Päevateema

Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Peatselt toimumas
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit...

Peatselt toimumas
Turkey & Europe flags

“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the...

Peatselt toimumas
Erasmus celebrates 30 years of success

Former Erasmus students from all over Europe and MEPs attended celebrations in the European Parliament marking 30 years of the Erasmus student...

Peatselt toimumas

Noored

Noored on majanduskasvu ja kriisist väljumise oluliseks tõukejõuks ning suudavad ise juhtida oma tulevikku, kui võimaldada neil olla ettevõtlikum ja innovatiivsem.

Euroopa Komisjoni andmete kohaselt osaleb igal aastal 150 000 noort ja noorsootöötajat rohkem kui 8000 üleeuroopalises projektis, mida korraldatakse mitteformaalse hariduse sektoris. Nende projektide sisuks võib olla keskkonnakaitse Kreekas, puuetega noorte toetamine Slovakkias või ka programmeerimiskooli asutamine Prantsusmaal.

Seda osalemisvalmidust tuleks rakendada näiteks ELi rahastatavates vahetusprogrammides.

Euroopa Komisjoni uuringust nähtub, et kui 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel osales kõigist 18–24aastastest vaid 29%, siis noorte vahetusprogrammides osalejate hulgas oli valimiskasti juures käinute osakaal 60%.

Kui soovime pakkuda noortele eurooplastele paremaid tulevikuväljavaateid ning muuta majandust dünaamilisemaks, uuenduslikumaks ja konkurentsivõimelisemaks, siis on erakordselt oluline investeerida haridusse. Elukestev õpe on ERP fraktsioonile keskne prioriteet.

Fraktsioon soovib päästa valla noorte ettevõtjate innovatiivse jõu. Vastasel korral kõige võimekamad noored lahkuvad ja ülejäänud kaotavad lootuse tööd leida, kui meie ettevõtted viivad oma tegevuse Euroopa Liidust väljapoole. Soovime koolitus- ja haridusprojektides rõhutada ettevõtluse olulisust. Noored peavad saama kasutada igakülgselt ära ühtse e-turu võimalusi kõrgekvaliteediliste töökohtade leidmiseks ja loomiseks. Tahame idufirmad asjatust bürokraatiast vabastada, et noored ettevõtjad saaksid keskenduda sellele, mida nad kõige paremini oskavad – innovatsioonile!

Usume, et töökohtade loomisel ja tööpuuduse vähendamisel on abiks pigem inimeste võimed ja nende ettevõtlik vaim, kui riiklik sekkumine.

#UpToUs

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Photo of young girl working in a restaurant
Noorte tööpuudus on Euroopas endiselt pea 24 % ja juba räägitakse ka kadunud põlvkonnast. Mõnedes riikides, nagu Hispaanias ja Kreekas, on töötuid noori nii palju, et see ohustab lausa ühiskonna struktuuri. Meie usume aga, et töötades kõvasti, pühendunult ja vastutustundega, suudavad Euroopa noored meie ühiskonda elavdada. Me usume noortesse eurooplastesse. Maailma kõige parema hariduse saanud põlvkond väärib enamat ja oleme veendunud...
photo of the students in a classroom
Kui soovime pakkuda noortele eurooplastele paremaid tulevikuväljavaateid ning muuta majandus dünaamilisemaks, uuenduslikumaks ja konkurentsivõimelisemaks, on erakordselt oluline investeerida haridusse. Viimastel aastatel on kõrgharidusasutuste edetabelites domineerinud Ameerika ja Aasia ülikoolid. Kas Euroopa tudengid ei vääri samuti parimat? Meie eesmärk on ELi haridus- ja koolitustoetusest kasu saavate õpilaste arvu kahekordistada. Euroopa uuest haridus-, koolitus-, noorsoo- ja...
two workers working together
Rohkem püsivaid ja kindlaid töökohti – just seda tähendab enamiku inimeste jaoks kriisi lahendamine. Iga riik vastutab selle eest, et tema tööturg teeniks kõigi inimeste huve, eriti noorte ja üle 50aastaste omi. Kuid Euroopa tasand võib neil aidata uusi strateegiaid luua ja inimestele vajalikke oskusi pakkuda. Töökohti loovad ettevõtjad, mitte valitsused. Vasakpoolsed erakonnad soovivad ülevalt alla suunatud programme, millega käiksid kaasas meetmed t...

Meie saavutused

melting pot - five in the park
28.11.2013 - 17:45

Võitlus noorte tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutusega

Majanduskriisi algusest peale 2008. aastal on Euroopa finants-, sotsiaal- ja poliitiline süsteem olnud pideva surve all. Majanduskriisi tõttu on töötus murettekitaval mä...
Male Teacher Asking Students Questions During Seminar
03.12.2013 - 15:30

Investeerime noortesse - Erasmus kõigi jaoks ja noortegarantii

Pikaajalise majanduskriisi tagajärjel mõnes liikmesriigis hüppeliselt kasvanud töötuse puhul on noortele töö saamisel kujunenud väga tähtsaks tö...

Uudised

Milan Zver MEP
01.02.2017 - 18:30

Happy Birthday, Erasmus: a European success project turns 30

The Dutch humanist Erasmus of Rotterdam is not well known although he is the eponym of the best-known exchange programme in Europe: Erasmus! Since the start of the exchange programme in 1987, more...
#DiscoverEU
07.12.2016 - 07:00

More than free train tickets: our Interrail proposal

There is more to this proposal than free train tickets. It is an investment in young people and in Europe’s future. It reinforces the main aim of the European Union: to bring people together....
Franc Bogovič MEP
18.11.2016 - 11:12

Digital literacy - a vision for young Europeans

Today more than 4.5 million young people are unemployed in the EU, with peaks of more than 40% in some countries. For the near future some specific drivers of job creation can be identified in Europe...

Pages

Pressiteated

New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...
Turkey & Europe flags
05.07.2017 - 15:29

Suspend accession talks if constitutional reform's unchanged

“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European...
Savings
30.05.2017 - 16:41

Commission draft EU budget for 2018 reflects our priorities

The European Commission today proposed a draft budget that takes into account the EPP Group’s political priorities, adopted by a large majority in plenary in March: jobs and growth, and the...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages