamendi siseseks kandideerimiseks mõeldud vabade ametikohtade kokkuvõttes (Avis de vacances d'emplois internes) ja aeg-ajalt ka liikmesriikide ajakirjanduses.
  • Ametnik Fraktsiooni sekretariaadis töötab ka Euroopa Liidu institutsioonide, peamiselt Euroopa Parlamendi ametnikke, kes suunatakse tööle meie fraktsiooni juurde. Nad on ELi institutsioonide alalised ametnikud.Külasta EPSO veebisaiti
 

Vabade ametikohtade loetelu
Ref.
Aste
Vabad töökohad
Töökirjeldus
Avalduse vorm
Tähtaeg
Hetkel tööpakkumisi ei ole. Palun uurige hiljem uuesti.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Praktika
Mida me pakume

ERP fraktsioon pakub 5-kuulist praktikat ELi kodanikele ning assotsieerunud ja kandidaatriikidest pärit kandidaatidele. Erandkorras võivad praktikal osaleda ka muude riikide kodanikud, kuid nende arv on piiratud. Praktikandile makstakse Brüsselis elamise kulude katteks 1300 eurot kuus. Praktika ajal on praktikandil võimalik käia ühel Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis. Selle lähetuse kulud (reisi- ja majutuskulud) hüvitab ERP fraktsioon eraldi.

ERP fraktsioon hüvitab õnnetusjuhtumi kindlustuskulud. Enne praktika algust peab praktikant aga esitama haiguskindlustust tõendava dokumendi.

Iga praktikandi juhendajaks on üks ERP fraktsiooni sekretariaadi töötajatest.

 

Kes võib kandideerida

Tasustatavale praktikale kandideerijad peavad vastama järgmistele tingimustele:

  • olema Euroopa Liidu liikmesriigi või assotsieerunud või kandidaatriigi kodanikud,
  • omama akadeemilist kraadi või olema läbinud kolm aastat kestnud õpingud (vähemalt kuus semestrit) ülikoolis või samaväärses kõrgharidusasutuses VÕI esitama ülikooli kinnituse selle kohta, et praktika on kohustuslik õpingute raames,
  • valdama väga hästi kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peaks olema ELi töökeel, st inglise, prantsuse või saksa keel (vähemalt B2 tase),
  • muudest kui ELi riikidest pärit kandidaadid peaksid valdama väga hästi vähemalt ühte ELi töökeelt,
  • nad ei tohi olla olnud tasustataval praktikal ELi institutsioonides ega olla pärast õpingute lõpetamist juba töötanud tasustataval töökohal.

ERP fraktsioon pakub tööandjana võrdseid võimalusi ning julgustab praktikakohtadele kandideerima ka puuetega noori, kes vastavad ülaltoodud tingimustele.

 

Millal kandideerida

Aastas on kaks praktikaperioodi:

Kandideerimise üksikasjad ja avalduse vormid on saadaval 2-3 nädalat enne tähtaega.

Praktikaperiood:
veebruar–juuni
september–jaanuar
Avalduste esitamise tähtaeg:
15. detsember (kesköö)
15. juuni (kesköö)

 

Kuidas kandideerida

Soovijad peavad täitma online avalduse vormi.

Tähtis: valmistage teatud dokumendid aegsasti ette, nagu näiteks soovituskirjad, diplomid jne

Palun lugege hoolikalt kandideerimise üksikasjade kohta.

Rohkem informatsiooni ERP fraktsiooni praktikakohtadest leiate siit.

 

Avalik konkurss
Ref.
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Töö kirjeldus
Avalduse vorm
Lõppenud
Lõppenud
 
“Õppisin ülikoolis mitmeid ELi õiguse mooduleid ja sellest tekkis huvi saada praktiline kogemus ning näha, kuidas Euroopa tasandil seadusi tehakse. ERP fraktsiooni praktikandina sain käia Euroopa Parlamendi erinevate komisjonide kohtumistel, samuti jälgida lähedalt seda, kuidas arenguid ELi õiguses ajakirjandusele ja avalikkusele edastatakse. Praktika oli seda väärt, pakkudes väljakutseid ja uusi kogemusi. Soovitan kõigil kandideerida, kellel on huvi ELi asjade ja kommunikatsiooni vastu.”
Eoghan Dockrell (Iirimaa)
 
 
“Ma võin avalikult ja täie kindlusega öelda, et minu ERP fraktsioonis veedetud aeg oli rikastav kogemus. Ühelt poolt oli mul võimalus professionaalselt areneda, võttes vastutuse oma projekti eest ning jälgides oma valdkonna parimate tööd. Teisalt oli see ka inimlik kogemus, kuulusin lühikese aja jooksul ainulaadsesse kogukonda, kus oli huvitavaid inimesi erinevatest maailma nurkadest, kellest mäletan nende sõbralikkust, lahkust ja head huumorimeelt.”
Vladimira Briestenska (Slovakkia)
 
Mis toimub kulisside taga?
Järgnevad pildid Euroopa Parlamendi liikmetest vabamas tööõhkkonnas võiksid anda ettekujutuse sellest, kuidas toimub fraktsiooni sisemine töö.EP liikme argipäev ei sisalda ainult hääletamist ja komisjonide koosolekuid, vaid ka tundidepikkust ettevalmistavat õigusloometööd, kohtumisi huvirühmade ja valijatega, esinemisi ajakirjanduses, läbirääkimisi teiste otsustamisprotsessis osalejatega, sõnavõtte külastajarühmade ees ja konverentsidel, kuulamisi ning enese kursishoidmist poliitiliste sündmustega Euroopa Liidus ja liikmesriikides.

 

 
 
Kontakt

Praktikat või vabasid ametikohti puudutavate küsimuste esitamiseks kasutage palun alltoodud meiliaadressi. Ärge saatke järelepärimisi otse meie töötajatele, sest sel juhul jäetakse need läbi vaatamata.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu