Päevateema

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Peatselt toimumas
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Peatselt toimumas
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Peatselt toimumas
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Peatselt toimumas

CETA

CETA (ELi ja Kanada majandus- ja kaubandusleping) on kõigist ELi ja Kanada vahel läbi räägitud lepingutest kõige edumeelsem, ambitsioonikam, terviklikum ja ajakohasem. CETAga kaovad peaaegu kõik imporditollimaksud ja see annab Euroopa eksportijatele igal aastal üle 500 miljoni euro kokkuhoidu. Leping kindlustab ettevõtjatele turulepääsu ja võrdsed tingimused, vastab ELi põllumajanduse huvidele, võttes kaitse alla 145 Euroopa geograafilist tähist, ning kaitseb rahvusvahelises seoses omandiõigusi, teisalt järgib aga kõrgeid keskkonna-, tarbijakaitse ja töönorme. Läbirääkimised lepingu üle kestsid seitse aastat. Tulemuseks on ajakohane ja hästi tasakaalustatud leping, millest hakatakse kogu maailmas uute kaubanduslepingute jaoks mõõtu ja eeskuju võtma.

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Global Finance
Vabakaubandus ja üleilmastumine on märgatavalt parandanud elustandardit ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas. Need aitavad luua majanduskasvu ja töökohti ning tugevdada poliitilisi ja majanduslikke suhteid kolmandate riikidega. Soovime edendada strateegilisi sidemeid Ameerika Ühendriikidega, oma partneriga, kellega meil on lisaks ühistele geopoliitilistele ja majandushuvidele ka ühised väärtused. Tasakaalus Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) leping...
Women with laptop and international flags
Me soovime kaasata kodanikke Üleilmastumine ja avatud turud on märgatavalt parandanud elustandardit ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas. Seetõttu palume kõigil sidusrühmadel töötada välja parem teavitusstrateegia liidu kaubanduspoliitika kohta. Me tahame läbipaistvust ja avatust läbirääkimiste kõigis etappides ning samas kaitsta vajaduse korral konfidentsiaalsust, et jõuda parimate läbirääkimistulemusteni. Tagame alati oma...
Global Business people team
EL on maailma kaubanduse liberaliseerimise esirinnas. Seda kinnitavad meie arvukad kaubanduspartnerlused kogu maailmas. Hindame oma praeguseid majandussuhteid ja tunnustame nende erinevat laadi, viimastel aastatel oleme küll mõneski küsimuses teinud edusamme, aga teised partnerlused on jäänud soiku. Nendele kogemustele tuginedes tuletame meelde ELi seni sõlmitud vabakaubanduslepingute positiivset mõju ja kutsume üles käimasolevaid läbirääkimisi, sealhulgas ka teenustekaubanduse...
Global connections
Me tahame tõhusaid kaubanduse kaitsemeetmeid Siiski on kaubanduse edasisel liberaliseerimisel vaja vältida ebaausaid kaubandustavasid meie turgudel. Seetõttu peame kaubanduse kaitsevahendeid ELi kaubandusstrateegia asjakohaseks osaks ning tunneme heameelt pingutuste üle neid meetmeid käimasoleva kaubanduse kaitsevahendite reformi abil sujuvamaks muuta, tugevdada ja hoogustada, tagades, et neid ei nõrgestata. See hõlmab väiksema tollimaksu reegli kaotamist toormaterjalituru moonutuste ja...
Globe
Toetame ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimist Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping peaks kaupade ja teenuste kaubandust ELi ja Kanada vahel eeldatavalt ligi neljandiku võrra suurendama. Üldiselt peaks leping suurendama ELi väljundit hinnanguliselt ligikaudu 12 miljardi euro võrra aastas. Toetame pea kõigi impordimaksude kaotamist, mis säästab Euroopa eksportijatele ligikaudu 500 miljonit eurot aastas. Meid rõõmustab asjaolu,...

Meie saavutused

No topic found

Uudised

CETA
10.12.2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Pressiteated

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12.09.2018 - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
20.09.2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
16.05.2017 - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages