meie võrgustikud

Meie võrgustikud

 

ERP fraktsiooni kõikide fondide ja võrgustike loomine on juhindunud soovist teha rohkemat kui ainult õigusloomealast tööd ning saavutada kontakte ühiseid seisukohti jagavate inimestega nii ELis kui ka mujal.Kuigi neil on kõigil eri sihid, on kõikide fondide ja võrgustike üldisem eesmärk laiendada paremtsentristlike ideede edendamiseks soodsat arutelukeskkonda.

 

Euroopa ideedevõrgustik

European Ideas Network

Euroopa ideedevõrgustik (European Ideas Network) on üleeuroopaline avatud mõttekoda, mis loodi eesmärgiga edendada uudset mõtlemist Euroopa Liidu liikmesriikide ees seisvate peamiste väljakutsete teemal.Võrgustik alustas tegevust 2002. aasta suvel ning tõusis kiiresti esile kui paremtsentristliku Euroopa poliitika oluline kohtumispaik ja intellektuaalne risttee.Oma ligikaudu 600 aktiivse liikmega, kelleks on poliitikakujundajad ja arvamusliidrid kogu Euroopa Liidust, ühendab Euroopa ideedevõrgustik sarnaste vaadetega poliitikuid, ärimehi, teadustöötajaid, poliitikanõustajaid, mõttekodade liikmeid, ajakirjanikke ja kodanikuühiskonna esindajaid üle Euroopa, nagu ka parteideväliseid eksperte ja analüütikuid, keda käsitletavad poliitikaküsimused huvitavad.

Robert Schumani fond

Robert Schuman Foundation Logo

Robert Schumani fond asutati 1989. aastal. Fondi loomise idee autoriks oli Saksa poliitik, Kristlik-Demokraatliku Liidu liige ja toonane ERP fraktsiooni esimees Egon A. Klepsch, kes oli jõudnud arusaamisele, et Euroopa demokraatiat on vaja aktiivselt toetada.Näiteks saatis Klepsch parlamendiliikmed Poola ajal, mil viimane veel sõjaseisukorra tagajärgede käes vaevles.Nähes ette demokraatlike muudatusi, loodi ERP-põhine fond, mis annab ERP liikmetele võimaluse toetada demokraatiat Kesk-, Kagu- ja Ida-Euroopas ning samuti Ladina-Ameerikas ja Aafrikas.Hiljem sai fond omale nime „Euroopa isa” Robert Schumani järgi.Fond pakub paremtsentristliku maailmavaatega noortele võimalust läbida kuuajane praktika Euroopa Parlamendis.

Robert Schumani Instituut

Robert Schuman Institute

Robert Schumani Instituudi liit demokraatia arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopas ehk Robert Schumani Instituut, mis on tegutsenud alates 1995. aastast, harib ja koolitab Euroopa Rahvapartei perre kuuluvate erakondade praegusi ja tulevasi poliitikuid ning samuti korraldab konverentse päevakajaliste piirkondlike küsimuste teemal.Robert Schumani Instituudi eesmärk on propageerida ühinenud Euroopa ideed ja ERP põhiväärtusi, toetada ning edendada demokraatliku ümberkorraldamise protsessi ja kodanikuühiskonna arengut ning aidata hariduse ja koolituste kaudu kaasa ERP sõsarparteide ja temaga koostööd tegevate parteide arengule.

Windhoeki dialoog

Windhoeki dialoog on ERP fraktsiooni Aafrika poliitika algatus, mis käivitati 1996. aasta märtsis Namiibia pealinnas Windhoekis koos viie Aafrika erakonnaga ingliskeelsetest Lõuna- ja Ida-Aafrika riikidest. Windhoeki dialoogi eesmärk on arendada koostöövõrgustikku mitte ainult ERP fraktsiooni ja Aafrika partnerite vahel, vaid ka Aafrika erakondade endi seas; luua foorum, kus sarnaselt mõtlevad Aafrika erakonnad ja ERP fraktsiooni liikmed saavad kohtuda ja vahetada mõtteid parimate valitsemise- ja demokraatia tavade, säästva arengu ja piirkondliku koostöö üle.

Ühised väärtused, millele meie koostöö tugineb, hõlmavad inimõiguste ja vabaduste austamist, sotsiaalset turumajandust ja õigusriiki, põhinedes võimu lahususele ja mitmeparteilisele demokraatiale, toetades vabade ja õiglaste valimistega subsidiaarsuse põhimõtet ja vajaduse korral kohalikku ja piirkondlikku autonoomiat.

Reageerimaks uutele arengutele Aafrikas, nimelt edukate paremtsentristlike parteide loomisele sellistes riikides nagu Tansaania või Ghana, käivitati 2015. aasta novembris Uus Windhoeki dialoog. See põhineb Windhoeki dialoogil ja peale ERP fraktsiooni traditsiooniliste partnerite kaasamise Aafrika Demokraatia ja Arengu (UPADD) Liidust, laieneb ka uutele osapooltele.

Seda koostööd toetavad regulaarselt Robert Schumani sihtasutus ja Konrad Adenaueri sihtasutus.

Renate Sommer calls to raise awareness to boost vaccination rates
20.03.2018 - 12:15

Renate Sommer calls to raise awareness to boost vaccination rates

EPP Group MEP Renate Sommer is one of a group of Members of the European Parliament calling on EU governments to raise awareness of the importance of...
Isolated Airplane
20.03.2018 - 09:36

EU reinforces protection for home-grown airlines

The Transport Committee has voted by a strong majority in favour of a new trade defence instrument to protect European airlines from unfair...
Cropped image of female nurse injecting male patient at hospital
20.03.2018 - 09:36

MEPs warn EU countries to fight anti-vaccination trend

Vaccine hesitancy in Europe is growing. EPP Group calls on Member States to stop the trend. Today, Members of the European Parliament’s...
Bright Yellow Hardhats - closeup
19.03.2018 - 21:19

Towards better rules for companies and posted workers

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Nädala tippsündmused

19.03.2018 - 23.03.2018
Attacks in Paris, France

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

22 March marks the 2-year anniversary of the terrorist attacks in Brussels. The Special Committee on Terrorism will organise two hearings on...
Nord Stream2

Making gas from outside the EU comply with Energy Union goals

The current Gas Directive will be updated to apply not only to the internal gas market in the EU, but also to gas pipelines that arrive in the EU...
Google

Europe-wide rules on how to tax Facebook, Amazon & Co

The European Commission will make a formal law proposal for a digital tax on Wednesday. This comes one week after Parliament, on the initiative of...