Päevateema

Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Peatselt toimumas
Seizing terror and criminal assets across EU

The European Parliament’s Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee has approved legislation to block terrorists’ access to...

Peatselt toimumas
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together

Blocking terrorists’ access to financing will be easier with new EU legislation adopted today by the European Parliament’s Committee on...

Peatselt toimumas
Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Peatselt toimumas

Terrorism

Terrorism on ülemaailmne oht, mille vastu tuleb võidelda kohalikul, riiklikul, üleeuroopalisel, piirkondlikul ja globaalsel tasandil. Oleme veendunud, et oma julgeoleku suurendamiseks, meie põhiväärtusteks olevate vabaduse, demokraatia ja inimõiguste kaitsmiseks ning rahvusvahelise õiguse kindlustamiseks peab EL pärast Pariisi rünnakuid tingimata tugevdama oma terrorismivastaseid meetmeid.

Võttes arvesse, et terrorismivastane võitlus kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, toetab ERP fraktsioon kindlalt ELi tasandi lähenemisviisi terrorismiohu täpse olemuse määratlemiseks, parimate meetodite leidmiseks selle ohu vastu võitlemisel ning terrorismi algpõhjuste tuvastamiseks, austades täielikult õigusriigi põhimõtteid ning lähtudes põhiõiguste kaitse tugevast raamistikust ja kindlatest normidest.

#antiterrorpact

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Germany Raises Security Level
Kiire ja koordineeritud vastus kasvavale „välisvõitleja” ohule Selle kasvava ohu tõhusaks käsitlemiseks peavad liikmesriigid ühtlustama oma vastumeetmed ja lähenemisviisid välisvõitlejatele. Fraktsioon ERP uurib tabudeta kõiki võimalusi, muu hulgas järgmisi: võtta topeltkodakondsuse puhul ära ELi pass, ilma et see piiraks riikide põhiseaduste kohaldamist; konfiskeerida piiratud ajaks passid; märgistada džihaadivõitlejate...
Muslim rebel
EL, USA ja Kanada (ning vähemal määral ka Austraalia ja Uus-Meremaa) on kõik täheldanud nn kodumaise terrorismi ja vägivaldse radikaliseerumise murettekitavat tõusu. Seepärast on Atlandi-ülene koostöö nende riikidega hädavajalik. Fraktsioon ERP rõhutab, kui oluline on kasutusele võtta kõik asjakohased vahendid paremaks luureandmete jagamiseks ja büroodevaheliseks koostööks (muu hulgas broneeringuinfo süsteemi kokkulepe ja terrorismi...
Muslim militants
Meie strateegia üks keskseid küsimusi on see, kuidas deradikaliseerida ja integreerida pettunud isikuid. Üha rohkem saab selgeks, et vaja on koordineeritult internetti jälgida, sest äärmuslased kasutavad seda vaba ruumi oma radikaalse propaganda levitamiseks. Fraktsioon ERP kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama koostööd internetiettevõtete ja sotsiaalse võrgustiku platvormidega (Google, Twitter, Facebook, YouTube jt), piirama internetis levivat terroristlikku materjali ning...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Fraktsioon ERP on alati toetanud ELi broneeringuinfo (PNR) süsteemi, mis koos muude meetmete tervikliku komplektiga on väärtuslik vahend, mida saab kasutada võitluseks terrorismiohtudega sisejulgeolekule. Arvukad radikaliseerunud ELi kodanikud, kes naasevad Euroopasse pärast võitlemist koos Islamiriigi, Al Qaeda või muude terroriorganisatsioonidega, näitavad selgelt vajadust vaadata läbi Euroopa lähenemisviis lennureisijate broneeringuinfo jagamisele julgeolekuteenistuste ja õ...

Meie saavutused

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Turvalisem ühiskond:organiseeritud kuritegevuse ja terrorismivastane võitlus

Organiseeritud kuritegevus ohustab Euroopa kodanikke, ettevõtjaid, riigiasutusi ja kogu majandust. Kurjategijate jaoks on lihtne tegutseda piiriüleselt, mistõttu on pidevalt vaja...

Uudised

Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24.05.2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Pressiteated

Bitcoins
29.01.2018 - 14:46

Transparency against terror financing and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial transactions. With this decision, Europe's financial...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
11.01.2018 - 09:06

Taking money from terrorists to boost law enforcement

Blocking terrorists’ access to financing will be easier with new EU legislation adopted today by the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Tackling...
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages