Päevateema

High time for CETA to proceed, after MEPs reject latest challenge

CETA should go ahead as soon as possible to create jobs, EPP Group MEP Artis Pabriks says, after the European Parliament rejected the latest...

Peatselt toimumas
Canada and European Union leaders shaking hands on a deal

"I am happy that Belgium has found an internal solution in support of the CETA trade deal between the EU and Canada. Concerns regarding the...

Peatselt toimumas
Puzzle pieces as Symbol for the Relationship between Canada and

"Europe cannot go on like this. This undignified drama that Member States are playing out with CETA, the EU-Canada Comprehensive Economic...

Peatselt toimumas
Crunch time for job-creating EU-Canada trade deal

CETA, the EU-Canada Trade Agreement, must win over all 28 EU Member States in time for the planned signing on 28 October. EPP Group MEP Artis Pabriks...

Peatselt toimumas

CETA

CETA (EU-Canada trade deal) is the most advanced, ambitious, comprehensive and modern trade agreement ever negotiated by both the European Union and Canada. CETA will eliminate nearly all import duties, saving European exporters more than €500 million every year. It guarantees market access and creates a level playing field for businesses, advances EU agricultural interests by protecting 145 European Geographical Indications (GIs) and safeguards property rights in an international context, while respecting high environmental, consumer and labour standards. The trade deal took 7 years to negotiate and is a modern, well-balanced agreement that sets new benchmarks and standards for future trade agreements worldwide.

Prioriteedid

eelminepauseresumejärgmine
Global Business people team
EL on maailma kaubanduse liberaliseerimise esirinnas. Seda kinnitavad meie arvukad kaubanduspartnerlused kogu maailmas. Hindame oma praeguseid majandussuhteid ja tunnustame nende erinevat laadi, viimastel aastatel oleme küll mõneski küsimuses teinud edusamme, aga teised partnerlused on jäänud soiku. Nendele kogemustele tuginedes tuletame meelde ELi seni sõlmitud vabakaubanduslepingute positiivset mõju ja kutsume üles käimasolevaid läbirääkimisi, sealhulgas ka teenustekaubanduse...
Global connections
Me tahame tõhusaid kaubanduse kaitsemeetmeid Siiski on kaubanduse edasisel liberaliseerimisel vaja vältida ebaausaid kaubandustavasid meie turgudel. Seetõttu peame kaubanduse kaitsevahendeid ELi kaubandusstrateegia asjakohaseks osaks ning tunneme heameelt pingutuste üle neid meetmeid käimasoleva kaubanduse kaitsevahendite reformi abil sujuvamaks muuta, tugevdada ja hoogustada, tagades, et neid ei nõrgestata. See hõlmab väiksema tollimaksu reegli kaotamist toormaterjalituru moonutuste ja...
Globe
Toetame ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimist Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping peaks kaupade ja teenuste kaubandust ELi ja Kanada vahel eeldatavalt ligi neljandiku võrra suurendama. Üldiselt peaks leping suurendama ELi väljundit hinnanguliselt ligikaudu 12 miljardi euro võrra aastas. Toetame pea kõigi impordimaksude kaotamist, mis säästab Euroopa eksportijatele ligikaudu 500 miljonit eurot aastas. Meid rõõmustab asjaolu,...
Global Finance
Vabakaubandus ja üleilmastumine on märgatavalt parandanud elustandardit ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas. Need aitavad luua majanduskasvu ja töökohti ning tugevdada poliitilisi ja majanduslikke suhteid kolmandate riikidega. Soovime edendada strateegilisi sidemeid Ameerika Ühendriikidega, oma partneriga, kellega meil on lisaks ühistele geopoliitilistele ja majandushuvidele ka ühised väärtused. Tasakaalus Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) leping...
Women with laptop and international flags
Me soovime kaasata kodanikke Üleilmastumine ja avatud turud on märgatavalt parandanud elustandardit ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas. Seetõttu palume kõigil sidusrühmadel töötada välja parem teavitusstrateegia liidu kaubanduspoliitika kohta. Me tahame läbipaistvust ja avatust läbirääkimiste kõigis etappides ning samas kaitsta vajaduse korral konfidentsiaalsust, et jõuda parimate läbirääkimistulemusteni. Tagame alati oma...

Meie saavutused

No topic found

Uudised

CETA
10.12.2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Pressiteated

Canada and European Union leaders shaking hands on a deal
27.10.2016 - 14:31

CETA: Swift Ratification Needed to Preserve EU Credibility

"I am happy that Belgium has found an internal solution in support of the CETA trade deal between the EU and Canada. Concerns regarding the agreement must be addressed accordingly. We now expect...
Puzzle pieces as Symbol for the Relationship between Canada and
23.10.2016 - 15:50

CETA: solution needed this week

"Europe cannot go on like this. This undignified drama that Member States are playing out with CETA, the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, needs to stop. Europe's...
CETA
29.02.2016 - 16:13

EU-Canada trade: let the ratification countdown begin!

The EPP Group has welcomed the successful finalisation of the modifications of the EU-Canada Trade Agreement (CETA) announced today by both sides' Chief Negotiators. The European Parliament...

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...