Päevateema

Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Peatselt toimumas
Visa Stamps

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the...

Peatselt toimumas
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit...

Peatselt toimumas
Photo of refugees queuing at border

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A...

Peatselt toimumas

Ränne

Olukorras, kus käimas on rängim pagulaskriis pärast Teist maailmasõda, mida teravdavad üle Euroopa esile kerkivad populistlikud liikumised ning tervet maailmajagu hõlmavad julgeolekuprobleemid, seisab Euroopa vastamisi ühe oma ajaloo suurima väljakutsega.

Meie piiridel ootavad pagulaste hulgad. Peame tegema väga olulised otsused, kuidas lühemas perspektiivis kontrollida oma piire ja kuidas pikemas perspektiivis pagulaste arvu vähendada. Meie praegused sammud annavad suuna Euroopa tulevikule. Oleme veendunud, et tõhusad lahendused saavad olla vaid üleeuroopalised, mitte riigisisesed.

Rändeküsimusi ei lahendata hetkega. Peame uurima iga aspekti eraldi ja töötama välja kõikehõlmava kava. Kõik rändealased meetmed peavad põhinema solidaarsusel ning integratsioon peab olema kahesuunaline protsess. Inimesed, kellele antakse kaitse, peavad saama kasutada kõiki neile ette nähtud õigusi, kuid samas on õiglane eeldada, et nad austavad väärtusi, millele Euroopa Liit on üles ehitatud.

Pikas perspektiivis on vaja rohkem pühenduda rände algpõhjuseid mõjutavate geopoliitiliste probleemide lahendamisele, kuna sõda, vaesus, korruptsioon, nälg ja võimaluste puudus tähendavad, et inimesed tunnevad jätkuvalt vajadust põgeneda Euroopasse, kui Euroopa ei aita neid riike uuesti üles ehitada.

#TimeForAction

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Igasugune lähenemisviis rände probleemile peab olema terviklik. Kõiki tahke tuleb arvesse võtta kõikehõlmava strateegia raames, mille keskmes peab olema konkreetne solidaarsuspõhimõte. 2014. aastal saabus ELi enam kui 276 000 ebaseaduslikku sisserändajat, mida on eelneva aastaga võrreldes 155% rohkem. Möödunud aastal hukkus Vahemerd ületada püüdes 3200 inimest ning käesoleva aasta jooksul on hukkunud veel üle 1500 inimese, neist 700 ü...
Refugees on a boat
Meid on vapustanud Vahemeres uppunud immigrantide arvukus ja 2013. aasta oktoobris Lampedusa lähistel juhtunu. Me ei soovi, et üha rohkem inimesi riskiksid eluga majanduslikel põhjustel. Kuna nii palju ELi kodanikke otsivad tööd, peame pidurdama ebaseaduslike rändajate voogusid: me ei ole lihtsalt suutelised kõiki vastu võtma. Väga oluline on leida lahendus varjupaigasüsteemi kuritarvitamisele ning parandada ebaseaduslike immigrantide kodumaale tagasisaatmist. Teeme selget vahet t...

Meie saavutused

Travel
02.12.2013 - 08:30

Rände- ja varjupaigapoliitika selged eeskirjad

Varjupaiga saamine on põhiõigus, mis on sätestatud ELi hartas ja kõigis põhiseadustes. ERP fraktsioon on äärmiselt pühendunud pagulaste ja...
Travel
28.11.2013 - 14:45

Schengeni ala välispiiride tugevdamine

ERP fraktsiooni kindlal toetusel on Euroopa välispiiridel karmistatud kontrolli ja täiustatud vahendeid ELi välispiiride jälgimiseke ja ebaseadusliku sisenemise takistamiseks. T...

Uudised

Photo of refugees queuing at border
11.09.2017 - 10:54

A better asylum system for Europe

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A vast majority of them were running away from wars...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016 - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016 - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...

Pages

Pressiteated

Visa Stamps
12.10.2017 - 12:10

EU resettlement: stopping the business of migrant smuggling

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the European Parliament’s Civil Liberties, Justice...
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...
Courtroom detail
06.09.2017 - 12:17

EU Court ruling paves the way for common migration policy

"There is now a real chance to heal the open wound in the EU on migration policy," said Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament, after today's ruling by...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages