Päevateema

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Peatselt toimumas
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Peatselt toimumas
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Peatselt toimumas
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Peatselt toimumas

VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKEd)

VKEd on ELi majanduse selgroog. 99% kõigist ELi ettevõtetest on VKEd. Neis luuakse 85% uutest töökohtadest ja nende töötajaskond moodustab kokku kaks kolmandikku ELi erasektori töötajatest. Seetõttu peavad ELi õigusaktid neid ennekõike toetama.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni üks prioriteete on aidata VKEdel kasvada ja üldse ettevõtlust soodustada.

Fraktsioon on loonud „VKEde ringi“ – spetsiaalse töörühma, et uurida iga konkreetse ELi õigusakti mõju VKEdele. 60-liikmelise töörühma juht Markus Pieper ütleb selle kohta nii: „Tahame toimida n-ö bürokraatiavastase vahtkonnana, bürokraatlike liialduste vastase jälgimiskeskusena. Ülemäära detailsed reeglid takistavad majanduskasvu.“

EL peab leidma ja kasutusele võtma stiimulid igat liiki investeeringute jaoks, tulgu need avalikust või erasektorist, et tagada VKEdele kapitali kättesaadavus. Avaliku ja erasektori partnerlusi tuleb veelgi ergutada. Noortele tuleb ettevõtete loomist hõlbustada ja eelkõige ettevõtlusharidust anda. Peame panustama just sellesse.

Rohkem infot ERP fraktsiooni „VKEde ringi“  kohta (laadi alla brošüür)

Prioriteedid

SMEs access to capital
Muutuvas maailmas on Euroopa endiselt parim koht elamiseks. Soovime kaitsta oma sotsiaalset turumajandust globaliseeruvas maailmas ja olukorras, kus demograafilised suundumused on murettekitavad. Selleks tuleks meil suurendada oma konkurentsivõimet ja uurida Euroopa majanduskasvu võimalusi. Tahame säilitada konkurentsivõimelist tööstuslikku tootmist Euroopas ning mitte eksportida töökohti ja (veelgi suuremat) reostust muudesse maailmajagudesse. Tahame, et Euroopa taastaks oma juhtpositsiooni...

Meie saavutused

The bridge
04.12.2013 - 13:45

ELi struktuuri- ja investeerimisfondid

I. Meie konkurentsivõime suurendamine innovatsiooni ja VKEde abil ELi raha tuleb paremini kulutada, et tagada majanduskasv, töökohad ning parem ja jätkusuutlikum elukvaliteet k...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

VKEdele laenusaamise ja turulepääsu lihtsustamine

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on Euroopa majanduse jaoks väga olulised. Nad moodustavad eraettevõtlusest valdava osa (99 %) ning VKEdes on kaks kolmandikku...

Uudised

Online shopping with digital tablet
02.02.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Pressiteated

Blue puzzle on Euro currency
03.09.2018 - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
12.06.2018 - 09:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
25.04.2018 - 09:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages