Päevateema

New EU asylum agency will help tackle the crisis: Carlos Coelho

A new proposed EU asylum agency will be vital in helping to manage the refugee crisis, but will require solidarity among EU Member States, says the...

Peatselt toimumas
hands, Global Peace and Security

“If we want to encourage people not to leave their countries because of wars, inequality, human rights violations or poverty, we have to...

Peatselt toimumas
Tajani candidate for EP President, visa emergency brake, energy, railways

At the European Parliament’s latest plenary, the EPP Group chose Italian MEP Antonio Tajani as its candidate for Parliament President. MEPs...

Peatselt toimumas
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter

"This report is a good basis for guaranteeing the rights of vulnerable groups, such as people with disabilities, the elderly, minorities,...

Peatselt toimumas

Ränne

Olukorras, kus käimas on rängim pagulaskriis pärast Teist maailmasõda, mida teravdavad üle Euroopa esile kerkivad populistlikud liikumised ning tervet maailmajagu hõlmavad julgeolekuprobleemid, seisab Euroopa vastamisi ühe oma ajaloo suurima väljakutsega.

Meie piiridel ootavad pagulaste hulgad. Peame tegema väga olulised otsused, kuidas lühemas perspektiivis kontrollida oma piire ja kuidas pikemas perspektiivis pagulaste arvu vähendada. Meie praegused sammud annavad suuna Euroopa tulevikule. Oleme veendunud, et tõhusad lahendused saavad olla vaid üleeuroopalised, mitte riigisisesed.

Rändeküsimusi ei lahendata hetkega. Peame uurima iga aspekti eraldi ja töötama välja kõikehõlmava kava. Kõik rändealased meetmed peavad põhinema solidaarsusel ning integratsioon peab olema kahesuunaline protsess. Inimesed, kellele antakse kaitse, peavad saama kasutada kõiki neile ette nähtud õigusi, kuid samas on õiglane eeldada, et nad austavad väärtusi, millele Euroopa Liit on üles ehitatud.

Pikas perspektiivis on vaja rohkem pühenduda rände algpõhjuseid mõjutavate geopoliitiliste probleemide lahendamisele, kuna sõda, vaesus, korruptsioon, nälg ja võimaluste puudus tähendavad, et inimesed tunnevad jätkuvalt vajadust põgeneda Euroopasse, kui Euroopa ei aita neid riike uuesti üles ehitada.

#TimeForAction

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Igasugune lähenemisviis rände probleemile peab olema terviklik. Kõiki tahke tuleb arvesse võtta kõikehõlmava strateegia raames, mille keskmes peab olema konkreetne solidaarsuspõhimõte. 2014. aastal saabus ELi enam kui 276 000 ebaseaduslikku sisserändajat, mida on eelneva aastaga võrreldes 155% rohkem. Möödunud aastal hukkus Vahemerd ületada püüdes 3200 inimest ning käesoleva aasta jooksul on hukkunud veel üle 1500 inimese, neist 700 ü...
Refugees on a boat
Meid on vapustanud Vahemeres uppunud immigrantide arvukus ja 2013. aasta oktoobris Lampedusa lähistel juhtunu. Me ei soovi, et üha rohkem inimesi riskiksid eluga majanduslikel põhjustel. Kuna nii palju ELi kodanikke otsivad tööd, peame pidurdama ebaseaduslike rändajate voogusid: me ei ole lihtsalt suutelised kõiki vastu võtma. Väga oluline on leida lahendus varjupaigasüsteemi kuritarvitamisele ning parandada ebaseaduslike immigrantide kodumaale tagasisaatmist. Teeme selget vahet t...

Meie saavutused

Travel
02.12.2013 - 08:30

Rände- ja varjupaigapoliitika selged eeskirjad

Varjupaiga saamine on põhiõigus, mis on sätestatud ELi hartas ja kõigis põhiseadustes. ERP fraktsioon on äärmiselt pühendunud pagulaste ja...
Travel
28.11.2013 - 14:45

Schengeni ala välispiiride tugevdamine

ERP fraktsiooni kindlal toetusel on Euroopa välispiiridel karmistatud kontrolli ja täiustatud vahendeid ELi välispiiride jälgimiseke ja ebaseadusliku sisenemise takistamiseks. T...

Uudised

Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016 - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016 - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...
Situation in the Mediterranean
19.01.2016 - 14:15

Roberta Metsola maps out EU plan on migration

When, last year, we were tasked with preparing a bi-partisan approach to the European Parliament’s response to migration, we knew it would be challenging. We did not know that we would be doing...

Pages

Pressiteated

hands, Global Peace and Security
25.01.2017 - 10:33

Development: poverty eradication to combat migration

“If we want to encourage people not to leave their countries because of wars, inequality, human rights violations or poverty, we have to actually fight the root causes. We call for a migration-...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
13.12.2016 - 14:31

Fundamental rights: a slap in the face to populism

"This report is a good basis for guaranteeing the rights of vulnerable groups, such as people with disabilities, the elderly, minorities, children and women,” said Joszef Nagy MEP, soon...
Visa Stamps
08.12.2016 - 14:44

Visa-free travel: new suspension mechanism protects the EU

Today, Members of the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs voted to review the visa suspension mechanism which can be applied to all visa-free travel...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages