Päevateema

Enlargement

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...

Peatselt toimumas
Geo-blocking, future of Europe, future EU Parliament, V-P Czarnecki fired

At its latest plenary, the European Parliament approved a limited ban on geo-blocking of cross-border online shopping within the EU, with a possible...

Peatselt toimumas
Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...

Peatselt toimumas
Isolated Airplane

EPP Group in favour of preparing EU for a hard Brexit also within environment domain The EU Institutions have agreed to introduce a safeguard...

Peatselt toimumas

Brexit

Ühendkuningriik käivitas artikli 50 kohaldamise 29. märtsil 2017, üheksa kuud pärast rahvahääletust, millel napp enamus hääletas EList väljaastumise poolt. Sellega algas ametlikult Brexit – esmakordne ühe liikmesriigi EList lahkumine – ning „lahutuslepingu“ üle peetavate läbirääkimiste kaheaastane periood.

Euroopa Parlamendi ülesandeks on lõplik väljaastumiskokkulepe heaks kiita või tagasi lükata. Parlament võttis 2017. aasta aprillis esimese ELi institutsioonina vastu oma seisukoha Brexiti läbirääkimiste küsimuses.

Selles seisukohas kajastuvad parlamendi prioriteedid: tagada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused ja liikmesriikides elavate Ühendkuningriigi kodanike õigused; tagada, et Ühendkuningriik täidab oma rahalised kohustused; sõlmida Põhja-Iirimaad käsitlev kokkulepe, millega välditakse ranget piirikontrolli Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel ning kinnistatakse suure reede rahulepingus sätestatud tingimused.

Euroopa Parlamendi resolutsioonist saab ka mõõdupuu, millega mõõdame Ühendkuningriigi EList välja astumise läbirääkimiste tulemust.

Brexit jääb Euroopa Parlamendi päevakorras olulisele kohale järgmise kahe aasta vältel, kui EL ja Ühendkuningriik peavad kõigepealt läbirääkimisi Ühendkuningriigi korrastatud väljaastumise üle, seejärel üleminekukorra üle ja lõpuks nendevaheliste edasiste suhete üle.

Vastavalt meie tellitud uuringule arvab 78% ELi kodanikest, et Brexiti läbirääkimiste esmane eesmärk peaks olema ülejäänud EL27 huvide, eriti nende majanduse kaitsmine. Küsitluse tulemused.

Prioriteedid

No priority found

Meie saavutused

No topic found

Uudised

Brexit Direction Sign
03.10.2017 - 15:31

Brexit: no talks about future relationships before withdrawal results are obtained

"Unless there is a major breakthrough on the withdrawal results during the fifth negotiation round, the European Council has to postpone the start of negotiation talks on the future relationship...
Brexit
12.05.2017 - 09:30

Three quarters of Europeans think EU future is more important than relations with post-Brexit UK

A poll conducted by RED C Research and Marketing, commissioned by the EPP Group, found that 78% of Europeans want the primary objective for Brexit negotiations to be protecting the good future of the...
Brexit
04.04.2017 - 15:15

Our red lines on Brexit

At a press conference in Strasbourg earlier today, Manfred Weber, Chairman of the EPP Group, outlined the EPP Group's red lines on the Brexit negotiations. Europe’s citizens come...

Pages

Pressiteated

Enlargement
22.02.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of ‘juste retour’ and ‘I want my money...
Isolated Airplane
12.12.2017 - 13:58

In case of hard Brexit, UK aviation cannot benefit from ETS

EPP Group in favour of preparing EU for a hard Brexit also within environment domain The EU Institutions have agreed to introduce a safeguard mechanism for European emissions trading (the EU...
Brexit Jigsaw puzzle displaying european map missing Great Britain
08.12.2017 - 11:45

Brexit: no transitional period without results in 2nd phase

"We will only accept a transitional period after Brexit if we are satisfied with the outcome of the second phase of negotiations", warned Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages