Päevateema

Money laundering

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...

Peatselt toimumas
Lyon

How to improve security in the European Union will be the key theme of the EPP Group's Bureau meeting in Lyon, France, from 12-13 April 2018...

Peatselt toimumas
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...

Peatselt toimumas
Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Peatselt toimumas

Terrorism

Terrorism on ülemaailmne oht, mille vastu tuleb võidelda kohalikul, riiklikul, üleeuroopalisel, piirkondlikul ja globaalsel tasandil. Oleme veendunud, et oma julgeoleku suurendamiseks, meie põhiväärtusteks olevate vabaduse, demokraatia ja inimõiguste kaitsmiseks ning rahvusvahelise õiguse kindlustamiseks peab EL pärast Pariisi rünnakuid tingimata tugevdama oma terrorismivastaseid meetmeid.

Võttes arvesse, et terrorismivastane võitlus kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, toetab ERP fraktsioon kindlalt ELi tasandi lähenemisviisi terrorismiohu täpse olemuse määratlemiseks, parimate meetodite leidmiseks selle ohu vastu võitlemisel ning terrorismi algpõhjuste tuvastamiseks, austades täielikult õigusriigi põhimõtteid ning lähtudes põhiõiguste kaitse tugevast raamistikust ja kindlatest normidest.

#antiterrorpact

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Germany Raises Security Level
Kiire ja koordineeritud vastus kasvavale „välisvõitleja” ohule Selle kasvava ohu tõhusaks käsitlemiseks peavad liikmesriigid ühtlustama oma vastumeetmed ja lähenemisviisid välisvõitlejatele. Fraktsioon ERP uurib tabudeta kõiki võimalusi, muu hulgas järgmisi: võtta topeltkodakondsuse puhul ära ELi pass, ilma et see piiraks riikide põhiseaduste kohaldamist; konfiskeerida piiratud ajaks passid; märgistada džihaadivõitlejate...
Muslim rebel
EL, USA ja Kanada (ning vähemal määral ka Austraalia ja Uus-Meremaa) on kõik täheldanud nn kodumaise terrorismi ja vägivaldse radikaliseerumise murettekitavat tõusu. Seepärast on Atlandi-ülene koostöö nende riikidega hädavajalik. Fraktsioon ERP rõhutab, kui oluline on kasutusele võtta kõik asjakohased vahendid paremaks luureandmete jagamiseks ja büroodevaheliseks koostööks (muu hulgas broneeringuinfo süsteemi kokkulepe ja terrorismi...
Muslim militants
Meie strateegia üks keskseid küsimusi on see, kuidas deradikaliseerida ja integreerida pettunud isikuid. Üha rohkem saab selgeks, et vaja on koordineeritult internetti jälgida, sest äärmuslased kasutavad seda vaba ruumi oma radikaalse propaganda levitamiseks. Fraktsioon ERP kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama koostööd internetiettevõtete ja sotsiaalse võrgustiku platvormidega (Google, Twitter, Facebook, YouTube jt), piirama internetis levivat terroristlikku materjali ning...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Fraktsioon ERP on alati toetanud ELi broneeringuinfo (PNR) süsteemi, mis koos muude meetmete tervikliku komplektiga on väärtuslik vahend, mida saab kasutada võitluseks terrorismiohtudega sisejulgeolekule. Arvukad radikaliseerunud ELi kodanikud, kes naasevad Euroopasse pärast võitlemist koos Islamiriigi, Al Qaeda või muude terroriorganisatsioonidega, näitavad selgelt vajadust vaadata läbi Euroopa lähenemisviis lennureisijate broneeringuinfo jagamisele julgeolekuteenistuste ja õ...

Meie saavutused

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Turvalisem ühiskond:organiseeritud kuritegevuse ja terrorismivastane võitlus

Organiseeritud kuritegevus ohustab Euroopa kodanikke, ettevõtjaid, riigiasutusi ja kogu majandust. Kurjategijate jaoks on lihtne tegutseda piiriüleselt, mistõttu on pidevalt vaja...

Uudised

Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24.05.2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Pressiteated

Money laundering
19.04.2018 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system will become more transparent. New risks through...
Lyon
09.04.2018 - 11:10

Discussing the EU's security in Lyon

How to improve security in the European Union will be the key theme of the EPP Group's Bureau meeting in Lyon, France, from 12-13 April 2018.  “As recent tragic events in France...
Bitcoins
29.01.2018 - 14:46

Transparency against terror financing and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial transactions. With this decision, Europe's financial...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages