meie ajalugu

Meie ajalugu

 

Euroopa Parlamendi presidendid ERP fraktsioonist

Our history

Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history

Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history

Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history

Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history

Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history

Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history

Alain POHER
1966-1969
 
Our history

Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history

Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history

Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history

Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history

Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history

Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history

Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history

Antonio TAJANI
2017
 

 

 

ERP fraktsiooni arhiiv

ERP fraktsiooni arhiiv

Vaata lisaks

 

Robert Schumani medal

Robert Schuman Medal

Vaata lisaks

 

Seotud väljaanded

EPP Group: 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

EPP Group - 65 Years of History: 1953-2018

Voyage to the heart of Europe - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People’s Party in the European Parliament

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

Teise maailmasõja järel oli väikesel rühmal poliitilistel juhtidel ettenägelikkust ja julgust panna alus ainulaadsetele rahupüüdlustele. Prantsusmaa välisminister Robert Schuman, Saksamaa liidukantsler Konrad Adenauer ning Itaalia peaminister Alcide de Gasperi, kes kõik kuulusid ERP perre, olid ühed teerajajatest, kes astusid esimese otsustava sammu ühinenud Euroopa idee teostamise suunas. Võib öelda, et just kristlikud demokraadid olid need, kes Euroopas lepituse ja integratsiooniga algust tegid.

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamise ajendiks oli soov kindlustada rahu ning ehitada Euroopa uuesti üles tugevale majanduslikule alusele. Enamik esimese ESTÜ assamblee liikmetest kuulus samasse teerajajate põlvkonda, kes Teise maailmasõja sündmuste kordumist enam iial näha ei soovinud. Meie fraktsioon, mis asutati kristlike demokraatide fraktsiooni nime all 23. juunil 1953. aastal Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassamblee poliitilise fraktsioonina, on Euroopa ülesehitamises alati juhtivat rolli mänginud.

ELi ülesehitamisega samaaegselt toimus Euroopa Parlamendi areng assambleest täieõigusliku parlamendini. Teerajajatele järgnenud põlvkonna kindel eesmärk oli saavutada praktiline Euroopa integratsioon, et luua võimalused Euroopa majanduse ajakohastamiseks ja ühtse suure turu väljaarendamiseks. Sedamööda, kuidas Euroopa muutus integreeritumaks, arenesid ka selle institutsioonid, et uute väljakutsetega toime tulla. Euroopa Parlament viis otsesed, üldised valimised esmakordselt sisse 1979. aastal. Siis muutis meie fraktsioon oma nime Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooniks.

Our History

Pärast Berliini müüri langemist ning seejärel küllaltki kiiresti toimunud totalitaarse kommunismi kokkuvarisemist Kesk- ja Ida-Euroopas võttis Euroopa Rahvapartei taas kord keskse ja juhtiva rolli Euroopa integratsiooniprotsessis. Taasühinemise ideest inspireerituna toetas ERP pluralistlike demokraatiate esilekerkimist endistes kommunistlikes riikides ja seisis tungivalt selle eest, et pooleks rebitud maailmajagu taas ühendataks. Kõikjal Euroopas võidutsesid paremtsentristlikke väärtusi kandvad mittekommunistlikud parteid. 1999. aasta juulis toimunud Euroopa Parlamendi valimistel andis rahvas oma toetuse meie nägemusele Euroopa taasühendamisest. Sellest saadik oleme olnud Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon.

Meie avatus ja lai haare väljendusid muuhulgas selles, et meie poliitiline pere kohandas end hõlmama paremtsentrismi selle laiemas tähenduses. Kristlik-demokraatlikud parteid, mis sõjajärgsetel aastatel moodustasid meie fraktsiooni tuumiku, kohandasid oma poliitilist filosoofiat, pannes lootused muutuvale valijaskonnale, ning fraktsioon võttis enda ridadesse ka Skandinaavia, Kesk- ja Ida-Euroopa mõõdukad ja konservatiivsed erakonnad. Ajavahemikus 1999–2009 kandis fraktsioon nime Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) ja Euroopa demokraatide fraktsioon.

2009. aasta juunis võeti tagasi endine nimi Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon.

Euroopa Rahvapartei on kujundanud Euroopa integratsiooni loo. Täna, mil Euroopa seisab taas kord silmitsi väljakutsetega, hoiame seda pärandit jätkuvalt au sees, jäädes truuks oma tõekspidamistele: inimväärikusel, vabadusel, inimõigustel, õigusriigil, solidaarsusel ja subsidiaarsusel rajanevale ühinenud Euroopale.

 

ERP fraktsiooni esimehed

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Lisainformatsioon

 

ERP fraktsiooni peasekretärid

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
alates 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959