Euroopa tuleviku reformikava

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi tuleb Euroopa Liidul lahendada äärmiselt tõsised probleemid. Miljonid töötud, järjest suurenev ränne, karm ülemaailmne konkurents ja meetmed kriisiga toimetulekuks. Lisaks on kadunud usk poliitika suutlikkusse lahendusi pakkuda.

Euroopa Parlamendi ERP fraktsioon ja valitsused, milles kristlikud demokraadid ja konservatiivid on osalised, on juhtinud reforme, mis võimaldavad Euroopa Liidul praegusest kriisist väljuda. Nüüd soovime koostada ELile tulevikku suunatud tõhusa reformikava, et liit suudaks toime tulla edaspidiste probleemidega, suurendades selleks Euroopa konkurentsivõimet, et suureneks majanduskasv ja tööhõive ning taastuks kodanike usaldus.

Meie prioriteedid 5-aastase ametiaja jooksul.

 

Euroopa sotsiaalmudel

10768

Millesse me usume

Senior man sitting with his daughter and grandson
03.03.2016

Kirjalik seisukoht kaasaegse sotsiaalse Euroopa kohta

Meie väärtused, põhimõtted ja vaated Meie vaated ühiskonnale ja majandusele põhinevad kristlikel väärtustel ning kindlal veendumusel, et inimesed on vabad ja peavad olema sotsiaalse turumajanduse t...
Photo of young girl working in a restaurant
25.01.2016

laskem noortel Euroopale uut lootust anda

Noorte tööpuudus on Euroopas endiselt pea 24 % ja juba räägitakse ka kadunud põlvkonnast. Mõnedes riikides, nagu Hispaanias ja Kreekas, on töötuid noori nii palju, et see ohustab lausa ühiskonna...
young professionals at meeting
07.07.2014

Toetagem noori ettevõtjaid

Euroopa vajab töökohtade ja jõukuse loomiseks rohkem ettevõtjaid. Õnneks on meil ettevõtluse edendamiseks ainulaadne võimalus, sest Euroopas on praegu ajaloo kõige haritum noorte põlvkond....
photo of the students in a classroom
07.07.2014

Anname noortele eurooplastele parema tuleviku

Kui soovime pakkuda noortele eurooplastele paremaid tulevikuväljavaateid ning muuta majandus dünaamilisemaks, uuenduslikumaks ja konkurentsivõimelisemaks, on erakordselt oluline investeerida haridusse. Viimastel aastatel on k...
Successful financial plans
23.10.2017 - 16:56

Social Pillar: preparing EU social security for tomorrow

"Today, the European Institutions took a step forward to grant all Europeans equal access to the job market, fair working conditions and...
Give young farmers a better chance to fight desertification
19.10.2017 - 17:00

Give young farmers a better chance to fight desertification

With a dramatically ageing farming population, Europe needs to provide more help for young farmers to become the future of agriculture. At the...
Young agricultural worker posing in a cowshed
19.10.2017 - 16:36

EPP Group supports young farmers

The 4th edition of the European Congress of Young Farmers took place at the European Parliament in Brussels on October 18 and 19, in the context of a...
Security concept
19.10.2017 - 11:09

ePrivacy and digital innovation must be in balance

ePrivacy is crucial in the digital era we live in. Any regulation in this area needs to be pro-innovation and future-proof. The compromise package on...